Program Hakkında

Uluslararası İlişkiler Programı yerel, bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen sorunları ve olayları çözümleyebilen ve bu gelişmeleri kuramsal bir çerçevede yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu kapsamda, küreselleşen dünyada devletlerarası ilişkilerin ve iş birliği alanlarının geçirdiği evreler güncel tartışmalar ile zenginleştirerek, uluslararası ilişkilerin değişen dinamikleri çok boyutlu bir anlayış ile irdelenmektedir. Devletler arasındaki ilişki biçimlerini ve devletlerarası uyuşmazlıkların kökenlerini saptayabilmek ve bu uyuşmazlıkları yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde analitik bir yaklaşım ile tartışabilmek amacı ile ders programımız güncellenmektedir.

Akreditasyonlar

Uluslararası İlişkiler Programı eğitim kalitesini Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) akreditasyonu ile tescil etti. Program 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren akredite edilmiştir.

Eğitim Olanakları

Programımız, uluslararası Örgütler, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Kuramı başta olmak üzere gerek küresel gerekse bölge ve alan çalışmaları konusunda yürütülen dersler ile desteklenmektedir. Bu derslerin yanı sıra dördüncü sınıfta Uluslararası Çatışma, Türk Dış Politikası ve Seminer dersleri de öğrencilerin günümüz uluslararası sistemindeki sorunlara ve çozümlenememiş meselelere farklı bakış açılarıyla çözüm üretme üzerine çalışmalar yapmalarına yardımcı olmaktadır. Uluslararası İlişkiler Programı, öğrencilerin güncel ve bölgesel meseleri takip edebilmelerine olanak sağlamak amacı ile birçok araştırmacıyı ve dış politika uzmanını ve politika yapıcılarını bünyesinde konuk ederek, geleneksel olarak "Diplomasi Günleri" etkinlikleri kapsamında küresel ve bölgesel konferanslar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Programda yürütülen akademik çalışmaların kurumsallaşmasına olanak sağlamak amacı ile de Üniversitemiz bünyesinde Sosyal ve Stratejik Politikalar Araştırma Merkezi (SOSPAM) kurulmuştur.

Kariyer Alanları

UKÜ Uluslararası İlişkiler Programı, Uluslararası İlişkiler alanında uzman ya da Dış İşleri Bakanlıklarında görev almakla sınırlı kalmayıp, Uluslararası İlişkilerin çekim alanı olan diğer alanlarda da öğrencilerin altyapı kazanacağı uluslararası bir vizyon kazandırmayı hedef edinmiştir. Özetle, kuramsal ve mesleki bilgilerini pratiğe dönüştürebilecekleri altyapı sayesinde Program mezunlarımız,
-Uluslararası ve bölgesel Örgütler (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası başta olmak üzere)
-Kamu Kuruluşları
-Çok uluslu Şirketler
-Görsel ve Yazılı Basın Kuruluşları
-Sivil Toplum Kuruluşları
-Üniversitelerde istihdam edilebilirler.
Program mezunlarımız, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarının dış ilişkiler bölümlerinde istihdam alanı bulabilirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

İngilizce

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU236

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201

Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr