Dinamik bir şekilde gelişen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampüsünün bakım, onarım ve yeni proje ihtiyaçlarını karşılamak için 2018 yılında Proje ve Teknik İşler Müdürlüğü kurulmuştur. Bakım onarım birimi ve teknik personeli burada toplanmıştır. İdari kadro İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makine Mühendisinden, teknik ekip ise teknisyen ve alanında tecrübeli ustalardan oluşmaktadır. Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek, üniversite’ye ait bina, demirbaş, teknik teçhizat, su temini ve dağıtımı, atık suların arıtılması, elektrik ve mekanik tesislerin çalıştırılması ile bunların idamesi için gerekli her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak Proje ve Teknik İşler Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır.