Bölüm Hakkında

Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmet için temel oluşturan mesleklerin başında yer almaktadır. Sosyal hizmet mesleği, insan ve toplum bilimleri ve yerel bilgiden oluşan eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan refahını iyileştirmek için bireyleri ve sistemleri bir araya getirir. Sosyal Hizmet Bölümü disiplinlerarası oluşturulmuş teorik altyapısı ile sosyal bilimlerin sosyoloji, psikoloji, hukuk ve sosyal politika gibi dallarından da yararlanarak öğrencilerine güçlü bir temel verir. Sosyal Hizmetler Dairesi ve sosyal risklerle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarından gelen uzman kişilerin konferans vererek öğrencileri bilgilendirmeleri yanında, kurulan bağlantılarla staj olanakları öğrencilerimizin teorik gelişimleri yanında uygulamada da ilerlemelerine ve mesleklerini derinlemesine öğrenmelerine olanak sağlar. Sosyal Hizmet Bölümünün en temel amacı toplum için çok gerekli olan sosyal hizmetler uzmanlarını hem teorik hem uygulama yöntemlerini kullanarak en iyi şekilde yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Sosyal Hizmet Programı, öğrencilerini birey, grup ve toplum düzeyinde, sosyal çevre ile bağlantılı sorunların çözümünde yardımcı olabilecek yetkinlik ve bilgiye sahip uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefler. Sosyal sorunların gerekli bilgi ve donanıma sahip uzmanlar tarafından saptanıp çözümlenmesi büyük önem taşıdığından Sosyal Hizmet eğitimi sosyal politika konularının yanı sıra sosyoloji, sosyal araştırma, psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyal antropoloji konularında öğrencilere güçlü bir altyapı sağlar. Sosyal hizmet gereksinimi duyulan huzurevleri, kadın sığınma evleri, yetimhaneler, hapishaneler, yerel yönetimler ve Sosyal Hizmetler Dairesi gibi kurum ve kuruluşlarda staj yapılır. Stajın eğitimin bir parçası olması öğrencileri hem uzmanlıklarına hazırlayan, hem aktif olarak tecrübe kazanmalarına katkı koyan, hem de alanlarındaki çeşitli kişi ve kurumlarla iletişim ağı kurabilmelerine yardım eden bir uygulamadır. Stajla desteklenen disiplinlerararası eğitim, öğrencilere projelerde aldıkları görevler ışığında toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma bilincine ulaşmalarında yardım eder. Öğrenciler mezuniyet aşamasına geldiklerinde sadece alanlarıyla ilgili kuramsal altyapıdan değil gerçek hayatta toplumlarının karşı karşıya bulundukları sosyal problemlerden de haberdar olurlar, sosyal problemleri araştırıp analiz edebilirler ve çözüm önerileri üretmeyi ve bu önerileri uygulamaya geçirmeyi etkin şekilde öğrenirler.

Kariyer Alanları

Programdan mezun olanlar oldukça geniş bir yelpaze içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlarda istihdam olanağı bulabilmektedirler. Sosyal hizmet uzmanları, içinde yaşadığı toplumun yapısı ve sorunları hakkında bilgili, sosyal politikaların belirlenmesi ve planlamasına katkı koyacak, kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerindeki sosyal hizmetlerde planlayıcı, yönetici, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev yapabilirler.

Mezunların, Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, Adalet, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Eğitim Bakanlıklarında, endüstriyel ilişkiler alanında, yerel yönetimlerin korunmaya muhtaç kesimlere yönelik projelerinde çalışma olanağı vardır. Benzer şekilde programı bitirenlerin, KKTC’deki ve diğer ülkelerdeki sosyal hizmet kurumu olarak hizmet veren kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, yardıma muhtaç kesimlere yönelik kurum ve kuruluşlarda da sosyal hizmet uzmanı olarak istihdam olanakları bulunmaktadır. Bunların dışında Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olanlar akademik kariyer yaparak öğretim üyesi ve araştırmacı olabilirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe/İngilizce

İletişim

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU206

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251

Fakülte E-posta: secretary-fhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Afet Arkut

Bölüm Başkanı E-posta: aarkut@ciu.edu.tr