Prof. Dr. Halil NADİRİ

Rektör

Prof. Dr. Serkan ABBASOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Majid HASHEMİPOUR

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Emrah ERKURT

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet TOYCAN

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Erbuğ ÇELEBİ

Genel Sekreter

Prof. Dr. Halil NADİRİ

Rektör

Prof. Dr. Serkan ABBASOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Majid HASHEMİPOUR

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Emrah ERKURT

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet TOYCAN

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Erbuğ ÇELEBİ

Genel Sekreter

Prof. Dr. Ali Emre EROL

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Prof. Dr. Emine Yasemin YAZAN

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Metin KARADAĞ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Nezih AYIRAN

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Hikmet SEÇİM

İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Derviş Zihni DENİZ

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. İbrahim BAKTIR

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Tahir ÇELİK

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Doç. Dr. Orhan ULUDAĞ

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Doç. Dr. Müesser NAT

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Prof. Dr. Mehmet Ali YAVUZ

Yabancı Diller Yüksekokulu

Prof. Dr. Halil NADİRİ

Rektör

Prof. Dr. Serkan ABBASOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Majid HASHEMİPOUR

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Emrah ERKURT

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet TOYCAN

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Erbuğ ÇELEBİ

Genel Sekreter

Prof. Dr. Emine Yasemin YAZAN

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Metin KARADAĞ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Nezih AYIRAN

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Hikmet SEÇİM

İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Derviş Zihni DENİZ

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Osman ÖZDEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. İbrahim BAKTIR

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ali YAVUZ

Yabancı Diller Yüksekokulu