Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü (HİKİM), sürdürülebilirlik anlayışıyla üniversitenin kurumsal değerlerine uygun iletişim süreçlerinin yönetilmesinden sorumludur. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm basılı, yazılı ve görsel tanıtım materyallerini tasarlar ve üretir. Üniversitenin kamuoyunda kendini doğru ifade etmesine, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında daha görünür olmasına, kurumsal iletişim kimliğine uygun her türlü bilgi ve teknikleri kullanarak marka değeri ve itibarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlar. Ayrıca, öğrencilere öncelik vererek uluslararası standartlar ışığında, üniversitenin kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmaların planlanıp, hayata geçirilmesini amaçlayan etkinliklerin yönetimini gerçekleştirir.

Çalışma Alanları

HİKİM'in başlıca amaç ve görevleri arasında şunlar vardır;

 • Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlar, geliştirir ve uygular,
 • Basın kuruluşları ile iletişim kurarak UKÜ’nün medya kanallarında olumlu imaj algısının yaratılmasını sağlar,
 • Yazılı ve görsel basın takibi yapar,
 • Broşür, video, sosyal medya mesajları ve benzeri tanıtıcı materyallerin tasarım süreçlerini yönetir,
 • Kurumsal kimlik çalışmalarını yürütür,
 • Web ve Sosyal Medya Koordinatörlüğü ile işbirliğinde sosyal medya yönetiminde aktif rol oynar,
 • UKÜ adına gerçekleştirilen etkinliklerin, konferansların ve kongrelerin koordinasyonunu yapar, fotoğraf ve videolarının çekilmesini, arşivlenmesini ve dağıtımını sağlar,
 • Topluma ve üniversitenin imajına olumlu katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri için fikir geliştirir,
 • STK’lar ve üniversitenin ilişki içinde olduğu tüm kurumlar ile ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve geliştirilmesi için çalışır.
   

Kurumsal Kimlik Faaliyetleri

 • Görsel ve grafik tasarımcılara yaratıcı fikir gereken süreçte destek olur.
 • Kurumsal İletişim Koordinatörünün direktifi ve Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürü yönetiminde, grafik tasarım çalışmaları sürecinin tümünü yürütür.
 • Her talep edilen grafik tasarım çalışmasını, amaca ve hedef kitleye uygun şekilde hazırlayarak zamanında teslim etmek için çalışır.
 • Üniversitemizin, afiş, ilan, broşür vb. çalışmaların profesyonel ellerce düzenlenmesi sağlar. Yine üniversitenin yayınları, baskılı ve diğer tanıtım, promosyon ve benzer materyallerini kurumsal kimlik prensiplerine uygun olarak tasarımını yapar.
 • Web sayfası ve sosyal medya için tasarım yapar.
 • Yaratıcı fikir gerektiren süreçlerde destek olur.

Sağladığı Hizmetler

 • UKÜ bünyesinde gelişen olayların, alınan kararların ve etkinliklerin medya yolu ile duyurulmasını organize eder,
 • UKÜ Haber Ajansı ve Radyo ve Televizyon Stüdyosu ile koordineli basın çalışmaları yapar,
 • Medya ilanlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve takibini yapar,
 • Halkla ilişkiler ile ilgili her türlü daveti, ziyareti ve resepsiyonları düzenler,
 • Üniversite kampüsünde yapılacak olan fotoğraf ve video çekimlerini koordine eder,
 • Protokol listelerini kontrol eder ve üniversitenin organizasyonlarında protokol düzenini sağlar, 
 • Yıllık faaliyet takvimini ve iş planını hazırlar, ilgili tüm birimlerle paylaşıp uygulanmasını sağlar,
 • Her türlü iletişim kanalıyla alınan öneri ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi ile ilgili çalışmalarda yer alır,
 • Görsel ve grafik tasarımcılara yaratıcı fikir gereken süreçlerde destek olur,
 •  Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Koordinatörü’nün koordinasyonunda grafik tasarım çalışmalarını amaca ve hedef kitleye uygun şekilde hazırlayarak zamanında teslim etmek için çalışır,
 •  Üniversitenin yayınlarının, tanıtım, promosyon ve benzer materyallerinin kurumsal kimlik prensiplerine uygun olarak tasarımını yapıp, profesyonel ellerce düzenlenmesini ve kullanılmasını sağlar.

İletişim

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Rektörlük
Tel:
+90 392 671 1111 Dahili: 2040-2082
E-posta: ciu-pr@ciu.edu.tr