CIU-Cahit-Nuri

Yrd. Doç. Dr. CAHİT NURİ

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2725
Ofis GE216
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Nitelikli Eğitim

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim (Doktora, 2019)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim (Yüksek Lisans, 2014)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (Lisans, 2012)
Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Özgür, H., & Nuri, C. (2022). Sürekli ve düzenli sınıf öğretmeni değişikliğinin kaynaştırma öğrencisi üzerindeki etkisinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 6(11), 1-21. - 2022
 • Akün, B., Nuri, C., & Karabıyık, V. (2022). Investigation of the relationship between the needs of parents whose children attend the inclusion class and their levels of burnout. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, ISSN: 1300-7432, 11(1), 19-27 - 2022
 • Elçi, D., & Nuri, C. (2022). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Covıd-19 Sürecinde Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimine Yönelik Yaşadıkları Problemler (KKTC Örneği). Internatıonal Journal of Su-Ay Development Assocıatıon (IJOSDA), 1(2), 70-95. - 2022
 • Nuri, C., & Özer, S. (2022). Quality of work life and psychological well-being levels of special education teachers during the COVID-19 process. Cypriot Journal of Educational Sciences, 17(9), 3529–3544. - 2022
 • Nuri, C., Karabıyık, V. & Akün, B. (2022). Çocuğu kaynaştırma sınıfına devam eden ebeveynlerin tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 122-137. - 2022
 • Çuhacı, E. E., & Nuri, C. (2022). Examination of the Perceptions of Families with Special Needs Children towards Teachers, School Communication, and Cooperation. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 12(2), 473-496. - 2022
 • Nuri, C., Varol, B. & Direktör, C. (2021). Examination of compassion levels of special education teacher candidates in terms of some socio-demographic variables. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(3), 1328-1342. - 2021
 • Değirmenci, F. Ş., Nuri, C., & Direktör, C. (2021). Examination of attitudes of special education teachers towards child neglect and abuse reporting in terms of different variables. European Journal of Special Education Research, 7(1). - 2021
 • Nuri, C., Özer, S., & Parlayan, M. (2021). Examination of postgraduate thesis studies on teachers working in the field of special education in Turkey (2000-2020). Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(4). - 2021
 • Bartin, L., Gür, Ç., & Nuri, C. (2021). Examining the views of parents with special needs children regarding their children’s sex education (North Cyprus Sample). Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 10(2), 125-140. - 2021
 • Varol, B., Nuri, C. & Direktör, C. (2021). Examination of the relation between the possession of compassion and effective teaching qualities of special education pre-service teachers in special educa-tion. OPUS–International Journal of Society Studies, 18(44),7451-7463. - 2021
 • Nuri, C., Direktör, C., & Numan, C. K. (2020). Türkçe’de zihinsel yetersizliği olan bireyler ve eğitimi alanında yapılan çalışmaların son 15 yıllık terminolojisinin incelenmesi. Turkish Special Education Journal: International, 2(2), 1-11. - 2020
 • Arnavut, A., Bicen, H., & Nuri, C. (2019). Students Approaches to Massive Open Online Courses: The Case of Khan Academy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 10(1), 82-90. - 2019
 • Nuri, C., Akçamete, G., & Direktör, C. (2019). The quality of life and stress levels of parents of children with Attention Deficit Hyperactivity disorder. European Journal of Special Education Research, 4 (3), 27-40. - 2019
 • Direktor, C., Nuri, C., Okray, Z. & Huseyinzade Simsek, A. (2019). The relationship between social sharing sites users’ personality beliefs and purposes of using social sharing sites of university student’s. Cypriot Journal of Educational Science. 14(2), 313-321. - 2019
 • Nuri, C., Akçamete, G. A., & Direktör, C. (2019). A Combined Model Study: The Needs of Parents of Children with Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADHD) in Parent Education. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(1), 19-26. - 2019
 • Nuri, C., & Tezer, M. (2018). The relationship between burn-out and psychological resiliency levels of special education teachers in a developing economy. Quality & Quantity, 52(2), 1305-1317. - 2018
 • Nuri, C., Direktör, C., & Serin, N. B. (2017). Attaching Parents as a Predictor of Academic Self-Efficacy Beliefs of University Students. Current Research in Education, 3(1), 15-23. - 2017
 • Nuri, C., Demirok, M. S., & Direktör, C. (2017). Determination of self-efficacy and burnout state of teachers working in the special education field in terms of different variables. Journal of Education and Training Studies, 5(3), 160-166. - 2017
 • Direktör, C., & Nuri, C.(2017). Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 66-75. - 2017
 • Direktör, C., & Nuri, C. (2016). The effects of perceived parental acceptance and recevtion on infidelity tendency. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 5(1). - 2016

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Nuri, C. (2022). Özel Gruplarda Davranışsal Bağımlılıklar. Okray, Z. (ed.). Davranışsal Bağımlılıklar Kuram ve Uygulama. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. - 2022

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Güleç, K., ve Nuri, C. (2022). Özel eğitim öğretmenlerinin mesleğe adanmışlık düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. 32. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2-4 Kasım, Gazi Üniversitesi, Ankara. - 2022
 • Yurdakan, S., ve Nuri, C. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde çocuğu kaynaştırma sınıfına devam eden ebeveynlerin uzaktan eğitime ilişkin yaşadıkları zorlukların belirlenmesi (KKTC Örneği). II. Maarif Kongresi, 13-18 Temmuz, Ankara/Türkiye. - 2021
 • Nuri, C. ve Karabıyık, V. (2019). Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin psikolojik dayanıklılık ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 7-9 Kasım, Kuşadası. - 2019
 • Direktör, C. & Nuri, C. (2019). Özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babaların yaşam doyumu düzeylerinin yordayıcısı: psikolojik sağlamlık. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 7-9 Kasım, Kuşadası. - 2019
 • Ruştioğlu, O. ve Nuri, C. (2019). Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin aile katılımlarının bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 7-9 Kasım, Kuşadası. - 2019
 • Direktör, C., Arnavut, A & Nuri, C. (2017). Teknoloji Kullanımının Akıllı Telefon Bağımlılığı ile İlişkisi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 23-26 Kasım, Antalya. - 2017
 • Direktör, C. & Nuri, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Kişilik İnançları ile İlişkisi. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 23-26 Kasım, Antalya.c - 2017
 • Direktör, C. & Nuri, C. (2017). Bir Fotoğrafın Cazibesi: Ergenlerin Sexting’e İlişkin Görüşleri. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Poster Sunumu). 23-26 Kasım, Antalya. - 2017

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Uyanık, A., Nuri, C., & Sarı, H. (2021). On the Process of Understanding the Reading of Students with Mental Disabilities: An Examination of Teacher Practices. Journal of Education and Training Studies, 9(1). - 2021
 • Nuri, C., Direktör, C., & Arnavut, A. (2021). The mediation effects of smartphone addiction on relationship between aggression and nomophobia. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13(1), 106-114. - 2021
 • Demirok, M. S., Haksız, M., & Nuri, C. (2019) Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknoloji Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 5-12. - 2019
 • Nuri, C., Rustioglu, O., & Piskin Abidoglu, U. (2018). The problems of the families who have autistic children: A qualitative research. Life Skills Journal of Psychology, 2(3), 97-111. - 2018

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Nuri, C., Akçamete, G., & Direktör, C. (2021). The trial support program for empowerment of parents of children with ADHD. Psychology, Health & Medicine, 1-10. - 2021
 • Direktör, C., & Nuri, C. (2019). Personality beliefs as a predictor of smartphone addiction. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 46(3), 61-65. - 2019
 • Arnavut, A., Nuri, C., Direktör, C. (2018). Examination of the relationship between phone usage and smartphone addiction based on certain variables. Anales De Psicología/Annals of Psychology, 34(3), 446-450. - 2018

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Şimşek, A. H., Direktör, C., Nuri, C. & Arnavut, A. (2020). Smartphone addiction, narcissism and aggression a mediation analysis method. 2TH International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections, 19-20 June, Nicosia/Cyprus. - 2020
 • Nuri, C., Varol, B., & Direktör, C. (2020). Özel eğitim öğretmen adaylarının merhamet düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. 2TH International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections, 19-20 June, Nicosia/Cyprus. - 2020
 • Nuri, C., Değirmenci, F. Ş., & Direktör, C. (2020). Özel eğitim öğretmenlerinin çocuk ihmal ve istismarı bildirimine yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. 2TH International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections, 19-20 June, Nicosia/Cyprus. - 2020
 • Direktör, C., Nuri, C., & Numan, C. (2019). Türkçe’de zihinsel yetersizliği olan bireyler ve eğitimi alanında yapılan çalışmaların son 15 yıllık terminolojisinin incelenmesi. 4TH ELMIS International Special Education Conference, 25-27 September, Kyrenia/Cyprus - 2019
 • Nuri, C., & Uyanık, A. (2019). Okuma sürecinin aşamalarına ilişkin öğretmen uygulamaları ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması. 4TH ELMIS International Special Education Conference, 25-27 September, Kyrenia/Cyprus. - 2019
 • Gökaydın, B., Hasksız, M., Sakallı Demirok, M., & Nuri, C., (2019). Üstün yetenek ve üstün zeka üzerine yapılan doktora tezlerine yönelik çalışmaların incelenmesi. 4TH ELMIS International Special Education Conference, 25-27 September, Kyrenia/Cyprus. - 2019
 • Nuri, C., Direktör, C. & Rüştioğlu, O. (2018). Özel eğitim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı özyeterlik algısı ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı. 2-4 Mayıs, Girne - 2018
 • Direktör, C. & Nuri, C. (2017). Kayıp Balık Dori ve Kaynaştırma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs, Alanya, Türkiye.. Paper presented in the 6th World Conference on Educational Sciences (WCES), Malta. - 2017

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Nuri, C. (2020). DEHB’ye Eşlik Eden Psikiyatrik Sorunlar. Kurnaz, A. & Şengün, G. (ed.). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu içinde (123-143. ss.). Ankara: Pegem Akademi. - 2020
 • Nuri, C. (2020). DEHB’nin Çocukların Okul Başarısı, Sosyal ve Duygusal Yönleri Üzerindeki Etkileri. Kurnaz, A. & Şengün, G. (ed.). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu içinde (147-161. ss.). Ankara: Pegem Akademi. - 2020
 • Nuri, C. (2020). Öğrenme Güçlüğünü Açıklayan Yaklaşımlar. Kurnaz, A. & Sarı, H. (ed.). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve Eğitimleri içinde (61-73. ss.). Ankara: Pegem Akademi. - 2020
 • Nuri, C. (2017). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile İçi Sorunlar ve Özel Eğitim Desteği. Current Debates in Education, IJOPEC Publication Limited, 129-142. ISBN: 978-1-912503-06-3. - 2017
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gözel, İ. (2023). Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğretme Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2023
 • Durna, M. B. (2022). Özel eğitim öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri konusundaki görüşlerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Projesi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • İnsan, F. (2022). Özel eğitim öğretmen adaylarının covid-19 korkusu ile belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Projesi). . Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Kayış, Ş. (2022). İlkokul döneminde öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrencilere öğretmen yaklaşımları ve görüşleri (Yüksek Lisans Projesi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Özgür, H. (2022). Sürekli ve düzenli sınıf öğretmeni değişikliğinin kaynaştırma öğrencisi üzerindeki etkisinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Gökşin, G. B. (2022). Covid-19 Sürecinde Özel Eğitim Gerektiren Çocuğa Sahip Ailelerin Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü ile Aile Öğretmen İletişim ve İş Birliği Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Yelmen, S. (2022). Özel Eğitim Öğretmenlerinin İş Birliği, İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri ile Mobbing (Yıldırma) Durumları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Erengin, M. (2022). Özel Eğitim Gerektiren Çocuğa Sahip Ailelerin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları ile Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Avcanok, M. (2022). Covid-19 Sürecinde Özel Eğitim Gerektiren Çocuğa Sahip Ailelerin Sıkıntıya Dayanma Düzeyinin Yordayıcıları: Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Duyguları Yönetme. (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Güleç, K. (2022). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Öz Yeterlilik ve Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Akün, B. (2021). Çocuğu kaynaştırma sınıfına devam eden ebeveynlerin gereksinimleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Borova, M. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin yardımcı teknolojilere yönelik tutumları ve sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Çukacı, E. E. (2021). Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin öğretmen, okul iletişim ve işbirliğine bakış açılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Erden, N. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde devam eden özel gereksinimli çocukların ailelerinin kurumlardan beklentisi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Elçi, D. (2021). Covid-19 sürecinde özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerinde yaşadıkları problemlerin belirlenmesi (KKTC Örneği). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Özer, S. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin covıd-19 korkusu, iş yaşam kalitesi ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Çeçen, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin otizm spektrum bozukluğuna yönelik toplumsal tutumları ile merhamet arasındaki ilişkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Varol, B. (2020). Özel eğitim öğretmen adaylarının özel eğitimde merhamet ve etkili öğretmenlik özelliklerine sahip olma durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Lefkoşa. - 2020
 • Değirmenci, F. Ş. (2020). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İhmal ve İstismarı Bildirimine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kuzey Kıbrıs. - 2020
 • Uyanık, A. (2020). Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Sürecinde Kullanılan Öğretmen Uygulamalarının İncelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2020
Çalışma Alanları
 • Özel Eğitim, DEHB, Aile Eğitimi, Psikoloji.