Hakkımızda

Yaklaşık 50 yıllık bir geçmiş olan yapay zekâ teknolojileri, bilgisayar yazılım ve donanımlarının gelişmesi ve herkesin kullanabileceği hale gelmesi ile birlikte son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yapay zekâ ile ilgili yapılan araştırmaları ve ilgili araştırmacıları tek bir çatı altına toplayarak, yapay zekâ uygulama ve araştırma merkezi kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; yapay zekâ, otonom sistemler, yapay zekâ ve otonom sistem uygulamaları ile ilgili bilimsel calışmalar yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca, Üniversite öğrencilerinin ilgili yarışmalara katılabilmesi için gerekli eğitim, danışmalık, çalışma ortamı ile teçhizat sağlamak ve Üniversitenin temsiliyetinin sağlanmasıdır.

Vizyonumuz, öncelikle ülkemizde daha sonra tüm dünyada, yapacağımız araştırma ve geliştirmeler ile güncel problemlerin çözümünde kullanılacak yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesine destek vermektir.
Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

 • Yapay zekâ ve otonom sistemler konusunda güncel gelişmeleri takip ederek akademik faaliyetler yürütmek, nitelikli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.
 • Bölgesel ve ulusal daha sonrasında uluslararası işbirlikleriyle projeler üretmek ve öncelik sırasına göre bölgesel, ulusal ve küresel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
 • Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.
 • Endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.
 • Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.
 • Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek.
 • Dünyadaki gelişmiş araştırma merkezleriyle işbirlikleri yapmak.
 • Seminer ve çalıştaylar organize etmek.
 • Yapay zekâ konusunda araştırma altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek.
 • Yapay zekâ konusunda Üniversite öncesi öğrencilerin bilincinin artması için çalışmalar yapmak.
 • Lisans öğrencilerinin yapay zekâ konusunda uygulamalar yapması ve yarışmalara katılabilmeleri için gerekli organizasyonu yapmaktır.