Bölüm Hakkında

İlköğretim yılları “yaşamın sihirli yılları” söylemi ile taçlandırılır, çünkü bu sihrin bireyin tüm eğitim yaşantısı için sürdüğü gözlemlenir. Biz eğitimcilerin en büyük mesleki doyum kaynaklarından biri de bu gelişimlere katkıda bulunmaktır. İlköğretim kurumlarında sınıf öğretmeni olmak, o yaştaki çocukların ana-babalarından sonra “her şeyleri” olmak demektir. Hatta yeri gelir, ana-baba ile çocuk arasındaki bir tartışma, afacanlarımızı’’sen öğretmenimden daha mı iyi bileceksin?’’ sözü ile kapanıverir. Etki değeri böylesine yüksek olan sınıf öğretmenleri de UKÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümünde yetişirken güncel, bilimsel ve sanatsal bilgiler ile donanırken; bunları mesleki yaşamlarına en çağdaş şekilde aktarmanın yollarını arar ve öğrenme ortamına getirdikleri ön yaşantıları ile harmanlamak için çaba sarf ederler. Dört yıllık lisans eğitimi boyunca sarf edilen çaba sonucunda aday öğretmenlerimiz, Atatürk ilke ve devrimlerinden aldıkları güçle ışıklarını yaymak üzere özel ve resmi kurumlar tarafından tercih edilerek “yaşamları sihirli kılma” görevlerine başlarlar.

Eğitim Olanakları

Bu bölümde, yetiştireceğimiz öğretmenlerde de olması gereken özellikler dikkate alınarak, olanaklar elverdiğince, öğrenciyi merkeze alan strateji, yöntem ve teknikler işe koşulmakta, uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır. Bölümde geleneksel eğitim yaklaşımları yerine, öğretmen ve öğrencilerin işbirliği içinde çalıştıkları, sınıf ve sınıf dışı iletişim ve etkileşimin ön plana çıktığı, öğrencilerin etkin katılımına dayalı demokratik bir ortamın temel alındığı bir yaklaşım benimsenmektedir.

Güçlü bir öğretmen üç nitelikle donanımlı olmalıdır: Öğretmenlik meslek becerisi, konu alanı bilgisi ve genel kültür. UKÜ gibi bir “yerleşke üniversitesi” olmanın ayrıcalığını ve Eğitim Fakültesinin sunduğu tüm olanakları kullanarak; öğretmen adaylarımızın bu üç nitelikle donanımlı olması için çaba gösteriyoruz. Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan aday öğretmenlerimizin kazandıkları öğretmenlik meslek becerileriyle, konu alanı hakkında öğrendikleriyle ve edindikleri genel kültürle mesleklerini severek yapmalarını ve toplumsal değişimin öncülerinden olmalarını bekliyoruz.

Kariyer Alanları

Sınıf Öğretmenliği Bölümünde, öğrencilerin uygulama ve araştırma yeterliklerini artırmak amacıyla, sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili araştırma projeleri yapılmaktadır. Bu projelerin sonuçları değişik sempozyum ve kongrelerde bildiri olarak sunulabilmektedir. Bunun yanı sıra alanındaki yetkin bilimciler ve sanatçılar ile buluşmayı sağlayan etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca değişik sivil toplum kuruluşlarıyla topluma hizmet çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunlarımız resmi ve özel tüm ilköğretim okullarının 1-5’inci sınıflarında sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra alanıyla ilgili dersanelerde çalışabilir, yöneticilik yapabilir, değişik kurslar verebilir. Mezunlarımız olanakları çerçevesinde ilköğretim okulu açma ve yöneticisi olma hakkını da kazanırlar. İsteyen mezunlarımız sınıf öğretmenliği ve eğitim bilimleri ile mezunlarımızın alınabildiği diğer alanlarda lisansüstü çalışmalar yaparak akademik kariyer yolunda adım atabilirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe