Program Hakkında

Bu programın içeriği, öğrencileri küresel rekabet ortamında yönetim sistemleri, işletme ve bilişim teknolojileri alanlarında bilimsel altyapıya sahip iletişim becerileri güçlü uzmanlar olarak yetiştirecek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulucacak şekilde hazırlamaktır. Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları hem insanlarla teknoloji arasında iyi bir bağ hem de her seviyeden çalışan ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurabilecek becerilere sahip olacaklardır. Yönetim Bilişim Sistemleri Programı öğrencilere gerekli becerilerin kazandırılmasını sağlamak için Yönetim ve Organizasyon, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Tabanı Sistemleri Yönetimi ve İş Zekâsı gibi dersleri içermektedir. Derslere ek olarak, uygulamalı projeler, 30 iş günü sürecek staj, konferanslar ve seminerler de öğrencilerin eğitimine fayda sağlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Ayrıca, öğrenciler teorik bilgilerini uygulamak için laboratuvarları veya saha gezilerini (geçerli dersler için) kullanmaktadırlar. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, gerçek hayattan vaka incelemeleri, ders stajı ve kurslarda sunulan bağımsız çalışmalarla birlikte pratik egzersizler öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, sektör uzmanları ile görüşmeler ve tartışmalar içeren seminerler, öğrencilerin bir şirkette 30 gün boyunca çalıştıkları yaz eğitimi ve organizasyonlar ile yapılan anlaşmalar ve öğrencilerin yazışmaları için öğrencilere çeşitli öğrenim imkânı sağlamaktadır.

Kariyer Alanları

Bu program, bilişim teknolojileri ile birlikte hızla değişmekte olan dünyamızda, işletmelerin bu değişime ayak uydurmasını sağlayacak nitelikli uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, mezun öğrenciler özel sektörün ve resmi kuruluşların çeşitli bölümlerinde kendilerine sistem geliştirme, bilgi işlem merkezi, proje geliştirme, yazılım ve programlama ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışma olanağına sahip olacaklardır. Bunların yanında, mezunlar yönetim bilişim sistemleri konusunda kendi işletmelerini de kurup çalıştırmayı da tercih edebilirler. Örnek iş posizyonları arasında; yönetim bilişim sistemleri uzmanı veya danışmanı, proje yöneticisi, program geliştiricisi, web geliştiricisi, websitesi yöneticisi, sistem analisti, veri tabanı yöneticisi ve bilişim teknolojileri danışmanı yer almaktadır.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2401
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 yıl

Derece

BSc

Dil

İngilizce