Bölüm Hakkında

Eğitim, teknoloji, bilim, iş dünyası, tıp, dış ilişikler gibi alanlarda İngilizce kullanımının yaygınlaşması ile İngilizce öğretmenlerine duyulan gereksinim gittikçe artmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, bu doğrultuda donanımlı İngilizce öğretmenleri yetiştirmekte; mezunlarının ilkokuldan başlayarak orta öğrenim, yükseköğrenim kurumlarında ve benzeri alanlarda görev yapabilecek konuma gelmelerini sağlamaktadır. Müfredatında yer alan kuramsal ve uygulamalı derslerle UKÜ İngilizce öğretmenliği bölümü öğrenci merkezli ve bütünsel bir yaklaşım izleyerek öğrencilerinin sadece İngilizcelerini geliştirmekle kalmaz; onların problem çözme, kültürel farklılıkları anlama, dijital materyalleri kullanma gibi 21. yüzyılın becerilerini kazandırır.

Akreditasyonlar

İngilizce Öğretmenliği programı eğitim kalitesi standartlarının başarılı değerlendirilmesi sonucunda, ulusal akreditasyon kuruluşu Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurumu tarafından 2020 yılında akredite edilmiştir.

Eğitim Olanakları

İngilizce Öğretmenliği Bölümünün müfredatında, İngilizce bilgisini geliştiren, temel dil becerilerini kazandıran derslerin yanı sıra pedagojik eğitim ve genel kültür dersleri de yer alır. Kuramsal çalışmalar yanında uygulamalı çalışmalara da yer verilir. İlk yıldaki dersler daha çok İngilizce bilgi ve becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Daha sonraki yıllarda alan bilgisi, meslek bilgisi, genel kültür ve araştırma teknikleri gibi derslere ağırlık verilir. Bu derslerin dışında seçmeli dersler adı altında ikinci yabancı dil, edebiyat, dilbilim gibi konuları kapsayan 15 farklı seçenek sunulur. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında bölüm tarafından seçilen devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik uygulaması yapmaları sağlanır. Öğrencilerimizin 106 farklı ülkeden gelen öğrencilerin okuduğu üniversitemizde İngilizcelerini geliştirme olanakları bulunmaktadır.

Kariyer Alanları

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği programından mezun olanlar; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. Bu mezunların özel okullarda, kreşlerde, dershanelerde de İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. İngilizceyi iyi öğrenmiş mezunlarımız turizm sektöründe, ön büro ve halkla ilişkiler bölümlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde ve uluslararası şirketlerin iç ve dış ticaret bölümlerinde kolaylıkla iş bulabilirler. Bölümümüzden mezun olanlar gerek resmi ve özel kurumlarda, gerekse bireysel olarak çevirmenlik de yapabilirler. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği mezunları, üniversitemizde aldıkları nitelikli eğitim sonucunda çeşitli öğretim kurumlarında çalışma olanağı bulurlar. Mezunlarımızdan aldığımız bilgiler bunu belgelemektedir. Mezunlarımız, gerek üniversitemizde gerekse yurt dışında lisansüstü öğrenim yapma olanağı bulmaktadır.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

İngilizce