MÜDÜR'ÜN MESAJI

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilmek, bilgi tüketen konumdan bilgi üreten konuma gelebilmek için yabancı dil öğrenmek ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı dil öğrenim sürecinde; hedef dildeki sözcüklerin, bu sözcükleri oluşturan seslerin ve sözcüklerin yan yana gelmesiyle sözcük öbeklerinin ve tümcelerin oluşmasına ilişkin kuralların öğrenilmesi yeterli değildir. Öğrenilen bilgilerin kullanılabilmesi için dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, konuşma ve yazma dil becerilerinin kazanılması gerekmektedir. Bu becerilerin, iletişim kurma amacıyla kullanılması etkili dil öğreniminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Öğrenme odaklı sınıf içi etkinlikleri; tiyatro eserlerinin sahnelenmesi, İngilizce gazete çıkarılması, İngilizce konuşma kulüplerine etkinlik kazandırılması gibi ders dışı etkinliklerle de desteklenmelidir. Yabancı dilin doğal ortamlarda edinilmesi daha kolay olmakta; bir amaç doğrultusunda kullanılması, dil öğreniminin işlevsellik doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Okulumuzda yabancı dil öğretimi yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Hedef dilde söylenenleri ve yazılanları anlayacak, akademik çalışmaları yürütecek, ürettiği bilgiyi sözlü ve yazılı olarak ifade edecek düzeyde dil edinimi okulumuzun ana hedefini oluşturmaktadır. Okulumuzda yabancı dil öğretimi konusunda teknolojik gelişmelerden yararlanılmakta, bu amaçla bilgisayar destekli dil öğretimi yapabilmek için üç bilgisayar laboratuarı kurulmuş bulunmaktadır. Bunların yanında, çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin oluşturduğu üniversitemizdeki çok dilli sınıf ortamları, yabancı dilin doğal olarak öğrenilmesine olanak sağlamaktadır.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak yabancı dil öğreniminde uygun ortam ve koşulların ne denli önemli olduğunun bilinci içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Prof. Dr. Mehmet A. YAVUZ

İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü