Sağlık Bilimleri

Uluslararası kongreden UKÜ’lü akademisyene bildiri birinciliği ödülü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Buse Erzeybek Şemi İzmir’de gerçekleştirilen IV. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi’nde sunduğu sözlü bildiri ile birincilik ödülüne layık görüldü.  
Kongreye “Annelerin Gözünden Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Kuzey Kıbrıs Örneği” isimli sözlü bildiri ile katılan Şemi, söz konusu kongreye toplam 61 sözlü bildirinin sunulduğunu, bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirilen kongrenin “Cumhuriyetin 100. Yılında Bütüncül Çocuk Koruma İçin Toplumla Birlikte” teması ile organize edildiğini ifade etti. 
Şemi, kongrenin Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildiğini belirterek, “Kongre kapsamında 3 gün boyunca konferanslar, paneller, sözlü ve poster bildiri sunumları yanı sıra çocuk şöleni ve halk söyleşilerine de yer verildi” şeklinde konuştu. 
Şemi ayrıca 2023 yılında tamamladığı “Ekolojik Sistem Yaklaşımına Göre Boşanmış Tek Ebeveyn Kadınların Sorunlarının ve İhtiyaçlarının İncelenmesi: KKTC Örneği” isimli çalışmasındaki araştırmanın sonuçları kapsamında bir bildiri hazırladığını aktararak, bildiride boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. 
Çalışmanın bulguları konusunda da açıklamalarda bulunan Şemi, “Sonuçlara göre çocukların velayetlerinin genellikle annelerde olduğu görülmüştür. Ayrıca boşanma sürecindeki travmatik deneyimlerine göre aidiyetlerinin farklılaştığı dikkat çekmiştir” dedi. 
Şemi, boşanma öncesi şiddeti deneyimleyen çocukların yaşadıkları yeri ‘o ev’, yeni taşındıkları evi ise ‘evimiz’ diye tanımladıklarını ifade ederek, ayrıca baba ile olan ilişkilerinin de yine şiddet deneyimine göre boşanma sonrasında ya tamamen ortadan kalktığını ya da tam tersi daha kaliteli bir ilişkiye dönüştüğünü kaydetti. 
Boşanma öncesinde çocuğa yaşı ve gelişimi doğrultusunda yapılan açıklamaların sonrasındaki süreçlerin daha az sorunla geçmesinde etkili olduğu bilgisine ulaştıklarını da söyleyen Şemi, “Ülkemizde boşanmış aile üyelerine sunulan sosyal hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından arttırılması gerekiyor. Özellikle Sosyal Hizmetler Dairesi başta olmak üzere yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine büyük sorumluluk düşüyor” uyarısında bulundu.