Mühendislik

Her geçen yıl sıcaklıklar artmaya devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedef Çakır KKTC’de tüm zamanların en sıcak aralık ayının 2023, en sıcak ocak ayının ise 2024 yılında kaydedildiğini dile getirdi.   
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kapsamında konuşan Çakır, KKTC kayıtlarına göre 2023 yılının en sıcak 3. yıl olarak kaydedildiğini belirterek, aynı yılın Avrupa kıtası için ikinci en sıcak yıl olduğunu belirtti. 
Çakır, Dünya Meteoroloji Günü’nün bu yılki temasının ‘İklim eyleminin ön saflarında’ olarak belirlendiğini de aktararak, “Günümüzün en popüler ve bir o kadar da tehlikeli çevresel problemi tartışmasız küresel iklim değişikliğidir. Bu tema uluslararası iklim konferanslarında bilimsel çalışmalarla ispatlanmış ve küresel ısınmaya dur demek için atılması gereken adımların önemini vurguluyor” dedi.  
2023 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre ortalama yer yüzeyi sıcaklığının 1850-1900 sanayi öncesi dönemine göre 1.1 °C daha sıcak olduğunu söyleyen Çakır, “Değişen iklim ve küresel hava sıcaklığındaki bu küçücük görünen artışlar sıcak hava dalgaları, kuraklık, seller, orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının sayısının artmasına neden oluyor. Ayrıca biyolojik çeşitliliği, ekosistemi, bitki örtülerini ve tarımsal faaliyetleri etkiliyor” şeklinde konuştu. 
Çakır, sıcaklık değerlerindeki bu artışın sanayileşme, artan nüfusla birlikte enerji talebindeki artış, motorlu taşıt kullanımı ve daha birçok insan aktivitesine bağlı CO2 ve Metan gibi sera gazların konsantrasyonundaki dramatik artış nedeniyle yaşandığına dikkat çekerek, bu gazların salınımındaki başlıca faktörün ise fosil yakıt kullanımı olduğunu söyledi. 
Özellikle gelişmiş ülkelerin sıcaklık artışının sorumlusu olarak rol aldıklarını vurgulayan Çakır, bir taraftan da bu problemin önüne geçmek, 2030 yılına kadar küresel hava sıcaklığındaki ısınmayı 1.5 °C ile sınırlandırarak, sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atmaya çalıştıklarını ifade etti. 
Çakır, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan “iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acilen harekete geçme” maddesinde atılacak adımların ve iklim eylemlerinin, sera gazı salınımlarını azaltmak ve hatta sıfıra indirebilmek için fosil yakıtlar yerine güneş, rüzgâr gibi temiz enerji kaynaklarına yönelmenin, hibrit ve elektrikli araçlar kullanılmasını teşvik etmenin önemli olduğunu kaydetti.