Bölüm Hakkında

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin hızla değiştiği, yeni vizyon ve imaj teknolojilerinin yeni anlatı ve algılama yetileri gerektirdiği, iletişim alanında nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın her gün biraz daha artmakta olduğu günümüzde bu radikal dönüşümleri, kavrayabilen, uygulayabilen, hızla değişen iletişim teknolojilerine ve dünyaya adapte olabilecek, yaratıcı, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplumsal sorumluluk ve etik ilkelerin bilincinde bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bu amaçla hazırlanan ders programımızda, kuramsal bilgi birikimini derinleştiren derslerin yanı sıra radyo, televizyon ve sinema alanlarında mesleki bilgilerin ve becerilerin kazandırıldığı dersler bulunur.

Öğrencilerimiz Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünde aldıkları eğitim sonunda, kuramsal bilgiler ile pratiği sentezleyebilen, projeler üretebilen, özgün ve analitik düşünebilme ve araştırma stratejileri geliştirebilen bireyler olarak profesyonel yaşamlarına başlarlar.

Öğrencilerimizin uygulamalı derslerini pekiştirmek, profesyonel yaşamda deneyimlenmek ve sektörle bağlantı kurabilmek amacıyla 20’şer günlük iki ayrı staj yapmaları öngörülür.

Eğitim Olanakları

Bölümümüzde, konusunda uzman tam-zamanlı öğretim kadrosunun yanı sıra akademik çalışmalar sektörden gelen yarı zamanlı öğretim elemanları ile desteklenmekte ayrıca medya profesyoneller ve alanında tanınmış akademisyenler de konuk edilerek onların öğrencilerimizle ve araştırma-öğretim kadromuzla deneyimlerini paylaşma olanağı da sağlar.

Öğrencilerimize asistan öğrenci olarak radyo ve televizyon stüdyolarımızda yayın, yapım-yönetim ve diğer teknik alanlarda çalışma olanağı sunulur. FM 107.2 Mhz. üzerinden dijital bir alt yapı ile kesintisiz yayın yapan Üniversitemizin radyosu CIU FM, öğrencilerimize radyo programcılığı, yayıncılık ve radyo istasyonu yönetimi konusunda pratik yapma olanağını sağlar. Radyoda görev almak isteyen öğrencilerimiz, diksiyon eğitimi alma imkânı da bulurlar. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin ders kapsamı içinde ya da ders dışındaki ürünleri desteklenir, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları teşvik edilir.

Kariyer Olanakları

Radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, sosyal medya vb. alanlarından kurum ve kuruluşların gelişmesi, yerel ekonomik habercilik ve reklamcılık, iletişim kuruluşlarının gelişme ve ihtiyaçlarındaki artış, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümümüzün hem önemli bir gereksinim ve işleve hizmet edeceğini hem de tüm bu alanlarda ülkemizin geleceğine önemli katkılarda bulunabileceğini göstermektedir. Ders ve staj yükümlülüklerini başarıyla yerine getirerek bölümden mezun olanlar, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, her türlü medya şirketinde ve yapım, yönetim ve tasarım alanlarında metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb. olarak çalışabilirler. Ayrıca, mezunlarımız lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

İngilizce

İletişim

İletişim Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU124

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2301

Fakülte E-posta: secretary-foc@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sevilay ÖREN

Bölüm Başkanı E-posta: soren@ciu.edu.tr