Bölüm Hakkında

Pedagojik Formasyon Programı üniversitemizde 2013 yılında açılmıştır. “Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun Eğitim Fakültelerini Yeniden Yapılandırma” kararı ile program Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesine alınmıştır. Programın amacı eğitim fakültelerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilere formasyon eğitimi vermektir. Program etkili öğretmenlik davranışları kazanmış, öğretim ilke ve yöntemlerini bilen, bunları öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla uygulayabilen, öğrencileri öğrenmeye ve başarıya güdülemeyi bilen, disiplinlerarası yaklaşımı benimsemiş, vizyon sahibi, problem çözme yeteneğine sahip, sosyo kültürel farklılıklara saygılı, din, dil, görünüş veya bireysel özellikler nedeniyle bireyler arasında ayrımcılık yapmayan, bireysel, toplumsal değerlere saygılı öğretmen adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezun olan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve gelişimin kendini gerçekleştirme sürecindeki yerini ve bu bağlamda bireysel ve toplumsal gelişim arasındaki bağı yorumlayabilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Olanakları

Pedagojik Formasyon Programının kadrosunu Eğitim fakültesinde görev yapan nitelikli öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Program süresince öğrencilerimiz ile her türlü eğitim teknolojilerini kullanarak araştırmalara dayalı verimli bir öğretim yürütülmektedir. Tüm sınıflarımızda akıllı tahta bulunmaktadır. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretim üyeleri öğrencilerine derslerle bağlantılı videolar ve filmler gösterebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz akıllı tahtaları kullanarak sunumlar yapmakta, projelerini grup arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Programda öğrenim gören öğrencilerimiz kuramsal derslerde öğrendiklerini, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde önceden belirlenen eğitim kurumlarında uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli bazı veritabanları sayesinde bilimsel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmekte ve yürüttükleri araştırmalarda kullanabilmektedir. Programda eğitim gören öğrencilerimiz fakültemizde yer alan Bilgisayar Laboratuarında, öğretmenlik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmektedir.

Kariyer Alanları

Eğitim Bilimleri Bölümü, Pedagojik Formasyon Programından mezun olan öğrenciler, KKTC ve TC resmi ve özel okullarında, lisans programında eğitim aldıkları alanlarla ilgili öğretmenlik yapabilmektedir.