Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Süre 4 Yıl
Başvur
bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-program-sayfasi

Program Hakkında

Bu programın içeriği, öğrencileri küresel rekabet ortamında yönetim sistemleri, işletme ve bilişim teknolojileri alanlarında bilimsel altyapıya sahip iletişim becerileri güçlü uzmanlar olarak yetiştirecek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulucacak şekilde hazırlamaktır. Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları hem insanlarla teknoloji arasında iyi bir bağ hem de her seviyeden çalışan ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurabilecek becerilere sahip olacaklardır. Yönetim Bilişim Sistemleri Programı öğrencilere gerekli becerilerin kazandırılmasını sağlamak için Yönetim ve Organizasyon, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Tabanı Sistemleri Yönetimi ve İş Zekâsı gibi dersleri içermektedir. Derslere ek olarak, uygulamalı projeler, 30 iş günü sürecek staj, konferanslar ve seminerler de öğrencilerin eğitimine fayda sağlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Ayrıca, öğrenciler teorik bilgilerini uygulamak için laboratuvarları veya saha gezilerini (geçerli dersler için) kullanmaktadırlar. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, gerçek hayattan vaka incelemeleri, ders stajı ve kurslarda sunulan bağımsız çalışmalarla birlikte pratik egzersizler öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, sektör uzmanları ile görüşmeler ve tartışmalar içeren seminerler, öğrencilerin bir şirkette 30 gün boyunca çalıştıkları yaz eğitimi ve organizasyonlar ile yapılan anlaşmalar ve öğrencilerin yazışmaları için öğrencilere çeşitli öğrenim imkânı sağlamaktadır.

ogrenci-hizmetleri-binasi-test-photo

Kariyer Alanları

Bu program, bilişim teknolojileri ile birlikte hızla değişmekte olan dünyamızda, işletmelerin bu değişime ayak uydurmasını sağlayacak nitelikli uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, mezun öğrenciler özel sektörün ve resmi kuruluşların çeşitli bölümlerinde kendilerine sistem geliştirme, bilgi işlem merkezi, proje geliştirme, yazılım ve programlama ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışma olanağına sahip olacaklardır. Bunların yanında, mezunlar yönetim bilişim sistemleri konusunda kendi işletmelerini de kurup çalıştırmayı da tercih edebilirler. Örnek iş posizyonları arasında; yönetim bilişim sistemleri uzmanı veya danışmanı, proje yöneticisi, program geliştiricisi, web geliştiricisi, websitesi yöneticisi, sistem analisti, veri tabanı yöneticisi ve bilişim teknolojileri danışmanı yer almaktadır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST256
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2751
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Damla KARAGÖZLÜ
Bölüm Başkanı E-posta: dkaragozlu@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İŞLETMEYE GİRİŞ-I

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, işletme öğrencilerine bir işletme hakkında temel bilgileri öğretmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla, çağdaş iş ortamını anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Yönetim işini kısaca ele aldıktan sonra, bir işletmenin tüm fonksiyonel alanları tartışılır. Tamamlandığında, öğrenciler diğer iş konularını incelemek için bir temel olarak iş kavramlarını anladıklarını gösterebilmelidir. Öğrenciler potansiyel pazarlama fırsatlarını tanımlayabilecek, ve günümüzde işletme kurumlarının nasıl işletildiğini ilişkilendirebilecek ve işletme sahiplik formlarını tanımlayabilecektir. Bu ders ayrıca öğrencileri işletme alanındaki kariyer alanlarının çoğuna maruz bırakmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda kendi işlerini kurma, temel uzun ve kısa vadeli planlama tekniklerini belirleme hakkında bilgi edinmelerine yardımcı ve faydalı olacaktır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu Derste Ekonomiye Giriş, Ekonomi Nedir? Mikro ve Makro Ekonomi,İhtiyaçlar, İstekler, Tercihler, Kıtlık ve Tüketici Tercihleri,Üretim Olasılıkları Eğrisi, Fırsat Maliyeti, Bütçe Eğrisi,"Rational Person", Maliyet-Fayda Prensibi, Açık Maliyet ve Örtük Maliyet, Arz-Talep Esnekliği, Aşağı Mallar, Normal Mallar, Lüks Mallar, Tamamlayıcı Mallar ve İkame Mallar, Arz Eğrisi ve Talep Eğrisi,Denge Fiyatı ve Miktarı, Arz Fazlası ve Talep Fazlası, Arz ve Talep Fonksiyonları, Fonksiyonlarla Denge Fiyatı ve Miktarı Hesaplama, Vergi Çeşitleri ve Arz ve Talep Üzerine Etkisi, Maliyet Çeşitleri; Sabit Maliyet ve Değişen Maliyet. Toplam Geliri ve Toplam Maliyeti Hesaplama,Kâr-Zarar Hesabı, Başabaş Noktası Hesaplama, Başabaş Grafiği Hazırlama, Amortisman Çeşitleri ve Amortisman Hesaplaması Gibi Konular Tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK-I

Ders Kodu

MATH111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı finans alanında gerekli olan temel bilgileri vermektir. Genel olarak bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir: Basit ve birleşik faizin genel tanımları, genel olarak bir şirketin para konularıyla ilgili faaliyetlerini düzenlemesi, basit ve birleşik faizin hesaplanması, işletmedeki ödemelerdeki kurallar, maaş bordrolarının hazırlanmasında gerekli olan kurallar, sunulan mallara değer biçme yöntemleri, perakende satışlar, linear programlamadaki temel kurallar ve uygulamaları, finans. Ayrıca bu dersin diğer amacı verilen temel finans matematiğini kullanarak ekonomi ve işletme alanındaki problemlere uygun çözüm yöntemleri sunmaktır. Temel finans matematiğinde kullanılmak üzere verilen matematik konuları şu şekildedir: Lineer denklemler, lineer denklem sistemleri, matriksin tanımı ve matrikslerde temel işlemler, lineer denklem sistemlerinin Gaussian eleme metodu ve ters matriks yöntemi ile çözümü.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK-II

Ders Kodu

MATH112

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı işletme ve ekonomi bilimi için gerekli olan temel matematiksel becerilerin kazanılmasını sağlamaktır. Ders MATH111 dersinin devamı olarak verilmektedir. İşletme ve Ekonomi bilimi için gerekli olan temel matematik konuları bu derste kapsanmaktadır. Bu dersin konuları, linear programlama ve uygulamaları, matrislerdeki genel tanımlar ve matrislerin yönetim, ekonomi ve işletme alanlarındaki problemlerdeki uygulamaları, lineer ve lineer olmayan denklemlerin tanımları ve grafiklerinin çizimi ve yorumlanması, türevin tanımı ve prensipleri, basit fonksiyonların türevleri, marjinal kavramlar ve optimizasyon, kısmi türev tanımı ve kısmi türevin bulunmasındaki genel kurallar, integral, temel fonksiyonların integralleri ve uygulamaları, parçalı integral alma yöntemi, integralde yerine yerleştirme yöntemi, matrisler, matrislerde temel işlemler, matrislerde toplama çıkarma ve çarpma, matrisin determinantı, matrisin tersinin hesaplanmasını içermektedir.
FOUNDATIONS OF INFORMATION SYSTEMS

Ders Kodu

MISY102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, çağdaş bilgi sistemlerini öğrencilere tanıtmak ve bu sistemlerin küresel örgütler boyunca nasıl kullanıldığını göstermek için tasarlanmıştır. Bu dersin odağında bilgi sistemlerinin başlıca parçaları olan insan, yazılım, donanım, veri ve iletişim teknolojileri ve nasıl bu bileşenlerin entegre olup rekabet avantajı oluşturduğunu kavramaktır. Bu derste işlenecek temel ve gerekli konular; bilgi sistemlerinin günümüzde nasıl ve neden kullanıldığı, kuruluşların bilgi sistemlerini kullanarak nasıl rekabet avantajı yakaladıkları ve ayakta kalabilmek için bu sistemlere olan gereksinimlerini açığa çıkarmak ayrıca donanım, yazılım, telekomünikasyon ve ağları, internet, intranet, extranet, very tabanı sistemleri, elektronik ve mobil ticaret, kurumsal sistemler gibi bilgi temel teknolojileri kavramları, karar destek sistemleri ve bilgi yönetimi gibi temel kavramları ders akışı içerisinde sunmaktır.
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

MISY112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

8
Bu ders problemlere algoritmik çözümler üretmek amacıyla esas ve temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmayı hedeflemektedir. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algoritma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while), standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU

Ders Kodu

BUSN201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, iş hukukuyla ilgili hukuk alanlarını, iş etiği, iş sözleşmelerinin işteki rolü ve istihdam yükümlülüklerini vurgulayan genel yasal ve sosyal çevre konularını vurgulayan toplumdaki hukuk ve hukuk kurumları gibi konular ile ilgilidir. Bu dersin temel amacı öğrencilere iş hukukunun çeşitli yönleri ile ilgili bir bakış açısı sunmaktır. Bu amaçla, bu ders kapsamında sözleşme hukuku, şirketler hukuku, uluslararası ticaret hukuku ve rekabet hukukunun genel ilkeleri incelenecektir. Ayrıca, bu ders kapsamında pazarlık edilebilir araçların ve uluslararası ödeme araçlarının niteliği analiz edilecektir. Bu ders esasen Türk hukukuna dayanmaktadır, ancak zaman zaman karşılaştırma ve yorum yapabilmek amacı ile diğer yargı bölgelerine de atıfta bulunulacaktır.
MUHASEBE-I

Ders Kodu

BUSN211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders temel finansal muhasebe dersi olan Muhasebe –I temel muhasebe tekniklerini ve tanımlarını kapsar. Ders finansal ortam, muhasebe döngüsü, finansal tablolara giriş niteliğindedir. Ayrıca öğrencilerin, temel muhasebe kavramları yanında mali muhasebe bilgilerini kullanarak temel becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca muhasebe kontrolü, hırsızlık önleme ve varlıkların korunması gibi birtakım ilkeleri de bu ders aracılığıyla öğrenir. Bu dersin amacı muhasebe ilkesininin temelini öğretmek ve öğrencilerin, sınıflandırılma, raporlama, değerlendirme ve mali bilgileri yorumlama sürecini anlamasını sağlamaktır.
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

MISY223

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Ders içeriği genel olarak C ve C++ programlama dillerini kullanılarak algoritmaların uygulanmasını içermektedir. Temel algoritma konuları ve yapısal programlama teknikleri ilk olarak ele alınmaktadır. Diziler ve diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmaları incelenmekte ve uygulanmaktadır. Veri yapılarının temelini oluşturan diziler ve yapılar, bit düzeyindeki işlemler ile birlikte öğretilmektedir. Arasınavdan sonra ise dersin ikinci kısmı olarak işaretçiler, fonksiyonlar, dosya işleme ve karakter işlemleri incelenmekte ve bu işlemlere gereksinim duyan algoritmalar uygulanmktadır. Dersin konularına yönelik, özellikle diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmalarına ihtiyaç duyan kısa çalışmalar pratik kısımda uygulanmaktadır. Son olarak geliştirilen algoritmaların veya programların karmaşıklık analizi için gerekli olan metodlar öğretilmektedir.
İNTERNET PROGRAMLAMA

Ders Kodu

MISY233

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin temel amacı öğrencilere en başından başlayarak bir web sitesi nasıl yaratılır onun geniş bir tarifini yapmaktır. Ders Internete hızlı bir giriş ile başlayacak (ör. Alan adları, protokoller, web sunucuları vs.) ve devamında öğrenciler XHTML kullanarak web sayfası tasarlamayı ve bunu yaparken resim, sekme, liste, tablo form eklemeyi öğrenecek, CSS kullanarak XHTML tagları ile yaratılan sayfaları belirli bir standart çerçevesinde uygulamaya koyacak, güçlü bir dil olan JavaScript kullanarak da nesne modelleri, kontrol deyimleri, pop-up pencereleri, diziler, fonksiyonlar, kurucular ve desen eşleştirme gibi farklı eklentilerle destekleyeceklerdir. Tasarlanacak olan tüm web sayfaları öğrenciye el alışkanlığı kazandırmak amacı ile basit bir metin editörü kullanarak kodlanmış olacaktır.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı öğrencileri olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
Dördüncü Dönem
MUHASEBE-II

Ders Kodu

BUSN212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Öğrenciler bu derste Muhasebe I de öğrendikleri bilgileri geliştireceklerdir. Öğrencilerin, tahsil edilemeyen hesaplar için uzlaşma yolları, amortisman hesaplanması, notlar hesaplanması ve faiz hesaplamalarını öğrenmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin finansal bilgileri yorumlaması da hedefler arasındadır. Bilgisayarlı muhasebe bu derste öğrencilere önemli bir araç olarak sağlanacaktır. Ders dahilinde, ürün maliyeti, kalite muhasebesi, maliyete dayalı yatırım kararları ve performans değerlendirmesi ve insan davranışlarının kontrolü için maliyetin rolü tartışılacaktır. Öğrenciler finansal muhasebe, şirket hesaplarının tutulması ve nakit akış tablosunu içeren temel ilkeleri öğreneceklerdir. Muhasebe kuramlarının ve kullanılan verilerin nasıl yorumlanacağı ve planlamada ve iş aktvitelerini kontrol etmede nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler sunulacaktır.
YÖNETİM İLKELERİ

Ders Kodu

BUSN250

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders yönetim bilimine giriş niteliğinde bir derstir. Bu ders içeriğinde yönetime ilişkin tanımların yanı sıra işletmelerin işleyişini ve yöneticilerin rolünü, planlama araçları ve planlama teknikleri dahil olmak üzere iş planlamasını kapsamaktadır. Bu konuların ardından öğrencilere karar verme sürecinin detayları ile tanıtılmaktadır. Bu dersin içeriğinde, ayrıca, üretimde ve yönetimde teknolojinin rolü ile değişim yönetimine de özellikle yer verilmektedir. Buna ilaveten bu derste, insan kaynakları yönetimi, liderlik ve kontrol konuları da incelenmekte ve detayları anlatılmaktadır. Öğrencilere çağdaş iş ortamında yönetimin oynadığı önemli rol anlatılmakta, bugünün yönetiminin karşı karşıya kaldığı zorluklar ile yönetimin küresel bakış açısı ile yönetim araçlarının nasıl şekillendiği açıklanmaktadır.
VISUAL PROGRAMMING

Ders Kodu

MISY214

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak sadeleştirme, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
VERİ YAPILARI VE VERİ ORGANİZASYONU

Ders Kodu

MISY242

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin amacı, temel veri yapıları olan diziler, yapılar, yığıtlar, kuyruklar ve bağlı listelere giriş gibi kavramları tanıtmak. Bunun yanı sıra veri yapılarının kullanıldığı temel uygulamaların incelenmesi: Parantez Kontrol Algoritması, Infix - Postfix Çevirme Algoritması, Postfix Değerlendirme Algoritması ve Özyineleme. Hafızadan dinamik yer ayırma ve bununla birlikte bağlı listeleri gerçekleştirme. Temel veri yapılarından olan yığıt ve kuyrukları bağlı listeler halinde gerçekleştirme. Diğer bağlı liste çeşitleri olan doğrusal bağlı listeler, dairesel bağlı listeler ve çift yönlü bağlı listeleri incelemeyi hedefler.
TECHNICAL ELECTIVE

Ders Kodu

MISYXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Beşinci Dönem
INTERPERSONAL COMMUNICATION

Ders Kodu

MISY309

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, iletişim türleri ve sosyal çevrenin şekillenmesinde etkili kişisel ilişkiler ile ilgili iletişim becerilerinin incelendiği bir seminer olarak tasarlanmıştır. Bu ders sadece "iletişim becerileri" (iletişim yetkinliği) geliştirmeye odaklanmamaktadır, aynı zamanda kişilerarası iletişimi etkileyen ve önemli konulardaki araştırmaları incelemektir. Ders, öğrencilere iletişim uygulamalarını ve kişilerarası iletişimin ilkelerini öğretir. Derin konuları iletişim sürecini içerecektir; ele alınan konularda algı, dinleme, kendini ifade, konuşma, etik, sözsüz iletişim, çatışma, güç ve işlevsiz iletişim yer almaktadır. Öğrenciler grup tartışmasında kişilerarası iletişim becerileri göstermeleri yanı sıra iletişim çatışmaları nasıl çözeceklerini de öğreneceklerdir.
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY343

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders öğrencilere very tabanı ve uygulamalarının tasarımı, uygulaması ve kullanımı konusunda temel bilgileri aktarmayı hedeflemektedir. Öğrenciler Varlık İlişki Diyagramı (ERD), İlişkisel Cebir ve Normalleştirme gibi bir takım teknikler kullanarak veritabanları modelleme konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler bu derste ayrıca Yapısal Sorgulama Dili olan SQL dilini öğrenerek veritabanındaki verileri sorgulama, güncelleme ve silmek işlemlerini yerine getirebilecektirler. Ayrıca veritabanı ve yazılım programları arasındaki gerekli bağlantılar ve eğilimlerden haberdar olacaktırlar. Bu dersin sonunda öğrenciler Oracle DBMS Server üzerinde bir ilişkisel veritabanı tasarlama ve uygulama yetisine sahip olacaklardır.
FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Ders Kodu

MISY363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste, öğrencilere günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bilgi sunulmaktadır. Enformasyon sistemleri, faaliyetlerde mükemmelliğe ulaşmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, karar alma sürecini etkinleştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için işletme yöneticilerinin ulaşabilecekleri temel araçlardan birisidir. Öğrenciler bu derste, günümüz işletmeleri tarafından kullanılan enformasyon sistemleri için en güncel ve kapsamlı genel bakışı bulabilirler. Potansiyel iş görenlerle gerçekleştirilen iş görüşmelerinde işletmeler genellikle kar hanesine ilişkin işletme sonuçlarına ulaşmak için enformasyon sistemlerini ve teknolojilerini nasıl kullanacaklarını bilen yeni çalışanlar aramaktadırlar. Bir öğrencinin asıl uzmanlığının muhasebe, finans, yönetim, pazarlama veya enformasyon sistemleri olup olmamasına bakılmaksızın; bu derste bulunan enformasyon ve bilgi tüm işletme kariyeri boyunca değerli olacaktır.
INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE

Ders Kodu

MISY371

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bilgi güvenliği bilginin tehlikelerden uzak kalma durumu iken Bilgi Güvencesi (IA) ise bilginin risk yönetimi ve zarardan korumaktır. Bilgi güvenliği ve güvencesi bilgisayar güvenliği, haberleşme güvenliği, operasyon güvenliği ve fiziksel güvenliği konularını kapsar. Bu dersin temel amacı bilgi güvenliği modellerinin gelişmekte olan ve güvenlik görevleri yerine planlamaya yardımcı olabilir ‘bilgi güvenliği’ modellerinin ve uygulamalarının temel kavramlarını öğrenmektir. Tabii örgütsel Bilişim Güvenliği ve Risk Yönetimi ile ilgili donanım, yazılım, süreçler, iletişim, uygulamalar, politika ve prosedürleri ele alınacaktır. İşlenecek konular: Fiziksel Güvenlik, VPN, SSL, Kriptografi, Dijital Adli Tıp, Dijital İmza gibi konuları içerir.
TECHNICAL ELECTIVE

Ders Kodu

MISYXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Altıncı Dönem
TEMEL BİLGİSAYAR AĞLARI

Ders Kodu

MISY332

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

4

AKTS

7
Bu ders bilgisayar ağlarına giriş niteliğindedir. Ders öncelikle bilgisayar ağlarının işletmelerde, evlerde yada seyyar ortamlarda kullanımı ile başlamaktadır. Daha sonra bilgisayar ağlarının kişisel alan ağlarından İnternet'e kadar olan aralığı işlenecektir. Ağ modellerinin uygulama temelleri ve her katmanın tasarım konuları konusunda çalışılacaktır. Dersin konuları içerisinde şu başlıklar yer alacaktır : OSI ve TCP/IP modelleri, veri iletişim temelleri, veri iletişim katmanı, uygulama katmanı protokolleri, telli ve telsiz iletişim, uydu haberleşme sistemleri ( LEO, MEO, GEO) sayısal modulasyon ve çoklama, telefon ve cep telefonu sistemleri konularını içermektedir. Laboratuvar çalışmaları ağ aygıtlarını, kablolu ve kablosuz ortamları kullanarak tasaralamaya odaklanmaktadır.
ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Ders Kodu

MISY362

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ders öğrencileri ahlak, doğru ve yanlış teorisi, değer teorisi, iyilik ve kötülüğü neyin belirlediği ve erdemlik teorisi gibi kavramlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu kavramları tanıttıktan sonra, ders gerçek hayattan olayları ve konuları etik yönleri hakkında düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin sosyal hayat dahilinde vakaları analiz edip etik sorunları ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenciler daha etkin karar vericiler olabilmek için iş ortamında eğitimin rolünü ve iş örgütlerini ve sosyal sorumluluk anlayışlarını incelerler. Ders kapsamındaki konular ise şu şekildedir: İş ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir; paydaşların sorunlarını belirleme; iş ahlakı kuramsal temelleri; yönetim ve liderlik iş etiği; kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; mülkiyet ve şirket yönetimi; çevre ve iş sorumlulukları; küreselleşme ve iş sorumlulukları ve etiği.
OPERATIONS MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY366

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilere hem üretim hem de hizmetler sektöründe operasyon fonksiyonunun temellerini kazandırmak için tasarlanmıştır. Ders operasyonları hem stratejik ve operasyonel açılardan analiz edecek hem de organizasyon için sağlanabilecek rekabetçi üstünlükler vurgulanacaktır. Bu ders operasyon ve kontrol süreçlerinin etkin işlemesini sağlayan temel kavramları ve faktörleri öğrencilere öğretir. Üretim kontrolü, stok politikası, tesis planlama, yöntemler geliştirilmesi ve teknolojik değerlendirme, karar verme, kapasite planlaması, toplam planlama, öngörü, envanter yönetimi, dağıtım planlaması, planlama malzeme gereksinimlerini (MRP), proje yönetimi ve kalite kontrol yaklaşımları gerektiği zaman bilgisayar programları yardımı da kullanılarak ele alınacaktır.
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR

Ders Kodu

MISY368

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı motivasyon, karar verme, takım dinamikleri, müzakere, liderlik ve örgüt kültürü ile ilgili teori ve uygulamaları öğrencilere aktarmaktır. Derste ayrıca analitik düşünme ve eleştirel yaklaşımın gelişimi de önemlidir. Ders dahilinde yönetimin gelişmiş davranış bilimi teorileri ve uygulamaları öğrencilere sunulur. Örgütsel davranış (OB) psikoloji, sosyoloji, ekonomi, organizasyon teorisi, istatistik, ve diğerleri de dahil olmak üzere çok sayıda disiplinlerden oluşan disiplinler arası bir alandır. Genel bir OB bakış açısına değinildikten sonra öğrenciler "yumuşak" yönetim müdahalelerini öğrenirler, bu konular iş motivasyonu, iş tutumları, yeni gelen sosyalleşmesi, "doğal" ve resmi çalışma takımları, liderlik, karar verme ve değişim yönetimini içermektedir.
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

Ders Kodu

MISY372

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilere “Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)” ve onun faaliyetleri olan planlama, analiz, tasarım ve uygulama konularını içeren geniş kapsamlı bir anlayış sağlayarak bilgi sistemi geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler derste hem yapılandırılmış hem de nesne yönelimli yaklaşımlarla uygulanabilir anahtar modelleme kavramlarını inceleme şansı elde edebilecektir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin çeşitli durumlardaki sorunlarını ele alarak yeni veya geliştirilmiş sistemler için gereksinimlerini belirleyebiliyor olacaklardır. MS Access, MS Visio ve MS Project gibi uygulama araçları da kullanılarak işletmeler için bir bilişim sistemi projesinin planlama, analiz ve tasarımı gerçekleştirilecektir.
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

MISY300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
MIS öğrencileri pratik deneyim kazanmak için sanayi eğitimlerini en az dört hafta harcayarak tamamlamaktadırlar. Onları ilgilendiren çeşitli alanlardan birinde çalışmaktadır. Çalışmay için seçebilecekleri alanlar arasında web tasarımı ve/veya içerik yönetim sistemleri, proje yönetimi, yazılım geliştirme, bulut yönetimi, ağ sorun giderme, veri tabanı yönetim sistemleri, gömülü sistemler, e-devlet, e-Ticaret, e-Öğrenim ve İş Zekası bulunmaktadır. Her öğrenci bu eğitimin sonunda, stajlarında yer almış tüm faaliyetlerin raporunu sunmakla mükelleftir. Öğrenciler bu raporda öğrendiklerini, yaptıkları hataları ve bu eğitimleri alırken karşılaştıkları zorlukları raporlarında yer vermeleri istenmektedir.
PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı bir proje yönetme mesleği ile ilgili süreçleri ve yönetim uygulamaları konusunda öğrencilere geniş bir bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders sadece mezuniyet projesini bir sonraki dönem alacak öğrencilere sunulmaktadır. Öğrencilere temel proje yönetim prosedürleri öğretilir ve çeşitli proje yönetim araçları da öğrencilere tanıtılır. Bu dersin sonunda öğrenciye çok disiplinli bir proje konusu verilerek diğer bölümlerin öğrencileri ile takım olarak çalışmaları sağlanır. Bir fizibilite çalışması yapılarak çalışma öğrencilerin danışmanlarına sunulmaktadır. Değerlendirme sonunda söz konusu proje mezuniyet projesi olarak kabul edilir.
ENTERPRISE NETWORK ARCHITECTURE

Ders Kodu

MISY431

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders TCP/IP ve Internet uygulamalarının, temel çalışma prensiplerini ve mimarisinin bilgisayar ağları ile nasıl desteklendiğini anlatmaktadır. Ders özellikle uygulama katmanı mimarilerine (istemci/sunucu, uçtan uca) ve protokollerine (HTTP-Web, SMTP-eposta, vb.), taşıma katman operasyonları ( güvenilir taşıma, sıkışıklık ve akış kontrolü, UDP, TCP, vb.) Ağ katmanı işleyişi (yönlendirme, adresleme, vb.) konularına odaklanacaktır. Öğrenciler bu dersi tamamlandıktan sonra Internet'in mimarisini ve nasıl evrim geçirdiğini anlayabilmek için gerekli olan bilgiyi kazanacaklardır. Ayrıca Internet'in nasıl çalıştığını ve evrim geçirdiğini anladıktan sonra nasıl kendi TCP/IP uygulamalarını ve protokollerini tasarlayıp, kodlayabilmeyi öğreneceklerdir. Bunun yanında uygulamalarda ortaya çıkan basit kurulum ve performans problemlerini de nasıl çözebileceklerini öğreneceklerdir.
IS STRATEGY, MANAGEMENT AND ACQUISITION

Ders Kodu

MISY479

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kuruluşlar içinde bilgi sistemleri ile ilgili güncel trendler ve yönetim konularında kapsamlı bir bilgi desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders ayrıca kuruluşların yöneticilerine mevcut “Bilgi Sistemleri” altyapılarını ve en son teknolojileri hassasiyetle belirleyebilmenin yanı sıra bu teknolojilerin örgütsel stratejiyi nasıl etkileyeceğine dair entelektüel bir çerçeve geliştirmeye odaklanmıştır. Bu dersin sonunda öğrenciler bilişim sistemlerinin işletmeler üzerindeki etkilerini ve işletmenin her alanında nasıl büyük bir rolü olduğunu, bilişim sistemleri stratejilerinin örgütsel stratejiye etkisini ve bilişim teknolojilerinin nasıl şirket aktivitelerine ve hedeflerine değer kattığını anlayabilecektirler.
TECHNICAL ELECTIVE

Ders Kodu

MISYXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sekizinci Dönem
CAPSTONE PROJECT

Ders Kodu

MISY402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

9
Capstone Projenin amacı, genellikle lisans derslerinde yapılanın aksine, detaylı yapısı olmayan bir projeyi öğrencilere vererek tamamlamalarını istemek ve bu sayede öğrencilerin yeteneklerini değerlendirmektir. Capstone projesi disiplinler arası bir çalışma olup farklı bölümlerden öğrencileri bir araya getirerek her departmanı öğrencisine projenin ilgili kısmını üstlenmeleri beklenmektedir. Proje süresince, öğrenciler projenin amaçları, hedefleri, görevleri, kilometre taşları, süresi ve gelişimini açıklayan bir fizibilite çalışması taahhüt ederler. Proje sonunda öğrenciler diğer bölümünlerin konuları ile ilgili bilgi sahibi de olacaklardır. Bu sayede öğrenci kendi uzmanlık alanını bölümü dışında başka bölümlerin konuları ile de ilişkilendirmesi mümkün olacak. Projenin tamamlanmasının ardından öğrenci bir tez teslim etmesi ve sözlü sunum yapması gerekmektedir.
İŞ ZEKASI

Ders Kodu

MISY472

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders “İş Zekası” konusunda süreçler, metodolojiler, altyapılar, veriyi bilgiye döniştirebilen en son uygulamalar ve karar vermeyi destekleyici sistemler üzerine bir giriş sağlar. Aynı zamanda bu ders veri toplama ve veri analizi gibi yönetimi çeşitli alanlarda desteleyici bilgi teknolojisi yaklaşımları sağlar. İş Zekası veri depolama ve sorgulama konularına vakıf olmayı gerektirir. Bu nedenle bu derste hem veritabanı yönetim sistemleri ve veri ambarları hem de mantıksal veri modelleri gözden geçirilecektir. Ayrıca bu derste öğrenciler panoları ve puan kartlarını, kararları destekleyici akıllı sistemler geliştirmek için kullanılan veri/metin/Web madenciliği yöntemleri oluşturmak için kullanılan analitik bileşenleri ve teknolojileri öğreneceklerdir.
TECHNICAL ELECTIVE

Ders Kodu

MISYXX7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

CLOUD COMPUTING

Ders Kodu

MISY481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders Bulut Bilgisayar’ın temel kavramlarını tanıtmayı hedeflemektedir. Buna da Bulut Bilgisayar ve geleneksel masaüstü bilgisayar arasındaki farkları açıklayarak başlayacaktır. Bu dersin işleyeceği konular arasında Altyapı Olarak Servis, Platform Olarak Servis, Yazılım Olarak Servis, ve Kimlik olarak Servis bulunmaktadır. Bulut Bilgisayarın uygulama modelleri olarak kamu, özel, toplum ve hibrit modelleri açıklanacaktır. Bulut bilgisayar ve servis sağlayıcılarının güvenlik sorunları da ele alınacak konular arasındadır. Bu dersin sonunda öğrenciler bulut servis ve sağlayıcı kuruluşlar hakkında bilgi ve gerekli altyapıya sahip olacaklardır.
HUMAN COMPUTER INTERACTION

Ders Kodu

ITEC427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders insan-bilgisayar etkileşimi (İBE) alanında bilişsel psikoloji, tasarım, bilgisayar bilimi ve diğer bir çok alanla entegre, disiplinler arası konuların bulunduğu temel giriş bilgilerini içermektedir. Bilgi sistemleri ile ilişkili insan faktörlerini inceleyerek kullanılabilirlik ve BS kabul faktörlerini öğrenme olanağı sağlar. Bu ders, BS tasarım ve değerlendirilmesinde kullanılan teknoloji, yöntem, tekniklerin bileşenlerini ve insan performansı konularını inceleyecektir. Ayrıca derste İBE’nin erişilebilirlik olarak toplumsal etkilerini de ele alınacaktır. Kullanıcı merkezli tasarım yöntemleri tanıtılacak ve değerlendirilecektir. Bu ders aynı zamanda uygulamalı değerlendirme yöntemlerinde kullanılan çağdaş teknolojileri öğrencilere tanıtacaktır.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY210

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

MISY463

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENGINEERING ECONOMY

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu

MISY429

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders genel olarak “Bilgi Yönetim Sistemleri” konusunda bilgi yönetimi stratejileri, bilgi vadisi teorisi, inovasyon, büyük veri ve kurumların stratejik yönetiminde kullanılan güncel metodları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda bu ders, bilginin kalitesini ve kurumsal performansı etkileyen bilgi yönetimi sistemlerini de inceyecek. Bilgi Yönetim Sistemleri bilgi birikimine ve bilgi aktarımına vakıf olmayı gerektirdiğinden dolayı bilgi kapasitesi konsepti ve yöntemi konuları da ana hatlarıyla işlenecek ve bu yöntemler mukayese edilecektir. Ayrıca bu derste öğrenciler tedarik zincirini güçlendirecek metodları inceleyecek ve şirketleri bilgi yönetimi sistemlerine göre sınıflandırabileceklerdir. Öğrenciler bilgi yönetim sistemlerini kategorize edip tartışırken, entelektüel sermaye konseptini gözden geçirip, eleştiri getirecek ve inovasyon açısından engel olan faktörleri de karşılaştıracaklardır.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ders Kodu

CPE415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

APSC220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Araştırma Yöntemleri dersi, bilgi teknolojisi araştırmalarına giriş niteliğinde bir derstir. Öğrencilere bilgi teknolojileri ve sosyal bilimsel araştırmalarında karşılaşılan temel kavram ve problemleri tanıtılacaktır. Araştırma Yöntemlerinin Temelleri dersi kapsamında, yönetim bilişim sistemleri, bilgi sistemleri ve teknoloji alanında yapılan araştırmalarla ilgili ana kavramlar açıklanacaktır. Ayrıca, teknoloji araştırmalarında teori ve metodolojinin önemi ve sınırlılıkları ile uygulamalı araştırma süreci yönetme (değerlendirme, analiz teknikleri ve araştırma etiği uygulanması) gibi prosedürler öğrencilere açıklanır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel araştırma teknikleri ve araçları ile ilgili bilimsel yöntemleri öğrenerek, araştırma yürütmeye hazır hale gelirler. Ayrıca öğrencilere, araştırma makaleleri ve raporları yazma prosedürleri, dergiler ve kitaplar için literatür taraması ve pratik araştırma yapma işlemleri tanıtılmaktadır.
SİBER GÜVENLİK-I

Ders Kodu

ITSE201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders, öğrencilere farklı, kötü amaçlı yazılım ve güvenlik ihlallerine ilişkin derinlemesine bilgi vermeyi ve siber alanda genel güvenliği artıracak etkili bir önleme yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilere güvenlikle ilgili çeşitli takip ve izleme teknikleri ve koruma prosedürleri tanıtılır. Öğrenciler ayrıca bu teknikleri pratikte uygulamayı öğrenirler. Derste işlenen konular sonrasında öğrenciler siber güvenlik altyapısı, siber güvenlik yönetimi, kablosuz ağ, organizasyon politikası, bilgi güvenliği politikası ve derinlemesine savunma konularına giriş yapar. Bu dersin sonunda öğrenci, güvenli bir bilgisayar ağlarının nasıl oluşturulacağı ve değerli bir veri varlığının, sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin temel ilkeleri anlayacaktır.
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

MISY223

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Ders içeriği genel olarak C ve C++ programlama dillerini kullanılarak algoritmaların uygulanmasını içermektedir. Temel algoritma konuları ve yapısal programlama teknikleri ilk olarak ele alınmaktadır. Diziler ve diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmaları incelenmekte ve uygulanmaktadır. Veri yapılarının temelini oluşturan diziler ve yapılar, bit düzeyindeki işlemler ile birlikte öğretilmektedir. Arasınavdan sonra ise dersin ikinci kısmı olarak işaretçiler, fonksiyonlar, dosya işleme ve karakter işlemleri incelenmekte ve bu işlemlere gereksinim duyan algoritmalar uygulanmktadır. Dersin konularına yönelik, özellikle diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmalarına ihtiyaç duyan kısa çalışmalar pratik kısımda uygulanmaktadır. Son olarak geliştirilen algoritmaların veya programların karmaşıklık analizi için gerekli olan metodlar öğretilmektedir.
DİJİTAL ADLİ BİLİMLER

Ders Kodu

ITSE306

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu dersin temel amacı öğrencilere dijital araştırma yapmalarını sağlayan farklı teknik ve prosedürleri öğretmektir. Bu ders kapsamında öğrenciler dijital adli bilimler kavramlarını öğreneceklerdir. Öncelikle fiziksel depolama ortamlarının analizi ve hacim analizine odaklanılacaktır. Sabit disklerde ve rasgele erişim belleğinde bulunan eserlerin korunması, analizi ve edinilmesi gibi dijital araştırmanın ana aşamalarını kapsamaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, fiziksel depolama cihazının dijital bir görüntüsünü oluşturabilecek, silinen dijital bilgileri kurtarabilecek ve ortak dijital adli tıp araçlarını kullanabilecektir. Öğrenciler ayrıca bir kullanıcının dijital eylemlerini belirlemek ve dosya çeşitlerinin dijital analizini yapmak için çeşitli durumları analiz edebileceklerdir. Vaka analizleri sayesinde teorik bilgiyi pratikte de uygulayarak koruma, inceleme ve analiz alanında beceriler kazanacaklardır.
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

Ders Kodu

MISY372

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilere “Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)” ve onun faaliyetleri olan planlama, analiz, tasarım ve uygulama konularını içeren geniş kapsamlı bir anlayış sağlayarak bilgi sistemi geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler derste hem yapılandırılmış hem de nesne yönelimli yaklaşımlarla uygulanabilir anahtar modelleme kavramlarını inceleme şansı elde edebilecektir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin çeşitli durumlardaki sorunlarını ele alarak yeni veya geliştirilmiş sistemler için gereksinimlerini belirleyebiliyor olacaklardır. MS Access, MS Visio ve MS Project gibi uygulama araçları da kullanılarak işletmeler için bir bilişim sistemi projesinin planlama, analiz ve tasarımı gerçekleştirilecektir.
VERİ BİLİMİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

DASC201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders yüksek kaliteli talimatlar, temel düzeydeki veri bilimi teknikleri ve sistematik ve prensipli bir şekilde veri açısından zengin problemleri çözme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine duyulan ilgi aracılığı ile veri biliminin öğrenimi konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrencilere veri biliminin ne olduğu tanıtılacak, veri biliminin alanlar arasında uygulanabilirliğini keşfedecek ve veri analizinin veri odaklı kararlar vermelerine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenecekler. Öğrenciler, Jupyter Notebooks, RStudio, GitHub ve SQL gibi veri bilimcileri tarafından kullanılan çeşitli açık kaynaklı araçlara ve veri bilimi programlarına aşinalık kazanacaklar. Bu ders doğru yolda ilerleyen, sonuçlandırma becerisi yüksek ve iyi veri bilimcilerinin yetiştirilmesini sağlamak üzere gerekli yapı ve sorumluluk duygusunu öğrencilere sunmaktadır.
ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Ders Kodu

MISY362

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ders öğrencileri ahlak, doğru ve yanlış teorisi, değer teorisi, iyilik ve kötülüğü neyin belirlediği ve erdemlik teorisi gibi kavramlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu kavramları tanıttıktan sonra, ders gerçek hayattan olayları ve konuları etik yönleri hakkında düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin sosyal hayat dahilinde vakaları analiz edip etik sorunları ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenciler daha etkin karar vericiler olabilmek için iş ortamında eğitimin rolünü ve iş örgütlerini ve sosyal sorumluluk anlayışlarını incelerler. Ders kapsamındaki konular ise şu şekildedir: İş ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir; paydaşların sorunlarını belirleme; iş ahlakı kuramsal temelleri; yönetim ve liderlik iş etiği; kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; mülkiyet ve şirket yönetimi; çevre ve iş sorumlulukları; küreselleşme ve iş sorumlulukları ve etiği.
VERİ MADENCİLİĞİ

Ders Kodu

ITEC426

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Veri madenciliği, çağımızın modern sayısal dünyasında gün geçtikçe daha çok belirgin hale gelen bilgisayar ile işlenmiş veri kümelerinin büyümesi nedeniyle Bilgisayar Bilimleri alanındaki en heyecan verici konulardan biri haline gelmiştir. Veri madenciliğinin kökleri, yapay zekâ, (sınıflandırma, tahmin ve kümeleme de dahil olmak üzere) makine öğrenimi, istatistiksel veri analizi, veri görselleştirmesi ve bilgi erişimi alanlarına kadar uzanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler sınıflandırma, kural tabanlı öğrenim, karar ağaçları ve çağrışım kurallarını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca veri seçimi ve temizlemesi, verilerdeki “gizli” olguları “öğrenmek” üzere makine öğrenimi ve sonuç olarak ortaya çıkan bilgiyi raporlama ve görselleştirme konuları hakkında bilgi edineceklerdir.
INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE

Ders Kodu

MISY371

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bilgi güvenliği bilginin tehlikelerden uzak kalma durumu iken Bilgi Güvencesi (IA) ise bilginin risk yönetimi ve zarardan korumaktır. Bilgi güvenliği ve güvencesi bilgisayar güvenliği, haberleşme güvenliği, operasyon güvenliği ve fiziksel güvenliği konularını kapsar. Bu dersin temel amacı bilgi güvenliği modellerinin gelişmekte olan ve güvenlik görevleri yerine planlamaya yardımcı olabilir ‘bilgi güvenliği’ modellerinin ve uygulamalarının temel kavramlarını öğrenmektir. Tabii örgütsel Bilişim Güvenliği ve Risk Yönetimi ile ilgili donanım, yazılım, süreçler, iletişim, uygulamalar, politika ve prosedürleri ele alınacaktır. İşlenecek konular: Fiziksel Güvenlik, VPN, SSL, Kriptografi, Dijital Adli Tıp, Dijital İmza gibi konuları içerir.
PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı bir proje yönetme mesleği ile ilgili süreçleri ve yönetim uygulamaları konusunda öğrencilere geniş bir bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders sadece mezuniyet projesini bir sonraki dönem alacak öğrencilere sunulmaktadır. Öğrencilere temel proje yönetim prosedürleri öğretilir ve çeşitli proje yönetim araçları da öğrencilere tanıtılır. Bu dersin sonunda öğrenciye çok disiplinli bir proje konusu verilerek diğer bölümlerin öğrencileri ile takım olarak çalışmaları sağlanır. Bir fizibilite çalışması yapılarak çalışma öğrencilerin danışmanlarına sunulmaktadır. Değerlendirme sonunda söz konusu proje mezuniyet projesi olarak kabul edilir.
IS STRATEGY, MANAGEMENT AND ACQUISITION

Ders Kodu

MISY479

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kuruluşlar içinde bilgi sistemleri ile ilgili güncel trendler ve yönetim konularında kapsamlı bir bilgi desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders ayrıca kuruluşların yöneticilerine mevcut “Bilgi Sistemleri” altyapılarını ve en son teknolojileri hassasiyetle belirleyebilmenin yanı sıra bu teknolojilerin örgütsel stratejiyi nasıl etkileyeceğine dair entelektüel bir çerçeve geliştirmeye odaklanmıştır. Bu dersin sonunda öğrenciler bilişim sistemlerinin işletmeler üzerindeki etkilerini ve işletmenin her alanında nasıl büyük bir rolü olduğunu, bilişim sistemleri stratejilerinin örgütsel stratejiye etkisini ve bilişim teknolojilerinin nasıl şirket aktivitelerine ve hedeflerine değer kattığını anlayabilecektirler.
ETİK SIZMA

Ders Kodu

ITSE466

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders öğrencilere çeşitli bilgisayar korsanlığı becerileri ve çeşitli "beyaz şapka" siber penetrasyon test araç ve tekniklerinin etik kullanımı hakkında ileri düzeyde bilgi verir. Bu derste öğrencilere siber ilgili bir konuya etik kuramların nasıl uygulanacağı ve kapalı bir "sanal alan" ortamında ağ araçlarının ve tekniklerinin nasıl çeşitli keşif tekniklerinin ve etkinliklerinin eleştirel olarak nasıl analiz edileceği öğretilir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, sızma (hack), siber suç, hacktivism ve siber terörizm gibi çeşitli etik sızma sorunlarını ayırt edebileceklerdir. Öğrenciler ayrıca sunucu saldırıları, web tabanlı saldırı, kablosuz erişim noktası saldırıları, kimlik avı saldırısı ve bu saldırıları önlemek ve hafifletmek için çeşitli önlemleri almak için çeşitli teknikleri anlayabileceklerdir.
VERİ MADENCİLİĞİ İLKELERİ

Ders Kodu

DASC325

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu derste, bilgisayarların veri kümelerini örüntüler ve düzenlilikler için aramasını ve tahminler yapmasını sağlayan algoritmalar ve hesaplama paradigmalarının çalışması olan veri madenciliği ele alınmaktadır. Yapılandırılmamış verilerden anlamlı bilgilerin çıkarılmasıyla ilgilenen daha geniş bir süreç olan bilgi keşfi kapsamlı bir şekilde tanıtılır. Ders, tümü bilgi keşfinin adımları olan veri seçimi, temizleme, kodlama, çeşitli istatistiksel ve makine öğrenimi yaklaşımlarının uygulanması ve ortaya çıkan yapıların görselleştirilmesini araştırır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin sınıflandırma, kural tabanlı öğrenme, karar ağaçları ve birliktelik kuralları gibi çeşitli veri madenciliği tekniklerini öğrenmeleri beklenir. Ek olarak, öğrencilerin verilerin seçilmesi ve temizlenmesi, verilerdeki "gizli" örüntüler hakkında "öğrenme" için makine öğrenimi yöntemleri ve elde edilen bilgilerin raporlanması ve görselleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

Ders Kodu

CPE425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SİBER GÜVENLİK-II

Ders Kodu

ITSE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders, öğrencilere farklı kötü amaçlı yazılım, ve güvenlik ihlallerine ilişkin derinlemesine bilgi vermeyi ve siber alanda genel güvenliği artıracak etkili bir önleme ve korunma yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilere güvenlikle ilgili çeşitli izleme teknikleri ve koruma prosedürleri tanıtılır. Öğrenciler ayrıca bu teknikleri pratikte uygulamayı öğrenirler. Derste işlenen konular siber güvenlik altyapısı, siber güvenlik yönetimi, kablosuz ağ, organizasyon politikası, bilgi güvenliği politikası ve derinlemesine savunma konularına genel bir bakış içerir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, güvenli bilgisayar ağlarının nasıl oluşturulacağı ve değerli bir veri varlığının, sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin temel ilkeleri anlayacak ve gerekli müdahalelerde bulunabileceklerdir.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Ders Kodu

ITEC425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste Mobil uygulama geliştirme, mobil uygulama platformları, Java yazılım dili kullanarak Nesneye dayalı programlama yapma, XML ve Android uygulamaları, Android kullanıcı arabirim tasarlama, Kullanıcı arabirimi geliştirme, resim gösterme ve menuler, verinin sürekliliği, konum temelli servisler, ağ servisleri ile iletişim, Android uygulamasını yayınlama konuları işlenecektir.
CLOUD COMPUTING

Ders Kodu

ITEC481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders Bulut Bilgisayar’ın temel kavramlarını tanıtmayı hedeflemektedir. Buna da Bulut Bilgisayar ve geleneksel masaüstü bilgisayar arasındaki farkları açıklayarak başlayacaktır. Bu dersin işleyeceği konular arasında Altyapı Olarak Servis, Platform Olarak Servis, Yazılım Olarak Servis, ve Kimlik olarak Servis bulunmaktadır. Bulut Bilgisayarın uygulama modelleri olarak kamu, özel, toplum ve hibrit modelleri açıklanacaktır. Bulut bilgisayar ve servis sağlayıcılarının güvenlik sorunları da ele alınacak konular arasındadır. Bu dersin sonunda öğrenciler bulut servis ve sağlayıcı kuruluşlar hakkında bilgi ve gerekli altyapıya sahip olacaklardır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.