Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Süre 4 Yıl
Başvur
saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans

Program Hakkında

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programı; 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Çocuk Gelişimi programının amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimleri ile öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet veren çocuk gelişimcisi yetiştirir. Programdan mezun olan öğrenciler “Çocuk Gelişimcisi” unvanı ile görev yaparlar. Çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini ortaya koymak, gereksinim duyulduğunda desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarını oluşturabilmek için gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri bulunan çocuk gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynarlar. Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelere rağmen toplumsal sorunların artması ve toplumun temelini oluşturan ailelerin daha sağlıklı çocuk yetiştirebilmeleri gereksinimi çocuk gelişimi alanının önemini de ortaya koyar.

Kariyer Alanları

Çocuk Gelişimi programı öğrencileri, çocukların tüm gelişim alanlarındaki gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun program hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme, buna uygun yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve iş birliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olurlar. Çocuk gelişimciler, sağlık ve sosyal alanlar ile diğer sektörlerde çok geniş çalışma alanında iş bulabilirler. Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan çocuk gelişimciler ve çocuk gelişimi uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı iş birliği olanaklarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile iş birliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur.

İletişim

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: aarkut@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
TEMEL BİLGİSAYAR

Ders Kodu

BILT110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, çevre birimleri, yazılım, genel olarak işletim sistemleri, işletim sistemini kullanma, windows, menüler, dosyalar, kelime işlemci programları, kelime işlemci hakkında genel bilgiler, kelime işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programları, tablo programları hakkında genel bilgiler, temel kavramlar ve araç çubukları, formül hazırlama ve kullanma, hazır fonksiyonları kullanma, verileri sıralama, sunu programı hakkında genel bilgiler, veri sunumu, sunu programı hazırlama, yeni slayt ekleme, slime, yakınlaştırma, uzaklaştırma, sunuya canlandırma effekti vermek, slayt gösterisi, eğitimde internet kullanımı, virüs nedir, solucan nedir, truva atı nedir, işletim sistemini virüslerden korumak, parolalar, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
İNSAN BİYOLOJİSİ

Ders Kodu

BIYO105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İnsan Biyolojisi, öğrencilere insan vücudunun anatomik yapıları ve fizyolojik işlevleri hakkında bilgi vermeye yönelik hedefleri olan özellikle sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin faydalanabileceği bir derstir. Öğrenciler insan hücrelerinde, dokularında ve organlarda normal yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkileri inceleyecektir. İnsan Biyolojisi'nde organ sistemleri, İnsan Biyolojisi IA'da sunulan içerik üzerine kurulmuş ve bu düzende eğitim yapılmaktadır. Ders içeriği beş modüle ayrılmıştır: Kardiyovasküler Sistem; Solunum sistemi; Sindirim Sistemi ve Metabolizma; Üriner Sistemler; ve Enfeksiyon ve Bağışıklık. Öğrencilere içerik sunmanın yanı sıra, araştırmalara, kritik analizlere ve insanların çalışmalarıyla ilgili bilimsel bilgilerin iletişimi konularına ağırlık verilir. Bu ders biyoloji ve kimya dalları üzerinden insanın anlatıldığı bir derstir.
ÇOCUK GELİŞİMİ-I

Ders Kodu

CKGL101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders çocuk gelişimine giriş niteliğinde temel bir derstir. Derste Çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramlar, gelişim alanları, gelişimi etkileyen faktörler, Ekolojik sistem teorisi, gelişimin ilkeleri ve dönemleri, çocuk gelişimine bakış açıları, doğum öncesi dönemde gelişim ve doğum konularının işlenmesi amaçlanmaktadır. Konular teorik olarak anlatılmakla birlikte öğrencinin derse katılımı, konularla ilgili yorumlarda bulunması önem taşımaktadır. Bu bağlamda soru-cevap, hayattan kesitler, örnek olaylar üzerinde tartışmalar dersin içeriğinin işlenişi açısından elzemdir. Ders kapsamında; Çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramlar, gelişim alanları, gelişimi etkileyen faktörler, Ekolojik sistem teorisi, gelişimin ilkeleri ve dönemleri, çocuk gelişimine bakış açıları, doğum öncesi dönemde gelişim ve doğum konuları ele alınacaktır.
TEMEL İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

INGL123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırarak temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri, harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaklardır. Konuşma becerisi aracılığıyla öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanıyarak dili doğru biçimde kullanabileceklerdir. Derste, öğrenciler, ayrıca, kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecek, geniş zamanda sorulara cevap verebilecek, nesnelerin yerini belirtebilecek ve bir günlük rutinlerini anlatabilecek becerileri kazanabileceklerdir. Okuma becerisi aracılığıyla öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler daha önce edindikleri yeni kelimeleri kullanarak geniş zamanda kontrollü paragraflar üreterek kendi cümlelerini geliştirebileceklerdir.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

OOEG101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi, okulöncesi eğitime temel olan görüşler, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okulöncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi eğitimin temel ilkeleri, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde okulöncesi eğitimin dünü ve bugünü, okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme, okulöncesi eğitimde temel alışkanlıkların ve sosyal davranışların kazandırılması, okulöncesi eğitim kurumlarının fiziksel ve eğitsel ortamları, okulöncesi eğitim ve kitle iletişim araçları, Okul öncesi eğitim kurumları ile aileler arasındaki ilişkiler.
PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

PSKO103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersi alan öğrenciler psikoloji bilimi ile ilgili genel bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Ders kapsamında öğrenciler; psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, okul psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri-örgüt psikolojisi, adli psikoloji vb.), psikoloji kuramları (psikanalitik kuramlar, davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram, vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları , normal dışı davranışlar, güdülenme ve duygular, heyecan, kişilerdeki savunma mekanizmaları hakkında genel bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Bu dersi alan öğrenciler derste kazandıkları genel bilgiler ile daha sonraki dönemlerde alacakları dersler için bir temel oluşturmaktadırlar.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOSY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki bu ders, bu disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler incelenir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teorileri incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi amaçlanır. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiflerin penceresinden bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Öğrencilerin derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilmesi dersin önemli bir parçasıdır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
İkinci Dönem
ANATOMİ

Ders Kodu

ANAT201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, hakkında genel bilgilerin kavranması ve Lokomotor sistemi oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerinin açıklanması, insan bedenini ve bedenin bölümlerini tanıması,bedendeki sistemler ve organların anatomik yerleşimlerini bilmeleri,komşulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantıları bilmeleridir. Bu dersin amacı öğrencilere insan bedenini ve bedenin bölümlerini tanıtmak, bedendeki sistemler ve organların anatomik yerleşimleri, komşulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantılar hakkında bilgi vermektir. ders içerigi olarak; Hareket sistemi ve anatomisi, Sindirim sistemi ve anatomisi,Dolaşım sistemi ve anatomisi, Ürogenital sistemve anatomisi,solunum sistemi ve anatomisi, Otonomik sinir sistemi v e anatomisi, sindirim sistemi ve anatomosi, kas-iskelet sistemi ve anatomisi, konular arasındadır.
GENEL BESLENME

Ders Kodu

BESD200

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beslenmeye giriş, sağlıklı yaşamda beslenmenin yeri, beslenme biliminin gelişimi, yeterli ve dengeli beslenme, besinlerin gruplandırılması, tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi ve kullanılması, besin öğelerinin işlevleri, sindirim, emilim ve metabolizmaları, gereksinim düzeyleri ve kaynakları, besinlerin enerji değeri, vücudun enerji gereksinmesi, enerji dengesizliği sorunlarını öğretmek. Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini öğrenciye öğretmek, besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesini, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunlarınsağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğrenciye öğretmek, beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin uygulanmasını ve sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek.
ÇOCUK GELİŞİMİ - II

Ders Kodu

CKGL102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı; erken çocukluk döneminde (0-8) sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanlarını tüm boyutlarıyla incelemek ve analiz etmektir. Bu derste öğrenciler erken çocukluk döneminde dil gelişimini ve özelliklerini öğrenirler. Sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini bilerek çocukların benlik duygularının ve toplum içindeki yer ve önemlerinin bu yaştan kazandırılarak kendilerini keşfetmelerini sağlamak hedeflenir. Duygusal gelişim özelliklerine göre bu yaş çocukların sosyal ve bireysel anlamda olaylara karşı duygu durum değişikliklerini anlamaya yardımcı olmayı sağlamaktadır. Ahlak gelişim özelliklerinin bilinmesiyle toplum içerisindeki ahlak kurallarının bu yaş çocuklarına sırasıyla nasıl benimsetilebileceği hedeflenir. Cinsel gelişim özelliklerinin bilinmesiyle bu yaş grubu çocukların cinsiyet ayrımına varıp kendi cinsiyetlerinin getirdiği özellikleri benimsetmeyi ve toplum içindeki cinsiyet kavramının çocuğa nasıl aktarılacağı konusunda yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
FİZYOLOJİ

Ders Kodu

FIZY201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, bütün tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler fizyolojide temel kavram ve terimleri, hücrenin görevleri, solunum mekaniği, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, kalbin fonksiyonları, kan ve lenf dolaşımı, kan ve sıvı- elektrolitler, santral sinir sistemi, periferik sistem, endokrin sistem, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, duyu organları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklar bu ders kapsamında öğrenciler ayrıca; hücre-kan-kas-dolaşım -solunum fizyolojisini öğrenirler, fizyolojik mekanizmaları açıklayabilir düzeye gelirler, hücre fizyolojisini tanımlayabilir düzeye gelirler, kas fizyolojisini açıklayabilir düzeye gelirler, kan fizyolojisi, solunum fizyolojisini hakkında bilgi sahibi olup fizyolojik olayları açıklayabilme yeteneği de kazanırlar.
TEMEL İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

INGL124

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders INGL123 dersinin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayabilmektedirler. Buna ilaveten öğrenciler, daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunabilmektedirler. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabilme becerisi kazanabilmektedirler. Öğrenciler, derste, ayrıca, şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade etme becerisi kazanabilmektedir.Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini kapsayan konular hakkında paragraflar hazırlarlarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini kurabilmektedirler.
SAĞLIKTA İLETİŞİM

Ders Kodu

SGBL260

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sağlığın tanımı. Hastalığın tanımı. İletişime Giriş. Iletişimin amacı, sağlıkta iletişim sürecenin temel öğeleri. İletişim Koşulları, İletişim Engelleri. Sağlıkta İletişim. Sağlık iletişiminde hedef kitle. Sağlık iletişiminin amaçları ve önemi. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Düzeyleri. Sağlık personelinin hastalar ile iletişimi. Sağlık personelinin hasta yakınlarıyla iletişimi. Engelli bireylerle iletişim. Terminal döneminde ki hasta ve yakınlarıyla iletişim. Hasta ile hastane çalışanları arasındaki etkili iletişim aşamaları. Hasta ile kurulan iletişim de aşamalar. Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarıyla iletişimin de ki doğru ve yanlışlar.Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile kurdukları doğru iletişim sonucu sağlık kurumuna sağlanan faydalar. Davranış biçimleri ve empati. Beden dili, hakkında bilgi sahibi olur.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
UNIVERSITY ELECTIVE
Üçüncü Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

CKGL200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
SUMMER INTERSHIP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ders Kodu

CKGL203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AİLE EĞİTİMİ

Ders Kodu

CKGL209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Aileyle ilgili temel kavramları tartışabilme, aile eğitiminin temel amaçlarını, ilke ve yöntemlerini betimleyebilme, engelli çocukların ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerini tanımlayabilme, ailelerin gereksinimleri ve karşılanma yollarını tartışabilme, ailelerin uyum sürecine, özürlü çocuğun sosyalleşmesine yardım etme yollarını araştırabilme, davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumları planlayabilme: beceri öğretimi, kavram öğretimi. uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlar, kaydedebilme, Türkiye´de yapılan çalışmaları değerlendirebilme. Zihin engelli çocuk ve ailelerinin özellikleri, zihin engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, zihin engelli çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar, ailelerin zihin engelli öğrencinin eğitim sürecine katılımı, ailelere öğretme becerileri kazandırma öğretilmektedir.
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMLARI

Ders Kodu

OOEG257

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMLARI
ÇOCUKLA İLETİŞİM

Ders Kodu

OOEG413

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı; İletişim kavramı ve çeşitli modeller, çocukların duygusal gereksinimleri, çocuk yetiştirme biçimleri ve gelişime etkisi, etkili iletişimi oluşturan öğeler, uyumsuz davranışların engellenmesine yönelik yaklaşımlar, güvenli davranış kazandırma, etkili iletişim becerilerinin etkili öğretmenlik açısından önemi, etkin dinleme, ben, sen iletileri, çatışma ve çözümlenmesi, disiplin yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmaktır.
ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG219

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel derslerinden biri olan Özel Eğitim Dersi kapsamında öğrencilere, özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar gibi temel konular üzerinde detaylı olarak bilgiler verilmektedir. Kredi: (3, 0, 0)3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: 3 Dersin Kısa Adı: ÖZEL EĞİTİM Kategorisi: Alan Temel Eğitim Dili: Türkçe
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI

Ders Kodu

PSKO209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ruh sağlığı, tanımı, önemi, tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruhsal gelişim dönemleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları, aile içindeki özel durumlar, ana- baba tutumları, ruh sağlığını etkileyen diğer faktörler, her gelişim döneminde ayrı özellikler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çocuk ve ergenin ruhsal gelişimine yardım edebilmek için anne, baba, öğretmenler ve çocuk gelişimciler onun bu dönemlere özgü ruhsal özelliklerini, o dönemleri yaşayış biçimine göre geliştireceği kişilik özelliklerini iyi bilmek zorundadırlar. Çocukların ve ergenlerin daha mutlu yaşamaları, özellikle bu alandaki görevlinin, üzerlerine düşen sorumluluğu bilinçli bir biçimde yerine getirmelerine bağlıdır. Çocuk ve ergen ruh sağlığı, normal çocuk ve ergenlerin sağlıklı gelişim gerçekleştirme, uyum sağlama ve başarılı olma yollarını belirleyerek ilgililere yardım etmekle, önleyici ruh sağlığı hizmeti vermektedir.
SOSYAL ANTROPOLOJİ

Ders Kodu

SOSY104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Antropolojiye giriş niteliğindeki bu derste, insan toplumlarının gösterdiği kültürel/davranışsal çeşitlilik ve bu çeşitliliği ortaya çıkaran faktörler incelenir. Bunun yanında evrensel toplumsal yapıların farklı toplumlarda ve tarihsel dönemlerde hangi farklı biçimlere büründükleri betimlenir. Bu derste sosyal ve kültürel antropolojinin nasıl ortaya çıktığı, temel teorilerinin neler olduğu, fiziksel ve sosyal antropoloji arasındaki farklar gibi konular tanıtılır. Dersin içeriği, insanın biyolojik ve kültürel evrimi, kültür kavramının doğası, temel antropolojik konulardan toplumsal değişim, akrabalık ve aile ilişkileri, dinler ve diller, siyasi gücün biçimi, ırk ve etnisite, toplumsal cinsiyet rollerinin farklı kültürlerde nasıl yaşandığı, küreselleşme ve insanların üretim faaliyetlerindeki tarihsel değişmeler kapsanmaktadır. Öğrencilerden , kendi kültürleri de dahil olmak üzere farklı kültürlere karşılaştırmalı gözle bakabilme becerisi kazanmaları beklenir.
Dördüncü Dönem
ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM

Ders Kodu

CKGL202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders çocukluğun üçüncü aşaması olan orta çocukluk dönemini kapsamaktadır . Derste orta çocukluk dönemi özellikleri, orta çocuklukta (6-12 yaş) gelişim, bilişsel gelişim, iletişim ve dil gelişimi, fiziksel büyüme ve motor gelişim, kişilik gelişimi ve sosyal- duygusal gelişim, cinsel gelişim ve ahlak gelişimi konularının incelenmesi amaçlanmaktadır. Konular teorik olarak anlatılmakla birlikte öğrencinin derse katılımı, konularla ilgili yorumlarda bulunması önem taşımaktadır. Bu bağlamda soru-cevap, hayattan kesitler, örnek olaylar üzerinde tartışmalar dersin içeriğinin işlenişi açısından elzemdir. Ders kapsamında, orta çocukluk dönemi özellikleri, orta çocuklukta (6-12 yaş) gelişim, bilişsel gelişim, iletişim ve dil gelişimi, fiziksel büyüme ve motor gelişim, kişilik gelişimi ve sosyal- duygusal gelişim, cinsel gelişim ve ahlak gelişimi konuları ele alınacaktır.
ÇOCUK VE DRAMA

Ders Kodu

CKGL208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders çocuk ve drama alanı ile ilgilidir. Derste Çocuklar için drama tekniklerinin türleri, tanımları, türleri arasındaki fark ve benzerlikleri, dramanın temel bileşenlerini ve bileşenler arasındaki ilişkiyi, dramanın aşamalarını açıklayabilmeyi, dramanın okul öncesi eğitimde önemini ve çocuğun gelişim alanlarıyla ilişkisini açıklamayı, eğitimde yaratıcı drama tekniklerinin önemi ve yararları konularının ele alınmasını, okul öncesi eğitim programına ve çocukların gelişimine uygun teknikleri seçerek drama etkinlikleri hazırlamalarını amaçlanmaktadır. Konular tartışılarak ve uygulanarak işlenmektedir. Öğrencilerin tartışmalara katılmaları ve tekniklerle ilgili uygulamalar yapmaları dersin içeriği açısından önem taşımaktadır. Ders kapsamında, Çocuklar için drama tekniklerinin türleri, tanımları, türleri arasındaki fark ve benzerlikler, eğitimde yaratıcı drama tekniklerinin önemi ve yararları konuları incelenecektir.
EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME

Ders Kodu

CKGL210

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirmek yeterlikleri kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin sınıflarında uygulayabilecekleri ihtiyaç duyduğu ve çocuğun gelişimine uygun materyalleri tasarlaması amaçlanmaktadır, kukla ve aksesuarlar yapmalarını hedeflemektedir. Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, Sınıf yönetimi için araç gereç yapma, Eğitici oyuncak planlama, Eğitici oyuncak yapma, Kukla planlama, Kukla yapma, Müzik araçları planlama, Müzik araçları yapma, Kostüm ve aksesuar planlama, Kostüm ve aksesuar yapma. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler öğretim materyali tasarlayıp hazırlayabilecektir. Sınıf yönetimi için araç gereç geliştirebilecektir. Öğretim ortamlarını ve kullanılan araç-gereçleri açıklayabilecektir. İhtiyaç duyduğu konuya ve kavrama uygun materyal tasarlayabilecektir ve yaratıcı eğitim materyali tasarlayabilecektir.
ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ

Ders Kodu

CKGL212

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı, okul öncesi dönemde (erken çocukluk döneminde) bilim ve teknolojinin önemi ve eğitimde bilgisayar destekli etkinlik düzenlemeyi öğretmektir. Bu derste öğrencilere öncelikle eğitim teknolojileri hakkında bilgi verilir. Erken çocukluk döneminde çocuğun zihinsel gelişimi ve teknolojinin yeri ve öneminden bahsedilir. Çocukların gelişimine uygun teknoloji ve teknolojik ürün kullanımı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması amaçlanır. Bu yaş grubu çocuklara yönelik mevcut bilgisayar programlarının özellikleri anlatılır. Hızla gelişen ve teknoloji destekli eğitim-öğretim programlarına çocukları hazırlayabilmek adına bilgisayarların eğitim alanında nasıl kullanılabileceği anlatılır. Bu yaş grubu çocuklara yönelik olarak bilgisayar destekli etkinlik planlama ve uygulamanın nasıl yapılacağı, çocukların bilişim ve teknoloji alanında nasıl yönlendirilip bilgi sahibi olmasının sağlanacağı belirtilir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CKGLXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE GELİŞİMSEL RİSKLER

Ders Kodu

CKGL301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE GELİŞİMSEL RİSKLER
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK

Ders Kodu

CKGL303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK
HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK

Ders Kodu

CKGL305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK
ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM

Ders Kodu

CKGL309

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM
KAYNAŞTIRMA

Ders Kodu

OZEG320

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
KAYNAŞTIRMA
SAĞLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SGBL300

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek. Ayrıca bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi sağlayabilmektir. Araştırma yönetme sürecine giriş; araştırmanın aşamaları; araştırma sorusu ve hipotezi belirleme; araştırma sorularını oluşturma; literatur taraması; araştırmada etik, kalitatif verinin temeli, örneklem, veri toplama teknikleri; veriyi yorumlama: veri analiz yöntemleri, kodlama, tema geliştirme; kantitatif araştırma: kantitatif araştırmanın temeli, veri toplama ve analiz teknikleri, örneklem,veri toplama araçları; uygulamalı istatistik; bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleme; güven aralığı; tanımlayıcı istatistik; veriden çıkarım yapma, modelleme varsayımları, veri analizi; regresyon analizi; SPSS uygulaması; APA yazım kuralları, araştırma taksonomisi, araştırma projesi sunumu.
Altıncı Dönem
ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ

Ders Kodu

BESD320

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ
GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Ders Kodu

CKGL304

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ UYGULAMALARI

Ders Kodu

CKGL308

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

6

AKTS

8
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ UYGULAMALARI
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CKGLXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
BİREYSELEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

Ders Kodu

EGIT366

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
BİREYSELEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI
İLK VE ACİL YARDIM

Ders Kodu

IAYM220

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
nsan vücudu yapı ve işleyişi , Temel yaşam fonksiyonları, İlkyardımda temel kavramları ve bu kavramların uygulamadaki önemi, Olay yeri,olayh yeri vaka türü değerlendirmesi,Acil müdahele öncesi vaka türüne gore alınması gereken tedbirler, Acil olgu değerlendirme, Temel Yaşam desteği,Temel yaşam desteği konusunda uygulanması gereken konular, Yaralanmalar, yara bakımıYara bakımı esnasında öncelikle yapılması gereken müdahaleler., Kanamalar,Kanamalar konusunda öncelikle yapılması gereken müdahaleler. Kırık,çıkık,burkulma ve incinmeler ve ilk anda yapılması gereken müdahaleler,, Isıya bağlı sorunlar,ısıya bağlı sorunlarda yapılması gereken ilk müdahaleler, Zehirlenmeler, Bilinç bozuklukları, Boğulmalar,yabancı cisimler,ile ilgili problemlerde ilk yapılması gereken müdahaleler. Taşıma teknikleri, Sargı teknikleri,konularında yapılması gerekenler hakkında, İlkyardım çantası ile ilgili bilgi sahibi olurlar.analizi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekir. Ders bu bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile EKG değerlendirme prensipleri ve normal ve anormal paternlerin tanımlanmasını içermektedir. Kardiovasküler system konusunda bilgilendirme yapılırken özellikle kalp hastalıkları vurgulanacak ve ileri derece aritmi, kardiak iskemi ve myokard enfarktüsü gibi durumların yorumu öğretilecektir.
BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

ISTA110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, örneğin, ranj, standart hata ve varyantın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

CKGL400

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
YAZ STAJI
BİTİRME PROJESİ-I

Ders Kodu

CKGL401

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

4
Derste öğrencilerinin alanla ilgili ilgi duyduğu bir konuda araştırma yapmaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisi kazanmasını sağlamaları amaçlanmakta ve bu bağlamda öğrencilerin alana özgü bir konu seçmeleri ve bilimsel bir araştırma projesi yürütmeleri konusunda rehberlik edilmektedir.Bu derste konu seçimi, yöntem, evren-örneklem seçimi, gereç seçimi, literatür taraması, verilerin sayısallaştırılması ve tablolaştırılması, raporlaştırma başlıkları altında çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin araştırma projesi kapsamında yapmış olduğu çalışmayı bilimsel yöntemlere uygun bir şekilde raporlaştırma ve sunma becerisini kazanması desteklenmektedir. Derste literatür taraması yapılmakta, araştırılacak konu belirlenmekte, örneklem, araştırma yöntemi, gereçler ve yöntem belirlenmekte, gerekli izinler alınmakta ve araştırma çalışması gerçekleştirilerek elde edilen veriler tablo haline getirilerek rapor halinde sunulmaktadır. Bitirme Projesi I dersi kapsamında araştırma planlanmakta, veriler toplanmakta, veriler tablolaştırılmaktadır.
MESLEKİ MEVZUAT

Ders Kodu

CKGL405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders çocuk gelişimi alanında mesleki mevzuat ile ilgilidir. Derste; hukukta temel kavramlar, uluslararası mevzuatta insan, kadın, çocuk hakları ve engelli hakları , ulusal mevzuatta aile, kadın, çocuk, engelli, suçlu, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci vb. konularında bilgi edinilmesi ve ulusal ve uluslararası mevzuatı karşılaştırarak tartışılması amaçlanmaktadır. Derste konular tartışılmakta, soru-cevap yöntemi kullanılmakta, örnek olaylar mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte, konular günlük hayat ve olaylardan örneklerle desteklenmektedir. Ders kapsamında; hukukta temel kavramlar, uluslararası mevzuatta insan, kadın, çocuk hakları ve engelli hakları , ulusal mevzuatta aile, kadın, çocuk, engelli, suçlu, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci vb. konularında bilgi edinilmekte ve ulusal ve uluslararası mevzuat incelenmektedir.
SAĞLIK KURULUŞLARINDA ALAN ÇALIŞMASI

Ders Kodu

CKGL407

Kredi

4

Teorik Saat

0

Pratik Saat

8

AKTS

8
Sağlık Kuruluşlarında alan çalışması, Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk , Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Eğitim, Orta Çocukluk Döneminde Gelişim ve Eğitim ve Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Teknikleri alanlarıyla ilgili olarak verilen teorik bilginin sahadaki pratik uygulamalarını içermektedir. Ders kapsamında, , Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk , Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Eğitim, Orta Çocukluk Döneminde Gelişim ve Eğitim ve Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Teknikleri derslerinde öğrenilenlerin uygulamalarının gerçekleştirilmesi, öğrencilerin sahada pratik uygulamalar yoluyla daha önce elde etmiş olduğu bilgi ve becerileri pekiştirmesi amaçlanmaktadır. Ders sonucunda öğrenciler daha önceki öğrenme yaşantılarını somutlaştıracak ve alanda uygulanışını deneyimleyeceklerdir
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CKGLXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
EPİDEMİYOLOJİ

Ders Kodu

SGBL210

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders ile öğrencinin epidemiyoloji yöntemlerini anlaması, epidemiyolojik araştırmaların genel özelliklerini kavraması, yapılmış araştırmaları bilimsel bakış açısı ile değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç dogrultusunda dersin amaçları, bir yöntem bilimi olarak epidemiyolojinin tanımını açıklayabilme, tarih içinde epidemiyolojinin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmak, epidemiyolojinin temel stratejileri ve özelliklerini tanımlama ve uygulama ve çeşitli epidemiyolojik çalışma tiplerinin sınıflandırılması ve kullanım alanlarını tanıma, epidemiyolojinin kullanım alanlarını tanıma, epidemiyolojik araştırma tiplerini sınıflandırma, epidemiyolojik araştırmaların temel özelliklerini ayırt edebilme , sürveyans, gözlem, hipotez testi, analitik çalışma ve deneyler gibi araştırmaları okuyabilme ve degerlendirebilme, sağlığı etkileyen faktörler olan biyolojik, kimyasal, fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, genetik, davranışsal boyutlarda insanı ve çevreyi degerlendirebilme gibi bilgi ve becerileri ögrenciye kazandırmaktır.
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.
Sekizinci Dönem
BİTİRME PROJESİ-II

Ders Kodu

CKGL402

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

6
Dersin amacı öğrencinin araştırma sonucunda elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisi kazanmasını sağlamaktır. Bu derste, ilk dönem başlamış olduğu bitirme projesi çalışmasına devam eder ve araştırmasının giriş, yöntem, bulgular ve yorum, özet, tartışma, öneriler, ekler ve kaynakça bölümlerini tez yazım kurallarına göre yazarak raporunu tamamlaması hedeflenmektedir. . Bu ders, öğrencinin araştırma projesi kapsamında yapmış olduğu çalışmayı bilimsel yöntemlere uygun bir şekilde raporlaştırma ve sunma becerisini kazanmasını amaçlamaktadır. Bu derste, girişin, problem ve alt problemlerin, amaç ve sınırlılıkların, gereçler ve yöntemin, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinin, özet, içindekiler ve kaynakçanın yazımı konuları uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
SEMİNER

Ders Kodu

CKGL406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, diğer derslerde işlenmeyen ancak uygulamada işe yarayacak yeni bilgilerin öğrenilmesi, alanda yapılan yenilikler hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Alandaki yeni kavramlar kadar eski olmalarına rağmen fazla bilinmeyen kavramlar ve uygulamalar da bu dersin konuları arasına girmektedir. Ders; İlgi duyulan konu çerçevesinde literatür taranması, bilgilerin toplanması, ve raporlaştırma ve hazırlanan raporun sözlü olarak sunulması çalışmalarını içermektedir. Ders kapsamında öğrenciler ilgi duydukları bir konu ile ilgili biri geniş diğeri dar kapsamlı olmak üzere iki seminer hazırlayacak, sunacak ve rapor haline getirecektir. Hazırlanması düşünülen kapsamlı seminerin en az 6 makale (araştırma olması daha uygun, ancak kuramsal da olabilir), 1 tane de kuramsal kitaba, dar kapsamlı olanınsa 3 makale ve 1 kuramsal kitaba dayalı olması gerekmektedir.
ÇOCUKLARI TANIMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Ders Kodu

CKGL408

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste çocukları tanıma tekniklerinin neler olduğu, karşılaşılabilecek problemler ve çözümler, gelişim ölçekleri, gelişimsel etkinlikler, gelişim takip ve değerlendirme konularının incelenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında; Çocukları tanıma teknikleri, çocuğu tanıma tekniklerinin uygulanmasında karşılaşılan problemler, çocuğu tanıma tekniklerinin uygulanmasında karşılaşılan problemlere özgün çözümler üretebilme, erken çocukluk döneminde kullanılan gelişim ölçekleri. Erken çocukluk döneminde gelişimsel açıdan kazandırılması hedeflenen beceriye uygun etkinlik geliştirme, Erken çocukluk döneminde gelişimsel etkinlik düzenleme esnasında karşılaşılan problemler ve karşılaşılan problemlere özgün çözümler üretebilme, Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık , erken çocukluk döneminde uygulanan gelişimsel etkinlikleri değerlendirme Türkiye `de kullanılan gelişimsel etkinlik uygulamaları, Dünyada kullanılan gelişimsel etkinlik uygulamaları konuları ele alınacaktır..
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CKGLXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA

Ders Kodu

OZEG225

Kredi

4

Teorik Saat

0

Pratik Saat

8

AKTS

13
Özel Eğitimde Uygulama dersi, Özel Eğitime Giriş ve Özel eğitim kapsamında olan diğer derslerde (Zihinsel Engelinde Gelişim vb) verilen teorik bilginin sahadaki pratik uygulamalarını içermektedir. Öğrencilerin alan ile ilgili belirlenen kurumda kendi becerilerini geliştirmesi hedeflenmekte ve öğrencilerin sahada pratik uygulamalar yoluyla daha önce elde etmiş oldukları bilgi ve becerileri pekiştirmesi amaçlanmaktadır.. Bu derste özel eğitim ihtiyacı olan çocukların özellikleri, aldıkları eğitim alanları ve yöntemleri hatırlatılarak, belirlenen kurumlardaki özel eğitim çocukları gözlemlenecektir. Daha sonra, bu çocukların eğitim gereksinimlerini değerlendirilecek, gelişimsel ihtiyaçlarına uygun hedef ve kazanımlar belirlenerek uygun eğitim programı hazırlanacaktır. Uygulamada uygun eğitim ortamı ve materyaller sağlanarak, hazırlanan planların uygulanması sağlanacak ve uygulamalar değerlendirilecektir.

Seçmeli Dersler

SAĞLIK EKONOMİSİ

Ders Kodu

SAGY103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Genel ekonomik bilginin haricinde, sağlık sektörünün ekonomik açıdan analizi, rekabetin (ya da yokluğunun) sağlık hizmeti sisteminin işleyişine ilişkin düzenlemelerin rolünü anlayabilme, sağlık piyasalarında gerçekleşebilecek çeşitli olası değişikliklerin sonuçlarını öngörmek üzere sağlık hizmetleri piyasasının ayrıntılı bir arz-talep modelini geliştirebilecek bilgiye sahip olabilme, sağlık sektöründe ekonomik değerlendirme teknikleri, sağlık hizmetlerinde üretim ve maliyet fonksiyonları, sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi, finansmanı, sağlık hizmetleri sisteminin ekonomik amaçları, sağlık işletmelerinde maliyet, sağlık hizmeti ve malı talebi, sağlık sektöründe pazar türleri, sağlık pazarına devletin müdahalesi, sağlık ekonomisi sistemlerinde analiz, ölçüm, modelleme ve etkinlik kriterleri, sağlık ve ilaç sigortasının uzun dönemli işgücü arz ve talebine etkileri, ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri, sağlık sektöründe yüklenici ve taşıyıcı firmalar arasındaki ilişkilerin analizi gibi konular bu derste incelenmektedir.
ÇOCUK VE MÜZİK

Ders Kodu

CKGL315

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste müziğin çocuğun gelişimindeki yeri ve önemi, çocuğun gelişim alanlarına etkileri, okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müziğin amaçları, okul öncesi dönemde müziksel davranışların yaslara göre gelişimi, müzik eğitiminde eğitimcinin rolü, temel müzik bilgileri, sesin korunması ve kullanılması, ses, ritim, nefes çalışmaları, blok flüt çalma becerisine yönelik bilgiler, okul öncesi çocuklarına yönelik şarkılar, özellikleri, şarkı ritimleri vb. bilgiler, okul öncesi eğitime yönelik çalgılar, okulöncesi çocuklarla kullanılabilecek müzik aleti tasarımı ve kullanımı, müzikli oyun çalışmaları, şarkı dağarcığı geliştirme konuları ele alınacaktır. Öğrencilere müzik aleti ile çocuk şarkılarını öğretmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
SAĞLIK KURUMLARINDA MESLEK HASTALIKLARI

Ders Kodu

SAGY411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin içeriğinde, meslek ve mesleğe baglı hastalıkları tanımı, meslek hastalıklarının sınıflandırılması, meslek hastalıklarında yasal prosedürler ve uygulanışı, hastalığın meslek hastalığı sınıfına alınabilme kriteleri, meslek hastalığı sonrası izlenecek yasal süreç, iş ve meslek hastalığınan yakalanan bireylerin yasal hak ve sorumlulukları, meslek hastalıklarında sağlık gözetiminin önemi, kimyasal risk etmenlerine bağlı hastalıklar, mesleki deri kanseri ve prekanseröz deri hastalıkları, Fiziksek risk etmenlerine baglı mesleki hastalıklar, psikososyal risk etmenlerine baglı mesleki hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, soslunum sistemi risk etmenlerine bağlı mesleki hastalıklar, radyasyon ve elektromanyaetik alanlara baglı mesleki hastalıklar, kas isklet sistemi risk faktörlerine bağlı mesleki hastalıklar, mesleki risklere bağlı gelişen kanseler konuları yer almaktadır.
AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Ders Kodu

SGBL322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin içeriğinde; afetlerle/katastrofik olaylarla ilgili genel tanım ve kavramlar, afetlerin nedenleri ve korunma yöntemleri, afet ve afet kültürü, afet yönetimi, acil eylem ve tahliye planları, olağan dışı durumlarda sağlık ve destek hizmetleri içeren konular yer almaktadır. Bunlar; olağan dışı durumlarının tanımı, ortak özellikleri, doğal afetler ve insan kaynaklı afetler ve afetlere hazırlık, olağan dışı durumların epidemiyolojik özellikleri, afet durumlarında bireylerin sağlığının değerlendirmesi ve triyaj, hızlı değerlendirme, olağan dışı durumlara yanıt-acil evre, yardımların organizasyonu, risk gruplarının tanınması ve korunması, afetlerde beslenme, çevre sağlığı hizmetleri, geçici barınma yerleri ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yaklaşımları, afet durumunda bireylerin ruh sağlığının değerlendirilmesi ve korunması, afetlerde etik ihlallerin tanınması ve önlenmesidir.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.