Bölüm Hakkında

Fakültemiz bünyesinde 2017 yılında kurulmuş olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz alan özelliği açısından çok kapsamlı ve sürekli gelişen disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Yaşamı oluşturan moleküllerin temel özellik, yapı ve işlevlerinin birbirleriyle etkileşimlerini, gelişimsel, fizyolojik ve patolojik olgulardaki durumlarını araştırır. Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce Bölümünde, biyomühendislik, kimya biyoloji mühendisliği, sistem mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği alanlarıyla teorik ve pratikte birleştirme vizyonu ile eğitim sunulmaktadır. Bölüm, multidisipliner eğitim sistemi ile akademik pozisyonlar ve diğer iş olanaklarında en uygun adaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Moleküler Biyoloji, kalıtım ve organizmalar arasındaki çeşitliliği konu alan genetik bilimiyle örtüşmektedir. Dolayısıyla Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyolojik süreçlere moleküler açıdan yaklaşarak yaşamın temelini oluşturan konuları, biyolojik moleküllerin yapı ve işlevleri düzeyinde ele alarak açıklamaya çalışır. Kanser başta olmak üzere, genetik ve metabolik hastalıklar, mikrobiyal genetik ve biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi gibi farklı disiplinlerde araştırmalar uluslararası kurumlar, tarafından desteklenmektedir. Araştırmacılarına ilgili konularda modern bir altyapı ve laboratuar imkânı sunan MBG bölümü Fizik ve Kimya bölümleri ile başlattığı disiplinlerarası çalışmaları Moleküler biyolojinin ve teknolojinin paralel evrimine uygun olarak diğer bölümlerle de geliştirmeyi planlamaktadır. Bu değişime uygun bilim insanlarının yetiştirilmesi amacı ile MBG bölümü Fizik ve Kimya başta olmak üzere çift veya üçlü anabilim dalı lisans programı hazırlıklarına başlamıştır.

Eğitim Olanakları

İngilizce eğitim verilen bölümde etkin bir akademik kadro oluşturulmuş, bilimsel dilin evrenselliğine dayalı golabal akademik gelişim ve dönüşümlerin güncel olarak izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin üst düzey laboratuvar olanakları bu bölümümüzdeki eğitim süreçlerine çağdaş ve üst limitlerde bir kimlik kazandırmıştır. Üniversitenin başta Fizik ve Kimya dallarındaki akademisyen ve laboratuvar olanaklarının yanı sıra Tıp, Diş Hekimliği Fakültelerinin varlığı da bu bölümümüzdeki eğitim süreçlerini üst düzeylere taşımaktadır. Eğitim programında biyoloji, biyoenformatik, genetik, genomik, popülasyon genetiği, hücre biyolojisi, biyokimya ve kök hücre araştırmaları gibi öğrencileri farklı alanlara yönlendirecek dersler verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin çekirdek programındaki kapsamlı genel derslerin yanında genel biyoloji, biyokimya, organik kimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, genetik, gelişimsel biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bu derslerde verilen laboratuvar derslerini almaktadırlar. Öğrencilerin son sınıfta yapacakları araştırma projeleri ile her öğrencinin bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırmaya katılarak bilgi ve becerisini artırması sağlanmaktadır.

Kariyer Alanları

Gelişmekte olan biyoteknoloji sektöründeki birçok firmanın omurgasını da mezunlarımız oluşturacaktır. Kök hücre, genetik tanı ve tüp bebek merkezleri ile adli tıp kurumları da mezunlarımızın başarıyla görev yaptıkları iş alanları arasında bulunmaktadır. Mezunlarımızın önemli bir kısmı işbirliği anlaşmalarını gerçekleştirmiş olduğumuz pek çok seçkin üniversite ve araştırma kurumlarında akademik çalışmalarını sürdürebileceklerdir. Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler. Buna ek olarak; mezunlar, devlet sektöründe; bakanlıklarda, araştırma enstitülerinde ve Kamu İktisadi Teşekkülleri bünyesinde devlet kadrolarında çalışabilmektedirler. Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrilerinde, araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev almaktadırlar. Tıp sektöründe; hastanelerde, özel tahlil laboratuvarlarında, kriminal laboratuarlarında, özel kuruluşların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır. Tıp ve Biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde satış temsilcisi ve teknik danışman olarak çalışabilirler. Aynı zamanda gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesi ile daha geniş bir iş olanağından da yararlanabileceklerdir.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BSc

Dil

İngilizce

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601

Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Zehra Şensoy

Bölüm Başkanı E-posta: zsensoy@ciu.edu.tr