İLETİŞİM

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Merkezi, AS217

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2101

Fakülte E-posta: secretary-ffa@ciu.edu.tr

Dekan Vekili: Prof. Dr. Nezih AYIRAN

Dekan Vekili E-posta: nayiran@ciu.edu.tr