Program Hakkında

Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması sayesinde artan internet kullanımı ile ortaya çıkan güvenlik sorunu; kamu, özel sektör ve kişisel ölçekte hayatın olağan ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternetin sosyal ve ekonomik hayatımızın bir parçası haline gelmesi ile bulut işlemler gibi yeni kavramların kullanılmasına ve şirketlerin de bilgi ve iletişim konularını bu ağları kullanarak yapmalarına olanak sağlamıştır. Bilgi güvenliğini sağlayabilmek için kurumlar ve ülkeler, bilgi güvenliği tehditlerine karşı korumak için standartlar, politikalar ve stratejiler geliştirmiş ve uygulamaya koymaktadır. Bilgi Güvenliği Teknolojisi Lisans Programının hedefi öğrencilere bilişim sistemleri güvenliği, kriptoloji, ağ güvenliği ve veri tabanı güvenliği konularında çalışarak deneyim ve yeni teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesinde yenilikçi rol üstlenmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitim Olanakları

Bilgi Güvenliği Teknolojisi müfredatı disiplinlerarası yetkinlik sağlamak adına Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Yapay Zekâ Mühendisliği alanlarına uyumlu olacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında staj uygulamasını deneyimleyerek kariyer hayatlarına edindikleri teorik bilgileri uygulama ile pekiştirerek başlama olanağına sahip olacaklardır. Öğrenciler gerçek yaşamdaki Bilgi Güvenliği Uzmanlarının uygulamalarını yerinde görme olanağını bulacaklar, kurum ve kuruluşlardaki bilgi teknolojileri güvenliği ve uygulamalarının değişik yönlerini deneyimleyeceklerdir.

Kariyer Alanları

Günümüzde birçok sektörde bilgi güvenliği uzmanına ihtiyaç vardır. Programdan mezun olanlar “Bilgi Güvenliği Uzmanı” unvanını alarak bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları sektöründe istihdam edilebilecekleri gibi elektronik bilgi güvenliğinin sağlandığı her alanda istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca kariyerlerine yüksek lisans veya doktora eğitimi ile akademik olarak da devam edebileceklerdir.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2401
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BSc

Dil

İngilizce