Asst. Prof. Dr. Cahit NURİ

CURRICULUM VITAE

 • Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (Undergrad , 2012)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim (Master , 2014)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim (Phd , 2019)
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim (Undergraduate , 2019)
 • Nuri, C., & Tezer, M. (2018). The relationship between burn-out and psychological resiliency levels of special education teachers in a developing economy. Quality & Quantity, 52(2), 1305-1317.
 • Direktör, C., & Nuri, C. (2016). The effects of perceived parental acceptance and recevtion on infidelity tendency. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 5(1).
 • Nuri, C., Direktör, C., & Serin, N. B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Özyeterlik İnancının Yordayıcısı olarak Anne-Babaya Bağlanma. Current Research in Education, 3(1), 15-23.
 • Nuri, C., Demirok, M. S., & Direktör, C. (2017). Determination of self-efficacy and burnout state of teachers working in the special education field in terms of different variables. Journal of Education and Training Studies, 5(3), 160-166.
 • Direktör, C., & Nuri, C.(2017). Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 66-75.
 • Nuri, C., Akçamete, G., & Direktör, C. (2019). The quality of life and stress levels of parents of children with Attention Deficit Hyperactivity disorder. European Journal of Special Education Research, 4 (3), 27-40.
 • Direktor, C., Nuri, C., Okray, Z. & Huseyinzade Simsek, A. (2019). The relationship between social sharing sites users’ personality beliefs and purposes of using social sharing sites of university student’s. Cypriot Journal of Educational Science. 14(2), 313-321.
 • Nuri, C., Direktör, C., & Numan, C. K. (2020). Türkçe’de zihinsel yetersizliği olan bireyler ve eğitimi alanında yapılan çalışmaların son 15 yıllık terminolojisinin incelenmesi. Turkish Special Education Journal: International, 2(2), 1-11.
 • Arnavut, A., Nuri, C., Direktör, C. (2018). Examination of the relationship between phone usage and smartphone addiction based on certain variables. Anales De Psicología/Annals of Psychology, 34(3), 446-450.
 • Arnavut, A., Bicen, H., & Nuri, C. (2019). Students Approaches to Massive Open Online Courses: The Case of Khan Academy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 10(1), 82-90.
 • Direktör, C., & Nuri, C. (2019). Personality beliefs as a predictor of smartphone addiction. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 46(3), 61-65.
 • Nuri, C., Akçamete, G. A., & Direktör, C. (2019). A Combined Model Study: The Needs of Parents of Children with Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADHD) in Parent Education. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(1), 19-26.
 • Demirok, M. S., Haksız, M., & Nuri, C. (2019) Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknoloji Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 5-12.
 • Nuri, C., Rustioglu, O., & Piskin Abidoglu, U. (2018). The problems of the families who have autistic children: A qualitative research. Life Skills Journal of Psychology, 2(3), 97-111.
 • Special Education, ADHD, Family Education, Psychology.
 • Program Coordinator of the Department of Teaching Mentally Handicapped NEU (2013-2019)
 • Program Coordinator of the Department of Hearing Impaired Education NEU (2013-2019)
 • Program Coordinator of the Department of Special Education Teaching NEU (2016-2019)