Eczacılık Fakültesi

Eczacılık (MPharm)

Süre 5 Yıl
Başvur
uku-eczacilik-fakultesi1 uku-eczacilik-fakultesi-5 uku-eczacilik-fakultesi2

Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi’nin Eczacılık Programı mezunlarına Eczacı unvanı verilmektedir. Bilim ve Teknoloji Merkezi binasında yer alan fakülte, ileri teknoloji donanımına sahip laboratuvarları ile hem teorik hem de pratik çalışmalarını yürütür. Nitelikli akademik kadrosu ile ingilizce eğitim veren programdan mezun olan eczacılar, bilimsel gelişmeleri takip ederek, meslek etiğine ve evrensel bakış açısına sahip eczacılar olarak mesleklerini icra etmektedirler.

Eğitim Olanakları

UKÜ Eczacılık Fakültesi, teorik ve uygulama dersleri son teknoloji ekipmanlar ile donatılmış derslik ve laboratuvarlarda yapılır. İtalya’daki University of Rome Tor Vergata Eczacılık Fakültesi ile yapılan anlaşma kapsamında çift diploma uygulaması 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmiş ve bu program kapsamında, öğrenciler UKÜ Eczacılık Fakültesi’nde ilk 3 yılı kapsayan eğitim-öğretiminin ardından, sonraki 2 yıllık eğitimlerini ise University of Rome Tor Vergata’nın Roma’daki kampüsünde tamamlayabilirler. Eczacılık programlarında eğitim ingilizce olarak verilmektedir. Bu sayede mezun olan öğrenciler uluslararası bakış açısına ve dünyanın her yerinde çalışma imkanına sahip eczacılar olarak yetişmektedirler. Bilimsel gelişmeleri yakından takip edip, bu ışıkta eğitime devam eden fakülteden mezun olan eczacıların hasta sağlık ve çıkarını önde tutan, etik değerlere sahip, bilim ile iç içe mesleğini yürüten eczacılar olarak mesleklerini icra etmektedirler.

UKÜ Eczacılık Fakültesi

Akreditasyonları ve üyelikleri

Eczacılık programı, hem akademik hem de sosyal alanlarda çeşitli organizasyonlara üyedir. Bunların başında Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği’ne ait karar merciinde bütün Kıbrıs’ı temsilen tek oy verme yetkisi ile CIUPSA öğrenci örgütü bulunmaktadır. Programın ulusal ve uluslararası tanınırlığı Nijerya Eczacılık Konseyi tarafından akredite edilmesi ile taçlandırılmıştır. Program ayrıca uluslararası kalite güvence standartları Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu (AHPGS) tarafından değerlendirilerek, 30 Haziran 2022 tarihinde akredite edilmiştir. 

Kariyer Alanları

Eczacılık Fakültesi mezunlarının sağlık sektöründeki rolü çok geniş eczane eczacılığından, kamu eczacılığına, sağlık bakanlıklarının ilgili birimlerinden, ilaç sanayisine kadar birçok alanda çalışabilirler. Ayrıca, Ar-Ge laboratuvarlarında, kalite kontrol birimleri ve kozmetik sanayisinde de görev alabilirler. Akademik alanda ilerlemek isteyen mezunlar yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitimlerine devam edebilir ve üniversitelerde görev alabilirler.

İletişim

Eczacılık Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST252
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2651
Fakülte E-posta: secretary-phm@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Mustafa Aslan
Dekan E-posta: maslan@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
MEDİKAL BİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOL120

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Medikal Biyoloji dersinin esas amacı öğrencilere modern biyoloji ve prensiplerini tanıtmaktır. Hayvan biyolojisi kısımları da ders kapsamında okutulur. Esas odak noktası tıbbî konuları anlamada önemli olan hücre ve moleküler biyolojidir. Esas konular bilimsel metodoloji, bilimsel araştırma ve testler, hücrelerin genel özellik ve organel düzenlemeleri, membran yapısı, hücrenin kompartmanları, DNA, RNA, kromozom yapısı ve görevi, genom, genetik çeşitlilik, DNA çoğalması, onarım ve rekombinasyonu, hücrelerin genomu nasıl okuyup, DNA’dan protein ürettiği, gen kontrol mekanizmaları ve hücre bölünümü konuları işlenmektedir. Derste Mendel genetiği de moleküler teknikler ve modern genetik konular, mekanizmalar ve testler yanında okutulmaktadır. Mutasyonlar, kalıtım da gen okunumu ve kontrolü ile beraber işlenmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
TEMEL MATEMATİK

Ders Kodu

MATH107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders eczacılık, mimarlık, uygulamalı bilimler ve iletişim gibi çeşitli fakültelerdeki öğrencilere yöneliktir. Dersin amacı öğrencilere matematiğin temel ilkelerini tanıtmaktır. Bu dersin konuları gerçek sayılar sistemine girişten başlayarak, eşitsizlikler, eşitsizlik çözümleri ve uygulamaları ile devam edmektedir. Bu derste dikdörtgen koordinat sistemleri, Pisagor teoremi, XY düzlemi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık, eğim ve Orta Noktanın bulunması da incelenmektedir. Bunları anlayarak, öğrenciler doğrusal denklemleri çözebilir ve düz çizgi denklemlerini de belirleyebilir. Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri, fonksiyonların grafik gösterimi gibi konular da bu derste tartışılmaktadır. Bu derste anlatılan konuların daha iyi pekiştirilebilmesi için fakültelerle ilgili uygulamalar ve örnekler verilmektedir.
ECZACILIĞA GİRİŞ

Ders Kodu

PHAR105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Eczacılık, ilaç hazırlama, dağıtma ve hastaya sunma bilimi ve tekniğidir. Ayrıca, günümüzde ilaçların etkin ve güvenli kullanılmasını hedefleyen bir sağlık mesleği durumuna gelmiştir. Eczacılar, hasta odaklı ilaçla tedaviyi hastanın yararına en uygun hale getiren ve güvence altına alan sağlık uzmanlarıdır. Eczacılığa Giriş Derslerinin içeriği şu ana konular oluşturmaktadır: Eczacılık mesleği ve eczacıların tanımları, onların sağlık meslekleri takımındaki işlevleri, eczacıların çalışma ve kariyer alanları, eczane, hastane eczanesi, klinik eczacılık ve farmasötik bakım, sanayi eczacılığı, önemli farmasötik terimler, başlıca ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ve organizasyonları; meslek dersleri olan farmasötik teknolojinin, biyofarmasinin, farmakolojinin, medisinal kimyanın, farmakognozi ve fitoterapinin, eczacılık tarihinin ve deontolojinin başlıca konuları.
ECZACILIK İÇİN GENEL KİMYA

Ders Kodu

PHAR110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Mühendislik ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri, periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin 1. yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
FİZİK

Ders Kodu

PHYS107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak, ve daha kapsamlı ve eczacılıkla ilgili farklı problemlerini algılamaları için bilgi ve beceri yetisi vermek olup, ayrıca genel fizik ilkelerini bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizik konular olarak: mekanik, elektirisite, optik, yüzey fiziği, termodinamik konuları detayli olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda: Newton’un hareket yasaları, Iş, güç, enerji, çarpışma, Elektrik alanı, devreler, kondansatörler, elektrik potansiyel, magnetik kuvvet ve magnetik alan, Elektromanyetik kuvvet, yüzey gerilimi, viskosite kanunu ve uygulamaları, konusunda temel bilgiler verilmektedir. Ayrıca kırılma, yansıma ve tam yansıma konuları detayli şekilde işlenmektedir. Son konu olarak temel termodinamik kuralları verilmektedir.
DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Ders Kodu

PSYC107

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, psikolojinin doğasını tanımlayama çalışırken 1800’lerin sonundan beri var olan modern psikolojiyi tanımlar ve teknolojinin çeşitli yönlerini kullanarak psikolojiyi davranışsal, bilişsel ve sinir bilimsel bakış açıları gibi yeni yaklaşımlar ile birleştirir. Bu ders psikolojide kullanılan tarihî kökleri, modern yaklaşımları ve başlıca araştırma yöntemlerini kısaca açıklar. Bu ders ayrıca Amerikan Psikoloji Derneği’nde tanımlanmış ve tanınmış olan psikolojinin alt dallarını da kısaca açıklar. Bu ders mevcut perspektif ve araştırma bulguları üzerinde odaklanarak duygu, algı, farklı bilinç durumları, öğrenme, ve bellek gibi psikolojik süreçleri inceler.
TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM

Ders Kodu

TREG113

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. Yazılı anlatım; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Yazılı anlatımın (yazılı kompozisyon) aşamaları. Yazılı anlatımda: (a) düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); (b) anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım. Metin türleri: (a) bilgilendirici metinler (dilekçe, iş mektubu, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar; bilimsel yazı (bilimsel bildiri), makale, köşeyazısı (fıkra), söyleşi, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, tanıtma yazısı, özel mektup vd); (b) yazınsal (edebi) metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme, mektup vd); örnekler üzerinde çalışmalar. Değişik yazı türlerinde serbest ve planlı yazma uygulamaları. Dilbilgisi (biçimbilgisi, sözdizimi-özet bilgi). Yazım (imla) bilgileri. Yazılı metinlerdeki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
TÜRKÇE DİLİ-I

Ders Kodu

TURK101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçeyi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilerin, Modern Türkçe hakkında kısa bir bilgi edinmesini sağlamaktadır. Bu ders, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farkları, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler (örn. ç-ğ-i-ö-ş-ü) ve tüm harflerin telafuzunu, Türkçedeki temel dil bilgisi ve cümle yapılarını irdelemektedir. Buna ek olarak, gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir örnegin; kendini Türk dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma.
İkinci Dönem
ANATOMİ-FİZYOLOJİ-I

Ders Kodu

ANAT110

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Anatomi ve Fizyoloji I dersine giriş olarak öğrenciler anatomi ve fizyoloji arasındaki farkı; insan vücudunun işlevsel organizasyonunu; her iki bilimde kullanılan terminolojiyi ve fizyolojide önemli yer tutan homeostaz konusunu öğreneceklerdir. Giriş konularına ek olarak organizmanın hücresel ve kimyasal organizasyonu islenecektir. Farklı dokuların; epitel, bağ, kemik ve kas dokularının histolojisi incelenip, dokuların incelenmesinde kullanılan histoloji ve mikroskobik yöntemleri okutulacaktır. Bu giriş niteliğindeki konuları organ sistemlerinin incelenmesi takip edecektir. Bu derste iskelet-kas sistemi; sinir sistemi ve kardiyovaskuler sistemler anatomi ve fizyolojik yönden incelenecektir. Ders kan fizyolojisi; pıhtılaşma bozuklukları; ve anemi konuları hakkında da bilgi verecektir. İncelenen tüm sistemlerdeki organlara ilişkin patolojik durumlar da tartışılacaktır.
ORGANİK KİMYA

Ders Kodu

CHEM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders Mühendislik Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu dersi alan öğrencilerden beklenen, organik bileşiklerin isimlendirilmesini yapabilmesi, temel yapı ve reaktivite ilişkileri tahmin edilebilmesi, temel organik bileşiklerini sınıflandırabilmesi ve organik bileşiklerin basit sentez tasarımını yapabilmesi, reaksiyon mekanizmalarını yazabilmesi ve bazı organik reaksiyon mekanizmalarını açıklayabilmesidir. Buna ek olarak stereokimyanın ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bu derste amaçlanan, temel reaksiyon tiplerini tanımak, alkanlar, alkenler, alkinler, benzen ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenürler, alkoller, eterler, epoksitler, tioller, karbonil grupları, aldehidler, ketonlar, gibi organik bileşiklerin fonksiyonel grupların, reaksiyon mekanizmaları tanıtmaktır. Ayrıca ketonlar, karboksilik asitler ve bunların türevleri, aminler hakkında bilgi sahibi olmaktır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
HİSTOLOJİ

Ders Kodu

HSTG118

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Histoloji dersi vücut dokularının mikroskobik yapılarını, doku organizasyonlarını ve organlar ile olan ilişkilerini ele almaktadır. Histolojinin tanımı, organların dokularla olan ilişkileri, mikroskopik yapıların özellikleri ayrıca epitel doku ve bu dokuya ait olan hücreler ve bunların fonksiyon ve morfolojilerini, kas dokusu ve bu dokuya ait olan hücreler ve bunların fonksiyon ve morfolojilerini, bağ dokusu ve bu dokuya ait olan hücreler ve bunların fonksiyon ve morfolojilerini, kan dokusu ve hematopoez, lenfoid sistem histolojisi, sinir dokusu gibi vücut dokularının yapısı ve komponentleri bu derste ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu dokuların incelenmesinde kullanılan ışık ve elektron mikroskopisi gibi konular da dersin kapsamındadır.
ANALİTİK KİMYA I

Ders Kodu

PHAR102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Genel olarak bu dersin amacı öğrencilere analitik kimyanın temel ilkelerini öğretmektir. Bu dersle öğrencilere çözünürlük ve çözünme kavramıyla birlikte, sulu çözeltilerde çözünürlük, molarite, az çözünür tuzlar ve seçici çökelme, çözünürlüğe ortak iyonların ve ortamda bulunan elektrolitlerin etkisi, çözünürlük dengesi ve dengeye etki eden faktörler öğretilecektir. Bunun yanında gravimetrik analiz ve volumetrik analizin temelleri öğretilecektir. Bu ders ayrıca, asit baz kimyası, tampon çözeltiler, pH ve pOH hesaplamaları, zayıf ve kuvvetli asit; zayıf kuvvetli baz kavramları, volumetrik analizde titrasyonun ilkeleri, zayıf ve kuvvetli asit baz titrasyonları, pH indikatörlerinin özellikleri, karbonat - bikarbonat titrasyonları, çöktürme titrasyonları, indirgenme yükseltgenme titrasyonları ve kompleksleşme konseptiye birlikte tasarlanmıştır.
FARMASOTİK VE TIBBİ TERMİNOLOJİ

Ders Kodu

PHAR116

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste eczacılıkta, tıp alanında, farmasötik literatürde yaygın şekilde kullanılan ve Eczacılık öğrencilerinin bütün hayatları boyunca süreğen şekilde kullanacakları tıbbi terimler, kelime yapısının oluşum şekli ile birlikte incelenerek öğretilmektedir. Tıbbi terimlerin tekil ve çoğul yazılımları, kelimelerin antik kökenleri ayrıca vücut sistemlerinin terminolojisinin değinildiği derste iskelet ve kas sistemi, sindirim sistemi, kardivasküler sistem, solunum yollarının terminolojisi, sinir sistemi, idrar yolları ve üreme organlarının yer aldığı sistemler, lenfatik sistem ve endokrin sistemi gibi vücut sistemlerinin terminolojisi incelenmektedir. Söz konusu sistemlerin yanı sıra bu sistemlern tedavisinde kullanılan ilaç türlerinin de terminolojisi kelime kökenleri ve nasıl türetildikleri öğrencilere birçok örnek, ödev ve pratiklerle öğretilmektedir.
BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, Ranj, stnadart hata ve varyansın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Ders Kodu

TREG114

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin temel amacı öğrencilere iletişim sürecinde; anlama, dinleme, kendini ifade etme, konuşmayı kavrama, beden dili yoluyla iletişim gibi konularda arka planı sağlamaktır. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri gibi sosyal hayatın içerisinde gerekli olan bilgilerin kavratılmasının ardından hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma yapma, düşüncelerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması gibi bilgiler uygulamalı çalışmalarla öğrenciye kazandırılacaktır. Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları yapılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler, iletişim çatışmalarını yönetebilecekleri gibi bireyler arası iletişim becerilerini grup tartışmalarında sergileyebilecek yeteneğe sahip olacaklardır.
TÜRKÇE DİLİ-II

Ders Kodu

TURK102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçeyi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilerin, Modern Türkçe hakkında kısa bir bilgi edinmesini sağlamaktadır. Derste ağırlıklı olarak Türkçedeki temel dil bilgisi ve cümle yapıları irdelenir. Alışveriş, seyahat ve diğer günlük ihtiyaçlarda kullanılan Türkçe yetisini geliştirme amaçlanır. Gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirlir. Derste, öğrenciler geniş zamanı ve geçmiş zamanı kullanarak kendilerini nasıl ifade edeceklerini öğrenirler, kendi yeteneklerinden bahsedebilirler ve bazı temel edatları kullanabilirler. Bu dersin kelime öğrenimine ilişkin kısmı meslekler, sayılar, aylar, mevsimler, okul ders konuları, ve günlük hayatta kullanılan diğer temel kelimeleri içermektedir.
Üçüncü Dönem
ANATOMİ-FİZYOLOJİ-II

Ders Kodu

ANAT120

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin içeriği Anatomi ve Fizyoloji I dersinin devamı olup, lenfatik sistemin anatomi ve fizyolojisi incelenerek derse başlanmaktadır. Öğrenciler solunum sistemi organlarının anatomisini ve solunum fizyolojisini inceleyeceklerdir. Gastrointestinal sistem anatomisi incelenip, sindirim sisteminin fizyolojisi hakkında bilgi edinilecektir. Endokrin sistemdeki organların anatomi ve fizyolojisi hakkında etraflıca bilgi verilecek ve farklı yapıdaki hormonların farklı organlar üzerindeki aktivitesi incelecektir. Renal sistem organları anatomik ve fizyolojik yönden incelenecektir. Kadın ve erkek genital sistemleri, duyusal organları, işitme ve denge organlarına ait bozuklukları, görme bozuklukları, deri ile ilgili hastalıklar ve önemli enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi verilecektir. İncelenen tüm sistemlerdeki organlara ilişkin patolojik durumlar da ayrıntısıyla tartışılacaktır.
BİYOKİMYA

Ders Kodu

CHEM213

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dersin amacı proteinlerin, karbonhidratların, yağlar ve nükleik asitlerin yapıları, görevleri ve birbirleri arasındaki etkileşimi ve bu moleküllerin canlılarda biyokimyasal işlevlerde nasıl rol aldığı hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Konular ayrıca fonksiyonel grupları, suyun biyolojik rolünü, asit-baz kimyası ve tamponları, enzimleri ve enzim kinetiğini, biyoenerjetikleri, biyolojik katalizörleri, biyolojik membranları ve hücresel taşımayı içermektedir. Buna ek olarak ders içeriği biyolojik olarak önemli moleküllerin metabolizma ve madde-fonksiyon ilişkilerinnin temellerini incelemek ve canlılardaki kimyasal aktiviteler hakkında geniş bir bilgi sağlamaktadır. Ders içeriği karbonhitratların, yağların, amino asitlerin, azotlu bazların anabolik ve katabolik metabolizma yolları hakkında detaylı bilgiler sağlayarak biyolojik sistemdeki hayatsal döngülerin kolayca kavranabilmesini sağlamaktır.
HALK SAĞLIĞI

Ders Kodu

HELS211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste öğrenciler, öncelikle, halk sağlığının önemli kavram ve prensiplerini öğreneceklerdir. Eczacıların halk sağlığı alanındaki önemi tartışılacak ve eczacılar tarafından verilmesi beklenen halk sağlığı hizmetleri hakkında örnekler ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. Sağlığın temel belirleyicileri öğretilip, dünyadan önemli örnekler ile beraber bu belirleyicilerin sağlık problemleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Öğrenciler daha sonra epidemiyoloji kavramı; epidemiyolojinin halk sağlığındaki önemi; kronik ve enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi ve dünyanın faklı bölgelerindeki hastalık epidemiyolojileri hakkında bilgi edinerek hasta odaklı eczacılık hizmetlerini daha iyi kavrayacaklardır. Halk sağlığı alanındaki diğer önemli konular; örneğin, bağışıklama; sağlık promosyonu; kişisel ve toplum sağlığının korunması; çevre sağlığı; aile planlanması ve doğum kontrol, hakkında bilgi verilip tartışılacaktır.
MEDENİYET TARİHİ-I

Ders Kodu

HIST101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlatmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, İlk uygarlıklar; mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve Çin uygarlıkları incelenmektedir. Ortacağ’da Hristiyan ve İslam dünyası ve bunların dünya uygarlığına koymuş oldukları tarihsel, kültürel ve bilimsel katkılar ayrıca bu dersin konularıdır. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve fikrî gelişmeler dersin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. İki dünya arasındaki kültürel etkileşim ve bunların yansımaları ayrıca örneklerle ortaya konmaktadır.
ANALİTİK KİMYA II

Ders Kodu

PHAR201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere analitik metot ve enstrümental metot kavramlarının sınıflandırılmasının öğretmesi yanında örnek alma ve hazırlama, doğruluk, kesinlik, seçicilik, güven aralığı, olasılık seviyeleri problemlerinin çözümlenebilmesini öğretecektir. Ayrıca, ayrıma tekniklerine giriş yapılacak, ekstraksiyon ve ekstraksiyon problemleri, kromatografik tekniklere genel bir girişle birlikte ince tabaka kromatografisi, kağıt kromatografisi, GC ve HPLC, kromatografinin mekanizması, öğretilecektir. Bunların yanında, spektroskopinin temel ilkelerini ve çeşitli analiz yöntemlerini anlatmak yanında ultraviyole-görünür bölge, floresans ve kızılötesi spektrofotometri yöntemlerinin öğretilmesi, optik spektrofotometre için cihaz sunumu, nicel ve nitel atomik ve moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi analizi, kalibrasyon eğrisi hazırlanması ve elektrokimyaya giriş yapılarak polarografik, amperometrik, potensiometrik ve, kondüktometrik analizler konularını öğretmek hedeflenmektedir.
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

PHAR205

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Farmasötik mikrobiyoloji dersi, eczacılar için önemli pratik ve teorik mikrobiyoloji bilgisini sağlar. Öğrenciler patojenik ve saprofitik mikroorganizmalar hakkında bilgi edinecektir. Mikroorganizmaların önemini öğrenirken, onların farmasötik endüstrideki etkilerini, onlardan üretilen farmasötik ürünleri, sebep oldukları enfeksiyonları, ve kullanılan antibiyotikleri öğrenirler; in vitro hassasiyet testleri, mikrobiyolojik aktivite testleri, sterilizasyon ve dezenfektasyon yapmayı öğreneceklerdir. Patojenik bakteriler, bakteriyel hücre yapısı, mantarların hücre yapısı, eukaryotic ve prokaryotic farklılıklar, virüs tipleri ve yapıları, bakteriyel virülans faktörleri, biyofilmler, antimikrobiyel ilaçlar, farmasötik ajanların görev mekanizmaları, antibiyotik dirençlilik, mikolojiye giriş, genetic, genetic transfer mekanizmaları ve antimikrobiyal direnç, mikrobiyom ve görevi, virüsler, parazitler, virütik ve parazitik hastalıklar ve ilaçları konular arasındadır.
ECZACILIK UYGULAMALARI

Ders Kodu

PHAR207

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

3
Bu derste esas amacımız eczacıların ilaçlar ile ilgili pek çok sektörde çalışabileceğini (Eczane, hastahane, ilaç-kozmetik üretim yerleri, veteriner dairesinde, devlet kimya laboratuvarında, ilaç ithalatı, ihracatı ve dağıtımını yapan şirketlerde ve akademi) vurgulamaktır. Eczane çalıştırmanın tüm gereklerinin üzerinde durulmakta, eczane olacak binanın düzenlenmesi, bulundurulması zorunlu - gerekli araç gereç, eczane bilgisayar programının önemi, ilaçların düzenlenmesi, majistral ilaç yapımı ve gerekli araçlar, hammaddeler, ilaç satış usulleri, muhasebe, kayıt tutulması gereken ilaç çeşitleri, stok kontrolü, ilaç tedarikinde gerekli hususlar anlatılmaktadır. Eczacılık mesleğinin her adımında zorunlu olarak dikkat edilmesi ve bilinip uygulanması gereken KKTC Eczacılık Mevzuatı da detaylı sekilde anlatılmaktadır.Etik kurallar konusu da vurgulamaktadır. Eczacıların bağlı olduğu Eczacılar Birliği’ne meslek ve yasalar gereği katılmalarının sosyalleşme ve meslek örgütünü güçlendirme konusu da işlenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PHARXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste dersin temel kavramları, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı’nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, mahalli kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı işlenir.
Dördüncü Dönem
MEDENİYET TARİHİ-II

Ders Kodu

HIST102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Modern Avrupa’nın kuruluşuna zemin hazırlayan humanizm, rönesans, reform hareketleri , ulusal krallıkların kurulması ve aydınlanma ve gibi gelişmelere değinildikten sonra, bu derste esas olarak, Fransız Devrimi ile başlayan tarihsel süreçte Avrupada oluşan ulus-devletler sisteminde politik ve askeri rekabet, milliyetçilk, kolonyalism ve emperyalizmin Birinci Dünya Savaşının patlak vermesindeki rolleri, ikinci dünya savaşının neden ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca yirminci yüzyılın siyasi tarihini incelemek ve son yüz yılın temel siyasi gelişmelerini ele almaktır. Ayrıca bu derste savaşların sebepleri ve savaşların siyasi arka planları, soğuk Savaş dönemi, siyasi değişimler ve küresel sorunlar da incelemektedir. Bu dersin kısaca amacı yirminci yüzyılın siyasi tarihini incelemek ve son yüz yılın temel siyasi gelişmelerini ve savaşları ele almaktır.
PATOLOJİ

Ders Kodu

PATH216

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Patoloji dersi hastalıkların temelinde yatan hücresel patolojiler, enflamasyon, neoplaziler ve doku tamiri, gibi temel patolojik mekanizmaları içermekle birlikte genetik, immunolojik metabolik bozuklukları, çevresel pediyatrik ve geriyatrik hastalıklardan da ayrıntılı şekilde bahsetmektedir. Anlatılan konular arasında patolojinin genel tanımı, hücresel adaptasyon bozuklukları: atrofi, hipertrofi,hiperplazi, metaplazi ve displazi; hücre ölümü: apoptoz-nekroz, iltihap tanımı, tipleri ve belirtileri; gastrointestinal sistem patolojileri, kardiyak hastalıklar ve kardiyovasküler system patolojileri, lenfatik sistem patolojisi, kas sisteminde görülen patolojiler, iskelet sistemi patolojileri, sinir sistemi patolojileri, çevre kaynaklı oluşan patolojiler, kan hastalıkları, akciğer dolaşım bozuklukları patolojisi, böbreğin bonjenital hastalıkları ve üriner sistemde görülen patolojile, enfeksiyon hastalıklarının patolojisi ve bakteriyel Enfeksiyonların Patolojisisentral sinir sistreminin dejeneratif hastalıkları patolojisi; konuları ayrıntılı olarak işlenmektedir.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ-I

Ders Kodu

PHAR202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Farmasötik Teknoloji I dersinin bitiminde, öğrencilerin solüsyon ve solüsyon dozaj şekilleri hakkında detaylı bilgi edinmeleri, ve çözünebilirlik kavramı ve çözünebilirlik hızını anlamaları, biyoeşdeğerlik konularını ve biyoyararlanım konularını öğrenmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin ayrıca patent ve patent koruması, sudan veya susuz çözücüler ve uyuşmazlık hakkında bilgi edinmeleri beklenmektedir. İşlenecek konular arasında buharlaşma, solüsyon türleri, katı solüsyonlar, çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler de bulunmaktadır. Misel çözünürlük, formülasyon ve formülasyon ekleri de okutulacak konular arasında bulunmaktadır. Stabilite ve stabiliteyi etkileyen faktörler, şuruplar, su ve aromatik sular, solüsyon dozaj şekilleri de ders kapsamında işlenecektir. Dersin esas amacı solüsyon ve solüsyon dozaj şekillerini öğrencinin detaylıca anlamasını sağlamaktır.
FARMASÖTİK KİMYA-I

Ders Kodu

PHAR206

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu dersin kapsamı içerisinde medisinal kimyaya giriş, ilaçların fiziko-kimyasal özellikleri, ilaç-reseptör etkileşimi, yapısal özellikler ve farmakolojik aktivite, ilaç tasarımının teorik yönüne bakış, bioizosterizm, ilaç metabolizmasının temel kavramları, ilaç keşfi ve geliştirilmesinin teorik uygulamaları, SSS ilaçlarına giriş, adrenerjik sistem üzerine etkili ilaçlar, adrenerjik sistem blokörleri, kolinerjik sistem üzerine etkili ilaçlar, kolinerjik sistem blokörleri, genel ve lokal anestezikler, sedatif ve hipnotik ilaçlar, trankilizanlar ve nöroleptikler, antidepresanlar ve antiepileptik ilaçlar, antiparkinson ilaçlar, analjezik ve antiinflamatuar ilaçlar anlatılacaktır. Bazı ilaç ve farmasötik hammaddelerin sentezi, laboratuvar güvenliği, verim hesaplaması, ince tabaka kromatografisi (İTK), filtrasyon, kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon, esterifikasyon, diazotizasyon gibi reaksiyon tipleri gibi laboratuvar teknikleri.
İMMÜNOLOJİ

Ders Kodu

PHAR208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İmmünolojiye giriş, antijen ve antikor bağlantısı ve seçimi, hücresel ve moleküler bağışıklık, hipersensitivite reaksiyonları başlıca konular arasındadır. Aşılar, aşı üretimi, aşıların önem ve çalışma mekanizmaları yanında, doku ve organ nakli, metodları ve çıkabilecek komplikasyonlar da işlenen konular arasındadır. Antikor üretimi ve mühendisliği, bağışıklık sistemindeki hücrelerin yapısı, fonksiyon ve ayrışımı, moleküler temeli, immünolojik teknikler işlenmektedir. Antikorların, T-hücresi reseptörü, B-hücresi reseptörü ve MHC yapısı, üretimi ve bunların fonksiyonları da konular arasında bulunmaktadır. V(D)J rekombinasyonu, mekanizması ve kullanılan enzimler de somatic hipermütasyon konuları ile birlikte tartışılmaktadır. Pozitif ve negatif seleksiyon, bağışıklık sisteminde oluşabilecek sorunlardan kaynaklanabilen otoimmün hastalıklar ve mikroplara karşı savaşın detayları da başlıca konular arasındadır.
FARMAKOLOJİ-I

Ders Kodu

PHAR210

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Diğer farmakoloji derslerine temel oluşturması hedeflenen Farmakoloji-I dersine farmakolojiye giriş ve temel prensiplerden bahsedilerek başlanacaktır. Bu konular kısaca ilaçların absorpsiyonu, dağılımı, metabolizması ve eliminasyonu (ADME) olarak bilinen farmakokinetik ve ilaç uygulama yolları, dozcevap eğrileri, reseptörler ve ilaç-reseptör etkileşmeleri, ilaç etkisinde temel kavramlar olarak bilinen farmakodinamik konularını kapsamaktadır. Ayrıca, ilaçlarla etkileşimler, farmakogenetik, ilaçların advers etkileri, yeni ilaçların klinik ve temel değerlendirilmeleri genel farmakoloji kapsamında görülecektir. Histamin, serotonin gibi amin, anjiyotensin peptitler ve bradikinin gibi peptit, prostaglandinler gibi lipit ve diğer otakoitler (nitrik oksit) ve onlarla ilgili ilaçlardan bahsedilecektir. Otonom sinir sistemini üzerine etkili ilaçlar olan (parasempatik, sempatik sistem ve enterik sistem) bu dersin diğer temel konularını oluşturmaktadır.
FARMASÖTİK BOTANİK

Ders Kodu

PHAR212

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

4
Bu derste sistematikteki sıraya göre tıbbi bitkiler başta olmak üzere floradaki tıbbi, zehirli ve yenilebilen bitkiler anlatılır. Bitkilerin sınıflandırılması, isimlendirilmesi, teşhis edilmesi, betimlerinin yazılması, özellikleri, dağılışları , tıbbi ve ekonomik önemleri üzerinde durulur. Tıbbi bitkilerin tanınması, yetiştirilmesi ve bitki kısımlarından drogların hazırlanması, drogların tanınması, kimyasal bileşimleri ve sağlık alanında kullanışları anlatılır. Türkiye ve Kıbrıs’ın florası tıbbi bitkiler ve yararlı bitkiler açısından incelenir. Bitkilerin isimlendirilmesi, sınıflandırılması, teşhisi, tanımlanması çizimlerle anlatılır. Bitki organlarının latince drog adları verilir. Bitki gruplarına göre tıbbi bitkilerin tanınması, onlardan drog hazırlanması ve drogların özellikleri anlatılır. Kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva ve tohumlardan hazırlanan örnek droglar tanıtılır ve çizimleri yaptırılır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste Ankara’nın başkent oluşu; cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılması; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; tevhid-i tedrisat kanunu; harf inkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları işlenir.
Beşinci Dönem
KLİNİK BİYOKİMYA

Ders Kodu

BCHM309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu ders kapsamında temel biyokimyasal analizler ve bu analizlerin temeline yatan mekanizmalar, dolaşım sisteminin biyokimyasın, bilirubin metabolizması, karaciğer fonksiyonu karaciğer fonksiyon testleri, sarılık, kan biyokimyası, koagülasyon, hematolojik bozukluklar, anemiler, sindirim sistemi biyokimyası ve sindirim sistemi hastalıkları, lipidlerin sindirimi ve lipid metabolizmasına bağlı bozukluklar ve sonucunda gelişen hastalıklar, lipid profili ve ilgili laboratuvar testleri , böbrek fonsiyonları, böbrek fonsiyon testleri, böbrek hastalıkları ve böbrek hastalıklarının tanısı, hipertansiyon ve koroner kalp hastalıklar bu hastalıkların tanısında kullanılan laboratuvar testleri ve ilgili biyokimyasal testler, endokrin sistem biyokimyası, vücutta insülin ve glukogan dengesi, diyabet oluşumu ve diyabet türleri tanı yöntemleri, kanser biyokimyası gibi konular anlatılmaktadır.
INTERNSHIP-I

Ders Kodu

PHAR200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eczane Eczacılığı Stajı: Bu staj dönemi eczane eczalığının görev ve sorumluluklarının daha iyi anlaşılması amacını taşımaktadır. Bu amaçla majistral ilaçlar ve bir araya getirilerek yapılan ilaçlar, kontrol altındaki maddeler (narkotik ve psikotropik ilaçlar) ve özel reçete ile satılan ilaçlara (hematolojik ürünler gibi) odaklanmaktadır. Hastaya ilacının sunulması sırasında dikkat edilmesi gerekli noktalar, reçetelerin akılcı ilaç kullanımı açısından gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde bu noktada hekim ve hasta veya hasta yakınları ile kurulması gerekli iletişim, hasta ve diğer sağlık çalışanları ile kurulan iletişimin kalitesi, ilaçla ilgili problemlerin belirlenmesi ve çözülmesi, terapötik ilaç izlemi ve hasta danışmanlığı da bu stajın temel konularını oluşturmaktadır.
FARMAKOGNOZİ-I

Ders Kodu

PHAR301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Farmakognozi Farmakopeler ve ilgili kaynaklardaki biyolojik kökenli droglar hakkında bilgi verir. Farmakognozi I dersi öğrencilere etken madde olarak karbohidratlar(deniz yosunlarından elde edilen, homojen ve heterojen olanlar), basit fenolikler, tanenler, flavonlar, antrakinon, kumarin, glukosinolat ve siyanogenetk glikozit taşıyan bitkisel kökenli ham drogların botanik özelliklerini kimyasal içerikleri ve tedavide kullanılışlarını tanıtır. Farmakognozi I laboratuvarı etken madde olarak tanen (meşe mazısı), flavon(meyan kökü) ve antrakinon(Cascara ve Sinameki) taşıyan bitkisel kökenli drogların mikroskobik incelenmesini ve aynı aktif madde olarak aynı grup maddeleri taşıyan drogların kimyasal tanımını (Borntraeger, Cyanidin) ve ince tabaka kromatografisi ile teşhisini (antrakinonlar) içerir. Ders aynı zamanda ham drogların üretimi ve kalite kontrolu hakkında genel bilgi içerir.
FARMASÖTİK KİMYA- II

Ders Kodu

PHAR303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Otonom sinir sistemi ilaçları, kardiyovasküler sistem ilaçları (kalp glikozitleri, antiaritmikler, antianjinaller gibi), santral sinir sistemi ilaçları (sedatifler ve hipnotikler, genel ve lokal anestezikler, antikonvülsanlar, opiyatlar gibi), antihistaminikler, non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar, anti-ülser ilaçlar, hormonal sistemi etkileyen ilaçlar, işlevsel grup analizi, alışılagelmiş ve UV, IR, H-NMR, kütle spektroskobisi gibi spektral yöntemlerle kalitatif ilaç analizi ve yapı belirlenmesi bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. Kağıt, ince tabaka, kolon ve yüksek basınç sıvı kromatografi teknikleri ve bunların ilaç analizine uygulanması, katı-katı ve sıvı-sıvı karışımların ayrılması, yoğunluk, kaynama noktası, erime noktası gibi bazı fiziksel parametrelerin belirlenmesi, refraksiyon indeksinin ve spesifik rotasyonun belirlenmesi, farmakope analizi de gerçekleştirilecektir.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ-II

Ders Kodu

PHAR305

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Farmasötik Teknoloji II dersinin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerin reoloji, asıltılı dağınım, sprey, süspansiyon ve emülsiyon, merhem ve deri ilaç taşıma sistemlerinin teknolojik özellikleri ile alakalı detaylı bilgi edinmeleri beklenmektedir. Buna ek olarak kozmetik ve fitiller ile ilgili bilgi de öğrencilere verilecektir. Steril dozaj şekilleri ve ilaç taşıma sistemleri, parenteral dozaj şekilleri, oftalmil solüsyonlar, süspansiyonlar, merhemler, burun ve geniz preparatları, sterilizasyon teknikleri, aseptic teknik, steril formülasyon yolları, katı dozaj şekilleri ve ilaç taşıma sistemleri, tozlar, granüller, kapsüller, tabletler, katı ağızdan ilaç taşınım sistemleri, kaplama teknikleri ve kaplama işlemi, kalite control tekniklerinin dozaj şekilleri üzerinde uygulanması, validasyonlar, ürünleri paketleme teknikleri, yeni ve modern dozaj şekilleri ve materyallerinin tanıtımı (lipozom ve mikroküre gibi).
FARMAKOLOJİ-II

Ders Kodu

PHAR307

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Farmakoloji-I dersinin devamı şeklindeki bu ders içerisinde kardiyovasküler sistem farmakolojisi (antihipertansif ilaçlar, diüretikler ve asit-baz dengesini etkileyen ilaçlar, anjina ve diğer miyokart iskemisinde kullanılan ilaçlar, konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar, antiaritmik ilaçlar, antitrombotiklerle tedavi, periferial vazodilatör ilaçlar, dislipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar, antianemik ilaçlar) yer almaktadır. Kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar tamamlandıktan sonra santral sinir sistemi farmakolojisi içerisinde yer alan genel ve lokal anestezik ilaçlar, sedatif ve hipnotik ilaçlar, şizofreni tedavisi ve nöroleptikler, anksiyolitik ilaçlar, antidepresanların depresyon ve diğer hastalıklarda kullanımı, ağrı yönetimi ve analjeziklerin sınıflandırılması ve akılcı kullanımı, steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, anti-epileptik ilaçlar ve Parkinsona karşı kullanılan ilaçlar bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PHARXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Altıncı Dönem
İLK YARDIM

Ders Kodu

FAID300

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste ilk yardım ilkeleri, temel ilk yardım uygulamaları, kaza ortamının değerlendirilmesi ve kazazedenin transferi, boğulma, koma, yapay solunum, kalp masajı, kanamada ilk yardım, soğuğa bağlı epilepsi, ısırıklar, kırıklar, bandaj ve ateller ve ardından ilk yardım yönetmelikleri incelenmektedir. Hastanın genel sağlık durumu, hayati bulguları (tansiyon, nabız, ateş, solunum), tıbbi ilk yardım, kardiak , pulmoner , temel yaşam desteği, yava yolu, solunum, dolaşım, gastrointestinal, acil, endokrin, immunolojik acil durumlar, pediyatrik acil, ilk yardım cerrahisi, jinekoloji ve obstetrik, kırıklar ve yaralanmalar, travma, şok, yara bakımı, kanama kontrolü, çevresel faktörlere bağlı acil durumlar, kimyasal ve fiziksel ajanlar, zehirlenmeler, yasal yaptırımlar, acil bakımından bahsedilmektedir.
FARMAKOGNOZİ-II

Ders Kodu

PHAR302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Glukosinolatlar, Saponinler: steroid ve triterpenik saponinler, saponin taşıyan droglar, kalp glikozitleri (kardenolit ve bufanolitler), Uçucu yağlar ve uçucu yağ taşıyan droglar, alkaloitler; protoalkaloitler, pseudo alkaloitler, ornitinden türeyen alkaloitler, tropan alkaloitleri, fenilalanini tirozin ve dihidroksifenilalaninden türeyen alkaloitler-benzilizokinolin ve tetrahidroizokinolin monoterpenoit alkaloitler ve gliko alkaloitler, amaryllidaceae alkaloitleri, feniletilizokinolin alkaloitleri, triptofandan türeyen alkaloitler; indol alkaloitleri, indolizidin, imidazole ne purin alkaloitleri, terpenoid ave steroidal alkaloitler. Paharmakognozi II lab içeriği: Uçucu ve sabit yağ tayinleri, tanenlerin ve flavonoidlerin (Siyanidin testi), serbest ve bağlı antrakinonların teşhisi, kalp glikozitlerinin teşhisi (Kedde ve Keller-Kliani testi), siyanojenetik glikozit tanımı. Kınankına alkaloitlerinin ekstraksiyonu ve ince tabaka kromatografisiyle teşhisi, ksantin türevlerinin teşhisi (Müreksit testi), tropan alkaloitlerinin teşhisi (Vitali-Morin reaksiyonu).
FARMASÖTİK KİMYA-III

Ders Kodu

PHAR304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Antiseptikler, antiprotozoaller, antimalaryaller, antifungaller, antiviraller, antineoplastikler, antibakteriyaller gibi kemoterapötikler; antiemetikler, antiasitler ve antiülser ilaçlar, laksatif-pürgatifler, antidiyarealler, antiallerjikler, lokal anestezikler, vitaminler, diyagnostik bileşikler ve hormonlar, antineoplastikler, steroitler, mineraller ve elektrolitler, menopoz-prostat-osteoporoz ilaçları, nütrisyon için oral ve parenteral ilaçlar, peptidomimetikler, radyofarmasötikler bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Nötralizasyon, oksido-redüksiyon, kompleksometri, nitritometri gibi titrimetrik yöntemlerle kantitatif analizin temel prensipleri ve bunların ilaç analizine uygulanması. Spektrofotometrik yöntemler, türev spektroskobisi, ilaç karışımlarında kantitatif analiz, kimyasal ve ultraviolet, infrared, nuclear magnetic resonance and mass spectroscopy gibi enstrümental tekniklerin ilaçların yapılarının aydınlatılmasında kullanımı.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ-III

Ders Kodu

PHAR306

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Farmasötik Teknoloji III dersi, Eczacılık Fakültesi öğrencilerine parenteral dozaj şekillerini öğretmek adına tasarlanmış bir derstir. Parenteral dozaj şekillerine giriş ve önemli kelime anlamları ile başlayacak olan derste, enjeksiyon yolları, su arıtma metodları ve distillasyon şekilleri, terz ozmoz ve iyon değişimi gibi konular da işlenecektir. Pirojen ve pirojen testleri, farmasötik bilimlerde kullanılan su, sudan bağımsız çözücüler, parenteral dozaj şekli üretimi de işlencek konular arasında bulunmaktadır. Sterilizasyon metodları ve sterilizasyon kinetiği de bu derste detaylıca incelenirken, parenteral dozaj şeklinde sterilizasyonun kullanım, saklama ve üretimdeki öneminin de üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin pareteral dozaj şekilleri konusunda olduğu gibi, teknik ve detayları konusunda da detaylı bilgi edinmeleri beklenmektedir.
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ-

Ders Kodu

PHAR308

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders kapsamında selektif toksisite, pestisitlerin insanlar ve hayvanlar üzerindeki toksik etkileri, metallerin insanlar hayvanlar ve çevre üzerindeki toksik etkileri, uçucu organik çözücülerin insanlar hayvanlar ve çevre üzerindeki toksik etkileri, besinlerde bulunan doğal toksinlerin insanlar hayvanlar ve çevre üzerindeki etkileri, besin katkı maddelerinin toksik etkisi ve kontaminantlar ve benzeri maddelerin insanlar hayvanlar ve çevre üzerindeki etkileri, hayvan zehirlerinin toksik etkisi ve tedavisi, bitkilerin toksik etkisi ve tedavisi, ev ile ilgili kimyasalların toksisitesi, felaket toksikolojisi, hava, toprak ve su kirliliği, analjeziklerin toksisitesi, sedatif ve hipnotiklerin toksisitesi, antihipertansiflerin toksisitesi, kalp damar ilaçlarının toksisitesi, alkol toksisitesi, aldehitler, opioidler, helüsojenik narkotikler, vitaminler ve toksik etkileri, biyoteknolojik ürünlerin toksikolojik değerlendirmesi ve nanotoksikoloji konuları işlenmektedir.
FARMAKOLOJI-III

Ders Kodu

PHAR310

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Solunum sistemi (astım, kronik obstrüktif pulmoner hastalığı, öksürük ve soğuk algınlığı), mide-bağırsak sistemi (anti-ülser, konstipasyon ve diyarede kullanılan ilaçlar), endokrin sistem (hipotalamik ve hipofizer hormonlar, tiroit ve anti-tiroit ilaçlar, adrenokortikosteroitler ve adrenokortikal hormonlar ve antagonistleri, gonadal hormonlar ve inhibitörleri, pankreatik hormonlar, insülin, oral antidiyabetik ilaçlar, diyabet tedavisinde yeni gelişmeler, kemik-mineral dengesini etkileyen ilaçlar, östrojen, progestojen ve testosteron gibi seks hormonları ve ilgili diğer ilaçlar) bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Ayrıca, kemoterapötikler (antiseptikler, dezenfektanlar, antibiyotikler “makrolitler, linkozamitler, sülfonamitler, penisilinler, sefalosporinler”, antiparaziter ve antimalaryal ilaçlar, antiviraller, antifungaller, immunomodülatörler ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve dermatolojik hastalıklarda kullanılan ilaçlar) bu dersin kapsamı içerisindedir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Yedinci Dönem
FARMAKOEKONOMİ

Ders Kodu

ECON407

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilere farmakoekonominin temel kavramlarını açıklamaktır. Bu amaçla ilk önce iş yönetimi, muhasebe ve ekonominin temel terimleri öğrencilere açıklanacaktır. Bu ders başarı ile tamamlandığında öğrenciler işletme, muhasebe ve tıp alanında kullanılan farmasötik ürünlerin maliyet minimizasyonu, maliyet-fayda, maliyet-etkinlik ve maliyet-yararlılık kavramları hakkında bilgi ve anlayışlarını geliştirmiş olacaklardır. Ayrıca eczacılık ile ilgili yasal ve idari konular, eczacılık mevzuatı, eczacının sorumlulukları, eczane için gerekli yasal dokümanlardan da bahsedilecektir. Maliyet etkinlik analizi, maliyet ve enflasyon ölçümü, kaliteye göre ayarlanmış yaşam yılı ölçümü (QALYs; quality-adjusted life years), maliyet etkinlik ve klinik denemelerdeki ekonomik değerlendirmelerin tasarımının temel yönleri de öğrencilere ayrıntısıyla açıklanarak farmakoekonomi konusundaki bilgilerini eczacılık ile ilgili ortamlarda kullanmalarına katkı sağlanacaktır.
INTERNSHIP-II

Ders Kodu

PHAR300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Hastane Eczanesi ve Eczane Eczacılığı Stajı: Hastane eczanesinin ilaç ihtiyaçları ve ilaç satın alınması, eczanenin organizasyonu ve ilaçların yerleştirilmesi, ayakta ve yatan hastaların ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, ilaç bilgilendirme gibi mesleki çalışmalar konusunda bilgi edinme, eczane kayıtlarının tutulmasında dikkat edilen noktalar, hastane eczanesinin resmi ve resmi olmayan kurumlarla iletişimi ve bu iletişimde dikkat edilmesi gerekli noktalar bu stajın içeriği içerisinde yer almaktadır. Eczane eczacılığı stajında da öğrencinin tercihine göre içerik belirlenmektedir. Hastalara ilaçları konusunda tavsiyede bulunma, eczacının hasta, hasta yakını; hekim ve diğer sağlık çalışanları, diğer meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile iletişimi, reçetesiz ilaç seçimi ve tedaviye destek olma süreci ana konuları oluşturmaktadır.
FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ

Ders Kodu

PHAR401

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Farmasötik bilimlerde rekombinant DNA teknolojisi, PCR ve gen mühendisliğinde mutajenez, biyoteknoloji aracılığıyla üretilen protein ürünler, aşılar, monoclonal antikorlar ve farmasötik uygulamaları, gen terapisi, viral ve viral-olmayan terapötikler, transjenik hayvanların biyofarmasötikaller için kullanımı, farmasötik biyoteknolojide kullanılan analitik metodlar, protein saflaştırması/bozulumunun mekanizmaları, protein farmasötikleri değerlendiren metodlar, protein ilaç ulaştırmadaki gelişmeler, hücre kültürü prensipleri, hücre kültürü hazırlama ve bakım, kök hücre tekniklerini kapsamaktadır. Aşılar, immünoglobin ürünler, monoklonal antikorlar, hücre ve mikroorganizma içeren ürünler, interferonlar, bitki, hayvan mikroorganizma ve insanlardan edinilen terapötik proteinler ve bu proteinlerin rekombinant versiyonları, biyolojik ürünlerin kalite kontrolü ve düzenleyici konular da işlenmektedir. Analitik ve üretim metodlarına önem verilmektedir.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ-IV

Ders Kodu

PHAR403

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Farmasötik Teknoloji IV dersi, Eczacılık Fakültesi öğrencilerine tozlar ve toz dozaj şekilleri hakkında detaylı bilgi vermek adına hazırlanmıştır. İlk olarak, öğrenciler partikül ve tozlar hakkında genel bir bilgilendirmeye tabi tutulurlar. Bu konuları ise, çözünülürlük hızları ve bunların ölçüm metodları, tozları paketlemenin detay ve metodları takip etmektedir. Tozların akışı ve açısı, gerilme direnci ve kitlesel akış da işlenilen konular arasındadır. Toz akışının karakteristikleri, toz akışının geliştirilmesi, partikül boyutunun azaltılması ve partikül boyutu azaltma metodları da tartışılan konular arasındadır. Karıştırma cihazları, toz dozaj şekilleri (yığın tozlar, bölünmüş tozlar, granüller, efervesan granüller) de okutulmakta olup, ek olarak kapsüller, tabletler ve tablet basma da işlenmektedir.
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ-II

Ders Kodu

PHAR405

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders kapsamında selektif toksisite, pestisitlerin toksik etkileri ve çevreye verdikleri zarar , metallerin toksik etkileri, uçucu organik çözücülerin toksik etkileri, besinlerde bulunan doğal toksinler, besin katkı maddelerinin toksik etkisi ve kontaminantlar, hayvan zehirlerinin toksik etkisi ve tedavisi, bitkilerin toksik etkisi ve tedavisi, ev ile ilgili kimyasalların toksisitesi, felaket toksikolojisi, hava, toprak ve su kirliliği, analjeziklerin toksisitesi, sedatif ve hipnotiklerin toksisitesi, antihipertansiflerin toksisitesi, kalp damar ilaçlarının toksisitesi, alkol toksisitesi, aldehitler, opioidler, helüsojenik narkotikler, vitaminler ve toksik etkileri, biyoteknolojik ürünlerin toksikolojik değerlendirmesi ve nanotoksikoloji konuları işlenmektedir. Ders kapsamında ayrıca ağır metallerin sebep olduğu toksikolojinin ve bunlardan doğan hastalıkların da yaygın bir şekilde anlatılmaktadır.
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM-I

Ders Kodu

PHAR409

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin kapsamında hastane eczacılığından klinik eczacılığa eczacılık hizmetlerinin değişimi ve ürün odaklı eczacılık hizmetlerinden bu hizmetlere evrimleşme, hasta-odaklı eczacılık hizmetlerinde temel kavramlar, farmasötik bakım ve ilaçla tedavi yönetimi hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve eczacılık hizmetlerinde bu evrimin nasıl gerçekleştirilebileceği, çeşitli hastalıkların belirti ve bulguları (öksürük, göğüs ağrısı, nefessiz kalma, ağrı, baş dönmesi ve önemli sevk bulguları), çeşitli hastalıkların önlenmesi ve yönetiminde yaşam stilinin önemi (hipertansiyon, gastro-özafageal reflü hastalığı, kontrasepsiyon), advers ilaç reaksiyonları ve etkileşimler (alkol, nikotin, kafein, bitkisel ürünler), farmakoterapinin rehber ilkeleri bu dersin temel konularıdır. Ayrıca öğrenciler ilaçla tedavi problemlerine nasıl yaklaşacaklarını yukarıda bahsedilen konu başlıkları ile ilgili vakalardan öğreneceklerdir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PHARXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Sekizinci Dönem
BİYOFARMASÖTİK VE FARMAKOKİNETİK

Ders Kodu

PHAR402

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Biyofarmasötik, ilaç şekilleri ile, ilacın uygulanma yolları ile, ilacın fizikokimyasal özellikleri ile sistemik ilaç emilmesinin miktar ve hızı arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olarak bilinmektedir. Farmakokinetik (FK), ilacın emilme, vücuda dağılma, metabolizma ve atılma (ADME) kinetiklerini inceleyen çalışmalardan oluşur. Bu derste, öğrenciler, lineer farmakokinetik ve lineer olmayan farmakokinetiğin temel kavramları, ADME’nin mekanizmaları ve ilacın emilme, vücuda dağılma, metabolizma ve atılma süreçlerinin birbirleri ile ilişkileri, ilaçların taşınma mekanizmaları, ilaçların biyosınıflandırılmaları, ilacın biyoyararlanımına etkiyen faktörlerin değerlendirilmesi, ilacın biyoyararlanımını artırma yöntemlerine bakış, biyoeşdeğerlik çalışmaları yanında, dağılma hacminin, kleransın, parmakokinetik parametrelerin, mutlak biyoyararlanımın, bağıl biyoyararlanımın, benzerlik faktörlerinin ve benzemezlik faktörlerinin hesaplanması gibi konuları da öğreneceklerdir.
ECZACILIK MEVZUATI

Ders Kodu

PHAR406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Her ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de eczacılık mesleği pek çok yasaya bağlı kalarak uygulanmaktadır. Yasa, tüzük, yönetmenlikler, bakan bildirisi gibi tüm yasal metinler "Eczacılık Mevzuatı" olarak isimlendirilmektedir. Pek çok ülkede uygulanan mezun eczacıların " mevzuat sınavına" girip "kayıt" olması mesleklerini icra etmek için zorunludur. Bu sınavda mesleği ilgilendiren mevzuat sorularından başarılı olmadıkça "eczacı" unvan ve yetkisi kullanılamaz. Bu nedenle, sınav içeriği tüm mevzuat bu derste anlatılmaktadır. En önemli yasalar, Eczacılık ve Zehirler Yasası, Uyuşturucu Maddeler Yasası, İlaç İmalatı Tüzüğü, Kozmetik Yasası, İlaç ve Gıdalarının Satışı Yasası, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yasası; bu yasalar altında yapılan tüzük, Bakanlar Kurulu kararları, Bakanlık bildirilerini içermektedir.
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM-II

Ders Kodu

PHAR408

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin kapsamında iletişim (iletişimin yapıtaşları ve sözlü olmayan iletişim) ve hasta ile iletişimin (hasta ile görüşme; iletişim yeteneklerinin ilaçla tedavi yönetiminin, “İTY” beş yapı taşına uygulanması) temelleri, hasta eğitimi (insülin enjeksiyonu, astım hastaları tarafından kullanılan inhaler ve diğer cihazlar, ilaç uygulama yolunu etkileyen faktörler), iletişimde engeller, özel ilgiye ihtiyaç duyan hastalar (kötü iletişim hastaya nasıl zarar verir), diabetes mellitus ve tiroit hastalıkları için İTY; semptomlar ve tedavi, mide-bağırsak kanalı hastalıklarına genel yaklaşım; reflü ve ülser hastalıkları için İTY, depresyon için İTY, astım için İTY. Ayrıca öğrenciler ilaçla tedavi problemlerine nasıl yaklaşacaklarını yukarıda bahsedilen konu başlıkları ile ilgili vakalardan öğreneceklerdir.
KOZMETOLOJI

Ders Kodu

PHAR410

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

1

AKTS

5
Kozmetikoloji, kozmetik bilimidir; kozmetik de insan vücuduna uygulanan temizleme, güzelleştirme, çekiciliği artırma ya da vücut yapısını ve işlevlerini etkilemeden görünüşü iyileştirmeye yönelik olarak uygulananan malzemelerden oluşmaktadır. Bu ürünler, deri nemlendirme krem ve losyonları, dudak boyaları (ruj), tırnak cilaları (oje), göz, göz bölgesi ve yüz için makyaj ürünleri, şampuanlar, saç yumuşatıcıları, saç kıvırma ve saç boyama ürünleri, deodorantlar, gargara, koruyucu güneş kremleri ve losyonları gibi ürünleri içermektedir. Bu derste öğrenciler; kozmetik ürünlerin formülasyonlarını, formülasyondaki maddelerin işlevlerini (görevlerini), dermatolojik cilt bakım ürünlerini öğrenecekler, laboratuvardaki pratik çalışmalarında bunlar ve bunlar gibi çeşitli ürünleri hazırlayacaklardır. Öğrencinin bu ürünlerin hem kullanımı, kullanım şekilleri, içerik ve özellikleri, işlevleri, hem de üretimi hakkında bilgi sahibi olması beklenir.
FİTOTERAPİ

Ders Kodu

PHAR412

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Fitoilaçların üretimi, ekstre tipleri (standardize ve kantifiye ekstreler, fitomedisinlerin hazırlanmasında çözücü/drog extre oranı, bitkisel ilaçların kalite kontrolları (şişme ve acılık indeksi). Bitkisel ürünlerin toksisitesi, geleneksel ilaçlar, tamamlayıcı ve alternatif tıp, medikal herbalizm, homeopati; aromaterapi, tıp ve eczacılıkta kullanılan fitoilaçlar; gastrointestinal ve safra sistemi (diyare, kabızlık, hazımsızlık ve safra eksikliği, bulantı ve kusma, tahrişli kalın bağırsak rahatsızlığı, karaciğer problemleri, şişkinlik ve gaza karşı kullanılanlar), kalp-damar sistemi ilaçları (kalp zayıflığı, aritmi, damar güçsüzlüğü, dolaşım bozuklukları, antiplatelet ve aterosikloretik ilaçlar) solunum sistemi rahatsızlıkları (bronkodilatatör ve dekonjestanlar), santral sinir sistemi ilaçları, enfeksiyon hastalıkları, endokrin sistemi hastalıkları, fitoöstrojenler, kas-iskelet sistemi hastalıkları, cilt hastalıkları, bağışıklık sistemi hastalıkları, cilt hastalıklarına karşı kullanılan fitoterapötikler.
DEONTOLOJİ VE ETİK

Ders Kodu

PHAR414

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı mesleki uygulamalar sırasında karşılaşılan etik konuları belirleme, sorunları çözebilme, belirli konularda etik ilkeleri kullanma yetisi kazanmaktır. Bu şekilde daha doğru ve daha kaliteli bir eczacılık hizmeti sunulurken eczacılık mesleğinin saygınlığının da korunması hedeflenmektedir. Bu amaçla, ilk başta etik, ahlaki değerler ve deontoloji gibi temel kavramlar gözden geçirilecek ve etik konusuna tarihsel olarak bakılacaktır: On Emir ve Hipokrat Yemini; Hipokrat'ın Rasyonalizmi, Yedi Yıldızlı Eczacı kavramı: Etik ve deontoloji ile ilişkisi. Ardından Nuremberg Kodu, Amerikan Eczacılar Birliği Eczacılar İçin Etik İlkeler Belgesi, Helsinki Deklarasyonu, Vaka Çalışmaları “Diyet suplemanı veya homeopatik ürün isteyen bir hastaya eczacının yaklaşımı ne olmalıdır?” bu dersin temel konuları arasında yer alacaktır. 'FIP Statement of professional standarts Ethic for Pharmacist" (Tokyo, 2003) da tartışılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PHARXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dokuzuncu Dönem
STAJ-III

Ders Kodu

PHAR400

Kredi

7

Teorik Saat

0

Pratik Saat

12

AKTS

9
Bu staj Hastane, Endüstri ve Eczane Eczanesinde yapılan 30 iş günlük bir staj dönemini kapsamaktadır. Hastane eczanesinin ilaç ihtiyaçları ve ilaç satın alınması, eczanenin organizasyonu ve ilaçların yerleştirilmesi, ayakta ve yatan hastaların ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, ilaç endüstrisinin belirlenmesi, ilaçların bileşimi, tesisin organizasyonu ve yerleştirilmesi, ilaç üretiminin uluslararası gereksinimlerinin karşılanması bu stajın içerisinde yer almaktadır ve öğrencinin bu stajın dönemi sonrasında bu konularda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Eczane eczacılığı stajında da öğrencinin tercihine göre içerik belirlenecektir. Hastalara ilaçları konusunda tavsiyede bulunma, eczacının hasta ve hasta yakını, hekim ve diğer sağlık çalışanları ve diğer eczacılarla iletişimi, reçetesiz ilaç seçimi ve tedaviye destek olma süreci ana konuları oluşturmaktadır.
MEZUNİYET PROJESİ-I

Ders Kodu

PHAR501

Kredi

6

Teorik Saat

0

Pratik Saat

12

AKTS

14
Akademik danışmanın gözetimi altında öğrenci seçtiği konu üzerinde bir proje hazırlayarak bu konudaki yeteneklerini artıracaktır. Öğrencinin Fakülte tarafından atanan bir danışman eşliğinde belirli bir konudaki bilimsel literatürü araştırması ve rapor haline getirmesi beklenmektedir. Bu raporu hazırlarken de bilimsel arama motorlarını kullanarak (NCBI PUBMED ve bunun gibi) bu konulardaki bilgi birikimini de artıracaktır. Bu arama motorlarında en önemli ve en yeni yayınları bulup, okuyup, bunları araştırarak, yazdığı rapora ekleyerek alıntılar yapacak, referans oluşturacaktır. En önemli noktalardan biri de bu raporlamanın intihalden tamamen kaçınarak yapılmasıdır. Öğrenciden, hazırlanacak raporun çok iyi bir araştırmaya tabi tutulup, intihalsiz ve iyice referanslandırılmış, güvenilir bilimsel bilgiler içeren bir rapor sunması beklenmektedir.
ECZANE VE HASTANE ECZANESİ HİZMETLERİ

Ders Kodu

PHAR507

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

4
Hastane eczanesi ile ilgili olarak; eczanenin hastanenin diğer departmanlarla iletişimi, yatan hastaların ilaç ihtiyaçlarının karşılanırken ilaç etkileşimlerinin kontrol edilmesi, hastanede farmakovijilans çalışmalarının kurulması, advers etki bildiriminde dikkat edilmesi gerekli noktalar gibi konular üzerinde durulacaktır. Eczane eczacılığı stajı ile ilgili olarak; başta ilgili yasal düzenlemeler olmak üzere hastaları dar terapötik indekse sahip ilaçlar konusunda danışmanlık, reçetesiz ilaç seçimi, hastaya yaşam stili değişimi tavsiyelerinde bulunma ve tedaviye destek olma sürecinden bahsedilecektir. Ayrıca, ilaçların kimyasal parçalanma kinetiği, bu parçalanma ve hızı üzerinde etkin faktörler (ısı, ışık, pH, iyon etkisi vb.), analitik validasyon, stabilite test planlanması (uzun süreli ve hızlandırılmış stabilite testleri) ile patent ve ilaç ruhsatlandırılması (NDA, ANDA vb) üzerinde de durulacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PHARXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PHARXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
AREA ELECTIVE
Onuncu Dönem
MEZUNİYET PROJESİ-II

Ders Kodu

PHAR502

Kredi

6

Teorik Saat

0

Pratik Saat

12

AKTS

14
Akademik danışmanın gözetimi altında öğrencinin seçtiği konu üzerinde bir proje hazırlayarak bu konudaki yeteneklerini artıracağı projenin devamıdır. Öğrenci rapor haline getirdiği ve konu ile ilgili bilgi ve verileri içeren projesini jüri komitesi önünde sunacaktır. Bu raporu hazırlarken de bilimsel arama motorlarını kullanarak (NCBI PUBMED ve bunun gibi) bu konulardaki bilgi birikimini de artıracaktır. Bu arama motorlarında en önemli ve en yeni yayınları bulup, okuyup, bunları araştırarak, yazdığı rapora ekleyerek alıntılar yapacak, referans oluşturacaktır. En önemli noktalardan biri de bu raporlamanın intihalden tamamen kaçınarak yapılmasıdır. Öğrenciden, hazırlanacak raporun çok iyi bir araştırmaya tabi tutulup, intihalsiz ve iyice referanslandırılmış, güvenilir bilimsel bilgiler içeren bir rapor sunması ve bu raporu sunum haline getirip jürisine sunması beklenmektedir.
STAJ-VI

Ders Kodu

PHAR504

Kredi

12

Teorik Saat

0

Pratik Saat

25

AKTS

15
Bu staj Hastane Eczanesi ve Eczane Eczanesinde yapılan 60 iş günlük bir staj dönemini kapsamaktadır. Hastane eczanesinin ilaç ihtiyaçları ve ilaç satın alınması, eczanenin organizasyonu ve ilaçların yerleştirilmesi, ayakta ve yatan hastaların ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, ilaç bilgilendirme çalışmaları konusunda bilgi edinme, eczane kayıtlarının tutulması, hastane eczanesinin resmi ve resmi olmayan kurumlarla iletişimi gibi konular bu stajın içerisinde yer almaktadır ve öğrencinin bu stajın dönemi sonrasında bu konularda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Eczane eczacılığı stajında da öğrencinin tercihine göre içerik belirlenecektir. Hastalara ilaçları konusunda tavsiyede bulunma, eczacının hasta ve hasta yakınları, hekim, ve diğer eczacılarla iletişimi, reçetesiz ilaç seçimi ve tedaviye destek olma süreci ana konuları oluşturmaktadır.

Seçmeli Dersler

FARMASOTİK TEKNOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

PHAR217

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Farmasötik Teknolojiye Başlangıç dersi, Farmasötik Technology, biyofarmasi, Farmacokinetik derslerinin bir özeti olarak dördüncü yarıyıl döneminde, öğrencilerin yaz stajlarını daha verimli yapabilmelerini sağlamak amacı ile stajda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri, farmasötik teknolojinin ve biyofarmasinin temel terimlerini örenmeleri için verilmektedir. Farmasötik Teknolojiye Başlangıç dersinde etkin madde, ilaç şekli, ilaç şeklllerinin türleri, ilaç salım sistemleri, ilaç şekillerinin uygulanma yolları, farmakope, formuler, reçete, laboratuvarda tartım-ölçüm kuralları, OTC ilaçları (reçetesiz satılan Tezgah Üstü ilaçlar), orjinal ilaçlar, jenerik ilaçlar, ilaçların ve ilaç şekillerinin patent hakları, stabilite, ilaçların son kullanma tarihi, biyolojik yarı ömür, mutlak biyoyararlanım, bağıl biyoyararlanım, minimum etkin derişim, maksimum güvenli derişim, ADME (Absorpsiyon-Dağılma-Metabolize olma-Eliminasyon), dozlamalar arası süre, kararlı durum, Farmakokinetik parametreler (AUC (Eğri altında kalan alan), Cmax, Tmax) gibi önemli temel farmasötik terimler anlatılmıştır.
FARMASOTİK VE TIBBİ TERMİNOLOJİ

Ders Kodu

PHAR116

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste eczacılıkta, tıp alanında, farmasötik literatürde yaygın şekilde kullanılan ve Eczacılık öğrencilerinin bütün hayatları boyunca süreğen şekilde kullanacakları tıbbi terimler, kelime yapısının oluşum şekli ile birlikte incelenerek öğretilmektedir. Tıbbi terimlerin tekil ve çoğul yazılımları, kelimelerin antik kökenleri ayrıca vücut sistemlerinin terminolojisinin değinildiği derste iskelet ve kas sistemi, sindirim sistemi, kardivasküler sistem, solunum yollarının terminolojisi, sinir sistemi, idrar yolları ve üreme organlarının yer aldığı sistemler, lenfatik sistem ve endokrin sistemi gibi vücut sistemlerinin terminolojisi incelenmektedir. Söz konusu sistemlerin yanı sıra bu sistemlern tedavisinde kullanılan ilaç türlerinin de terminolojisi kelime kökenleri ve nasıl türetildikleri öğrencilere birçok örnek, ödev ve pratiklerle öğretilmektedir.
FARMASOTİK NOMENKLATUR

Ders Kodu

PHAR313

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Farmasötik nomenklatür dersi kapsamında, asiklik ve siklik hidrokarbonların kimyasal terimlendirme, tek ve çift halkalı aromatik bileşikler, bisiklik spirohidrokarbonlar, hetero spiro hidrokarbonlar, benzo/hetero cift halka sistemleri, bileşik heterosiklikler, çoklu halkalı heterosiklik bileşikler, çoklu halkalı karosiklikler ve köprülü sistemler, çeşitli bileşiklerin karakteristik ve kimyasal nomenklatür prensipleri, fonksiyonel gruplari, terpenler, glikositler, karbohidratlar, steroidler, prostaglandinler, siklitoller, amino asitler IUPAC ve CA kurallarına uyarak işlenecektir. Bunlara ek olarak, organik bileşiklerin alkan, alken, alkin olarak sınıflandırılmaları; alkoller, eterler, alkil halojenürler, esterler, aminler, iminler amino asitler, heterosiklik halka sistemleri, aromatik ve alisiklik heterosiklik halkalar, spiro bileşikleri: iki ve çoklu halkalar. Amidler ve imidlerle beraber, üreidler ve üreinler de ders kapsamında tartışılacaktır.
REÇETESİZ SATILAN İLAÇLAR (OTC)

Ders Kodu

PHAR315

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı minör ve hayatı tehdit etmeyen hastalıklar ve durumlar için sıklıkla kullanılan, genelde kendi kendine tedavi için tercih edilen tezgah-üstü veya reçetesiz satılan ilaçlara giriş ve temel özellikleri öğrenciye paylaşmaktır. Hastanın kendi kendine tedavisinde eczacının etik ve mesleki sorumlulukları da bu ders içerisinde tartışılacaktır. Obezite, kellik, impotens, kırışıklık, erektil işlev bozukluğu veya akne gibi yaşam stili ilaçları olarak adlandırılan ürünlerin güvenlik ve etkinlikleri ile hastaya yapılması gereken uyarılar, yaygın kullanılan bazı OTC ilaçlar (antiasitler, laksatifler, dekonjestanlar ve sempatomimetikler), bitkisel ve diğer doğal ürünlerin doğru ve akılcı kullanımı bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Reçeteli olmayan ilaçlarla önemli etkileşmeler de görülecektir.
ETNOBOTANİK

Ders Kodu

PHAR114

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin kapsamı içerisinde, kısaca, bitki ve insan arasındaki ilişkiler ve bu konunun tarihçesi; geçmişteki ve günümüzdeki kültürlerde bu ilişkilerin temel özellikleri ve gelecek nesillere aktarabilmek için günümüz bitkilerinin tanınması ve kullanım şekillerinin ortaya konulması, bitkilerden elde edilen tedavi edici ürünlerin elde ediliş yollarının etkinliğe yansımasının değerlendirilmesi (folklorik kullanımları hakkında bilgilerin derlenmesi) yer almaktadır. Ek olarak, Türkiyeye ait etnobotanik kaynaklara ve bölgelere genel bakış, yeni ilaç keşfinde etnobotanik bilginin rolünün değerlendirilmesi ve tartışılması, ehlileştirilmiş bitkiler, yenilebilir bitkiler, tıbbi bitkiler, zehirli bitkiler ve boyalar bu dersin kapsamı içerisinde görülecektir. Ayrıca bitki türlerin bölgelere göre incelenmesinden bahsedilerek ilaç hammaddesi olacak türler üzerinde durulacaktır.
İLAÇ KULLANIMINDA İLAÇ GÜVENLİĞİ VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Kodu

PHAR425

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders ilaç güvenliğine giriş ve temel kavramlar, advers ilaç reaksiyonları, farmakovijilans, farmakovijilansın tarihçesi, farmakovijilans merkezleri ve kuruluş süreçleri, güvenlik sinyallerinin oluştuğu kaynaklar, neden ve etki, analizi, hipersensitivite, immünotoksisite ve idiyosenkrazi reaksiyonları, derinin ilaç ve kozmetiklere karşı verdiği toksik yanıtlar, Sitokrom’ların karaciğer hastalıklarında ve toksisitelerindeki rolü, bitkisel tıbbi ürünlerin toksisitesine etkiyen faktörler ve bitkisel tıbbi ürünlerin diğer ilaçlarla etkileşimleri ve sonuçları, en sık kullanılan bitkisel ürünler ve özellikleri, polifarmasi ve hasta güvenliği ile ilaç etkinliği açısından önemi ve yapılması gerekenler, ilaç metabolize eden enzimlerin polimorfizmlerinin ilaca karşı alınan yanıt üzerine etkileri, genetik ve bireysel farklılıktan kaynaklanan toksisiteler, ilaç-besin etkileşmeleri, kimyasallara maruziyette ve ilaç kullanımlarında risk değerlendirilmesi, ilaç tedavisinde yapılan hatalar ve hasta güvenliği konularını kapsamaktadır.
YAŞAM EVRELERINDE İLAÇ KULLANIMININ TOKSIKOLOJIK ÖNEMI

Ders Kodu

PHAR426

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders farklı yaşam evrelerinde güvenli ilaç kullanımına giriş ve temel kavramlar, hamilelikte güvenli ilaç kullanımı, hamilelilerde ilaçların plasentadan transferi, ilaçların fetüsü nasıl etkiledikleri, hamilelikte sıklıkla kullanılan ilaçlar ve bunların sınıfları, hamilelikte kullanılmak üzere güvenilirlikleri, FDA tarafından categorize edilen ilaçlar, teratojenlerin listesi, hamilelik, laktasyon, çocukluk ve yaşlılık döneminde değişen (farmakokinetik ve farmakodinamik) faktörler, bunlara bağlı olarak güvenli ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken,konular ve tedaviyi etkileyen faktörler, hamilelerde, laktasyon sırasında ve yaşlılıkta bitkisel ilaçların-ürünlerin kullanılmasının güvenliği ve ilaçlarla etkileşimleri ve sonuçları, bu yaş gruplarında ilaç-besin etkileşmeleri, ilaçla tedavide yaşlılarda yapılan hatalar ve hasta güvenliği, yaşlılarda polifarmasi ve sonuçları, klinik olarak önemli ilaç-hastalık etkileşmeleri, çocuklarda polifarmasi ve sonuçları konularını kapsar.
FARMAKOVİJİLANS VE İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Ders Kodu

PHAR421

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

MEDİKAL HUKUK

Ders Kodu

PHAR423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Tıp Hukuku ve Etik Giriş dersinin amacı öğrencileri sağlık ortamı ile ilgili yasal ve etik sorunlar ile tanıştırıyor. Bu ders HIPAA, Hasta Hakları Bill ve bakım standardı da dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinin sunumunun düzenleyen kanun ve mesleki gerekliliklerine genel bir bakış sağlar. Ayrıca sağlık profesyonelleri karşılaşabileceğiniz etik ve ahlaki konularda bir anlayış kazanacaktır. Elbette bu dersin sonunda, öğrenci sağlık bakımı ile ilgili olarak hukuk konuları ve etik analiz yasalar, etik ve ahlaki konular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek, yasal ve etik açıdan sağlık ortamında gizliliğin önemini değerlendirmek ve yerel, eyalet ve federal mevzuat uygulamaları konusunda sağlık bulduk etkisini analiz edebilecektir.
HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PHAR424

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Hücre Kültürü Teknikleri dersi, öğrenciyi hücre kültürüne, hücre kültürü laboratuvarı ve ekipmanlarına, bunların yerleştirilişinin önemine ve kullanım özelliklerine, kullanılan hücrelerin orijini ve tiplerinin ne olduğuna, hücre bankası ve hücre bankası sistemlerinin nasıl uygulandığına, hücre dondurma ve saklama metodlarına, hücrelerdeki yaşam ve toksisite testlerine, doku mühendisliğine tanıştırmayı planlayan bir derstir. Bu tekniklerin farmasötik bilimlerde nasıl kullanılacağı da çalışılacaktır. Hücre kültürünün var olan ve yeni gelişmekte olan teknolojik bilimsel buluşlarda nasıl kullanılacağı tartışılırken, aşı geliştirmede, gen terapi metodlarında, ilaç gelişimi ve testlerinde, CRISPR sisteminde, bakteri ve virüs enfektivite çalışmalarında, kök hücre teknolojisinde, farklı hücre ve tiplerinin nasıl kullanılabileceği de derste tartışılan konular arasında olacaktır.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ECZACILIK

Ders Kodu

PHAR429

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Amerika Birleşik Devletleri'nde Eczacılık dersi, ABD vatandaşı olmayan eczacıların Amerika’da eczacılık yapabilmesi için gerekli şartları, ABD Eczacılık Kanunlarını, ABD’de hastane eczacılığını, zincir eczaneleri ve robotik eczaneler konularını ele alacaktır. Bu derste eczacılık alanında Amerika Birleşik Devletleri’nde start-up faaliyetleri hakkında bilgiler, maliyetler ve şirket kurma hakkında yönetmelikler, yabancıların Amerika Birleşik Devletleri'nde eczacı olabilmek için girmeleri gereken mesleki yeterlilik sınavları ve örnek soru çözümlerini içerecektir. Bu dersin amacı, mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşmek isteyen ve eczacılık mesleğini icra etmek isteyen öğrencilere gerekli olan süreçler hakkında tüm bilgileri vermek ve öğrencilere lisans eğitimleri esnasında olası staj olanaklarını anlatmak, başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapmaktır.
FARMAKOGENETİK VE FARMAKOGENOMİK

Ders Kodu

PHAR427

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Farmakogenetik ve Farmakogenomik dersi kapsamında, genetik ve polimorfizmin ilaç farmakokinetiği ile birlikte farmakodinamik parametreleri üzerindeki etkileşimini ele alacaktır. Bu dersin amacı, gen terapisinin temelini, ilaçların ve ksenobiyotik maddelerin vücut üzerindeki etkilerindeki genetik çeşitliliği ve vücudun ilaçlara verdiği tepkileri ayrıca farmasötik araştırmalar ve genomik teknolojilerin uygulanmasını ele almaktır. Genetik mühendislik ürünü ilaçları ve bunların kanser, diyabet, kalp problemleri, alzheimers ve diğer nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra ateroskleroz gibi hastalıkların tedavisinde uygulamaları da dikkate alınacaktır ve bu hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmalar incelenecektir. Genetik varyasyon ilaç etkileşimlerinde önemli bir parametre iken, epigenetik ve genetik olmayan faktörlerin ilaç dağılımı ve ilaç yanıtına katkıları bu derste açıklanacaktır.
FARMASÖTİK BAKIMIN İLKELERİ

Ders Kodu

PHAR417

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ONKOLOJİ ECZACILIĞI

Ders Kodu

PHAR521

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

1
Onkoloji Eczacılığı, kanıta dayalı, hasta merkezli ilaç tedavisi yönetimi ve kanserli bireyler için tedavi değerlendirmesi, potansiyel advers ilaç reaksiyonları ve ilaç etkileşimlerinin izlemesi ve gerektiğinde sürece dahil olmayı da içeren, doğrudan hasta bakımını sağlayan bir disiplindir. Bu dersin amacı, farmakoterapötik planların önerilmesine, tasarlanmasına, uygulanmasına, izlenmesine ve gerektiğinde güncellenmesine, ilaç kaynaklı hatalarının azaltılmasına ve kanser tedavisi sırasında ve hasta eğitimi verilirken ortaya çıkabilecek olumsuz fiziksel ve duygusal sorunları tanımaya ve bunlara yanıt vermeye dayalı becerileri sunmak. ve danışmanlık vermektir. Öğrenci bu kursla onkoloji uygulamasının sürdürülmesi ve iyileştirilmesine dahil olabilecek bilgi donanımına sahip olacaktır. Kursun tamamlanmasının ardından, öğrenci onkoloji servislerinde ve kemoterapi ilaç hazırlama merkezlerinde görev alabilecektir.
İHMAL EDİLMİŞ TROPİK HASTALIKLAR

Ders Kodu

PHAR519

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

İhmal Edilmiş Tropik Hastalıklar dersinde, öğrenciler Leişmaniasis, Chagas hastalığı/Uyku hastalığı, Trahoma, Arbovirüs kaynaklı hastalıklar (özellikle flavivirüsler ve hastalıkları), sıtma, şistosomiyaz gibi bir çok tropik hastalık üzerinde yoğunlaşılacaktır. Bu hastalıklara sebebiyet veren patojenler, bu patojenleri taşıyan vektörler detaylı bir şekilde tartışılıp, bu hastalıklardan korunma, kontrol ve terapi mekanizmaları çalışılacaktır. Yeni ilaç geliştirme metodlarına ek olarak var olan tedavi yöntemleri, bunların geliştirilme çabaları ve sosyo-ekonomik yaklaşımlarından da bahsedilecektir. Tropik hastalıkların epidemiyolojik durumu, hastalıkların patogenezi, yayılması da tartışılacak konular arasında bulunmaktadır. Bahse konu tropik hastalıkların genel halk sağlığı üzerindeki etkileri, coğrafik dağılımı, ve bu mikroorganizmaların yayılmasını ve hastalığa sebebiyet vermesini önleyici farmasötik yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin bahsedilen tropik hastalıklar hakkında tedavi, kontrol, mikrobiyoloji, ilaç geliştirme ve ilaç dizaynı, farmasötik bakıma odaklı yapılan bilimsel çalışmaları takip edip onlar hakkında sunumlar yapması da beklenmektedir.
İLAÇ TASARIMI

Ders Kodu

PHAR511

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
İlaç tasarım ve keşfinin tarihsel gelişimi, ilaç-reseptör etkileşimleri ve bu etkileşimlerde rol oynayan bağ çeşitleri, su/yağ çözünürlüğünün bağ yapımındaki rolü, steriokimyanın ilaç etkisindeki önemi, konformasyonel esneklik, ilaç türevleri, yeni ilaç tasarımında yapı-aktivite ilişkilerinin önemi, ve asitlik-bazlık’ın iaç etkisindeki rolü, ilaç tasarımında kullanıla lead compound yaklaşımı, hedef molekül yaklaşımı ile ilaç tasarımı, endojen moleküller, ilaç türevi tasarımı, kombinatorial kimya, pharmakofore’un tanımı, öncül madde modifikasyon ve optimizasyonu, lipofilisite tahmini, iyonlaşma ve sterik parametreler, ön-ilaç tasarımı, ilaç hedeflendirme, enzimlere bağlı ilaç tasarımı, enzim inhibitörleri, foksiyonel gruplara bağlı görülen toksik etkiler ve bu grupların düzeltilmesi, ve rasyonel ilaç tasarımında başarılı uygulamaları dersin ana konularıdır.
İLAÇ ANALİZİ I

Ders Kodu

PHAR293

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
LİTERATÜR TARAMA

Ders Kodu

PHAR404

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Literatür tarama dersinde öğrencilerin özellikle mezuniyet projelerini yazmaya yönelik kendilerine yardımcı olacak konuların ayrıntılı bir şekile anlatılmasına yer verilmektedir. Öğrenci kendisine verilen araştırma konusunu uygun kaynaklardan araştırıp tıp ve farmasötik alanlarında doğru güvenilir bilgiyi edinmeyi, bu konuda edindiği bilgileri dinleyiciye etkili bir şekilde anlatmayı öğrenmektedir. Dersin kapsamında ayrıntılı bir şekilde anlatılan diğer bir konu ise plagiarismdir. Plagiarisim terimi ve bu hatadan nazıl kaçınılacağı doğru ve anlamlı şekilde nasıl ödev ve projelerin yazılacağı aynı zamanda referanslamanın da belli kurallar çerçevesinde nasıl yapılacağı bu dersin kapsamında anlatılmaktadır. Bu derste araştırma teknikleri, araştırmanın amacının geliştirilmesi, araştırma alanlarının sunumunun nasıl yapılacağı, literatür tarama ve sunulacak olan literatürün değerlendirilmesi gibi konulara değinilinmektedir.
REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİYLE PROTEİN ÜRETİMİ

Ders Kodu

PHAR422

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Rekombinant DNA Teknolojisi ile Protein Üretimi dersinde, Rekombinant DNA Teknolojisi ile rekombinant DNA üretim tekniklerinden PCR, Moleküler klonlama, restriksiyon enzimleri ve plazmidlerin yanısıra moleküler klonlamada kullanılan metodlar ve iş akışı tartışılacaktır. Protein üretim metodları konusunda genel bilgi verilirken, protein saflaştırma teknikleri üzerinde durulurken protein üretim sistemleri, fermentasyon teknikleri, fermentörler, biyoreaktörler, ayrıştırma ve saflaştırma metodları ve proteinler ile alakalı genel konular işlenecektir. Farklı organizma ve mikroorganizmaların (bakteriler, doku kültürleri gibi) protein üretiminde kullanım amaç ve rolleri de tartışılırken CRISPR-Cas sisteminin biyoteknolojinin gelişmesindeki rolü, genetik çalışmalara kazandırdığı hız, ilaç ve gen terapisine sağladığı olanaklar ve protein mühendisliğinde açtığı yeni yollar da tartışılacaktır.
HEDEFLENDİRİLMİŞ İLAÇ İLETİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

PHAR517

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, öğrencileri farklı ilaç iletim sistemleri ve ilaç hedeflemesi konusunda detaylı olarak bilgilendirmektir. Bu, çabuk salımlı ilaç iletim sistemleri, gecikmeli salımlı ilaç iletim sistemleri, sürekli salımlı ilaç iletim sistemleri ve kontrollü salımlı dozaj formları gibi ilaç iletiminin kontrolünü içerir. Dersin bir başka odağı da belirli bir konuma yönelik ilaç hedefleme konusunu içeriyor. Örnek olarak; beyin, karaciğer, dalak ve tümörler gibi belirli organlara veya dokulara ilaç taşıyıcıları ile ilaç hedefleme kavramları incelenecektir. Pasif ve aktif hedefleme kavramları ayrıntılı olarak verilecektir. İlaç taşıyıcı sistemlerinin ilaç hedefleme için avantajları ve dezavantajları araştırılacaktır. Bu taşıyıcı sistemler; lipozomlar, nanopartiküller, dendrimerler ve polimer konjugatları gibi sitemleri içermektedir.
Nörofizyoloji

Ders Kodu

PHAR291

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

OKSİDASYON VE ANTİOKSİDASYON

Ders Kodu

PHAR503

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Serbest radikaller ve serbest radikallerin üretim mekanizmaları bu derste tartışılmaktadır. Serbest radikallerin sebep olabileceği doku veya organ zararı, bunların yaratacağı fizyolojik fonksiyondaki etkiler, serbest radikallerin sebep olacağı hastalıklar, serbest radikallerin yaşlanmadaki rolü, antioksidan sistemleri ve egzersiz, endojen ve eksojen antioksidanlar, oksidatif doku zararı ile ilgili deneysel metodlar tartışılacak konular arasında yer almaktadır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.