Bölüm Hakkında

Türkçe Öğretmenliği, zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ilköğretim okullarının ikinci kademesinde ortaya çıkan Türkçe Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2007–2008 yılından itibaren öğrenci almaya başlayan bu programda, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Bölüm, 4+4+4 uygulamasına geçilmesiyle birlikte ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına yönelik bir program olmuştur. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı olarak eğitim veren Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’ında zorunlu ve seçmeli dersler mezunlarımızın yabancılara ve Türk soylulara Türkçe eğitimi verebilecek; etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilecek; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma sahip olabilecekleri şekilde planlanmıştır.

Eğitim Olanakları

Türkçe Öğretmenliği Programı, lisans düzeyinde dört yıllık eğitim programı uygulayan bir bölümdür. Bölümün temel amacı; çağdaş, millî ve küresel değerleri özümsemiş, Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen öğretmenler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz çağdaş bilgi ile donanmış, ülkemizin ve Türkçenin sorunlarını özümsemiş bireyler olarak mezun olmaktadır. Bölümde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ek olarak bilimsel araştırmalara da ağırlık verilmektedir. Bu amaçla, alanında söz sahibi, akademik çalışmalarıyla tanınan ya da görüşleriyle toplumda saygın yeri olan konuşmacılar davet edilip konferanslar verdirilmektedir. Yine öğrencilerimiz kurmuş oldukları çeşitli kulüplerde sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca bölüm içerisinde yer alan; şiir dinletileri, tiyatro çalışmaları, yaratıcı drama çalışmalarıyla öğrencilerimiz öğretmenlik mesleğine hazırlanmaktadırlar. Bu çalışmalarla hem öğretmen adaylarının kendilerini daha kolay ifade etmeleri hem de mesleki deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, kendini geliştirmek isteyen başka programlara kayıtlı öğrencilerimiz bu alanda Çift Ana Dal ve Yan Dal yapma olanağına da sahiptirler.

Kariyer Alanları

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler; "Türkçe Öğretmeni" unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda ilköğretim ikinci kademede (5, 6, 7, 8. sınıf), özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabileceklerdir. Bunların dışında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilecek şekilde geniş iş imkanlarına sahiptir. Ayrıca mezunlarımız yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında Türklerin yaşadığı yerlerde veya Türkiye ile eğitim konusunda değişim ve iş birliği içerisinde olan ülkelerde de iş olanağı bulabilmektedirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe