Burslar ve Ücretler

Başarıyı Özendiren ve Ödüllendiren Burslar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencileri için ön lisans ve lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar. Bu burslar normal eğitim süresince koşulsuz ve kesintisiz olarak devam eder.
Kesintisiz Burs Uygulaması; İngilizce hazırlık gerektiren programlarda bir yıl hazırlık programını kapsamak koşuluyla öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır.

Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Bursu

Üniversite bünyesinde her yıl yapılan Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucuna göre elde edilen başarı bursu; tüm fakülte ve yüksekokullardaki programlarımızda uygulanmak üzere %100, %75, %50 veya %25 burs imkânı bulunur. 

GCE A/AS LEVEL VE IGCSE İndirimi

GCE A/AS Level ve IGCSE sonuçları ile üniversiteye başvuruda bulunacak KKTC uyruklu öğrencilere Tıp programı dışında diğer programlarda belirlenen kontenjanlar doğrultusunda %100, %75, %50 veya %25 burs imkânı sağlanır.

KKTC Lise Başarı Bursu

KKTC liselerinden mezun oldukları yılda başarı sıralamasına göre ilk 3 derece içinde bulunan öğrencilerden UKÜ’ye kayıt yapan öğrencilere %100 oranında KKTC Lise Başarı Bursu uygulanır.

Akademik Başarı Bursu

UKÜ’de en az iki dönem eğitim almış, kayıtlı oldukları dönemin tam ders yükünü alıp başarılı olmuş ve son döneminde aşağıda belirtilen dönem ortalamaları ve aynı zamanda 3.00 genel not ortalaması elde eden öğrencilere Akademik Başarı Bursu sağlanır.

Dönem Ortalaması Burs Oranı
3.50- 3.64 %25
3.65- 3.79 %50
3.80- 4.00 %75

Not: Akademik başarı bursu, öğrencinin yararlandığı başka indirim veya burs var ise onun üzerine eklenir.

Güvenlik Personeli Bursu

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve KKTC Polis Genel Müdürlüğüne bağlı personele, UKÜ ile ilgili kurumlar arasında yapılan protokol çerçevesinde Güvenlik Personeli Bursu uygulanır.
 

Aile İndirimi

KKTC uyruklu veya KKTC lisesinlerinden mezun olup UKÜ’de birden fazla kardeş, eş, ebeveyn ve çocuğunun öğrenim görmesi durumunda ikinci aile bireyinden başlamak üzere ön lisans ve lisans eğitimlerini UKÜ’de sürdürdüğü sürece ayrı ayrı %25 eğitim ücreti indirimi sağlanır. Ancak bu madde aynı aileden birden fazla kişi UKÜ’de eğitime devam ettiği sürece uygulanır. Bu indirimden faydalanacak kişilerin toplam burs veya indirimleri %75’i aşamaz.

TSK Bursu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde halen görevli veya emekli personel ile bu personelin çocuklarına ve eşlerine %50 oranında TSK Bursu verilir. (Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi hariç)

Eğitmen Bursu

Aktif veya emekli durumundaki öğretmen ve akademisyenlere veya onların çocuk ve eşlerine %25 oranında Eğitmen Bursu verilir.

Sporcu İndirimi

UKÜ Spor Birliği takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda UKÜ Spor Birliği adına yarışlara katılan veya katılabilecek olan veya herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya spor yaptığı dalda en üst ligde lisanslı olarak spor yapan hazırlık okulu, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine tanınan indirimdir. Öğrencinin takımdan ayrılması veya kadro dışı bırakılması halinde bu indirim hakkı iptal edilir.

Mezun Bursu

Levent Koleji'nden mezun öğrenciler öğrenimlerini UKÜ’de devam ettirmek isterlerse bu mezunlara %10 oranında mezun bursu verilir.

UKÜ’den mezun öğrenciler öğrenimlerini UKÜ’de devam ettirmek isterlerse bu mezunlara %25 oranında mezun bursu verilir.

Not: Bir öğrencinin birden fazla burs ve indirimden faydalanma imkânı olması halinde, söz konusu öğrenciye sağlanabilecek burs ve indirimlerin toplamı %75’i geçemez. 

Ücretler

Öğrenim ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ'ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Ücret Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler. 

UKÜ ücret hesaplama aracı ile lisans ve ön lisans programlarına ait ücretleri, burs ve indirimlerinizi de girerek hesaplayabilirsiniz. 
*Ücret hesaplama aracı öğrencileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

ÖDEMELER

Öğrencilerimiz ödemelerini tercih ettikleri para birimi doğrultusunda alttaki hesap numaralarına yapacaklardır. Euro para birimini tercih eden öğrencilerimiz CIU-SIS içerisindeki günlük kur üzerinden ödemelerini Türk Lirası olarak da yapabilirler.

Banka hesap numaraları ve ödemeler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.