Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
ciu-software-engineering-program1 ciu-software-engineering-program2 ciu-software-engineering-program3

Program Hakkında

Bilgisayar mühendisliği teknoloji ve yeniliğin kesişme noktasında yer alır. Bundan dolayı Bilgisayar Mühendisliği Programı öğrencilerine matematik, fizik, bilgisayar mühendisliği ve teknik alanlarda güçlü bir altyapı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, verilen temel ilkeleri kullanarak donanımsal ve yazılımsal olarak bilgisayar sistemlerini analiz edebilecek ve değerlendirebilecek niteliklere sahip olurlar. Mezunlarımız ayrıca bilişim problemleri için en son teknolojik çözümleri, hem donanımsal hem de yazılımsal olarak çeşitli bilgisayar sistemleri tasarlayarak çözebilecek yetenekte olurlar. Tüm Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, yukarıda verilen programa özgü amaçların yanında sosyal sorumluluk, profesyonellik ve mesleki etik konusunda da bilgi sahibi olurlarken liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı da yakalarlar.

Eğitim Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği lisans programının ders müfredatı, kamu ve özel kurumlarının güncel ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bölüm müfredatı içerisinde, alan dersleri yanında matematik, fizik, kimya, elektrik elektronik mühendisliği dersler ve bölüm dışı sosyal bilimler alanından da dersler yer almaktadır. Bilgisayar mühendisliği alan derslerinin yaklaşık olarak tümü uygulama ağırlıklı olup öğrencilerimizin almış oldukları teorik eğitim, yaptıkları projeler aracılığı ile pekiştirilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği lisans programı öğrencileri, eğitimleri süresince kendi alanlarından olan yapay zeka, veri tabanları, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, çeşitli programlama dilleri ve programlama yöntemleri, mikro işlemciler, sinyal işleme ve proje yönetimi gibi dersler alırlar. Bu sayede kendilerini kolayca iş hayatına hazırlayabilirler.

uku-bilgisayar-programciligi

Akreditasyonlar

Bilgisayar Mühendisliği Programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2014 yılında akredite edilmiş olup uluslararası tanınırlığı tescilletmiştir. 2019 yılında, akreditesini alan programa ayrıca ‘Avrupa Mühendislik Akreditasyonu Etiketi’de (European Accredited Engineer Label EUR-ACE) verilmiştir.

Kariyer Alanları

Bölümümüz çağımızın en önemli alanlarından Bilgisayar ve Bilişim sistemleri alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi ve deneyime sahip uzman mühendisler yetiştirmektedir. Bölümümüz bünyesindeki Bilgisayar Mühendisliği Programı mezunları ulusal ve uluslararası sektördeki çeşitli alanlarında; bilgi işlem merkezlerinde yönetici, yazılım geliştirme, yazılım tasarımı, veritabanı mühendisi olarak görev alabilmekte, ayrıca kazandıkları bilgi birikimi ve deneyimleri sayesinde araştırma ve geliştirme proje mühendisi de olabilmektedir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı mezun öğrencilerimiz de kamu ve özel kuruluşların bilgi teknolojilerinin sistem ve uygulamalarının, planlanmasından yürütülmesine kadar olan tüm süreçleri ile ilgili idare yapılarında çalışabilmektedirler. Hızla gelişen bu sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak isteyen mezunlarımız da lisansüstü eğitim alarak  kariyerlerine devam edebilmektedirler.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Devrim SERAL
Bölüm Başkanı E-posta: dseral@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bilgisayar Mühendisliği'ne giriş dersinde öncelikli olarak bölüme yeni gelmiş öğrencilere kampüs hayatı ve bölümdeki olanaklar, uygulamalar hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bunun yanında, Bilgisayar Mühendisliği'ne giriş dersinde bir bilgisayar sistemine temelden bakış yapılmaktadır. Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler ile dersin girişi yapılmaktadır. Yazılım ve donanım kısımlarına giriş aşamasında bilgi verilmektedir. Ders içeriğinde bilgisayarların bilgiyi nasıl temsil ettiği, kullandıkları mimari, yazılım teknolojilerine giriş gibi temel konuların yanısıra bölüm olanakları ve kullanılan programlar, örneğin kayıt programı (SIS) veya ders yönetim sistemi (moodle), bulunmaktadır. Öğrencilerin müfredatlarında olan diğer tüm dersler ile ilgili de temel bilgi verilmektedir. Ayrıca akademik hayatta öğrencilere yardımcı olacak olan not ortalaması hesaplamaları, harf notları ve diğer akademik konular ele alınmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
İkinci Dönem
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
AYRIK MATEMATİK

Ders Kodu

MATH122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Ayrık Matematik dersinin amacı öğrencilere Boolean sistemi ve mantık, cebir, küme teorisi, indüksiyon, fonksiyonlar, sayma teknikleri ve çizge kuramı gibi başlıca konuları tanıtmaktır. Önermeler ve mantık konusuyla başlayan ders içeriği, bağıntı ve fonksiyon konularıyla devam etmektedir. Kümeler ve sayma teknikleri ise bu konulardan sonra işlenen başlıca konuları oluşturmaktadır. Sayma teknikleri altında permütasyon ve kombinasyon problemleri de anlatılmaktadır. Bunun yanında dersin kapsamı çizge kuramı ile sona ermektedir. Graf teorisi konusunun içinde ise Euler ve Hamilton döngüleri, Graflar ve ağaçlar, ardışıklık matrisleri, izsürme matrisleri, Euler grafları, Hamilton graflar, uzanımlı ağaçlar, mimimal uzanımlı ağaçlar, Prim algoritması, en kısa yol problemleri, Dijkstra algoritması bulunmaktadır.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
SAYISAL TASARIM

Ders Kodu

CMPE221

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. Sayısal tasarıma giriş dersi olan Sayısal Devre Tasarımı dersi, ikili sayı sistemleri konusu ile başlayıp dersin sonunda birleşik devre tasarımı seviyesine gelmeyi hedeflemektedir. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak mantıksal denklemlerin sadeleştirmesi, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, ve Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE223

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ders içeriği genel olarak C ve C++ programlama dillerini kullanılarak algoritmaların uygulanmasını içermektedir. Temel algoritma konuları ve yapısal programlama teknikleri ilk olarak ele alınmaktadır. Diziler ve diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmaları incelenmekte ve uygulanmaktadır. Veri yapılarının temelini oluşturan diziler ve yapılar, bit düzeyindeki işlemler ile birlikte öğretilmektedir. Arasınavdan sonra ise dersin ikinci kısmı olarak işaretçiler, fonksiyonlar, dosya işleme ve karakter işlemleri incelenmekte ve bu işlemlere gereksinim duyan algoritmalar uygulanmktadır. Dersin konularına yönelik, özellikle diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmalarına ihtiyaç duyan kısa çalışmalar pratik kısımda uygulanmaktadır. Son olarak geliştirilen algoritmaların veya programların karmaşıklık analizi için gerekli olan metodlar öğretilmektedir.
İNTERNET PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE233

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı öğrencilere en başından başlayarak bir web sitesi nasıl yaratılır onun geniş bir tarifini yapmaktır. Ders Internet’e hızlı bir giriş ile başlayacak (ör. Alan adları, protokoller, web sunucuları vs.) ve devamında öğrenciler XHTML kullanarak web sayfası tasarlamayı ve bunu yaparken resim, sekme, liste, tablo form eklemeyi öğrenecek, CSS kullanarak XHTML tag’ları ile yaratılan sayfaları belirli bir standart çerçevesinde uygulamaya koyacak, güçlü bir dil olan JavaScript kullanarak da nesne modelleri, kontrol deyimleri, pop-up pencereleri, diziler, fonksiyonlar, kurucular ve desen eşleştirme gibi farklı eklentilerle destekleyeceklerdir. Tasarlanacak olan tüm web sayfaları öğrenciye el alışkanlığı kazandırmak amacı ile basit bir metin editörü kullanarak kodlanmış olacaktır.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, temel sayma yöntemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
GÖRSEL PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE214

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu ders, görsel programlama için bir giriş programlama dersidir. Olay güdümlü, görsel ve yapısal programlama kavramları sunulacaktır. Başlangıçta, vurgu görsel programlama ve temel kontrollerin temelleri üzerinde olacak. Ardından, gelişmiş kontrolleri, dosya ve veritabanı yönetimi özellikleri sunulacaktır. Programlama projeleri veritabanları üzerinde ortak veri girişi, hesaplanan sonuçların gösterilmesi, koşullu test, aritmetik işlemler, dizi işleme, arama, sıralama, okuma ve yazma, işlemleri içerecektir.
BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYONU

Ders Kodu

CMPE226

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi, dijital tasarım dersinin devamı olarak ardışıl devre tasarımını hedef almaktadır. Ders, flip-flop’lar ve birleşik mantık içeren senkron ardışıl devrelerin analizi ve tasarımı için gerekli olan temel araçları sunar. Ders içeriğinde flip-flop'lar, senkron ardışıl devrelerin analiz ve tasarım yöntemleri, kaydediciler ve sayıcılar detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, birleşik devre yapı taşı olan ikili toplayıcılar ve çıkartıcılar, çoklayıcılar ve kod çözücüler gibi konular da yer almaktadır. Son olarak, işlemci yapısı, tasarımı ve özellikleri de açıklanmaktadır. Laboratuvar deneylerinde ise derste işlenen devre tasarımları hem simulatör kullanarak bilgisayar programında hem de entegre devreler kullanarak kurulan donanım devreleriyle tasarlanıp test edilmektedir.
VERİ YAPILARI VE VERİ ORGANİZASYONU

Ders Kodu

CMPE242

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Veri Yapıları ve Veri Organizasyonu dersi, temel veri yapıları olan diziler, yapılar, yığıtlar, kuyruklar ve bağlı listelere giriş konularını kapsamaktadır. Bunların yanında, veri yapılarının kullanıldığı temel uygulamaların incelenmesi de dersin içeriğindedir. Bu uygulamalar, yığıt uygulamaları olan parantez kontrol algoritması, infix - postfix çevirme algoritması, postfix değerlendirme algoritması ve özyineleme olarak incelenir. Bağlı listeler konusunda hafızadan dinamik yer ayırma ve bununla birlikte bağlı listeleri gerçekleştirme ile çeşitlerini anlama ele alınmaktadır. Temel veri yapılarından olan yığıt ve kuyrukları bağlı listeler halinde gerçekleştirme, diğer bağlı liste çeşitleri olan doğrusal bağlı listeler, dairesel bağlı listeler ve çift yönlü bağlı listeleri inceleme de dersin içeriği içindedir.
DEVRE TEORİSİ I

Ders Kodu

EELE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Devre Teorisinin temel kavramları: Akım, gerilim, güç ve enerji. Devre elemanlarının tanımı: Gerilim akım kaynakları; dirençler ve ohm yasası. Direnç üzerindeki güç hesaplamaları, devre modelinin kurulması. Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Seri ve paralel bağlı dirençler; gerilim ve akım bölücü devreler. Ampermetre, voltmetre ve ohm metre devreleri. Wheatstone köprüsü, üçgen-yıldız dönüşümü. Göz akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri, kaynak dönüştürme. Doğrusallık ve toplamsallık ilkeleri. Thevenin ve Norton teoremleri; Maksimum güç aktarımı. Graf teorisi. Endüktör ve kapasitör. Anahtarlama işlevleri: Basamak işlevi, Yokuş işlevi ve Dürtü işlevi. RL devrelerinin zaman bölgesi analizi. RC devrelerinin zaman bölgesi analizi . RLC devrelerinin zaman bölgesi analizi. Sinüzoidal sürekli durum analizi. Elektrik devrelerinin frekans bölgesinde analizi. Alternatif akım devreleri için güç hesabı.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
Beşinci Dönem
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE313

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Nesne Yönelimli Programlama dersinin amacı interaktif bir programlama alanı olan nesne yöneilimini ele almaktadır. Bu bağlamda dersin içeriği, sınıfları, sınıfların niteliklerini, davranışlarını ve yöntemlerini de içerecek şekilde, nesneleri ve onların ilişkilerini bilişimsel problemi anlayarak belirlemeyi içerir. Tanımlanan problemin açıklamasına bakarak nesne diyagramlarını oluşturmak, verilen UML sınıf diyagramlarından Java sınıf diyagramlarını oluşturmak, mevcut endüstri standart kodlama ve biçimlendirme kurallarını kullanmak, Java ve Eclipse kullanarak GUI tabanlı uygulamalar oluşturmak, teknik olarak sınıflar, nesneler, miras, polimorfizm, arayüzler, toplama ve soyut sınıf arasındaki farklılıkları belirlemek diğer konulardır. Buna ek olarak, kodun yeniden kullanımı ve yazılım kalite konuları ele alınacaktır ve miras kod kodun yeniden kullanım yoluyla gösterilecektir.
BİLGİSAYAR HABERLEŞMESİNDE VERİ İLETİMİ

Ders Kodu

CMPE331

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin temel amacı veri haberleşme ve bilgisayar iletişiminde gerekli olan temel prensipleri sunmaktır. Konular aşağıdaki gibi yer almaktadır: Veri iletişimine giriş, temel kavramlar, ağ modelleri, sinyaller, kodlama ve modulasyon, dijital veri iletimi, iletim medyası, hata lgılama ve düzeltme, veri bağlanti konrölü ve protokolleri, yerel alan ağları, anhtarlama, ağ ve internetworking cihazları ve internet adresleme.
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PROGRAMLAMA-I

Ders Kodu

CMPE343

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders öğrencilere veri tabanı ve uygulamalarının tasarımı, uygulaması ve kullanımı konusunda temel bilgileri aktarmayı hedeflemektedir. Öğrenciler Varlık İlişki Diyagramı (ERD), İlişkisel Cebir ve Normalleştirme gibi bir takım teknikler kullanarak veritabanları modelleme konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler bu derste ayrıca Yapısal Sorgulama Dili olan SQL dilini öğrenerek veritabanındaki verileri sorgulama, güncelleme ve silmek işlemlerini yerine getirebilecektirler. Ayrıca veritabanı ve yazılım programları arasındaki gerekli bağlantılar ve eğilimlerden haberdar olacaktırlar. Bu dersin sonunda öğrenciler Oracle DBMS Server üzerinde bir ilişkisel veritabanı tasarlama ve uygulama yetisine sahip olacaklardır.
İŞLETİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

CMPE351

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders işletim sistemi tasarımı ve uyarlaması sırasında karşılaşılan basit sorunları ele alarak inceler. Ders işletim sistemlerinin son altmış yılda evrimleşmesi sırasında özet tarihi hakkında bilgi vermekle başladıktan sonra işletim sisteminde yaygın olarak bulunan bulunan başlıca bileşenler ele alınacaktır. Bu tartışmalar, işletim sisteminin tasarım ve uyarlaması sırasında karşılaşılan performans ve işlevsellik arasındaki ödeşmeyi de ele alarak kapsama alanını geniş tutacaktır. İşletim sistemlerinin şu temel özelliklerine vurgu yapılacaktır: Süreç yönetimi (Süreçler, İş parçacıkları, CPU zamanlama, Eş zamanlama ve Çıkmaza girme), hafıza yönetimi (Bölümleme, Sayfalama ve değiş-tokuş), dosya sistemleri ve ağ/dağıtık sistemler. Ayrıca laboratuvar uygulaması sırasında Unix programlama ile ilgili yetenek kazandırılacaktır.
SİNYALLER & SİSTEMLER

Ders Kodu

EELE321

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Sinyallerin sınıflandırılması ve sinyallerin temel özellikleri. Doğrusal Zamanla Değişmeyen (DZD) Sistemlerin Zaman Domeni Modelleri: Sürekli zamanlı sistemler. Diferansiyel denklemlerle tanımlanan nedensel DZD sistemler. Sistemlerin blok şemaları. Diferansiyel denklemlerin çözümü. Birim vuruş tepkesi ve katlama integrali. Ayrık zamanlı sistemler. Birim örnek tepkesi ve ayrık katlama. DZD Sistemlerin Frekans Domeni Modelleri: Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı periyodik sinyallerin Fourier serisi gösterimi ve Fourier dönüşümü. Sinyaller ve sistemlerin zaman ve frekans karakteristikleri. Z-Dönüşümü ve DZD Sistemlerin z-Domeni Analizi: z-dönüşümü ve ters z-dönüşümü. Z-dönüşümünde yakınsama bölgesi. Ayrık DZD sistemlerin z-domeni analizi. Raslantı Girişli DZD Sistemler: Raslantı süreçlerine giriş. Raslantı değişkeninin tanımı, stokastik süreçler, birinci ve ikinci dereceden istatistikler, moment, ilinti ve ko-varyans, durağan süreç, ergodiklik. Sistem tepkesi.
Altıncı Dönem
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

CMPE314

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders Yazılım Mühendisliğinin esaslarını ve temellerini tanıtmaktadır. Bir yazılımı geliştirme sürecini ve bu süreçte kullanılan modelleri ve analizleri kapsamaktadır. Hem tek kullanıcı için geliştirilen yazılımlar, hem de çoklu sürüm ve çoklu kullanıcı yazılım sistemleri için ilke, yöntem, teknik ve araçları sunulmaktadır. Ana hedef olan Yazılım Mühendisliğinin öneminin ele alınmasından başlayarak, bir mühendislik projesi perspektifi içinde yazılım geliştirme tekniklerinin tanıtılması, kalite ve yazılım yönleri üzerinde farkındalık yaratmak, etkili iletişim, Gereksinimleri Mühendisliği, Proje Yönetimi Temelleri, Yazılım Test İlkeleri, Yazılım Mimarisi Kavramları CASE için farkındalık yaratma konuları detaylı ele alınmaktadır. Öğrenciler dersin kapsamında, incelenen yazılım geliştirme metodlarını kullanarak bir yazılım geliştirme sürecini en baştan modellemeyi içeren bir proje yapmaktadırlar.
MİKROİŞLEMCİLER

Ders Kodu

CMPE324

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Mikroişlemciler dersinin kapsamı bir mikroişlemcinin temel yapılarını ve çalışma prensiplerini ele almaktadır. Temel bilgisayar mimarisi olan Intel 80x86 mikroişlemci ailesi temel alınmaktadır. Temel bilgisayar mimarisi, hafıza organizasyonu ve bellek arayüzünü anlama dersin kapsamındaki diğer konulardandır. Assembly dili ile programlama ve debug, aritmetik (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), BCD, ASCII, mantıksal ve bitsel manipülasyon işlemlerini yapabilen programlar geliştirebilme, Assembly dili ile giriş / çıkış aygıt programlama yapabilme, karakter veya dizeleri klavyeden girdi alabilme, karakter veya dizeleri ekrana çıktı gönderebilme, veriyi ASCII ve BCD'ye dönüştürebilme derste işlenen konulardır. Bunların yanında paralel ve seri portların özelliklerini ve arayüzü anlama, 80x86 IBM PC örneğini kullanarak mikroişlemci tabanlı sistemler ve arayüz tasarlayabilme de dersin hedeflerindendir.
TEMEL BİLGİSAYAR AĞLARI

Ders Kodu

CMPE332

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders bilgisayar ağlarına giriş niteliğindedir. Ders öncelikle bilgisayar ağlarının işletmelerde, evlerde ya da seyyar ortamlarda kullanımı ile başlamaktadır. Daha sonra bilgisayar ağlarının kişisel alan ağlarından İnternet'e kadar olan aralığı işlenecektir. Ağ modellerinin uygulama temelleri ve her katmanın tasarım konuları konusunda çalışılacaktır. Dersin konuları içerisinde şu başlıklar yer alacaktır : OSI ve TCP/IP modelleri, veri iletişim temelleri, veri iletişim katmanı, uygulama katmanı protokolleri, telli ve telsiz iletişim, uydu haberleşme sistemleri ( LEO, MEO, GEO) sayısal modulasyon ve çoklama, telefon ve cep telefonu sistemleri konularını içermektedir. Laboratuvar çalışmaları ağ aygıtlarını, kablolu ve kablosuz ortamları kullanarak tasaralamaya odaklanmaktadır.
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PROGRAMLAMA-II

Ders Kodu

CMPE344

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin temel amacı öğrencilere Veri Tabanı Sistemlerinin mimarisi (popüler veritabanlarının özellikleri, yedekleme, kurtarma, replikasyon ve tersine mühendislik özellikleri vb.) ile ilgili temel kavramları ve uygulamaları öğretmektir. Ayrıca, öğrenciler bu alandaki gerekli işlemler, indeksler, PL / SQL, tetikleyiciler, depolanmış fonksiyonlar, saklanan prosedürler ve imleçler konularında bilgi ve deneyim kazanacaklardır. Ayrıca bu derste ele alınacak diğer konulardan bazı şunlardır; view, somut view, sorgu performans optimizasyonu, veritabanı uygulaması, programlama dili ve SQL enjeksiyonu ile görünümleri geliştirme. Bu derste işlenecek konular örnek çalışmalar ile de desteklenecektir.
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

CMPE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

2
Yaz stajı öğrencilerin tamamlamakla yükümlü olduğu bilgi teknolojileri veya bilgisayar mühendisliği konularında faaliyet gösteren bir şirket bünyesinde çalışacakları en az altı haftalık çalışma dönemini içermektedir. Bu süre zarfında öğrencilerin aktif bir projede yazılım veya donanım kısımlarında görev alıp iş tecrübesi kazanmaları amaçlanmaktadır. Yaz stajına gidebilmek için öğrencilerin toplamda en az altı üçüncü sınıf dersinden başarılı olması veya kayıtlı olması şartı aranır. Bu koşulları sağlayan her öğrenci tek dönem olmak üzere Yaz stajına gidebilir. Staj yapılan yerde en az bir ilgili mühendisin olması şartı da aranmaktadır. Yaz stajını tamamlayan öğrencilerin staj dönemi yazacakları staj raporuyla ve günlük yapılan işi kaydettikleri staj defteri ile değerlendirilmektedir.
YAPAY ZEKA

Ders Kodu

CMPE415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

7
Yapay Zeka dersi, insan zekâsına özgü olan, plan yapma, öğrenme, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme ve çevresiyle etkileşim kurabilme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen sistemleri tasarlamak için gerekli olan metodları (araçları) sunar. Ders, yapay zeka'nın (AI) temel bileşenlerini, yapay zeka mimarisini, problem çözmede kullanılan yapay zeka tekniklerini, istenilen hedeflere ulaşmada uygun arama yöntemlerini, ve çeşitli teknikler kullanılarak bilgi gösterimini anlatmaktatdır. İçerdiği konular şunlardır: Problem çözme yöntemleri. Bilgiye dayanmayan arama stratejileri. Bilgiye dayanan arama stratejileri. Bilgi gösterimi. Mantıksal çıkarım. Önerme mantığı. Birinci-sıra mantık. Ders kapsamında incelenen yapay zeka algoritmaları bilgisayar programları ile simüle edilmekte ve öğrenciler ders projesi hazırlamaktadır.
BİLGİSAYAR AĞ TASARIMI VE UYGULAMALARI

Ders Kodu

CMPE431

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

8
Bu ders TCP/IP ve Internet uygulamalarının, temel çalışma prensiplerini ve mimarisinin bilgisayar ağları ile nasıl desteklendiğini anlatmaktadır. Ders özellikle uygulama katmanı mimarilerine (istemci/sunucu, uçtan uca) ve protokollerine (HTTP-Web, SMTP-eposta, vb.), taşıma katman operasyonları (güvenilir taşıma, sıkışıklık ve akış kontrolü, UDP, TCP, vb.) Ağ katmanı işleyişi (yönlendirme, adresleme, vb.) konularına odaklanacaktır. Öğrenciler bu dersi tamamlandıktan sonra İnternet'in mimarisini ve nasıl evrim geçirdiğini anlayabilmek için gerekli olan bilgiyi kazanacaklardır. Ayrıca İnternet'in nasıl çalıştığını ve evrim geçirdiğini anladıktan sonra nasıl kendi TCP/IP uygulamalarını ve protokollerini tasarlayıp, kodlayabilmeyi öğreneceklerdir. Bunun yanında uygulamalarda ortaya çıkan basit kurulum ve performans problemlerini de nasıl çözebileceklerini öğreneceklerdir.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX11

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
Sekizinci Dönem
SİSTEM PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE411

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

8
Bu dersin amacı öğrencilerin iş parçacıkları, soketler, xml derleyiciler gibi konularda bilgi ve deneyim edinmesi, ileri derecede programlama becerilerini geliştirmesidir. Hata ayıklama, Java ile grafik arabirim tasarımı, platform'dan bağımsız yazılım geliştirme, işletim sisteminin gücünü kullanmak, veritabanı uygulamaları yapmak, dosya işlemleri, iş parçacıkları ve günlük tutma gibi konular bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX12

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FAKÜLTE SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FAKÜLTE SEÇMELİ
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.

Seçmeli Dersler

İNTERNET PROGRAMLAMA-II

Ders Kodu

CMPE483

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı İnternet Programcılığı temellerini öğretmektir. Html dili, CSS ve Javascript, istemci tarafı web programlama için verilir. Dersin yoğunlaştığı nokta ise veritabanı-odaklı web sitesi üretmenin temelini oluşturan Php ve Mysqldir. Daha fazla deneyimi sunmak için örnek uygulamalar gözden geçirilir.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Ders Kodu

CMPE425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste Mobil uygulama geliştirme, mobil uygulama platformları, Java yazılım dili kullanarak Nesneye dayalı programlama yapma, XML ve Android uygulamaları, Android kullanıcı arabirim tasarlama, Kullanıcı arabirimi geliştirme, resim gösterme ve menuler, verinin sürekliliği, konum temelli servisler, ağ servisleri ile iletişim, Android uygulamasını yayınlama konuları işlenecektir.
KRİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE336

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Kriptografi ve Ağ Güvenliğine Giriş dersi, klasik kripto metodlarının incelenmesi ile başlamaktadır. Standartlaşmış kripto tekniklerinin incelenmesi ve gerçekleşmesi ile devam etmektedir. İncelenen kripto algoritmaları bilgisayar programlarıyla yazılıp incelenmektedir. Bilgi Kriptolama Standardı (DES) ve İleri Kriptolama Standardı (AES) dersin diğer ana konularındandır. Bu algoritmaların programlarının yazılması ve incelenmesi yapılmaktadır. Bilgisayar yazılımı olarak kriptolama ve kripto çözme algoritmalarının gerçeklenmesi, kamusal anahtarlı veri kriptolama metodları ve çok kullanılan RSA algoritmasının incelenmesi, ağ güvenliği konseptleri ve günümüzde kullanılan IP güvenlik sisteminde bulunan güvenlik protokolleri de diğer konulardır. Derste verilen projeler ile öğrencilerin gerçek bilgiyi kriptolayıp bilgisayar ağları kullanarak iletmesi ve karşı tarafta çözebilmesi yeteneklerini artırmaları beklenmektedir.
ROBOT TEKNİĞİ

Ders Kodu

EELE411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu derste robot kontrolu, robot tipleri ve kullanım alanları, elektronik robot devreleri, robot problemleri, hakkında genel bilgi verilmektedir. Çeşitli algılayıcılar ve kullanım alanları, hareket kontrol sistemleri ve robot malzemelerinin seçimi. Agent fonksiyonunun tasarımı ve programlamasından yararlanarak robot control algoritmalarının geliştirilmesi. Robot control programlarının yaygın olarak kullanılan kontrol sistemleri ve programlama sistemlerinin aracılığı ile hayata geçirilmesi ve robotun donanımının algoritmalar aracılı ile kontrol edilmesi. Donanım ve yazılımla ilgili önemli noktaların laboratuvar ortamında ivdelenmesi. Mikrokontroller kullanarak robot donanım programlama ve kontrolu ile ilgili olarak öğrenciler proje çalışması yapmaktadırlar.
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu

ISYE363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, öğrencilere günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bilgi sunulmaktadır. Enformasyon sistemleri, faaliyetlerde mükemmelliğe ulaşmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, karar alma sürecini etkinleştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için işletme yöneticilerinin ulaşabilecekleri temel araçlardan birisidir. Öğrenciler bu derste, günümüz işletmeleri tarafından kullanılan enformasyon sistemleri için en güncel ve kapsamlı genel bakışı bulabilirler. Potansiyel iş görenlerle gerçekleştirilen iş görüşmelerinde işletmeler genellikle kar hanesine ilişkin işletme sonuçlarına ulaşmak için enformasyon sistemlerini ve teknolojilerini nasıl kullanacaklarını bilen yeni çalışanlar aramaktadırlar. Bir öğrencinin asıl uzmanlığının muhasebe, finans, yönetim, pazarlama veya enformasyon sistemleri olup olmamasına bakılmaksızın ; bu derste bulunan enformasyon ve bilgi tüm işletme kariyeri boyunca değerli olacaktır.
CLOUD COMPUTİNG

Ders Kodu

CMPE481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU

Ders Kodu

CMPE485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE TEMİNATI

Ders Kodu

ISYE371

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bilgi güvenliği bilginin tehlikelerden uzak kalma durumu iken Bilgi Güvencesi (IA) ise bilginin risk yönetimi ve zarardan korumaktır. Bilgi güvenliği ve güvencesi bilgisayar güvenliği, haberleşme güvenliği, operasyon güvenliği ve fiziksel güvenliği konularını kapsar. Bu dersin temel amacı bilgi güvenliği modellerinin gelişmekte olan ve güvenlik görevleri yerine planlama yardımcı olabilir Bilgi güvenliği modellerinin ve uygulamalarının temel kavramlarını öğrenmektir. Tabii örgütsel Bilişim Güvenliği ve Risk Yönetimi ile ilgili donanım, yazılım, süreçler, iletişim, uygulamalar, politika ve prosedürleri ele alınacaktır. işlenecek konular Fiziksel güvenlik, VPN, SSL, Kriptografi, Dijital Adli Tıp, dijital imza içerir.
ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GÜNCEL PROGRAMLAMA ORTAMLARI

Ders Kodu

CMPE442

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, gelişen dünyanın güncel bilişim ihtiyaçlarını karşılamak için popüler olarak ihtiyaç duyulan çeşitli uygulama geliştirme ortamları ile ilgili konuları kapsamaktadır. Dersin temel amacı, öğrencilere bilimsel hesaplama, dağıtılmış programlama, makine öğrenimi, veri bilimi, bulut bilişim ve IoT (Nesnelerin İnternet'i) gibi farklı alanlarda (ancak sadece bu alanlarla sınırlı kalmayarak) uygulanabilecek programlama ortamları hakkında pratik deneyim ve bilgi kazandırmaktır. Güncel Programlama ortamları dersi sonunda başarılı olan öğrencilerin, endüstrinin ortaya çıkan güncel bilişim ihtiyaçlarını karşılayabilen, güncel uygulama geliştirme araç, teknik ve ortamlarını yeterli seviyede kullanabilecek beceri ve pratik deneyimi kazanarak yeterli seviyede pratik çözümler üretebilecek seviyede olmaları beklenmektedir.
BİYOMETRİK SİSTEMLERE GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE466

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Biyometrik Sistemlere Giriş dersinde öncelikle tek karakter ve birden çok karaktere odaklanan biyometrik sistemlerinin çalışması, tasarımı, test edilmesi ve uygulanmasına giriş yapıyor. Başlıca gelişmekte olan biyometrik teknolojilerin (parmak izi, yüz, el, iris, el geometrisi, avuç içi, el yazısı, imza, ses vs.) performansı ve bu sistemlerin güvenlik ve gizlilik yönleri ile ilgili konular ele alınacaktır. Öğrencilere çeşitli biyometri (özellikle imza biyometrik yöntemi) veri işleme ve kabul edilebilir performans oranları elde etmek için kullanılan istatistiksel yöntemler (örneğin yanlış kabul oranı,yanlış ret oranı, eşit hata oranı ve doğru sınıflandırma oranı) tanıtılacaktır. Gerçek sistemlerden örnek uygulamalar ve gerçeklenmeleri de ders kapsamında öğrencilere anlatılmakta ve incelenmektedir.
MASAÜSTÜ UYGULAMA GELİŞTİRME

Ders Kodu

CMPE424

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler seçtikleri C# veya VB kullanarak Windows masaüstü uygulamaları yaratmayı öğrenecekler. NET. tam yazılım geliştirme döngüsü konuları; tasarım, uygulama, yardım sistem entegrasyonu, test de dahil olmak üzere ele alınacaktır.Konular .NET Framework, yapılandırılmış özel durum işleme, ADO.NET, XML ve (örneğin kalıtım, polimorfizm, vs. gibi) gelişmiş Nesne Tabanlı özellikleri içerir serileştirme, Küreselleşme, Uygulama Güvenliğini içerecektir.
GÖMÜLÜ SİSTEMLER

Ders Kodu

CMPE455

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste, programlanabilir gömülü sistemler ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Verilen bu bilgiler, gömülü sistem kavramını anlama becerisini çevrimdışı ve çevrimiçi uygulamalarda geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bu dersin ana amacı, öğrencilere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik olarak da farklı gömülü sistemler ile ilgili bilgi vermektir. Ayrıca, derste gömülü sistemlerin ortak özellikleri ve bölümlendirme özelliklerinin yanında girişler, çıkışlar, kesintiler ve zamanlama teknikleri gibi konular değinilecektir. Farklı gömülü sistem türlerine bağlı olarak ilgili programlama dilleri kullanılarak gömülü sistemlerin programlaması yapılacaktır. Son olarak, öğrencilerin temel bilgilerini genişletmek için, çeşitli donanım yazılım tasarımları ve geliştirme araçları tanıtılacaktır.
BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE TASARIMI

Ders Kodu

ISYE372

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu dersin temel amacı öğrencilere Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ve onun faaliyetleri olan planlama, analiz, tasarım ve uygulama konularını içeren geniş kapsamlı bir anlayış sağlayarak bilgi sistemi geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler derste hem yapılandırılmış hem de nesne yönelimli yaklaşımlarla uygulanabilir anahtar modelleme kavramlarını inceleme şansı elde edebilecektir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin çeşitli durumlardaki sorunlarını ele alarak yeni veya geliştirilmiş sistemler için gereksinimlerini belirleyebiliyor olacaklar. MS Access, MS Visio ve MS Project gibi uygulama araçları da kullanılarak işletmeler için bir bilişim sistemi projesinin planlama, analiz ve tasarımı gerçekleştirilecektir.
SİNYAL VE İMGE İŞLEME

Ders Kodu

CMPE326

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Sinyal ve İmge İşleme dersi, bir bilgisayar sisteminde görüntünün (imgenin) dijital olarak nasıl temsil edildiği ve işlendiğini anlatmaktadır. Bu derste temel sayısal imge işleme konuları işlenmektedir. Ders içeriğinde Dijital sinyal/görüntü işleme tekniklerine giriş, analiz araçları, dijital filtre tasarımı, ayrık Fourier dönüşümü hesaplaması da bulunmaktadır. Üzerine durulan konular imge pekiştirme, imge onarımı, imge sıkıştırma, imge bölütleme ve imge tanıma konularıdır. Bu konuların altında yer alan interpolasyon teknikleri, imge ortalamaları ile gürültü giderme ve renkli imge işleme önemli konulardır. Frekans temsillerine de değinen derste frekans tanım kümesindeki süzgeçler de konular arasındadır. Ders kapsamında işlenen konuları içeren deneyler ve proje, simulatör program kullanarak yapılmaktadır.
İŞ ZEKASI

Ders Kodu

ISYE472

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders İş Zekası konusunda süreçler, metodolojiler, altyapılar, veriyi bilgiye dönüştürebilen en son uygulamalar ve karar vermeyi destekleyici sistemler üzerine bir giriş sağlar. Aynı zamanda bu ders veri toplama ve veri analizi gibi yönetimi çeşitli alanlarda desteleyici bilgi teknolojisi yaklaşımları sağlar. İş Zekası veri depolama ve sorgulama konularına vakıf olmayı gerektirir, bu nedenle bu derste hem veritabanı yönetim sistemleri ve veri ambarları hem de mantıksal veri modelleri gözden geçirilecektir. Ayrıca bu derste öğrenciler panoları ve puan kartlarını, kararları destekleyici akıllı sistemler geliştirmek için kullanılan veri/metin/Web madenciliği yöntemleri oluşturmak için kullanılan analitik bileşenleri ve teknolojileri öğreneceklerdir.
COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS

Ders Kodu

INDE491

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ

Ders Kodu

ENGI416

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, mühendislik öğrencilerine sıfırdan kapsamlı bir anlayış sağlamaya odaklanarak Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin karmaşık dünyasını keşfetmek üzere tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler farklı platformları keşfedip algılama ve harekete geçirme teknolojilerini analiz ederek IoT cihaz programlama konusunda uzmanlaşacaklardır. Bu ders, IoT sistemleriyle ilgili ağ oluşturma ilkeleri, ana taşıyıcı tasarım stratejileri ve güvenlik uygulamalarını vurgulayacaktır. Öğrenciler gerçek dünya deneyimi sağlamayı amaçlayan pratik ödevlerle desteklenecektir. Projeler, dağıtılmış bir Wi-Fi izleme hizmetinin kullanılması ve endüstriyel ortamlar için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir IoT hizmet platformunun oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, endüstriyel mühendislik ortamlarında yaygın olarak karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olup IoT teknolojileri hakkında kapsamlı bir anlayış elde edeceklerdir.
BİYOİNFORMATİK

Ders Kodu

BIOE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere biyoinformatik konseptlerini, prensiplerini ve tekniklerini tanıtacaktır. Genom ve protein bilgi arşivlerine nasıl erişileceğini, bu arşivlerle birlikte çalışmak için geliştirilmiş araçları ve bu bilgi ve araçların hangi sorulara cevap verebileceği ele alınacaktır. Ders süresince insan genom projesi ve tarihsel gelişimi, biyoinformatiğin tıptaki önemi ve rolü, yaşamın spatial ve temporal özellikleri, merkezi ve periferal dogmalar, bilgi arşivi özellikleri ve çeşitleri, World wide web, elektronik yayınlar, bilgisayar ve bilgisayar bilimi, bilgisayar programlama, biyolojik sınıflandırma ve nomenklatür, filogenetik ilişki araştırılmasında kullanılan teknikler ve araçlar, protein yapısı, protein yapı tahmini ve belirlenmesi yöntemleri, kliniksel implikasyonlar ve 3D protein yapı görüntüleme araçları ele alınacaktır.
SOİL AND GRD.WATER POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
DOĞAL DİL İŞLEME

Ders Kodu

AIEN422

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Doğal Dil İşleme dersi, metin verilerini işlenebilir bilgilere dönüştürmek için konuları kapsar. Bu dersin ilk kısmı, kök ayırma, lemmatizasyon, konuşma etiketlemenin bir kısmı, kelime çantası, n-gramlar, durdurma kelimeleri, normalleştirme, idf, tf / idf'yi de kapsayacak özellik matrisi oluşturmak için ön veri işlemeyi içerir. Değerlendirme ölçütleri (F-MEASUE, BLUE, ROUGE) ile birlikte mesafe ölçütleri de bu derste revize edilecektir. Adlandırılmış varlık tanıma, kelime anlamını giderme ve çarpanlara ayırma yöntemleriyle boyutsallık azaltmayı kapsayan anlamsal özellik çıkarma da tartışılacaktır. Metin verileri için çeşitli sayıda makine öğrenimi tekniklerinin uygulanması da bu derste işlenmektedir. Son bölüm, metin özetleme, yazar tanımlama, metin sınıflandırma ve kategorizasyon gibi gerçek dünya uygulamalarına odaklanmaktadır.
ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
CEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE494

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencilerin isteği ve öğretim üyesinin ilgisine bağlı olarak, ileri düzeyde çeşitli çevre mühendisliği konularını kapsamaktadır. Dersin konusu olabilecek bazı örnekler şunlardır: Hava kirliliği kaynakları, kuru ve sıvı birikim prosesleri, gaz ve katı madde örneklemesi ve analiz metodları, hava kirliliğine meteorolojinin etkisi, hava kalite standartları ve yasalarının anlatımı; "Yeni ortaya çıkan kirleticiler" in arıtma tesislerinde ve çevrede bulunması ve taşınma mekanizması, bu tip kirleticilerin çevrede bulunan organizmalara olan ekotoksikolojik etkileri ve bu tip kirleticileri karşı geliştirilen risk yönetimi anlatımı; çevresel biyoteknoloji uygulamaları ile biyolojik reaksiyonlar kulanılarak çok çeşitli ürünlerin elde edilmesine yönelik (gıda, hormon, antibiyotik, temizlik malzemeleri, biyogaz vb) yapılacak anlatımlar.
DİJİTAL SİNJAL İŞLEME

Ders Kodu

EELE420

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SİNYALLER VE SİSTEMLER

Ders Kodu

CMPE321

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Bu ders, sinyallerin sınıflandırılması ve sinyallerin temel özellikleri ile başlamaktadır. İşlenen diğer konular, Doğrusal Zamanla Değişmeyen (DZD) sistemlerin zamandaki modelleri, sürekli zamanlı sistemler, ayrık zamanlı sistemler olarak devam etmektedir. Sistemlerin temel özellikleri, diferansiyel denklemlerle tanımlanan nedensel DZD sistemler, sistemlerin blok şemaları, diferansiyel denklemlerin çözümü diğer konulardır. Bunların yanında birim vuruş tepkesi ve katlama integrali, DZD sistemlerin durum değişkeni analizi, fark denklemleri, birim örnek tepkesi ve ayrık katlama, DZD sistemlerin frekanstaki modelleri, sinyallerin Fourier serisi ve Fourier dönüşümü gösterimi de incelenmektedir. Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, ayrık Fourier dönüşümü ve Fourier dönüşüm tablosu detaylandırılmaktadır. Sinyaller ve sistemlerin zaman ve frekans karakteristikleri ve sistemlerin frekans domeni analizi son konulardır. Laboratuvar kısımlarında ise simulatör program kullanılarak deneyler yapılmaktadır.
ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencilere biyolojik reaksiyon mühendisliği alanı ve uygulamalarının temellerinin öğretilmesidir. Derste, biyoteknolojik proseslerin temel özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyoteknolojik ve kimyasal proseslerin karşılaştırılması öğretilmektedir. Biyolojik dönüşüm ve biyolojik proses kinetiği anlatılmaktadır. İşletme tarzları; kesikli, yarı kesikli, sürekli ve yarı sürekli prosesleri içermektedir. Biyolojik katalizör olarak bitki ve hayvan hücrelerinin, tutuklanmış enzim ve hücrelerin kullanımı verilmektedir. Biyolojik proseslerde taşınım kavramı, kütle transferine etki eden işletim değişkenleri, biyolojik reaktörlerin havalandırılması ve karıştırılması. Kütle transferine etki eden tasarım parametreleri, biyolojik reaktörlerde ısı transferi, biyolojik reaktörlerin sterilizasyonu anlatılmaktadır. Aerobik ve anaerobik biyolojik prosesleri hakkında teorik bilgi verilip laboratuvar uygulamaları gösterilmektedir.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
NETWORK ANALYSİS

Ders Kodu

INDE301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CLOUD COMPUTİNG

Ders Kodu

ISYE481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz. Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Çıktıları

Eğitim Amaçları
UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olan öğrenciler;
“Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek, bilgisayar mühendisliği veya ilgili disiplinlerde yurt içi veya yurt dışında bilimsel araştırmalar yapabilecek, lisansüstü çalışmalarına devam edebilecek, yenilikçi ve girişimci bir vizyonla Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabilecek ve geliştirebilecekler.

UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programı program çıktıları aşağıdaki gibidir:

PÇ1:   Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
PÇ2:   Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
PÇ3:   Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
PÇ4:   Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
PÇ5:   Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
PÇ6:   Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
PÇ7:   Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
PÇ8:   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
PÇ9:   Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
PÇ10:  Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
PÇ11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.