Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Süre 4 Yıl
Aday Öğrenci
ciu-sports-management-education uku-besyo-egitim ciu-physical-education-teaching

Program Hakkında

Antrenörlük Eğitimi programında; Hareket Becerilerinin öğretilmesi,Fizyolojik Temeller, Fonksiyonel Anatomi, Antrenman Teorileri ve Uygulamaları, Nöro-fizyolojik temeller, Sportif Hareketlerin Biomekanik ve Kinesiyolojik açıdan incelenmesi gibi konularda Akademik ve Teknolojik yeterlilikte Antrenör yetiştirilmektedir. Programdaki Spor Dalları; Takım Sporları, Bireysel Sporlar ve Fitness Liderliğidir. Antrenörlük Eğitimi Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, ihtisas dallarında 3. Kademe Antrenör lisansına sahip olmaktadırlar. Mezunlar genellikle spor kulüplerinde ve Fitness merkezlerinde istihdam edilmektedirler. Çocuklarla ve erişkinlerle çalışabilen mezunlarımız ayrıca kondisyoner olarak da futbol kulüplerinde iş imkanı bulmaktadırlar. Mezun Antrenörler farklı spor branşlarında federasyonların organizasyonlarının dışında da farklı etkinliklerde de görev almaktadırlar.

Eğitim Olanakları

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalları’nda yüksek lisans ve doktora programlarına da ilgili şartları yerine getirmeleri halinde kayıt yaptırabilirler. 3. kademe Antrenör lisansına sahip mezunlar ilgili federasyonların 4. ve 5. kademe kurslarına lisansda aldıkları bazı derslerden muaf olarak avantajlı olarak katılabilirler. Bu derecelere sahip olmaları halinde yine ilgili kurslarda Öğretmen Antrenör olarak da görev yapabilirler. 3. kademe Antrenör lisansına sahip mezunlar, bazı federasyonların açtığı kondisyonellik kurslarına katılarak ilgili branşda kondisyonellik sertifikasına sahip olabilirler. Mezunlar çalıştıkları bölgelerde ilgili federasyonların eğitim koordinatörlüğünü üstlenip, federasyon antrenörü olarak da atanabilmektedirler. 3. kldeme antrenör lisansına sahip mezunlar aynı eğitimi veren Avrupa ülkelerinde trasnkriptlerini belgeleyerek fark dersleri alarak da antrenör olarak çalışabilmektedirler.

uku-spor-bilimleri-egitim

Kariyer Alanları

3. kademe Antrenör lisansına sahip mezunlar farklı federasyonların değişik sistemlerine bağlı olarak A takım ve genç takım antrenörü olarak görev yapabilirler. Ayrıca aynı lisans derecesine sahip olarak da alt yapılarının başında teknik direktörlük görevini de üstlenebilirler. Son yıllarda takım sporlarında gelişen teknolojiye bağlı olarak mezun antrenörler istatistik antrenörü olarak da bazı kulüplerde görev yapmaktadırlar. Yine mezunlar, farklı iş kollarında hizmet üreten firmaların çalışanlarına yönelik turnuvalarında ve organizasyonlarında antrenör ve organizatör olarak da görev yaparlar. Mezunlar, eğitilebilir engelli bireylerin eğitim aldıkları özel kuruluşlarda da engelli sporlarında Antrenör olarak istihdam edebilirler. Özellikle futbol branşında 3. kademe Antrenörlük belgesine sahip mezunlar avantajlı olarak mesleğe başlamaktadırlar. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu olmayan Antrenörlerin, kurslarla bu kademe seviyesine ulaşmaları 6-7 yıl faal olarak sürmektedir.

İletişim

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
CIU Arena
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2981
Yüksekokul E-posta: rcamli@ciu.edu.tr
Müdür Vekili E-posta: hyalin@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

Ders Kodu

ANEG101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Öğrencilerin Antrenörlük mesleği kavramı ve temel ilkeleri, antrenör ve tanımı, Antrenör Eğitimi tanımı ve özellikleri, antrenörün çalışma yöntemleri, Temel çalıştırıcı yerleştirme kursları ve müfredatlar, Antrenör Eğitim modelleri, antrenör tipleri, antrenör eğitimi, temel çalıştırıcı eğitimi programı, diğer ülkelerin antrenör yetiştirme modellerini öğrenmeleri. Sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme. Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme, Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme, Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme.
BİREYSEL SPORLAR-I

Ders Kodu

ANEG103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Seçilen Bireysel sporladan (Yüzme, Taekwondo, Güreş, Paletli Yüzme, Tam Donanımlı Dalış, Bisiklet) tarihsel gelişimi, Seçili bireysel sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ

Ders Kodu

BESP101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar; beden eğitimi ve sporun temel amaçları, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, spor bilimlerinin tarihi, felsefesi, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, sporun fonksiyonları, spor psikolojisi, öğretmenlik mesleği, sporda yeni yönelimler, beden eğitiminin Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi, beden eğitimi ve spor bilimlerinde araştırma sistematiği.
İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ

Ders Kodu

BESP103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Anatomi ve Kineziyolojiye giriş, İnsan vücuduna giriş, İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve Postür.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM

Ders Kodu

TREG113

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı öğrencilere ilerideki çalışmaları için yazı diline ve yazılı iletişim disiplinlerine ait gerekli arka planı kazandırmaktır. Türkçe-I: Yazılı Anlatım dersi, bu çerçevede, yazılı anlatımı geniş yelpazede inceleyen bir yapıya sahiptir. Ders öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler derste değişik yazı türlerinde serbest ve planlı yazma uygulamaları yaparak yazılı anlatımda düşünce ve kararlarını doğru bir şekilde nasıl ifade edebileceklerini öğrenmektedirler.
İkinci Dönem
SPORDA TEKNİK VE TAKTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ANEG102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Örenme süreci ve öğrenme ile ilgili çalışmalar, beceri ve beceri türleri, beceri-teknik, bireysel ayrılıklar, algılama ve bellek, motor öğrenme modelleri,becerilerin seçimi ,becerilerin sınıflanması,beceri öğreniminde oyunlar ,sporda sistem, taktik,strateji geliştirme , konularını incelemek.Dersin amacı öğrencinin, ilgili branşta uzmanlaşmak için gerekli temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması antrenman planlaması, teknik taktik kazanımlar elde edilmesi, kazanılan becerilerin uygulanması ve bir antrenörün bilgi birikim seviyesine ulaşmasını sağlamak. eceri ve motor beceri ile ilgili temel kavramları tanımlar. Beceri yeteneğinin gelişiminde dikkat edilecek hususları açıklar. Motor beceri ve spor dallarını sınıflandırır. Spor becerilerini öğretme yöntemini bilir. Spor teknik – beceri çalışmaları uygulamalarını ve Spor sistem ,taktik ,strateji geliştirmeyi eğitim ve öğretim yapısını kurgular.
ATLETİZM

Ders Kodu

BESP102

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Tanım, tarihsel gelişim, atletizmdeki tüm branşların öğretimi, sınıflandırma, branşların farklılıkları, nasıl öğretileceği ve yöntemleri, öğretilecek bilgi, beceri ve hareketlerin öğretim stillerinin öğrenilmesi, uygulama becerisi, atletizm branşında kullanılan enerji sistemleri ve antrenman metotları, sürat koşuları, orta mesafe (800m, 1500m,Üç bin metre engelli koşuve Uzun mesafe koşuları (Erkeklerde 5000, 10.000 ve maraton, bayanlarda 3000, 10.000 ve marathon), yürüyüşler, bayrak koşuları, gülle atma, disk atma, cirit atma, uzun atlama, yüksek atlama ve 3 adım uzun atlama temel teknik öğretimi ve yöntemleri, yarışma kuralları ve hakemlik becerileri ile dekatlon, heptatlon ve pentatlon gibi çoklu yarışmaların kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, analiz, hata tespiti ve geliştirme bilgisi. Kategorilere ve mesafelere özgü antrenman modelleri.
SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM

Ders Kodu

BESP104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, Sağlıklı olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemi, sağlığı etkileyen faktörler, sağlıkla ilgili gelişmeler, hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili yöntemler, ülkemizde sıkça görülen ölümcül ve bulaşıcı hastalıkları tanıma ve korunma, hijyen, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlk yardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilk yardım. Kazalar ve trafik kazalarında ilk yardımın önemi ile ilgili bilgiler.
CİMNASTİK

Ders Kodu

BESP106

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Tanım, tarihsel gelişimi, Genel Cimnastikte temel duruşlar, ısınma, kasları gerici ve gevşetici çalışmalar, Düzen alıştırmaları; duruşlar, sıralanma, mesafe ve aralık alma, dönüşler, yürüyüşler, koşular, sıralanmalar, mesafe ve aralık alma, Aşamalı öğrenme tekniği, beceri öğreniminde yardım teknikleri ve önemi hakkında bilgi. Denge duruşu, çember ve amut hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel Cimnastikte uygulanılan basit akrobasi hareketleri hakkında bilgi, makas, sıçrayarak tam burgu, köprü, öne takla, geriye takla hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel cimnastikte uygulanan öğrenilmiş becerilerin hareketlerin birbirine bağlanması ve seri oluşturma, alan kullanımı, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler, kondisyon çalışmaları, kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, hata tespiti ve öğretim bilgisi.
TAKIM SPORLARI-I

Ders Kodu

BESP108

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo, Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Ders Kodu

TREG114

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı öğrencilere iletişim sürecinde; anlama, dinleme, kendini ifade etme, konuşmayı kavrama, beden dili yoluyla iletişim gibi konularda arka planı sağlamaktır. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri gibi sosyal hayatın içerisinde gerekli olan bilgilerin kavratılmasının ardından hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma yapma, düşüncelerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması gibi bilgiler uygulamalı çalışmalarla öğrenciye kazandırılacaktır. Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları yapılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler, iletişim çatışmalarını yönetebilecekleri gibi bireyler arası iletişim becerilerini grup tartışmalarında sergileyebilecek yeteneğe sahip olacaklardır.
Üçüncü Dönem
GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ-I

Ders Kodu

ANEG201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Antrenmanın doğuşu, antrenman bilgisi, antrenman, Antrenman ve İlkeleri, antrenman ile geliştirilmesi hedeflenen özellikler, Dersin amacı, içeriği, araç ve gereçleri, metotları, antrenmanın özellikleri, sporda ısınma, ısınmanın etkileri, ısınmanın şartları, temel motorik özellikler, genel yüklenme ve temel ilkeleri (Giderek artan yüklenme, Sürekli Yüklenme, Değişken Yüklenme, Uzun süreli yüklenme) genel yüklenme kıriterleri,yüklenme yöntemleri (Devamlı yüklenme yöntemi, Tekra yüklenme yöntemi, İnterval yüklenme yöntemi) dinlenme ve yüklenme sıklığı, öğrencilere antrenmanın öğelerinin aktarılması, antrenman planlanması, Uygun yüklenmelerle sportif güç yeteneğinin yükseltilmesi, antrenmanın organizmaya etkisi, kas sistematiği, antrenmanın kas sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, sportif antrenmanın temel ilkeleri, Öğrencilerin dersin sonunda antrenmanın öğelerini tanımış, antrenman planlaması yapıyor, ve temel motorik özellikler hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.
SPORTİF YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

Ders Kodu

ANEG203

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sporda Yetenek Kavrami, Sporda Yetenek Seçiminin Önemi, sporda yetenek seçimi ve temel ilkeleri, Antrenmanlara başlama yaşı, ilk ve en yüksek başarı yaşları, sürekli ve yüksek sportif verimlilik için, sporda yeteneklerin erken ve doğru seçimi yetenek Araştirmasi İçin Ön Şartlar (Antropometrik Önşartlar, Kondisvonel Önşartlar, Tekno-Motorik Özellikler, Öğrenim Yeteneği), Sporcunun, yüklenmelere dayanabilme özelliği, antreman isteği, başarıya ulaşma arzusu gibi özellikleri. Zihinsel (Kognitif) Yetenekler: Dikkat, motorik akılcılık (oyun anlayışı), yaratıcılık, insiyatif kullanabilme yeteneği , taktik yeteneği gibi özellikler ve Sosyal faktörler: Liderlik; Sorumluluk taşıma, takım anlayışı gibi özellikler ve Psikolojik Önşartlar belirlenmesi analiz yapılıp ve yönlendirilip değerlendirilmesi.
MOTOR GELİŞİM

Ders Kodu

BESP201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Motor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, hareket etmek için vücuttaki büyük kas grupları; yürümek, koşmak, zıplamak, yüzmek, sekmek, tırmanmak, bisiklet sürmek, dans etmek, top atıp tutmak, kendiliğinden gelişen kalın motor hareketlerin eğitimi: Küçük kas gurupları (el ve parmak), El ve parmak kasların çalışmasıyla gerçeklenen hareketler; yazmak, resim yapmak, makasla kesmek, ayakkabı bağını bağlamak, düğme iliklemek, giyinmek, fermuar açıp kapatmak, saç taramak, çatal bıçakla yemek gibi ince motor hareketlerin eğitimi. Genelde dikkat ve konsantrasyon gerektiren hareketlerin eğitimi, El-göz koordinasyonu ve görsel gelişimin verilmesi. Bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, motor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda motor davranışların gelişimi ve değerlendirilmesi.
YAŞAM BOYU SPOR

Ders Kodu

BESP203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Yaşam boyu sporun tanımı, önemi, Yaşam boyu sporun gerekliliği, Hareketsiz bir yaşantının sakıncaları, Yaşam boyu sporun tarihçesi. Yaşam boyu sporun bilimsel temelleri Egzersizin dolaşım, solunum, kemik, kaslar ve merkezi sinir sitemi üzerine etkileri, Fitnesin sağlık için spor komponentleri, Kardiovasküler dayanıklılık, kassal dayanıklılık tanımları, önemi, çeşitleri, Dayanıklılık geliştirici antrenman metotları, Dayanıklılık antrenmanlarında dikkat edilecek hususlar. Yaşam boyu spor anlayışı, Sağlıklı yaşam ve beslenme, Yaşam boyu sporda ruhsal sorunlar, Yaşam Boyu Spor Uygulamaları İçin Çeşitli Aktivite Önerileri, Yaşam Boyu spor da Aerob ve Anaerobik egzersiz çalışmaları. Yaşam Boyu Spor örnek çalışmalar ve proje hazırlıkları ve Çocuk ve Spor Kadınlar ve Spor Yaşlılar ve Spor ve tüm özel gruplarda yaşam boyu spor uygulama becerisnin kazandırılması.
SPOR SAKATLIKLARI VE İLK YARDIM

Ders Kodu

BESP205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Dersin amacı, spor hekimliği, spor hekimliği temel uğraş alanları, Spor yaralanması nedir, spor yaralanmasının nedenleri, spor sakatlanmasını hazırlayan faktörler, yumuşak doku yaralanmaları, eklem yaralanmaları, kemik yaralanmaları, aşırı zorlanma ile oluşan spor yaralanmaları, kassal yorgunluk, kas zorlanması, kas yırtılması ve nedenleri, sakatlanma mekanizmaları, ısınma-soğuma ve spor sakatlıklarından korunma, spor sakatlıklarında tedavi ilkelerini ve tekniklerini öğrenebilme. Sakatlığın tanımı yetki alanları, soğuk tedavisi, bandajlama teknikleri, öğrencilerin genel anlamda spor sakatlıkları ve sakatlık unsurlarını ortadan kaldıran faktörlerin bertaraf edilmesi ile ilgili kazanımlar elde etmesi beklenmektedir. Bir spor kulübünün veya okulunun sağlık çantasında bulunması gereken ilk yardım malzemeleri. Spor sakatlıklarında konservatif tedavi ve rehabilitasyon.
TAKIM SPORLARI-II

Ders Kodu

BESP209

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo,Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. Branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve program geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Dördüncü Dönem
GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ-II

Ders Kodu

ANEG202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Antrenman yönlendirilmesindeki aşamalar ve planlaması, performans ve sportif performans, sportif oyunlarda kullanılan antrenman modelleri, kas içi kuvvet antrenman modelleri, kas içi koordinasyon antrenmanları, kombine kuvvet antrenmanları,dairesel antrenman ve içerikleri, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler, antrenmanın organizmaya etkisi, kas sistematiği, antrenmanın kas sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın dolaşım sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın iskelet sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın solunum sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın enerji sistemleri ve vucut kompozisyonu üzerine etkileri, temel ve bileşik motor özelliklerin gelişimi, geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin kuram ve uygulama bilgisi, antrenman içeriği ve metotları, yüklenme yöntemleri ve temel ilkeleri ve soğuma yöntemleri, antrenman periyotlaması ve uygulama biçimleri.
BİREYSEL SPORLAR-II

Ders Kodu

ANEG204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Seçilen Bireysel sporladan (Squash, Judo, Halter, Masa Tenisi, Atıcılık, Tenis) tarihsel gelişimi, Seçili bireysel sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
UZMANLIK SPOR DALI-I

Ders Kodu

ANEG206

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

4
Seçilen Uzmanlık spor dalının tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi. Branşa özgü özel antrenman bilgisi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ANEGXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

Ders Kodu

BESP202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
nsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları; Organizmanın yapısal düzeyi Canlıların ortak özellikleri, Hücre, Dokular ( sistemler), Epitel doku, Bağ doku, Kemik dokusu, Kas dokusu , Sinir dokusu, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Solunum sisitemi, Dolaşım sistemi , Enerji üretim mekanizmaları, Toparlanma. Organizmanın yapısal düzeyi, canlıların ortak özellikleri, canlılığın gerekliliği için gerekli faktörler, hücre fizyolojisi fonksiyonel ve yapısal özellikleri, filtrasyon, insan organizmasındaki sistemler, İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji sistemler, antrenmanın fizyolojik temelleri, egzersiz sonrası toparlanma ve yorgunluk; doping, egzersize akut ve kronik uyumlar ve performansın ölçülmesi.
RİTİM EĞİTİMİ VE DANS

Ders Kodu

BESP204

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması Ritim Nedir, Ritmi Bul, Hayatımızdaki Ritimler, Ritim ve Vuruşlar, Ritme Uygun Hareket kazanımları, Doğru duruş (postür) kuralları, Doğru vücut duruşu, İstenilen nitelikte hareketler, Tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması, Temel dans tekniklerini ( dans yürüyüşü, sıçrama, atlama, denge, dönüşler, galop vs.), Yaratıcılık becerisini kullanarak ritme uygun koreografi oluşturma, Çeşitli hareket bağlantıları, uzanmalar, düşüşler, dönüşler.Mimik Çalışmaları müzik ve hareket ritmi, dans araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, dans alıştırmaları, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, bireysel ve eşli egzersizler, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar, ritim ve dansla ilgili kavramların, tekniklerin ve kompozisyonların öğretimi.
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
Beşinci Dönem
SPORTİF PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

ANEG301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sportif performans ölçme ve değerlendirmesi dersinin amacı; dayanıklılığın, gücün ve performansın yeterliliğini ve eksikliklerini tespit etmek ve belirlenmiş performans kiriterleri ile geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır. Bu test ve değerlendirmeler sadece sporcunun performansının seviyesini ölçmek için kullanılmamaktadır. Aynı zamanda sporcunun sakatlık riski tespiti için de kullanılmaktadır. Sportif performans değerlendirmesi, son teknoloji aletlerle ve bilime dayalı şekilde sporcunun ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Sportif performansın gelişmesi için temel motorik özelliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için uygulanan testler hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir. Sportif performans değerlendirmesi testleri ve değerlendirmeler; ölçümlerin (fizyolojik ve antropometrik ölçümler) alımı, yapılandırılması ve değerlendirmenin yapılması. Yapılan ölçümlerin performans kiriterleri doğrultusunda sportif performansın şekillendirilmesi ve uygulama becerisinin kazandırılması.
DOPİNG VE ERGOJENİK YARDIM

Ders Kodu

ANEG303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dersin amacı Doping, Ergonojik yardım, Besin Suplimentleri tanımı, tarihçesi ve genel bilgiler, Doğal besin ve suplimentleri, suplimentlerin sınıflandırılması, protein ve aminoasitler, protein tozları,fazla protein ve aminoasitlerin tüketimi vey an etkileri, Doping genel bilgiler, kafein kullanımı ve karnitin, antrenman ve karnitin, Kreatin ve Suplementasyonu, Kreatin ve performans, Sodyum bikarbonat, yorgunluk ve tamponlama, Doping maddeleri , ergojenik yardımlar içeriği, placebo etkisi, besinsel ergojenik yardımlar, diğer ergojenik yardımlar, ulusal ve uluslararası dopingden korunma yöntemlerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Suplement kullanımında dikkat edilecek noktalar, zayıflama ve diyet hapları, doping ve ergojenik yardımcıların öğrenilmesi ve sporcuların bu konuda bilinçlendirilmesi.
UZMANLIK SPOR DALI-II

Ders Kodu

ANEG305

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Seçilen Uzmanlık spor dalının tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, elit sporcularda nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik antrenman dirilleri, diğer yönüyle kulüplerin alt ve üst yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi. Branşa özgü özel antrenman bilgisi ve seviyelere göre periyotlama.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ANEGXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
TAKIM SPORLARI-III

Ders Kodu

BESP303

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo,Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. Branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve program geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
SPORTİF HİJYEN VE MASAJ

Ders Kodu

BESP307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Hijyen ve masaj kavramını konu alan derslerdir. masaj yönteminin tarihçesi, masaj yapılırken dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, Spor,Sağlık ve hijyen temel kavramları,sporcuların dikkat etmesi gerekli hijyen kuralları, Çalışanların temizliği ve dikkat edilmesi gereken detaylar, bulunduğunuz yerin temizliği ve dikkat edilmesi gereken konular, Dezenfeksiyon çalışmaları,Masaj sektörü ile ilgili hijyen kuralları, El yıkama ile yapılan dezenfeksiyon, Gerekli alanlarda maske kullanımı, gerekli düzeyde insan anatomisi, kas ve kemik sistemi elemanları, masaj tanımı ve etkileri, masaj ekipmanları, genel prensipleri, hastanın pozisyonlanması, masajın dozajı, psikolojik ekileri, masaj ve ağrı, medikal masaj eğitimleri, klasik masaj eğitimleri, sırt ve boyun masaj teknikleri, spor masajı teknikleri.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Altıncı Dönem
MÜSABAKA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ANEG302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Maç analizi Gözlem ve değerlendirmenin tanımı ve amaçları, tarihçesi, maç analizinde performans bileşenleri, Analiz yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar, Gözlem çeşitleri, serbest gözlem, Serbest gözlem örnekleri, Yazılı gözlem, Yazılı gözlem örnekleri, Diğer gözlem çeşitleri, Maç analizinde teknoloji, Bilgisayar yardımlı analiz yöntemleri, Spor müsabakalarının değişik gözlem türleri, video tekniği yöntemleriyle analizlerinin kuramsal ve pratik boyutları, maç analizinde rekabet ve oluşumu prensipleri, maç analizi, antrenman analizi, farklı analiz seviyesi ve verilerin gruplandırılması, gözlem formu hazırlama ve veri değerlendirme uygulamaları. Bireysel ve takım sporlarında gözlem değerlendirme ilkeleri ve analiz bileşenlerinin yorumlanması. Antrenman ve maç formatında verilerin uygulanması.
UZMANLIK SPOR DALI-III

Ders Kodu

ANEG306

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Seçilen Uzmanlık spor dalının tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi. Branşa özgü özel antrenman bilgisi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ANEGXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
BECERİ ÖĞRENİMİ

Ders Kodu

BESP302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Beceri öğrenimi alanının temel kavramları (motor beceriler ve sınıflanması, öğrenme-performans, beceri-hareket-refleks ayrımı), Öğrenme Süreci ve Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Beceri ve Beceri Türleri, Bireysel Ayrılıklar, Algılama ve Bellek, Motor Öğrenme Kuramları, Feedback ve Performanstaki Önemi, Reaksiyon Zamanı ve Karar Verme Mekanizması, Hız ve Doğruluk, Motor Kontrol ve Motor Programlar, Alıştırma ve Alıştırma Stratejileri, Transfer, Beceri Öğreniminde Motivasyon, Genel Tekrar konuları işlenecektir. motor kontrol kuramları ve hareket planlaması, beceri öğrenimi aşamaları, sözel-görsel yolla beceri gösterimi, hataların tespiti ve düzeltilmesi, bir veya birden fazla beceri için alıştırma planlanması ve öğrenme-performans ilişkisi. Öğrenme sırasında organizmada oluşan psişik ve fizyolojik süreçlerle birlikte beceri ediniminin öğretilmesi.
FİZİKSEL UYGUNLUK

Ders Kodu

BESP304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı; fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivitenin tanımı ve arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluk ile ilgili kavramları kavrayıp kullanabilmek, fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite solunum ve kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm yöntemlerini kavrayabilmektir. Sağlık ve zindelik için egzersiz programının miktarı ve kalitesi, Kalp-solunum uygunluk düzeyini geliştirmek için uygulanabilecek antrenman programları, Kardiyovaskular dayanıklıklık, Fiziksel uygunluğun komponentleri (Kuvvet), Kuvvet gelişiminin önemi ve yararları, Esneklik önemi, çeşitleri antrenmanlarda uygulanması gereken temel prensipleri, Performans sporcularının (çeviklik, koordinasyon, hız, dinamik denge, anaerobik güç vs) özellikleri, Egzersiz yoğunluğunu belirleme metotları • MET, • HRmax, • HRRmax • RPErı ve Çeşitleri, Ağırlık antrenman programları dizaynı için basamakları ve Program yapma yeterliliğinin verilmesifz
SUDA HAYAT KURTARMA VE İLK YARDIM

Ders Kodu

BESP306

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
İlkyardım nedir ve tanımı, Acil tedavi ve İlkyardımcı kimdir, İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir, İlkyardımın öncelikli amaçları, İlkyardımın temel uygulamaları, 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmeli, İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler, İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalı, Hayat kurtarma zinciri nedir,İlkyardımın ABC’si nedir, temel yaşam desteği, (Solunum ve kalp durması, Temel yaşam desteği, Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu, Yapay solunum, Dış kalp masajı, Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği, Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği,Hava yolu tıkanıklığı, Hava yolu tıkanıklığı belirtileri, Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası, Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilkyardım uygulanır. Boğulma nedir. Boğulma nedenleri, hasta/yaralinin ve olay yerinin değerlendirilmesi, Boğulmalarda genel belirtiler, Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BESP308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı, Bilim, Bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve özelliklerinin tanımı. Bilimsel yöntemin aşamaları, genel aşama türleri, bilimsel araştırma süreçleri, betimsel araştırmalar, ilişkisel araştırmalar, müdahale araştırmaları, araştırma soruları ve türleri (Deneysel Araştırmalar, Korelasyonel Araştırmalar, Nedensel Karşılaştırma Araştırması, Tarama Araştırması, Etnografik araştırma, Tarihi Araştırma, Eylem Araştırması), tarama araştırması, deneysel araştırmalar, nedensel karşılaştırma araştırması, korelasyon ve tarih araştırması kavram ve içeriklerinin öğretilmesi. Öğrencilere bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli teorik ve uygulama becerisini kazandırmaktır. Öğrencilerin bilimsel bir araştırma yapabilme yeteneğine sahip olması, literatür tarama bilgisine sahip olması beklenmektedir.
Yedinci Dönem
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI-I

Ders Kodu

ANEG401

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Spor kulüplerinde veya öğretim kurumlarında kendi alanınızla ilgili antrenman sürecine katılarak, antrenmanın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirmek. Temel olarak antrenman performansı ile liderlik özellikleri, becerisi ve deneyimi kazanmak. Seçilen kurumlarda ilgili antrenör veya uygulama öğretmenlerinin rehberliğinde ve sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında programa uygun günlerde öğretme-öğrenme sürecine bizzat katılma ve sportif etkinliği gerçekleştirebilme yetkinliğinin kazandırılması. Yapılacak her uygulama için plan hazırlama, Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma, alana özgü özel öğretim yöntem ve teknik ve taktikleri kullanarak mikro uygulamaları yapma, bir antrenmanı bağımsız bir şekilde planlayabilme, antrenmanla ilgili etkinlik ve materyal geliştirme, uygulama ortamlarını hazırlama, takımı performans ilişkisi ile yönetme, analiz ve değerlendirme yapma. Öğrenciler yapacakları antrenörlük uygulaması ile deneyim kazanacak ve antrenörlük uygulamasının ilkeleri konusunda bilgi edinecektir.
KONDİSYON ANTRENMANLARI VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ANEG403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Temel kavramlar ve ilkeleri, spor branşlarına özgü kondisyonel özellikler, kurumsal yaklaşım, kuvvet, sürat, dayanıklılık ve hareketliliğin geliştirilmesine yönelik tekniklerin öğrenimi. Kuvvet antrenman yöntemleri (Tekrar Yöntemi, Ekstensive İnterval Yöntemi, İntensive İnterval Yöntemi), Maksimal Kuvvet Antrenmanlarinda Uygulanan Antrenman Metodlari (Pramidal yüklenme metodu, Tekrar yüklenme metodu, Kısa süreli maksimal uyum metodu, İzometrik yüklenme metodu), Sürat antrenmanları ve yüklenme yöntemleri, Dayaniklilik Antrenmanin Teorisi ve Uygulanması, Genel aerob ve anaerob kas dayanıklılığı, Dayanıklılık antrenman metotları, Sürat ve Dayanıklılk antrenmanları, Koordinatif özelliklerin geliştirilme yöntemleri. Branşa ve yaş gruplarına özgü antrenman metodolojisi, yüklenme ve değerlendirme yöntemlerinin verilmesi.
UZMANLIK SPOR DALI-IV

Ders Kodu

ANEG405

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Seçilen Uzmanlık spor dalının tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi. Branşa özgü özel antrenman bilgisi.
ARAŞTIRMA VE BİTİRME PROJESİ-I

Ders Kodu

BESP401

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu derste, öğrencilerin dördüncü yılda yapacakları tez ile ilgili; literatür tarama, konu ve danışman belirleme, ön rapor hazırlama ve tez kurgusu yapma gibi konular incelenir. Ayrıca, bu derste öğrencilere araştırma teknikleri, istatistik ve içinde bulundukları kaynak ortamları tanıtılmaktadır. Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya süreci tasarlamaları istenmektedir. Proje konusunun araştırılması, incelenmesi ve sonuçlandırılmasında, Bölümün program çıktılarının karşılaştırılması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sorunlar gibi gerçekçi koşullarda çözüm önerileri getirilir. Bitirme projeleri, ülke sporu veeğitim ve öğretim gereksinimlerine yönelik alanlarda ve sportif performans çerçevesinde yürütülür. “Bitirme Projesi”nin amac bu anlamda bir projenin gerçekleştirilmesi, proje raporunun hazırlanarak yazılı ve sözlü olarak sunulması ve savunulmasıdır
EĞİTSEL OYUNLAR

Ders Kodu

BESP403

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Tanım ve tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, Oyun kavramı, Eğitsel oyunların yapısı ve özellikleri, Eğitsel oyunların sınıflandırılması, Eğitsel oyunların motorik özelliklerin gelişmesi üzerine etkisi, beden eğitimi ve spor eğitiminde eğitsel oyun, Oyunun planlanması ve oyunun seçimi, Oyunun öğretimi, Eğitsel Oyunlar Ders Tanıtım Formu, Oyunun yönetimi, Oyunun çeşitlendirilmesi, Oyun liderliği ve kişisel özellikler, Eğitsel oyunların oynatılmasında disiplin, ceza ve ödültemel hareket kavramlarının oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama. Eğitsel oyunu bağımsız bir şekilde planlayabilme, dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme, öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme yapabilme.
EGZERSİZ VE BESLENME

Ders Kodu

BESP405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel beslenme ilkeleri, İyi beslenen bir sporcunun avantajları, Sporcular için en iyi beslenme şekli, Spor yapan kişiler neden daha çok enerji harcar, Hangi besinler enerji sağlamakta, Besinler neden farklı miktarlarda enerji sağlar,Sporcuların enerji gereksinimini etkileyen etmenler, Enerji dengesi, Günlük enerji gereksinimi nasıl hesaplanır, Enerji dengesi sağlanamazsa ne olur,Sporcular için uygun vücut ağırlığı ve vücut yağı ne kadardır, Sporcular ne kadar sürede ne kadar ağırlık kaybetmeli veya kazanmalıdır. Kilo kaybetmek isteyen sporcular için öneriler, besin öğelerinin (karbonhidrat, yağ, protein, mineral, vitamin, su vb.) organizmadaki fonksiyonları, fiziksel aktivite ve beslenme ilkeleri arasındaki ilişkiler, ergojenik besin destekleri, kilo ve kalp-damar hastalıklarının kontrolünde beslenme, sportif performans ve fiziksel aktivitenin beslenme ile ilişkisi ve yeme bozuklukları.
Sekizinci Dönem
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI-II

Ders Kodu

ANEG402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Spor kulüplerinde veya öğretim kurumlarında kendi alanınızla ilgili antrenman sürecine katılarak, antrenmanın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirmek. Temel olarak antrenman performansı ile liderlik özellikleri, becerisi ve deneyimi kazanmak. Seçilen kurumlarda ilgili antrenör veya uygulama öğretmenlerinin rehberliğinde ve sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında programa uygun günlerde öğretme-öğrenme sürecine bizzat katılma ve sportif etkinliği gerçekleştirebilme yetkinliğinin kazandırılması. Yapılacak her uygulama için plan hazırlama, Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma, alana özgü özel öğretim yöntem ve teknik ve taktikleri kullanarak mikro uygulamaları yapma, bir antrenmanı bağımsız bir şekilde planlayabilme, antrenmanla ilgili etkinlik ve materyal geliştirme, uygulama ortamlarını hazırlama; takımı performans ilişkisi ile yönetme, analiz ve değerlendirme yapma. Öğrenciler yapacakları antrenörlük uygulaması ile deneyim kazanacak ve antrenörlük uygulamasının ilkeleri konusunda bilgi edinecektir.
TAKIM YÖNETİMİ VE LİDERLİK UYGULAMALARI

Ders Kodu

ANEG404

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

2
Takım yönetimi, antrenör, liderlik ve yönetici kavramlarının açıklanması. Liderin takım yönetimini tercih etmesinin ve üyeleri büyük dikkatle seçmesinin nedenleri, lider Kimdir ve Neden önemlidir, Liderlik Yaklaşımları, Kişisel Özellikleri, Davranışsal Teorileri, Koşulsallık Teorileri, antrenör Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar, Liderlerin Belirleyici Özellikleri, Liderin Bireysel Performansının Yükseltilmesi, Başkalarına Liderlik Etmek, Davranış Geliştirme Süreci, İstenilen Davranışın Öğretilmesi, Liderin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması, Spor ortamlarında Duygusal Zekâdan Faydalanma, Risk Üstlenmek, Yetkinin ve Sorumluluğun Devredilmesi, takım Yönetiminde Katılımı Sağlama, Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme, Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme, Profesyonel Takım Ruhu Yaratma, Profesyonel Takım Lideri Olma, Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması Duygusal Zekaya Hükmetmek, Başarı Odaklılık ve Motivasyon Yaklaşımları, empatik Yönetim Tarzı Oluşturma bileşenlerinin öğretilmesi ve uygulamaya aktarımı.
UZMANLIK SPOR DALI-V

Ders Kodu

ANEG406

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Seçilen Uzmanlık spor dalının tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi. Branşa özgü özel antrenman bilgisi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ANEGXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
ARAŞTIRMA VE BİTİRME PROJESİ-II

Ders Kodu

BESP402

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu derste, öğrencilerin dördüncü yılda yapacakları tez ile ilgili; literatür tarama, konu ve danışman belirleme, ön rapor hazırlama ve tez kurgusu yapma gibi konular incelenir. Ayrıca, bu derste öğrencilere araştırma teknikleri, istatistik ve içinde bulundukları kaynak ortamları tanıtılmaktadır. Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya süreci tasarlamaları istenmektedir. Proje konusunun araştırılması, incelenmesi ve sonuçlandırılmasında, Bölümün program çıktılarının karşılaştırılması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sorunlar gibi gerçekçi koşullarda çözüm önerileri getirilir. Bitirme projeleri, ülke sporu veeğitim ve öğretim gereksinimlerine yönelik alanlarda ve sportif performans çerçevesinde yürütülür. “Bitirme Projesi”nin amac bu anlamda bir projenin gerçekleştirilmesi, proje raporunun hazırlanarak yazılı ve sözlü olarak sunulması ve savunulmasıdır.
ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Ders Kodu

BESP404

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Dersin amacı, öğrencilere engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyimlerin kazandırılmasıdır. Bu dersin sonuna öğrenciler; engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyim kazanmış olur. Engelliler için boş zaman ve rekreasyonel ve spor aktivitelerin anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları; farklı engel gruplarının (zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel) ve hastalıkların incelenmesi. Spor ve Rekreasyonel aktivitelerin engelliler üzerindeki etkileri, boş zaman yaşam şekilleri ve herkes için anlamlı boş zaman olanaklarının sunulması. Farklı engel gruplarındaki bireylerin spor ve rekreasyonel aktivitelere katılmasındaki engellerin belirlenerek bu yönde yapılabilecek çalışmaların tespit edilmesi.
FİTNES UYGULAMALARI

Ders Kodu

BESP406

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Fitness tanımı, bileşenleri, gereklilik nedenlerini ve ilgili kavramları, sportif performansın ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, fitness uygulama alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu. Fitness uygulamaları ve sağlık ilişkisi, Kalp-solunum düzeyini geliştirmek için uygulanabilecek antrenman programları, Kardiyovaskular dayanıklıklık, Fitness uygulama komponentleri, Kuvvet gelişiminin önemi ve yararları, Esneklik önemi, çeşitleri antrenmanlarda uygulanması gereken temel prensipleri, bireylerin çeviklik, koordinasyon, hız, dinamik denge, anaerobik güç özelliklerinin geliştirilmesi ve program çeşitliliğinin belirlenmesi, performans testleri ve geliştirme yöntemleri, Fitness program basamakları ve Program yapma yeterliliğinin verilmesi.

Seçmeli Dersler

YÜZME

Ders Kodu

BESP305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Antrenman biliminin temel ilkeleri, amaçları, antrenman kavramı, ısınma ve şartları, temel motorik özelliklerin tanımı ve antrenmanı, antrenman planlaması, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler, antrenmanın organizmaya etkisi, kas sistematiği, antrenmanın kas sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın dolaşım sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın iskelet sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın solunum sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın enerji sistemleri ve vucut kompozisyonu üzerine etkileri, temel ve bileşik motor özelliklerin gelişimi, geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin kuram ve uygulama bilgisi, antrenman içeriği ve metotları, yüklenme yöntemleri ve temel ilkeleri ve soğuma yöntemleri.
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA

Ders Kodu

BESP309

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Beden Eğitimi ve Sporda Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Spor, Drama) farkı, çocuk ve yetişkinlerde drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, Dramanın İçeriği ,eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, Beden Eğitimi ve Sporda eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi. Eğitimde dramatizasyon, dramatizasyon, rol oynama, dramatize etme, eğitimde diama, gelişimsel diama, tiyatro eğitbilimi, pedagojik oyun.
BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

BESP207

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Beden Eğitimi ve Spor kavramlarının açıklanması ve farklılıkları, Beden Eğitimi ve Spor sosyolojisinin gelişimi, Toplumlaşma ve Beden Eğitimi-Spor, Sosyolojik olarak Beden Eğitimi, Sosyolojik olarak spor (Rekreatif spor - Herkes için spor - Amatör spor - Profesyonel spor), Beden Eğitimi ve Spor sosyolojisinde temel kavram ve kuramlar (İşlevsel kuram - Çatışma kuramı - Sembolik etkileşim kuramı - Eleştirel kuram - Feminist kuram), tarihsel gelişimi, Bireylerin spora katılımını etkileyen faktörler( Spor Sosyolojisi ve Spor Psikolojisi) beden eğitimi ve spor ilişkisi, sporcu, spor kurumları ve sportif aktivitelerdeki değişik görünümlerinin verilmesidir. Öğrencilerin sosyolojinin temel kavramlarını sporla ilişkisi ve görünümlerini öğrenmesi beklenmektedir.
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ

Ders Kodu

BESP407

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Beden Eğitimi ve Spor kavramlarının tanımı ve tarihçesi, Öğretimin tanımlanması ve kuramsal olarak öğrenme türleri. Eğitim yaklaşımları, öğretim modelleri, öğretim ilkeleri, Öğretim stratejileri, davranışçı yaklaşım stratejileri, bilişsel yaklaşım stratejileri, Öğretim stratejileri, yapılandırıcı yaklaşım, Öğretim yöntemleri, tanımı, sınıflanması, temel özellikleri, Öğretim teknikleri, tanımı, sınıflanması, temel özellikleri, Araştırma ve sorgulama yöntemleri, Etkileşim ve tartışma yöntemleri, Birey ve grup yöntemleri, Sınıf içi ve dışı öğretim yöntemleri, Güncel öğretim yöntemleri. Beden Eğitimine özgü öğretim ve öğrenim yöntemleri, Takım Sporlarına özgü öğretim ve öğrenim yöntemleri ve Bireysel Spora özgü öğretim ve öğrenim yöntemleri bilgi ve becerilerinin verilmesi.
CİMNASTİK

Ders Kodu

BESP106

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Tanım, tarihsel gelişimi, Genel Cimnastikte temel duruşlar, ısınma, kasları gerici ve gevşetici çalışmalar, Düzen alıştırmaları; duruşlar, sıralanma, mesafe ve aralık alma, dönüşler, yürüyüşler, koşular, sıralanmalar, mesafe ve aralık alma, Aşamalı öğrenme tekniği, beceri öğreniminde yardım teknikleri ve önemi hakkında bilgi. Denge duruşu, çember ve amut hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel Cimnastikte uygulanılan basit akrobasi hareketleri hakkında bilgi, makas, sıçrayarak tam burgu, köprü, öne takla, geriye takla hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel cimnastikte uygulanan öğrenilmiş becerilerin hareketlerin birbirine bağlanması ve seri oluşturma, alan kullanımı, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler, kondisyon çalışmaları, kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, hata tespiti ve öğretim bilgisi.
TAKIM SPORLARI (VOLEYBOL)

Ders Kodu

BESP107

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

0
Voleybolun tanımı, dünyada ve Türkiye’de voleybolun gelişim evreleri, voleybolda ısınma ve stretching, parmak pas çeşitleri ve teknikleri, manşet pas çeşitleri ve teknikleri, servis, smaç, blok teknikleri; düşme teknikleri (plonjon), top karşılama, hücum karşılama, defans çalışması, oyuncuların (pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu, köşe hücumcu, libero) sahadaki görev ve yerleri, voleybolda oyun kurallarının öğrenilmesi.
EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

BESP211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Egzersiz ve spor psikolojisi ile ilgili teorik bilgileri, temel kavramları, teori ve kuramları anlama; katılımcılar, egzersiz ve spor ortamı ve grup süreci ile ilgili spor ve egzersiz psikoloji konularını öğrenmeyi; bu alana yönelik araştırma makalelerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Egzersiz ve spor psikolojisi ile ilgili temel teori ve kuramları, Katılımcılar ile ilgili kişilik, kendine güven, motivasyon, stres ve kaygı konularını, spor ve egzersiz ortamı ile ilgili yarışma, işbirliği, geribildirim, içsel motivasyon konularını, grup ile ilgili liderlik, grup bağlılığı, liderlik, iletişim konularını içermektedir.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ VE LİDERLİK

Ders Kodu

SPYO205

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Yönetici ve lider kavramlarının tanımı, yönetici ve lider arasındaki farklar,Spor yöneticisi ve liderlik özellikleri,Liderlik teorileri,Liderlik tekniği ve Motivasyon,Liderlik Yaklaşımları,Spor Yöneticisi ve Liderlik,Vizyon ve Misyon,Lider ve yönetici farkı,Değişim ve liderlik,Yetki Devri,Yöneticiler için swot analizi,Liderlikte Sosyal ve duygusal zekâ,Liderlik ve Sosyal İletişim
SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ

Ders Kodu

BESP409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Serbest zaman eğitiminin genel amacı, bireylere serbest zaman ve rekreasyon konusunda kendileri ve çevrelerini keşfetmelerinde yardımcı olmaktır. Alanla ilgili temel kavramlar ve teorik bilginin kazandırılmasının yanında, toplumun gereksinimleri ve ilgi alanları doğrultusunda serbest zaman tercihlerinin saptanması ve analiz edilmesi, aile, çevre ve okulların serbest zaman eğitimi konusunda üzerine düşen rollerin tartışılması, okullarda serbest zaman eğitiminin ve dünyadaki benzer örneklerin değerlendirilmesi, okulların serbest zaman fonksiyonlarının incelenmesi, serbest zaman eğitimi ve eğitimde serbest zaman ilişkisinin irdelenmesi ise ders kapsamında ilgili konu başlıklarıdır.
OKÇULUK

Ders Kodu

BESP442

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Okçuluk branşının öğretilmesi, Öğretim basamaklamasının değerlendirilmesi ve yarışma kurallarının incelenmesinden, tarihsel gelişimi, Seçili bireysel sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
SAVUNMA SPORLARI

Ders Kodu

BESP311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Savunma sporları teriminin tanımı ve anlamı, felsefesinin ve farkı verilmesi, çocuk ve yetişkinlerde savunma sporu uygulamalarının tarihçesi, yapısı ve uygulanma aşamaları, savunma sporlarının yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, teknikler, öğretim yöntemleri, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi. Araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ve temel kavramlar,uygulamalı antrenman metotları, savunma sporları sporcularının fiziksel ,fizyolojik ve psikolojik özellikleri , savunma sporları çeşitleri ve müsabaka kuralları
ETKİLİ İLETİŞİM

Ders Kodu

BESO204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İnsan ilişkileri ve iletişim dersi kapsamında öğrenciler, kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları gibi rehberlik ve psikolojik danışma alanında yüksek düzeyde öneme sahip olan konular hakkında detaylı şekilde bilgi elde etmektedirler. Öğrenciler bir dönem boyunca bu ders kapsamında iletişim ile ilgili öğrendikleri bilgileri hem bölümün diğer derslerin de faydalı bir şekilde kullanabilmekte hem de meslek hayatlarına başladıkları zaman uygulamaya koyabilmektedirler.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ

Ders Kodu

BESP209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beden Eğitimi ve Sporun tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
BİYOMEKANİK

Ders Kodu

BESP314

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Mekanik kavramların spor biyomekaniği içerisinde kullanılması ve pekiştirilmesi. Yerçekimi, ivme, enerji ve güç tanımları, statik, dinamik hareketler ve analizi, kaldıraç, kinematik, kinetik ve çeşitli spor dallarının biyomekanik analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Spor Biyomekaniği dersinin amacı, ders içeriğine giren konuların genel tanımı, dersin işlenişi ve değerlendirilmesi, Vücut kütle merkezi (VKM) hesabı Denge tahtası yöntemi Kütle, ağırlık, kütle merkezi, moment ve denge kavramları, Tırmanış mekaniğinde vücut kütle merkezi kavramının incelenmesi, Segmantasyon yöntemi ile VKM hesaplanması, Koşu biyomekaniği, Fule uzunluğu, fule sıklığı, anlık ve ortalama hız ve ivme kavramların incelenmesi, Atma branşlarında mekanik kavramların incelenmesi, Sıçrama ve Atlama branşlarında mekanik kavramların incelenmesi, Jimnastikte mekanik kavramların incelenmesi, Futbolda mekanik kavramların incelenmesi, Yüzmede mekanik kavramların incelenmesi, Akışkanlar mekaniği, Halterde mekanik kavramların incelenmesi.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.