Program Hakkında

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programı; 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Çocuk Gelişimi programının amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimleri ile öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet veren çocuk gelişimcisi yetiştirir. Programdan mezun olan öğrenciler “Çocuk Gelişimcisi” unvanı ile görev yaparlar. Çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini ortaya koymak, gereksinim duyulduğunda desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarını oluşturabilmek için gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri bulunan çocuk gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynarlar. Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelere rağmen toplumsal sorunların artması ve toplumun temelini oluşturan ailelerin daha sağlıklı çocuk yetiştirebilmeleri gereksinimi çocuk gelişimi alanının önemini de ortaya koyar.

Kariyer Alanları

Çocuk Gelişimi programı öğrencileri, çocukların tüm gelişim alanlarındaki gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun program hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme, buna uygun yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve iş birliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olurlar. Çocuk gelişimciler, sağlık ve sosyal alanlar ile diğer sektörlerde çok geniş çalışma alanında iş bulabilirler. Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan çocuk gelişimciler ve çocuk gelişimi uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı iş birliği olanaklarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile iş birliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: sangin@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BSc

Dil

Türkçe