Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Hakkında

Yaklaşık iki yüz yıl önce örgün bir nitelik kazanan Güzel Sanatlar eğitimi, günümüzde tüm üretim ve hizmet sektörleriyle sıkı ilişkiler kuran işlevsel bir boyut kazanmıştır. Artık güzel sanatlar, üretim ve düşünce süreçlerine sonradan dahil olan sıradan bir girdi değil, işin merkezinde duran, kendisinden yola çıkılan temel bir bilgi alanıdır. Bir kentin, binanın, makinanın, hatta bir kurumun, bir törenin iyi organize edilmesi, iyi işlemesi yetmemektedir. Onun estetikle uyumlu olması, etkisini güçlendirmekte, prestijini arttırmaktadır. Bu nedenle güzel sanatlar modern hayatın her alanına müdahil olmaktadır.

Güzel Sanatlar eğitimi de, kendisinden beklenen görevlerdeki bu artışa paralel olarak, özellikle son otuz yılda kendini sürekli yenilemek zorunda olan bir strateji izlemektedir. Öğrenciyi yakın geleceğin meslek insanı olarak çok yönlü görevlerine hazırlamak için, eğitim programı sürekli gözden geçirilmekte, onu daha işlevsel hale getirmek için gereken pedagojik duyarlılık ön planda tutulmaktadır. Bu açıdan 1997’den beri faaliyette olan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, gerek öğretim kadrosunun gerekse teknik donanımının, güzel sanatlar eğitiminin günümüzde sahip olduğu yüksek standartlara uygun olmasına çalışılmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin başlıca misyonu, özgür bir atmosferde öğrenme odaklı, değer yaratmaya, sorgulamaya, yoruma dayanan, öznel, yaratıcı ve özgün bir tasarım eğitimi vermektir. Sosyal, kültürel ve çevresel bağlamda duyarlı, aynı zamanda sorumluluk sahibi olan, eleştirel düşünme becerisine sahip entelektüel bireyler, tasarım, uygulama ve yönetme becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmektir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin başlıca misyonu bulunduğu coğrafyanın olanakları yanında farklı kültürel aidiyet ve deneyimlerin katkı ve potansiyellerini de kullanarak tasarımcı gibi düşünmeyi, öğrenmeyi, davranmayı öncü kılmak esas alan ve sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel değerlerinin farkındalığı ile yerel ve uluslararası topluma, bilgi ve kültür ortamına hizmet etmek; değişime, evrensel bilgi ve gelişmelere açık olmaktır.

CIU Fine Arts, Design and Architecture Faculty

AKREDİTASYONLAR

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık bölümü Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) tarafından akreditasyona sahiptir.

Akreditasyon Belgesini görüntülemek için tıklayınız

Akreditasyon süreç kararını görüntülemek için tıklayınız

Eğitim İmkanları

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin nitelikli akademik kadrosu Grafik Tasarım, İç Mimarlık ve Mimarlık bölümlerinde eğitim vermektedir. Sınıf ve stüdyolara ek olarak bölümde toplam 5 adet atölye bulunmaktadır. Bunlar; Maket Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, Malzeme Atölyesi, Grafik Baskı Atölyesi, 3 Boyutlu Baskılama ve Tarama Stüdyosudur.

İletişim

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH323
Tel:
+90 392 671 1111 Dahili: 2101
Fakülte E-posta: secretary-ffa@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Cemil Atakara
Dekan E-posta: catakara@ciu.edu.tr