HAKKINDA

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Türkiye, Avrupa ve Amerika'daki en iyi üniversitelerin altyapısıyla eşdeğer altyapı, teknik donanım ve fiziki olanakları sağlamak hedefi ile 5 yıl süren ön çalışmalardan sonra 1997 yılında kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi, 1997 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin kuruluşu ile beraber eğitim ve öğretime başlamıştır. Mühendislik Fakültesinde halen 10 lisans programı vardır. Bu programlar, kuruluş sırasına göre, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği ve Petrol ve Gaz Mühendisliği programlarıdır."

MİSYON VE VİZYON

Bologna Süreci ve eğitim-öğretimin geldiği noktada,  mühendislik biliminin gelişmesini  ve teknolojik ilerlemeleri dikkate alarak gerekli altyapıyı geliştirmek. Ders programlarının müfredat ve içeriklerini sürekli olarak gözden geçirmek ve yenilemek. Aktif eğitim ve öğretim metotlarını kullanmak ve ölçme ve değerlendirme sistemlerini geliştirmek. Ders değerlendirilmesinde uluslararası kredilendirme sistemini (AKTS) uygulamak.

Eğitim ve öğretimde sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak. Öğrencilere derslere aktif katılmalarını sağlayarak, bilgilerini kullanabilecek öz güvene sahip mühendisler olma yolunda beceri kazandırmak.Tasarım ve analiz yeteneği yüksek, yaratıcı, problem çözebilen, sorgulayan mühendisler yetiştirmek. Ulusal ve uluslararası projelerde grup çalışmalarına katılabilecek donanımı  ve  projeler geliştirerek teknoloji üreten, sanayi ile bütünleşebilen, girişimci mühendisler olmalarını sağlamak. Çevre bilincine sahip, meslek etiğini ilke edinen, aynı zamanda sanata ve kültüre duyarlılığı olan kişiler olmalarını sağlamak. Toplum refah ve güvenliğini önemle ele alan mühendisler yetiştirmek. 

EĞİTİM İMKANLARI

Ciddi ve iddialı her üniversite bilim dünyasında yerini alabilmek için araştırma ve topluma hizmet yanında kaliteli eğitim-öğretim yapmalıdır. Kaliteli eğitim-öğretim yapmanın bir göstergesi de ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmektir. İşte bu anlayıştan hareketle, yaptığı eğitim-öğretimin kalitesine güvenen Mühendislik Fakültesinin lisans programları MÜDEK  tarafından akredite süreci başlatmış ve halen İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği programlarımız MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Mühendislik Fakültesi, mükemmel donanımlı ve deneyimli öğretim elemanları kadrosu, bölge üniversiteleri ile kıyaslandığında oldukça önde gelen zengin laboratuvarları, çağdaş lisans ve lisansüstü ders programları ve modern öğretim yöntemleriyle öğrencilerin konularını kolaylıkla öğrenmelerini sağlayacak iyi bir altyapıya sahiptir.

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, görsel donanımlı modern dersliklerde ders görmekte olup kampüste sağlanan çağdaş yaşam olanakları, kütüphane, yurtlar, dinlenme alanları, açık ve kapalı spor alanları, öğretim elemanları ve öğrenci bütünleşmesindeki samimi dayanışma ile üniversite öğrencisi olmanın sorumluluğu yanında haklı gurur ve keyfini yaşamaktadırlar.