Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-elektrik-elektronik-muhendisligi-programi-1 ciu-industrial-engineering-program1 ciu-industrial-engineering-program2

Program Hakkında

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Lisans Programı elektrik tesisleri, elektronik, telekomünikasyon, devreler ve sistemler, elektromanyetik alanlar ve microdalga tekniği ile kontrol ve kumanda sistemleri disiplinlerinden oluşur. Elektrik tesisleri disiplini, elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımını sağlayan çeşitli cihazların tasarımı, yüksek gerilim cihazlarının tasarımını, işletimi ve bakımını içerir; elektronik, telekomünikasyon, devreler ve sistemler ise düşük gerilimlerde çalışan sistemlerin çalışan sistemlerin tasarımını, geliştirilmesini, işletim ve bakımını içerir. Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği disiplini ise gerek yüksek gerilim ile gerekse düşük gerilim ile çalışan pek çok sistemin içersinde içerisinde yer alır ve sistemlerin çalışmasını sağlar. Kontrol ve kumanda sistemleri ise düşük gerilimde çalışan cihazlarla örneğin; bilgisayar, yüksek gerilimde çalışan cihazların kontrolu ve denetimi sağlanır. Bu programın mezunları telekomünikasyon, alternatif enerji ve otomasyon sistemleri, yüksek gerilim cihazları üreten endüstri sektörlerinde görev yaparlar. Elektrik–Elektronik Mühendisliği lisans programı İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı program şeklinde yürütülmektedir.

Eğitim Olanakları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programında eğitim ve öğretim faaliyetleri, son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuvarlarla ve çağımızın gerektirdiği her türlü teknolojik olanağı içeren sınıf ortamlarında verilmektedir. Bölümümüz bünyesinde nitelikli ve tanınmış üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış sekiz öğretim üyesi görev yapmaktadır. Öğretim üyelesi kadromuz, kendi uzmanlık alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmalığı yürüten bilimsel çalışmalar sürdüren tecrübeli akademisyenlerden oluşmaktadır. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olmak üzere müfredatları tamamen aynı iki adet programımız mevcuttur. Dört yıllık lisans programlarımıza ek olarak, bilimsel araştıma ve geliştirme odaklı eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans (M.S.) ve doktora (PhD) programlarımız yer alır. Lisans eğitimi alan olan öğrencilerimiz, günümüz gereksinim ve beklentilerine göre düzenlenmiş olan elektrik tesisleri, elektronik, telekomünikasyon, devreler ve sistemler, elektromanyetik alanlar ve microdalga tekniği ile kontrol ve kumanda sistemleri alanlarda uzmanlaşma olanağına sahip olurlar.

CIU-elektrik-elektronik-muhendisligi-programi-1

Akreditasyonlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2014 yılında akredite edilerek, uluslararası kalite standartlarında bir program olduğu tescillendi. Programa ayrıca MÜDEK tarafından ‘Avrupa Mühendislik Akreditasyonu Etiketi’de (European Accredited Engineer Label EUR-ACE) verildi.

Kariyer Alanları

Bu programdan mezun olanlar; telekomünikasyon, otomasyon ve enerji gibi dev sektörlerin yanı sıra endüstrideki birçok alanda gerek mühendislik ve gerekse yöneticilik yapabilirler. Pek çok kurum ve kuruluşun AR-GE bölümlerinde görev alarak araştırma ve geliştirmeye büyük katkı koyabilirler. Bunlar arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Elektrik İletim Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketleri, Otomotiv Sanayi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumları, Elektronik ve telekomünikasyon tarasım ve imalat şirketleri (örneğin; Vestel Elektronik, Beko, Turkcell, Aria, Huawei, Ericsson vb.) gibi kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. Ayrıca mezunlarımız Elektrik Mühendisleri Odasına (EMO) üye olarak Serbest Mühendis Müşavir (SMM) yetkisi alabilirler ve bürolarında tasarım yapma, uygulama, test, kontrol ve imza gibi Elektrik Mühendisliğine özgü görevleri rahatlıkla yerine getirebilirler.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KUŞAF
Bölüm Başkanı E-posta: mkusaf@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

EELE100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

4
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin kısa tarihçesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı ile çalışma alanları. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin diğer bilim ve mühendislik alanlarıyla etkileşimi. Bölümümüzün akademik kadrosu ile ana bilim dalları ve laboratuvarları. Bölümümüzün vizyon ve misyonu ile eğitim amaçları ve çıktıları. Bölümümüzün öğretim planı ve kalite geliştirme programı. Bölümümüzün öğrenci danışmanlığı sistemi ve anket uygulamaları. Bölümümüzün staj ve teknik gezi ile seminer ve toplantı etkinlikleri. Mühendislikte eğitim ve öğretim. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin toplumsal ve evrensel etkileri. Çağımızın önemli ve temel sorunları. Mühendislikte takım çalışması ve proje yönetimi. Mühendislikte etkin yazılı ve sözlü iletişim. Ömür boyu öğrenme bilinci. Mühendislikte mesleki ve etik kurallar.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
İkinci Dönem
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
AYRIK MATEMATİK

Ders Kodu

MATH122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Ayrık Matematik dersinin amacı öğrencilere Boolean sistemi ve mantık, cebir, küme teorisi, indüksiyon, fonksiyonlar, sayma teknikleri ve çizge kuramı gibi başlıca konuları tanıtmaktır. Önermeler ve mantık konusuyla başlayan ders içeriği, bağıntı ve fonksiyon konularıyla devam etmektedir. Kümeler ve sayma teknikleri ise bu konulardan sonra işlenen başlıca konuları oluşturmaktadır. Sayma teknikleri altında permütasyon ve kombinasyon problemleri de anlatılmaktadır. Bunun yanında dersin kapsamı çizge kuramı ile sona ermektedir. Graf teorisi konusunun içinde ise Euler ve Hamilton döngüleri, Graflar ve ağaçlar, ardışıklık matrisleri, izsürme matrisleri, Euler grafları, Hamilton graflar, uzanımlı ağaçlar, mimimal uzanımlı ağaçlar, Prim algoritması, en kısa yol problemleri, Dijkstra algoritması bulunmaktadır.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
SAYISAL DEVRE TASARIMI

Ders Kodu

EELE221

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. Sayısal tasarıma giriş dersi olan Sayısal Devre Tasarımı dersi, ,ikili sayı sistemleri konusu ile başlayıp dersin sonunda birleşik devre tasarımı seviyesine gelmeyi hedeflemektedir. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak mantiksal denklemlerin sadeleştirmesi, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, ve Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX11

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, temel sayma yöntemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
DEVRE TEORİSİ I

Ders Kodu

EELE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Devre Teorisinin temel kavramları: Akım, gerilim, güç ve enerji. Devre elemanlarının tanımı: Gerilim akım kaynakları; dirençler ve ohm yasası. Direnç üzerindeki güç hesaplamaları, devre modelinin kurulması. Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Seri ve paralel bağlı dirençler; gerilim ve akım bölücü devreler. Ampermetre, voltmetre ve ohm metre devreleri. Wheatstone köprüsü, üçgen-yıldız dönüşümü. Göz akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri, kaynak dönüştürme. Doğrusallık ve toplamsallık ilkeleri. Thevenin ve Norton teoremleri; Maksimum güç aktarımı. Graf teorisi. Endüktör ve kapasitör. Anahtarlama işlevleri: Basamak işlevi, Yokuş işlevi ve Dürtü işlevi. RL devrelerinin zaman bölgesi analizi. RC devrelerinin zaman bölgesi analizi . RLC devrelerinin zaman bölgesi analizi. Sinüzoidal sürekli durum analizi. Elektrik devrelerinin frekans bölgesinde analizi. Alternatif akım devreleri için güç hesabı.
MALZEMELERİN ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ

Ders Kodu

EELE224

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Genel tekrar, kuantum mekaniğinin ölçeği, klasik ve kuantum olaylar arasındaki sınır. Compton olayı. DeBroglie hipotezi. Dalga-parçacık dualitesi. Fotoelektrik olay. Heisenberg belirsizliği, Thomson atomu, Rutherford saçılımı. Fotoelektrik etki, X-ışınları, Compton saçılımı. Tek boyutlu Schrödinger denklemi. Baz olarak özfonksiyonlar, açılım katsayılarının yorumu. İşlemciler ve beklenen değerler, özdurumların zaman evrimi, klasik limit, Dirac delta fonksiyonu. Konum ve momentum uzayında dalga fonksiyonları ve işlemciler, sıra değiştiriciler ve belirsizlik. Dalga paketlerinin hareketi, grup hızı ve durağan faz, potansiyel basamağında saçılması. Sınır şartları, Sonlu kare kuyu, delta fonksiyon potansiyeli. Tünelleme. STM 3 boyutlu kutu. Hidrojen atomu. Elektron spini. Stern-Gerlach deneyi. Pauli prensibi.Katıların band teorisi. Fermi-Dirac istatistikleri. Intrinsic yarıiletkenler. Elektronlar ve delikler. Yarıiletkenlerde iletkenlik. n- and p-tipi doping. Yarıiletken aletler. Ideal p-n kavşağı.
ELEKTROMANYETİK I

Ders Kodu

EELE234

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Vektör Analizi, Statik Elektrik Alan, Coulomb Yasası, Gauss Yasası ve Uygulamaları, Elektrik Potansiyeli, Statik Elektrik Alanı Etkisinde İletken ve Dielektrik Maddeler, Elektrik Akı Yoğunluğu, Elektrostatikte Sınır Koşulları, Sığa ve Sığaçlar, Elektrostatik Kuvvet ve Enerji, Poisson ve Laplace Eşitlikleri ve Tekillik Kuramı. Görüntü Metodu ile Elektrostatik Problemlerinin Çözümü, Elektrostatik Sınır Değer Problemlerinin Kartezyen Koordinat Sistemlerinde Çözümü, Durağan Elektrik Akımı, Ohm Yasası, EMK Kavramı, Kirchhoff Gerilim ve Akım Yasaları, Durağan Akımlar İçin Sınır Koşulları, Direnç Hesaplamaları, Statik Manyetik Alan Postulatları, Vektör Manyetik Potansiyel, Biot-Savart Yasası ve Uygulamaları, Manyetik Alan Kuvveti, Göreceli Manyetik Geçirgenlik ve Manyetik Maddeler, Relüktans ve Nonmanyetik Devrelerde Kullanımı, Statik Manyetik Alanlarda Sınır Koşulları, Faraday Yasası, İndüktans ve İndüktörler, Manyetik Enerji, Kuvvet ve Tork.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX12

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
MÜHENDİSLER İÇİN MATEMATİK METODLARI

Ders Kodu

MATH202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı matematik, bilgisayar, fizik ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümlerinde gerekli olan temel sayısal analiz metodlarını ve karmaşık analizi vermektir. Konu başlıkları şu şekildedir: Tanımlar: Hata çeşitleri, Taylor serisi, kesme hatası ve sayıları yuvarlama. Lineer olmayan denklemlerin sayısal çözüm metodları: Ara bölme metodu, Regula-falsi metodu. Tekrarlanan metodlar: Sabit nokta iterasyonu, Newton metodu. Lineer sistem çözümlerinde sayısal çözümleme metodları: İterasyon metodu ve LU matriks parçalama metodu. İnterpolasyon ve polinom yakınsaması, Lagrange polinomları, en küçük kareler metodu, eğri oluşturma ve spline fonksiyonları (birinci ve ikinci dereceden spline fonksiyonları) . Türevlerin sayısal çözümleme ile bulunması, sonlu fark formülleri. İntegralin sayısal çözümleme ile bulunması, Simpson's kuralları ve Trapezoidal kuralları. Karmaşık sayılar, karmaşık fonksiyonlar, karmaşık fonksiyonların türevi ve integrali.
Beşinci Dönem
DEVRE TEORİSİ II

Ders Kodu

EELE301

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Sinüsoidal kaynaklar, Sinüsoidal tepki, Fazör, Ters fazör dönüşümü, Frekans domeninde pasif devre elemanları, Empedansların seri ve paralel bağlanması Üçgen-yıldız dönüşümü, Düğüm metodu, Göz metodu transformatör, Doğrusal transformatörlerin analizi, Akım-voltaj oranının belirlenmesi, Fazör diyagramı. Ani güç, Ortalama ve reaktif güç, Saf resiztif devrede güç, Saf indüktif devrede güç, Saf kapasitif devrede güç. Güç faktörü, Güç hesaplamalarında etkin (rms) değer ve anlamı, Kompleks güç, Görünen güç. Maksimum güç transferi için gerekli şartlar. Dengeli üç fazlı gerilimler, Yıldız-yıldız devrenin analizi, Yıldız-üçgen devrenin analizi. Üç fazlı devrelerde güç hesaplamaları.Dengeli yıldız yükte ortalama güç. Laplace dönüşümünün tanımı, Adım fonksiyonu, Dürtü fonksiyonu. Fonksiyonel dönüşümler, İşlevsel dönüşümler, Zaman domeninde öteleme, Frekans domeninde öteleme, Skala değiştirme, Laplace dönüşümünün uygulanması, Ters Laplace dönüşümü, Kutuplar ve sıfırlar.
SİNYALLER & SİSTEMLER

Ders Kodu

EELE321

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Sinyallerin sınıflandırılması ve sinyallerin temel özellikleri. Doğrusal Zamanla Değişmeyen (DZD) Sistemlerin Zaman Domeni Modelleri: Sürekli zamanlı sistemler. Diferansiyel denklemlerle tanımlanan nedensel DZD sistemler. Sistemlerin blok şemaları. Diferansiyel denklemlerin çözümü. Birim vuruş tepkesi ve katlama integrali. Ayrık zamanlı sistemler. Birim örnek tepkesi ve ayrık katlama. DZD Sistemlerin Frekans Domeni Modelleri: Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı periyodik sinyallerin Fourier serisi gösterimi ve Fourier dönüşümü. Sinyaller ve sistemlerin zaman ve frekans karakteristikleri. Z-Dönüşümü ve DZD Sistemlerin z-Domeni Analizi: z-dönüşümü ve ters z-dönüşümü. Z-dönüşümünde yakınsama bölgesi. Ayrık DZD sistemlerin z-domeni analizi. Raslantı Girişli DZD Sistemler: Raslantı süreçlerine giriş. Raslantı değişkeninin tanımı, stokastik süreçler, birinci ve ikinci dereceden istatistikler, moment, ilinti ve ko-varyans, durağan süreç, ergodiklik. Sistem tepkesi.
ELEKTROMANYETİK II

Ders Kodu

EELE331

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Faraday indüklenme yasası, zamanla değişen manyetik alanda durağan bir devre, transformatörler, statik manyetik alanda hareketli bir iletken. Zamanla değişen alanda hareketli bir devre, Maxwell denklemleri, Maxwell denklemlerinin integral biçimleri, elektromanyetik sınır şartları. Dalga denklemlerinin çözümü, zamanda harmonik alanlar ve fazörler, zamanda harmonik elektromanyetik, elektromanyetik spektrum. Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. Enine elektromanyetik dalgalar, düzlem dalgaların kutuplanması. Kayıplı ortamlarda düzlem dalgalar, düşük kayıplı dielektrik ortamlarda düzlem dalgalar, iyi iletkenlerde düzlem dalgalar. Grup hızı, elektromanyetik güç akışı ve poynting vektörü, anlık ve ortalama güç yoğunlukları. Düzlem dalgaların düzlem sınırlara dik gelişi. Düzlem dalgaların düzlem sınırlara eğik gelişi. Dik kutuplama, paralel kutuplama. Hiçbir bir yansımanın olmadığı Brewster açısı.
ELEKTRONİK I

Ders Kodu

EELE341

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Op amp terminalleri. Eviren, Toplayan, Evirmeyen ve Fark kuvvetlendirici devreler. Yarı iletken malzemeler. Diyot eşdeğer devreleri, DC ve AC analizi. Doğrultucu devreler, zener diyot devreleri, kırpıcı ve kenetleyiciler, çoklu diyot devreleri. İki kutuplu eklem tranzistör (BJT) yapilari. Tranzistör devrelerinin DC analizi. CD yük doğrusu, BJT tranzistorlerin DC kutuplanmasi. İki kutuplu doğrusal yükselticiler, değişik tranzistör yükseltici devrelerinin eşdeğer devreleri. AC yük doğrusu analizi, Ortak-baz ve ortak-emiter yükselticilerin küçük işaret analizi. Alan etkili eklem tranzistör (JFET) yapisi, JFET devrelerinin DC kutuplanmasi ve analizi. Metal oksit yari iletken alan etkili transistor (MOSFET) yapisi, MOSFET devrelerinin DC analizi. Değişik MOSFET devrelerinin DC kutuplanmasi. Farkli MOSFET yükseltici devrelerinin küçük işaret eşdeğer devreleri. Ortak kaynak ve ortak-kapi MOSFET ve JFET yükseltici devrelerinin küçük işaret analizi.
ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Ders Kodu

ENRE305

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı tek ve üç fazlı sistemlerde elektromekanik enerji dönüşümünü incelemektir. Elektromanyetiğin temelleri, manyetik maddeler ve bu maddelerin özellikleri derste anlatılaktadır. Magnetik maddelerin uygulama alanları ve manyetik devreler derste açıklanmaktadır. Tek fazlı transformatörler, ideal ve gerçek transformatörler olarak iki ana kategoride inclenir. Ototrafolar gibi özel amaçlı trafolar ve bunların kullanım alanları incelenir. Bu ders, üç fazlı transformatörler ile onların güç dağıtım sistemlerindeki fonksiyonlarını ele alır. DC jeneratörler ve DC jeneratör çeşitleri, DC motorlar ve DC motor tipleri, DC motorlarında hız kontrolü ve özel DC motorlar derste detaylı bir şekilde sunulur.
Altıncı Dönem
MİKROİŞLEMCİLER

Ders Kodu

EELE324

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Mikroişlemciler dersinin kapsamı bir mikroişlemcinin temel yapılarını ve çalışma prensiplerini ele almaktadır. Temel bilgisayar mimarisi olan Intel 80x86 mikroişlemci ailesi temel alınmaktadır. Temel bilgisayar mimarisi, hafıza organizasyonu ve bellek arayüzünü anlama dersin kapsamındaki diğer konulardandır. Assembly dili ile programlama ve debug, aritmetik (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), BCD, ASCII, mantıksal ve bitsel manipülasyon işlemlerini yapabilen programlar geliştirebilme, Assembly dili ile giriş / çıkış aygıt programlama yapabilme, karakter veya dizeleri klavyeden girdi alabilme, karakter veya dizeleri ekrana çıktı gönderebilme, veriyi ASCII ve BCD'ye dönüştürebilme derste işlenen konulardır. Bunların yanında paralel ve seri portların özelliklerini ve arayüzü anlama, 80x86 IBM PC örneğini kullanarak mikroişlemci tabanlı sistemler ve arayüz tasarlayabilme de dersin hedeflerindendir.
DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ

Ders Kodu

EELE326

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

5
Fiziki sistemler ve bunların kontrollerine genel bir bakış. Otomatik Kontrol Sistemlerinin analiz ve tasarımı için gerekli Laplace dönüşümleri. Elektromekanik sistemlerin modellenmesi. Matlab/Simulink ortamındaki simülasyonları. Transfer fonksiyonları, blok diyagramlar, simülasyon diyagramları ve işaret akış grafikleri ve bunların birbirlerine dönüştürülmesi, karmaşık blok diyagramlarının sadeleştirilmesi, bu konularla ilgili Matlab/Simulink uygulamaları. Simülasyon diyagramları ve durum denklemleri arasındaki ilişkiler. Değişik test işaretleri uygulandığında sistemin verdiği tepkilerin incelenmesi. Geçici durum analizi ve durum geçiş matrisi. Basamak ve darbe giriş işaretleri uygulandığında birinci ve ikinci dereceden sistemlerin verdiği basamak ve darbe tepkelerinin zaman uzayında incelenmesi. Kök yer eğrileri ve zaman uzayındaki tepkelerle ilişkisi. Doğrusal sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kararlılık kriteri. BIBO kararlılığı, Bağıl kararlılık, faz ve kazanç marjinleri, Nyquist ve Bode diyagramlarının bağıl kararlılık için önemi. Kontrol edilebilirlilik ve gözlenebilirlilik.
ELEKTRONİK II

Ders Kodu

EELE342

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Çok katlı analiz (AC ve DC): kaskad, Darlington ve kaskod bağlantılar. Frekans cevabının analizi, sistem transfer fonksiyonları, Bode çizimleri. devre kondansatörleri bağlı transistörlü yükselticilerin frekans cevabı. BJT ve FET transistörlerinin frekans cevabı. BJT lerin yüksek frekans cevabı. Güç yükselticileri. Güç BJT ve MOSFET yükselticileri. A ve B sınıfı yükselticilerin çalışması. AB ve C sınıfı yükselticilerin çalışması.Endüktif kuplajlı ve trafo kuplajlı A sınıfı yükselticiler. AB sınıfı push-pull tamamlayıcı çıkış katları. Çift kutuplu transistör akım kaynakları. (current mirrors). BJT li aktif yük devrelerinin DC ve küçük sinyal anlizi. BJT li fark yükselticilerinin DC ve küçük sinyal analizi. Fark ve ortak mod kazançları, ortak mod red etme oranı, fark ve ortak mode giriş empedansı. Aktif yüklü BJT fark yükselticileri. Geri besleme, karalılık ve regüleli güç kaynaklarına giriş. Filtre, ayarlı yükselticiler ve osilatör devrelerine giriş.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ

Ders Kodu

EELE344

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
BJT , mosfet, Triyak, GTO, MCT ve IGBT güç elemanlarının çalışma prensibi ve özellikleri. Tek ve üç fazlı, yarım ve tam dalga, kontrolsüz ve kontrollü AC-DC dönüştürücülerin incelenmesi. Tek Fazlı ve üç fazlı AC-AC dönüştürücülerin incelenmesi. Tek ve çok bölgeli kıyıcı türü. Düşürücü, yükseltici ve düşürücü-yükseltici DC-DC dönüştürücülerin incelenmesi. Geri dönüşlü ve ileri yönlü DC-DC dönüştürücülerin incelenmesi. Yarım ve tam köprü ile push-pull DC-DC dönüştürücülerin incelenmesi. DC-AC dönüştürücülerin (İnverterlerin) çalışma prensibi, özellikleri ve türleri. Tek fazlı, yarım ve tam köprü ile push-pull, kare dalga DC-AC dönüştürücülerin incelenmesi. Tek fazlı, boşluklu kare dalga DC-AC, PWM DC-AC dönüştürücülerin incelenmesi. Üç Fazlı, kare dalga ve PWM DC-AC dönüştürücülerin incelenmesi.
HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Ders Kodu

EELE362

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Haberleşme sistemleri ve haberleşme sistemi tasarımında göz önünde bulundurulması gereken hususlar, Sinyaller ve modülasyon, temel band sinyal tipleri ve temel band band genişliğinin evrimi, Modülasyona duyulan ihtiyaç ve modulasyon tiplerinin sınıflandırılması, modülasyonla elde edilen avantajlar. Analog ve sayısal modülasyon türleri ve kıyaslanmaları. Fourier dönüşümünün özellikleri; frekans, enerji ve güç spektrumları; katlanma integrali. Örnekleme, Zaman bölmeli çoğullama (TDM). Frekans bölmeli çoğullama(FDM), Darbe Kod Modülasyonu (PCM), bant genişliği, bilgi içeriği, iletim hızı, kanal kapasitesi. Genlik modülasyonu (AM, DSB, SSB, VSB), modülatörler, demodülatörler, vericiler, alıcılar. Frekans ve faz modülasyonları, frekans modülasyonlu işaret üretimi ve çözümü. Gürültülü kanalların analog modülasyonlara etkileri
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

EELE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz stajı dersi ögrencilerin edindikleri teorik bilgilerin uygulamalarını gözlemleme, mesleki deneyimlerini artırma, mühendislik pratigi, çalisma kosulları ve is yasamını yerinde tanıyarak mezuniyet sonrasi bilinçli kariyer tercihi yapmasına yardımcı olma amacını taşıyan mühendislik derecesi için yapılması zorunlu stajdir. Bu staj Bölüm tarafından belirlenmiş koşulları yerine getirmiş ögrencilerimizi kapsamanktadır. Staj da gözlem ön planda olmakla beraber elektrik ve elektronik cihazlarının tasarimı, üretim hattı çalismaları, kalibrasyon, kalite testleri gibi aktif katilim gerektiren görevlerde yer almak ve isin bütünlügündeki önemini kavramak ve işin aksatılması durumunda ortaya çıkacak olumsuzlukların nelere mal olacağını öğrenmek ve edinilen tecrübenin düzgün sekilde raporlanmasi beklenmektedir. Staj yapılacak kurumdaki faaliyetin Elektrik ve/veya Elektronik mühendisliği ile ilgisi olması esastır.
ROBOT TEKNİĞİ

Ders Kodu

EELE411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

4
Bu derste robot kontrolu, robot tipleri ve kullanım alanları, elektronik robot devreleri, robot problemleri, hakkında genel bilgi verilmektedir. Çeşitli algılayıcılar ve kullanım alanları, hareket kontrol sistemleri ve robot malzemelerinin seçimi. Agent fonksiyonunun tasarımı ve programlamasından yararlanarak robot control algoritmalarının geliştirilmesi. Robot control programlarının yaygın olarak kullanılan kontrol sistemleri ve programlama sistemlerinin aracılığı ile hayata geçirilmesi ve robotun donanımının algoritmalar aracılı ile kontrol edilmesi. Donanım ve yazılımla ilgili önemli noktaların laboratuvar ortamında ivdelenmesi. Mikrokontroller kullanarak robot donanım programlama ve kontrolu ile ilgili olarak öğrenciler proje çalışması yapmaktadırlar.
PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

Ders Kodu

EELE415

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Endüstride kullanılan programlanabilir denetleyicilerin gelişimi, kullanım amaç ve yöntemleri, Programlanabilir Lojik Denetleyici (PLC) donanım ve yazılım özelliklerinin, elektronik devreleri, kontrol sistemlerinin iç yapısı, elektronik devre ve sistemlerinin incelenmesi ve organizasyonu. Merdiven diyagramı: Merdiven diyagramının oluşturulması, taraması. Giriş-çıkış bağlantıları.Temel PLC fonksiyonları: Kayıt ediciler, zamanlayıcılar, sayıcılar, karşılaştırma fonksiyonları, atlama ve mastır fonksiyonları, veri kaydırma fonksiyonları, sıralama fonksiyonları.Endüstriyel uygulamalar: PLC nin endüstriyel uygulamaları Modüler PLC sistemlerinin giriş / çıkış modülleri ve kişisel bilgisayar (PC) kullanılan PLC sistemlerinin donanımı ve bununla ilgili yazılımların incelenmesi, tasarlanması ve uygulamasının öğretilmesi.
ELEKTRİK MAKİNELERİ

Ders Kodu

EELE453

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

4
Alternatif akım makinelerine giriş; Dönen magnetik alanın elde edilişi; Alternatif akım makinelerinde mmk, akı dağılımı ve indüklenen gerilim; Alternatif akım makinelerinde sargı yapısı, moment, güç akışı ve kayıplar; Senkron Generatörler; Senkron generatörlerin eşdeğer devreleri, fazör diagramı, güç ve moment ifadeleri; Senkron Generatör parametrelerinin ölçümü; Senkron Generatörlerin lokal ve paralel çalışması; Senkron Generatörlerin geçici durum analizi; Senkron Motorlar; Sürekli durum analizleri ve Senkron motorlara yol verme; Asenkron Motorlar; Asenkron Motorların eşdeğer devresi; moment ve güç bağıntıları; moment devir sayısı karakteristiği; parametre ölçümü; Asenkron motor Sürücüler; Asenkron Generatörler; Tek faz ve Özel amaçlı motorlar; Üniversal Motor; Tek fazlı asenkron motor.
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
GÜÇ İLETİMİ VE DAĞITIMI

Ders Kodu

ENRE401

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

5
Güç sistemlerinin genel yapısı. İletim hatlarının elektriksel özellikleri, transformatörler ve jeneratörler: iletim hatlarının seri empedansı ve sığası, kısa, orta ve uzun iletim hatlarında akım – gerilim ilişkisi. Senkron makinalar, transformatörler, iletim hatları ve yükleri içeren güç sistemlerinin modellenmesi. Admitans matrisi. Güç akış analizleri. Güç dairesi diyagramı. Mobil dalgalar ve yansımaları. Simetrik üç faz hataları. Simetrik ve asimetrik bileşenler. Faz-toprak, iki faz-toprak ve faz-faz arası hatalar. Güç sistemleri güvenilirlik değerlendirmesi için temel olasaılık yöntemleri. Arıza zamanı, arıza dağılım fonksiyonu ve güvenilirlik fonksiyonu. Ağ modellemesi ve sistem güvenirliğinin değerlendirilmesi.
Sekizinci Dönem
YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ

Ders Kodu

EELE456

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Yüksek Gerilim İzolatörleri.Elektriksel alan hesapları - düzlemsel elektrodlar.Elektriksel alan hesapları - eşmerkezli küre ve silindir.Gaz yalıtkanlar.İyonizasyon.Townsend boşalma teorisi ve Paschen yasası.Kanal boşalma teorisi.Korona kayıpları.Katı yalıtkanlarda yaşlanma etkisi ve elektromekanik delinme.Katı yalıtkanlarda yüzey aşınımı ve elektriksel delinme.Katı yalıtkanlarda boşluk delinmesi ve termik delinme.Sıvı yalıtkanlarda delinme gerilimine etki eden faktörler ve delinme türleri. Sıvı yalıtkanlarda hava kabarcık, gaz ve farklı sıvı ile oluşan kirlilikler ve dilinme etkileri. Elektriksel ark, Elektrik arkın söndürme prensipleri, Kontak teorisi, Yüksek gerilim doğru akım devre kesiciler, Kesici Çeşitleri, Gazlı ve SF6 lı Kesiciler, Yağlı Kesiciler, Vakumlu Kesiciler. Aşırı gerilimlere karşı koruma aygıtları.Yüksek AC gerilimler.Yüksek DC gerilimler.Darbe gerilimlerinin üretilmesi.
KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Ders Kodu

EELE464

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Kablosuz (telsiz) haberleşme sistemleri ve standartlarına giriş, mevcut telsiz sistemler ve standartlar, telsiz haberleşmede spektrum. Radyo yayılım etkileri, yayılım yol kaybı ve gölgeleme, ışın izleme, hücre kapsamaları. Hücresel sistemler, hücre planlama, girişim etkileri, kanal kapasitesi ve kaynak yönetimi. Kablosuz(telsiz) sistemlerin kanal kapasitesi, AWGN kanalları, farklı bayılma etkileri ve frekans seçici kanallar, kanal modellemeleri. Kapsama alanı ve istatistiksel kanal modelleme, zamanla değişen kanallar, bayılma etkileri, çeşitli band geçen modülasyon tipleri ve alıgılama/alıcı sistemleri, zamanla değişan kanalların frekans cevapları, darbant ve ganişbant kanallar, uzay-zaman kanal modelleme. kanal kapasitesi, yayılı spektrumhaberleşmesi, hücresel sistemlerde çeşitlilik ve birleştirme teknikleri. Sayısal modülasyon teknikleri, uzay-sinyal analizleri, alıcı/algılama yapıları.
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FAKÜLTE SEÇMELİ
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.

Seçmeli Dersler

GÜÇ SİSTEMLERİNDE KORUMA

Ders Kodu

EELE416

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Topraklama tesisleri. Şebeke elemanlarının ve tesislerin topraklanması için özel önlemler. Topraklayıcıların tesisi. Elektrik tesislerinde hatalar ve etkileri. Hata gerilimi ile koruma, hata akımı ile koruma. Dokunma gerilimi ve vücut akımı. Dokunma gerilimlerinin ölçülmesi. Korumanın temel ilkeleri. Korumanın koordinasyonu. Sigortalar. Sigorta seçimi. AG ve YG sistemlerinde sigorta ile koruma yapılması. Röleler ve özellikleri. Aşırı akım rölesi, empedans rölesi ve diferansiyel röle. Generatör ve hat korumaları. Akım ve gerilim transformatörleri. Transformatör korumaları. Motor korumaları. Röle koordinasyonu. Parafudrlar. Parafudr seçimi. Koruma hatları. Parafudurların yerleştirilmesi. Güç anahtarları. Ayırıcılar. Kesiciler. Kesicinin karakteristik gücünün hesabı.. Baralar ve bara sistemleri. Kısa devre akımı ve özellikleri. Bara ve kabloların kısa devre akımına göre boyutlandırılması. A.G ve O.G şebekeleri İletim hatlarının mekaniksel yapısı. İletkenler ve özellikleri. Örgülü ve demet iletkenler. Hat kesiti kriterleri. Gerilim düşümü hesabı. İletim hattının mekaniksel hesapları . Menzil tanımlamaları. Up-Lift kontrolü. AG, OG ve YG kabloları. İzolatörler. AG, OG, YG ve ÇYG direkleri. Tepe kuvvetleri. Direklerin seçim kriterleri. AG Dağıtım hatlarında direk hesabı ve seçimi.
GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

ENRE311

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere fotovoltaik sistemler ile ilgili yarı iletken fiziği, hücreler ve modülleri kapsayan teknolojileri öğrenciye aktarmaktır. Güneş açıları, güneş yolu diyagramı, günei ışınımı, termal radyasyon ve eğimli yüzeylerdeki güneş ışınımı gibi çevresel faktörler incelenir. Kristal silisyum, ince film ve dizgili hücreler derste anlatılır. PV sistemlerinin bileşenleri öğrencilere tanıtılır. Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız çalışan PV sistemlerinin planlaması ve boyutlandırması ders içerikleri arasındarır. PV sistemleri bilgisayar yazılımı ile tasarlanması ve simülasyonu anlatılır. Ayrıca derste, solar termal sistem türeri, teknolojileri, verimlilikleri ve maliyet hesaplamaları da yer almaktadır.
MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

ENRE312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı rügar enerjisine genel bir bakış sunmak ve, rüzgar enerjisini geniş bir ölçekte (rüzgar türbinlerinin çalışma presiplerinden, rüzgar çiftliği tasarımına kadar) incelemektir. Ders, rüzgar enerjisinin elverişliliği ve kullanılabilirliliği ile ilgili gerçekleri irdelemekte, ve rüzgar enerjisi teşviki ardındaki sebepleri sunmaktadır. Bunların yanısıra, öğrencilere rüzgar kaynak tahmini konusunda bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Rüzgar türbini tasarımı ve çalışma prensipleri, rüzgar türbini çeşitleri, rüzgar türbini tasarımını etkileyen ekonomik, teknik ve çevresel faktörler, ve ilgili rüzgar türbini tipi seçimleri ders kapsamında yer almaktadır. Ders ayrıca, rüzgar çiftliği planlaması, kurulumu, yapılandırılması, ve ekonomik analizi konularında detaylı bilgi sunmaktadır.
KONVANSİYONEL VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Ders Kodu

PNGE452

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Fosil yakıtlara dayalı mevcut dünya enerji tüketimi, insanlık ve eko-sistem için yol açtığı iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Günümüzde, çevre duyarlılığı artmakta ve mevcut enerji tüketim karışımı ciddi anlamda sorgulanmaktadır. Daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, giderek artan oranlarda devreye alınmakta, talep tarafı yönetimi, sadece arz güvenliğine odaklı politikaları devre dışına çıkarmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının, teknolojinin gelişmesi ile maliyetleri azalmakta, gelişen ve maliyeti düşen depolama teknolojileri, bu kaynakların istikrarsızlığına dair eleştiri ve kaygıları gidermektedir. Gerek konvansiyonel gerekse alternatif kaynakların avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek, en güncel proje ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak, ülkelerimizin geleceğini daha sürdürülebilir kılacak genç nesilleri yetiştirmemize önemli katkı koyacaktır.
ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
YAPAY ZEKA

Ders Kodu

CMPE415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

7
Yapay Zeka dersi, insan zekâsına özgü olan, plan yapma, öğrenme, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme ve çevresiyle etkileşim kurabilme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen sistemleri tasarlamak için gerekli olan metodları (araçları) sunar. Ders, yapay zeka'nın (AI) temel bileşenlerini, yapay zeka mimarisini, problem çözmede kullanılan yapay zeka tekniklerini, istenilen hedeflere ulaşmada uygun arama yöntemlerini, ve çeşitli teknikler kullanılarak bilgi gösterimini anlatmaktatdır. İçerdiği konular şunlardır: Problem çözme yöntemleri. Bilgiye dayanmayan arama stratejileri. Bilgiye dayanan arama stratejileri. Bilgi gösterimi. Mantıksal çıkarım. Önerme mantığı. Birinci-sıra mantık. Ders kapsamında incelenen yapay zeka algoritmaları bilgisayar programları ile simüle edilmekte ve öğrenciler ders projesi hazırlamaktadır.
MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

ELE328

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
DİJİTAL SİNJAL İŞLEME

Ders Kodu

EELE420

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENERJİ SİSTEMLERİ-I

Ders Kodu

ENRE303

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı konvansiyonel ve yenilenebilir enerji sistemlerini kapsamlı bir şekilde incelemektir. Bu ders, yenilenebilir/sürdürülebilir ve konvansiyonel enerji sistemleri özelinde mühendislik ilkelerini öğrencilere aktarmaktadır. Bu ders yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji sistemlerinin çevresel etkileri hakkında öğrencileri bilgilendirecek şekilde yapılandırılmıştır. Ders, kömür, doğal gaz, petrol ve nükleer enerji gibi konvansiyonel energy kaynakları ile birlikte rüzgar ve güneş gibi ana akım yenilenebilir enerji kaynaklarını anlatır. Enerji kaynaklarının bugünkü durumlarının yanı sıra bilimsel projeksiyonlar eşliğinde onların yakın gelecekteki durumları da derste incelenmektedir.
ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI

Ders Kodu

PNGE451

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Enerjinin kesintisiz, sürdürülebilir ve ödenebilir biçimde sağlanabilmesi, her ulusun bugün ve yarınları için yaşamsal önem taşır. Bu nedenle de enerji ile ilgili temel kavramları, başlıca aktörlerin politikalarını, enerji teknolojilerindeki gelişmeleri genç nesillerin dikkatine sunarak, farkındalıklarını geliştirmek, ulusal bir görevdir. Bu ders aşağıdaki konulara odaklanacaktır: Enerji kaynakları, Fosil yakıtlar ve coğrafi dağılımları; önemi, Enerji teknolojileri, Enerji Senaryoları, Enerji fiyatları ve piyasaları, Küresel enerji sahnesinin başlıca aktörleri ve politikaları (Devletler, kurumlar, dev şirketler), Sürdürülebilir enerji politikasının temel ilkeleri, Başlıca aktörlerin enerji politikaları ve stratejileri (ABD, Rusya, AB, Çin ve Türkiye), •Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği, "Enerji güvenliği” tanımı ve başlıca parametreleri, Elektrik güvenliği
SAYISAL KONTROL SİSTEMLERİ

Ders Kodu

EELE403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

Sayısal kontrol sistemleri, Analog kontrol sistemleri, uydu, servomotor ve ısı kontrol sistem modelleri. Ayrık zamanlı sistemler ve Z-dönüşümleri: Ayrık zamanlı sistemler, dönüşüm yöntemleri, z-dönüşümünün özellikleri, fark denklemlerinin çözümü, ters z-dönüşümü, simülasyon diyagramları ve sinyal akış grafikleri, durum değişken modelleri ve çözümleri. Örnekleme ve yeniden yapılandırma: Örneklenmiş veri sistemleri, ideal örnekleyici, Fourier dönüşümleri, sayısal analog ve analog sayısal dönüştürücüler. Açık Çevrim Sistemleri: Darbe transfer fonksiyonu, sayısal filitreli açık çevrim sistemleri, değiştirilmiş Z-dönüşümü, zaman geciktiricili sistemler. Kapalı Çevrim Sistemleri: transfer fonksiyonu ve durum değişken modellerin elde edilmesi. Kararlılık Analiz Yöntemleri: Routh-Hurwitz, Jury testi, Nyquist kriteri.
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu

ISYE363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, öğrencilere günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bilgi sunulmaktadır. Enformasyon sistemleri, faaliyetlerde mükemmelliğe ulaşmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, karar alma sürecini etkinleştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için işletme yöneticilerinin ulaşabilecekleri temel araçlardan birisidir. Öğrenciler bu derste, günümüz işletmeleri tarafından kullanılan enformasyon sistemleri için en güncel ve kapsamlı genel bakışı bulabilirler. Potansiyel iş görenlerle gerçekleştirilen iş görüşmelerinde işletmeler genellikle kar hanesine ilişkin işletme sonuçlarına ulaşmak için enformasyon sistemlerini ve teknolojilerini nasıl kullanacaklarını bilen yeni çalışanlar aramaktadırlar. Bir öğrencinin asıl uzmanlığının muhasebe, finans, yönetim, pazarlama veya enformasyon sistemleri olup olmamasına bakılmaksızın ; bu derste bulunan enformasyon ve bilgi tüm işletme kariyeri boyunca değerli olacaktır.
SİNYAL VE İMGE İŞLEME

Ders Kodu

CMPE326

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Sinyal ve İmge İşleme dersi, bir bilgisayar sisteminde görüntünün (imgenin) dijital olarak nasıl temsil edildiği ve işlendiğini anlatmaktadır. Bu derste temel sayısal imge işleme konuları işlenmektedir. Ders içeriğinde Dijital sinyal/görüntü işleme tekniklerine giriş, analiz araçları, dijital filtre tasarımı, ayrık Fourier dönüşümü hesaplaması da bulunmaktadır. Üzerine durulan konular imge pekiştirme, imge onarımı, imge sıkıştırma, imge bölütleme ve imge tanıma konularıdır. Bu konuların altında yer alan interpolasyon teknikleri, imge ortalamaları ile gürültü giderme ve renkli imge işleme önemli konulardır. Frekans temsillerine de değinen derste frekans tanım kümesindeki süzgeçler de konular arasındadır. Ders kapsamında işlenen konuları içeren deneyler ve proje, simulatör program kullanarak yapılmaktadır.
GÖRSEL PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE214

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu ders, görsel programlama için bir giriş programlama dersidir. Olay güdümlü, görsel ve yapısal programlama kavramları sunulacaktır. Başlangıçta, vurgu görsel programlama ve temel kontrollerin temelleri üzerinde olacak. Ardından, gelişmiş kontrolleri, dosya ve veritabanı yönetimi özellikleri sunulacaktır. Programlama projeleri veritabanları üzerinde ortak veri girişi, hesaplanan sonuçların gösterilmesi, koşullu test, aritmetik işlemler, dizi işleme, arama, sıralama, okuma ve yazma, işlemleri içerecektir.
IMAGE, VIDEO AND SPEECH CODING

Ders Kodu

EELE468

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

IMAGE, VIDEO AND SPEECH CODING
SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

MEDE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TEMEL BİLGİSAYAR AĞLARI

Ders Kodu

CMPE332

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders bilgisayar ağlarına giriş niteliğindedir. Ders öncelikle bilgisayar ağlarının işletmelerde, evlerde ya da seyyar ortamlarda kullanımı ile başlamaktadır. Daha sonra bilgisayar ağlarının kişisel alan ağlarından İnternet'e kadar olan aralığı işlenecektir. Ağ modellerinin uygulama temelleri ve her katmanın tasarım konuları konusunda çalışılacaktır. Dersin konuları içerisinde şu başlıklar yer alacaktır : OSI ve TCP/IP modelleri, veri iletişim temelleri, veri iletişim katmanı, uygulama katmanı protokolleri, telli ve telsiz iletişim, uydu haberleşme sistemleri ( LEO, MEO, GEO) sayısal modulasyon ve çoklama, telefon ve cep telefonu sistemleri konularını içermektedir. Laboratuvar çalışmaları ağ aygıtlarını, kablolu ve kablosuz ortamları kullanarak tasaralamaya odaklanmaktadır.
COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS

Ders Kodu

INDE491

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
CLOUD COMPUTİNG

Ders Kodu

CMPE481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODELING AND SIMULATION

Ders Kodu

EELE246

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KRİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE336

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Kriptografi ve Ağ Güvenliğine Giriş dersi, klasik kripto metodlarının incelenmesi ile başlamaktadır. Standartlaşmış kripto tekniklerinin incelenmesi ve gerçekleşmesi ile devam etmektedir. İncelenen kripto algoritmaları bilgisayar programlarıyla yazılıp incelenmektedir. Bilgi Kriptolama Standardı (DES) ve İleri Kriptolama Standardı (AES) dersin diğer ana konularındandır. Bu algoritmaların programlarının yazılması ve incelenmesi yapılmaktadır. Bilgisayar yazılımı olarak kriptolama ve kripto çözme algoritmalarının gerçeklenmesi, kamusal anahtarlı veri kriptolama metodları ve çok kullanılan RSA algoritmasının incelenmesi, ağ güvenliği konseptleri ve günümüzde kullanılan IP güvenlik sisteminde bulunan güvenlik protokolleri de diğer konulardır. Derste verilen projeler ile öğrencilerin gerçek bilgiyi kriptolayıp bilgisayar ağları kullanarak iletmesi ve karşı tarafta çözebilmesi yeteneklerini artırmaları beklenmektedir.
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencilere biyolojik reaksiyon mühendisliği alanı ve uygulamalarının temellerinin öğretilmesidir. Derste, biyoteknolojik proseslerin temel özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyoteknolojik ve kimyasal proseslerin karşılaştırılması öğretilmektedir. Biyolojik dönüşüm ve biyolojik proses kinetiği anlatılmaktadır. İşletme tarzları; kesikli, yarı kesikli, sürekli ve yarı sürekli prosesleri içermektedir. Biyolojik katalizör olarak bitki ve hayvan hücrelerinin, tutuklanmış enzim ve hücrelerin kullanımı verilmektedir. Biyolojik proseslerde taşınım kavramı, kütle transferine etki eden işletim değişkenleri, biyolojik reaktörlerin havalandırılması ve karıştırılması. Kütle transferine etki eden tasarım parametreleri, biyolojik reaktörlerde ısı transferi, biyolojik reaktörlerin sterilizasyonu anlatılmaktadır. Aerobik ve anaerobik biyolojik prosesleri hakkında teorik bilgi verilip laboratuvar uygulamaları gösterilmektedir.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
SOİL AND GRD.WATER POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
BİLGİSAYAR HABERLEŞMESİNDE VERİ İLETİMİ

Ders Kodu

CMPE331

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin temel amacı veri haberleşme ve bilgisayar iletişiminde gerekli olan temel prensipleri sunmaktır. Konular aşağıdaki gibi yer almaktadır: Veri iletişimine giriş, temel kavramlar, ağ modelleri, sinyaller, kodlama ve modulasyon, dijital veri iletimi, iletim medyası, hata lgılama ve düzeltme, veri bağlanti konrölü ve protokolleri, yerel alan ağları, anhtarlama, ağ ve internetworking cihazları ve internet adresleme.
DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

Ders Kodu

PNGE340

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi ve genç nüfusu ile bölgede en çok enerji tüketeni ülkelerdendir. Yüksek enerji ithalat bağımlılığı, öz kaynakların yetersiz kullanımı, yüksek enerji yoğunluğu, enerji fiyatlarının pahalılığı ve birkaç ülkeye yüksek oranda bağımlılık gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyadır. Buna karşın, yenilenebilir kaynaklarının yüksek potansiyelinin devreye konulması, enerji verimliliğinin arttırılması ve akılcı talep tarafı yönetimiyle, daha bağımsız ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulabilir. Dolayısıyla Türkiye, öğrencilere; enerji politikasında ne yapılmaması ve ne yapılması gerekir sorularına birlikte yanıt verebileceği, çok uygun bir örnek sunmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz coğrafyasının merkezindeki konumu ile bölgedeki hidrokarbon keşifleri için çok önemli bir piyasadır. Ayrıca jeopolitik mücadelede başlıca aktörler arasındadır. Türkiye enerji politikasının, bölge enerji jeopolitiği ile birlikte öğrenilmesi, öğrencilere gelecekteki profesyonel yaşamları için olağanüstü bir örnek ve olanak sunmaktadır.
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

INDE282

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Derste mühendislik öğrencilerinin yeni milenyum içerisinde etkin birer lider olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, Mühendislik Yönetiminin fonksiyonları olan Planlama, Organizasyon, Liderlik ve Kontrol'ün incelenmesi. Ayrıca, yönetim teknikleri, yönetim içerisindeki matriks sistemi, motivasyon, tahmin sistemleri incelenecektir. Bu ders öğrenciye; teknik bilgi (mühendislik ve bilim anlayışı ve yeterlilik); insan (bir grup içinde ortak bir çaba oluşturmak için yetenek); kavramsal (toplam sistem olarak yönetim süreci ve kurumsal analitik düşünce uygulama yeteneği) vermeye çalışır. Mühendislik Yönetimi dersi boyunca, vurgu, takım tabanlı yaklaşımlar üzerine yerleştirilen yazılı ve sözlü iletişim becerileri, teknoloji ve sürekli gelişim yönetimi öğrenciye aktarılmaktadır. Öğrencinin grup içinde çalışarak kendini rahat ifade edebilmesi de dersin amaçlarındandır.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Ders Kodu

CMPE425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste Mobil uygulama geliştirme, mobil uygulama platformları, Java yazılım dili kullanarak Nesneye dayalı programlama yapma, XML ve Android uygulamaları, Android kullanıcı arabirim tasarlama, Kullanıcı arabirimi geliştirme, resim gösterme ve menuler, verinin sürekliliği, konum temelli servisler, ağ servisleri ile iletişim, Android uygulamasını yayınlama konuları işlenecektir.
ENERJİ ETÜDÜ

Ders Kodu

ENRE315

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, bir evin ya da küçük bir işletmenin enerji kayıplarını azaltmak enerji etüdünün nasıl yapılacağını öğrenirler. Ders aydınlatma, elektriksel cihazlar, elektronik aletler, bina cephesi, elektrik makineleri ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile su tasarrufu konularını içerir. Ayrıca, öğrenciler rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji çözümlerini kullanarak binanın enerji indeksine katkıda bulunmayı öğrencirler. Buna ek olarak, binaların enerji kullanım yoğunğunun hesaplanması ve enerji analizlerinin yapılması derste yer alır. Öğrenciler, enerji sistemlerinin performans değerlendirmelerini yapmak için çalışma sayflarını kullanmayı öğrenirler.
BİYOMETRİK SİSTEMLERE GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE466

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Biyometrik Sistemlere Giriş dersinde öncelikle tek karakter ve birden çok karaktere odaklanan biyometrik sistemlerinin çalışması, tasarımı, test edilmesi ve uygulanmasına giriş yapıyor. Başlıca gelişmekte olan biyometrik teknolojilerin (parmak izi, yüz, el, iris, el geometrisi, avuç içi, el yazısı, imza, ses vs.) performansı ve bu sistemlerin güvenlik ve gizlilik yönleri ile ilgili konular ele alınacaktır. Öğrencilere çeşitli biyometri (özellikle imza biyometrik yöntemi) veri işleme ve kabul edilebilir performans oranları elde etmek için kullanılan istatistiksel yöntemler (örneğin yanlış kabul oranı,yanlış ret oranı, eşit hata oranı ve doğru sınıflandırma oranı) tanıtılacaktır. Gerçek sistemlerden örnek uygulamalar ve gerçeklenmeleri de ders kapsamında öğrencilere anlatılmakta ve incelenmektedir.
ADVANCED DIGITAL ELECTRONICS

Ders Kodu

EELE322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

0
.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENRE308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çeşitli çeşitli ekipman ve sistemlerin enerji verimliliğine dair alınacak tedbirleri içerir. Bir sistem içerisinde oluşan kayıpların hesaplanmasında kullanılan yöntemler ve enerji tasarufu sağlayan partik yollar derste incelenir. Ayrıca, bu ders enerji kullanımının ve yönetiminin bilimsel temellerini ve prensiplerini gözden geçirir. Buna ek olarak, enerji verimliliği ve tasarrufu yöntemleri ekonomik ve yaşam döngüsü maliyet analizleri ile ele alınırlar. B udersin amacı, öğrencilerin kendi enerji bütçelerini yönetmelerinde ve başarılı bir şekilde enerji verimliliği politikaları geliştirmelerinde katkıda bulunmak ve bu konularda yeterli anlayış geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Derste, aydınlatma, bina cephesi ve havalandırma sistemleri ile ilgili enerji verimliliği konuları incelenir.
NETWORK ANALYSİS

Ders Kodu

INDE301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GÖMÜLÜ SİSTEMLER

Ders Kodu

CMPE455

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste, programlanabilir gömülü sistemler ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Verilen bu bilgiler, gömülü sistem kavramını anlama becerisini çevrimdışı ve çevrimiçi uygulamalarda geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bu dersin ana amacı, öğrencilere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik olarak da farklı gömülü sistemler ile ilgili bilgi vermektir. Ayrıca, derste gömülü sistemlerin ortak özellikleri ve bölümlendirme özelliklerinin yanında girişler, çıkışlar, kesintiler ve zamanlama teknikleri gibi konular değinilecektir. Farklı gömülü sistem türlerine bağlı olarak ilgili programlama dilleri kullanılarak gömülü sistemlerin programlaması yapılacaktır. Son olarak, öğrencilerin temel bilgilerini genişletmek için, çeşitli donanım yazılım tasarımları ve geliştirme araçları tanıtılacaktır.
TOPRAK VE YERALTI SU KİRLİLİĞİ

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ VE CİHAZLARI

Ders Kodu

BIOE303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Dersin amacı moleküler biyoloji ve biyoteknoloji, hücre mühendisliği, doku mühendisliği alanlarında ve ayrıca ilaçlarda kullanılan biyomaddelerin biyomedikal ölçüm sistemleri hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Uygulamalar, diyagnoz ve tedavi, biyomedikal enstrümentasyon yönetimi, güvenlik konuları, biyomedikal teknoloji ve biyomedikal mühendislik ve bunların güncel drumu ile geleceği bu kursun içerikleri arasında yer almaktadır. Bu ders fizyolojikal sinyalleri, biyomedikal sensörleri, analog sinyal amplifikasyonu ve filtrelemesini, dijital edinme, dijital filtreleme ve işleme, ve bazı ortak enstrümentasyon platformları hakkında geniş bir bakış açısını içeririr. Ayrıca ders, biyolojik sinyallerin dijital işlenmesi, kalbin fizyolojisi ve elektrocordiogram (ECG), kan basıncı ölçümleri, beyin fizyolojisi ve elektroansefalo (EEG), elektromiyografi, biyolojik sıvıların elektromekaniği hakkında bilgiler ihtiva etmektedir.
BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU

Ders Kodu

CMPE485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR AĞ TASARIMI VE UYGULAMALARI

Ders Kodu

CMPE431

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders TCP/IP ve Internet uygulamalarının, temel çalışma prensiplerini ve mimarisinin bilgisayar ağları ile nasıl desteklendiğini anlatmaktadır. Ders özellikle uygulama katmanı mimarilerine (istemci/sunucu, uçtan uca) ve protokollerine (HTTP-Web, SMTP-eposta, vb.), taşıma katman operasyonları (güvenilir taşıma, sıkışıklık ve akış kontrolü, UDP, TCP, vb.) Ağ katmanı işleyişi (yönlendirme, adresleme, vb.) konularına odaklanacaktır. Öğrenciler bu dersi tamamlandıktan sonra İnternet'in mimarisini ve nasıl evrim geçirdiğini anlayabilmek için gerekli olan bilgiyi kazanacaklardır. Ayrıca İnternet'in nasıl çalıştığını ve evrim geçirdiğini anladıktan sonra nasıl kendi TCP/IP uygulamalarını ve protokollerini tasarlayıp, kodlayabilmeyi öğreneceklerdir. Bunun yanında uygulamalarda ortaya çıkan basit kurulum ve performans problemlerini de nasıl çözebileceklerini öğreneceklerdir.
KUYU LOG ALIMI

Ders Kodu

PNGE350

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Kuyu log alımının tüm detayları ile anlaşılabilmesi amacıyla tasarlanmış bir ders niteliğindedir. Arama sondajlarının göreceli olarak daha büyük derinliklerede gerçekleştirilmesi durumunda, elde edilen karot ve devridaim çamuru içerisindeki kırıntılar yeraltı ile ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır. Ancak, özellikle petrol ve doğal gaz araştırması söz konusu olduğunda, herhangi bir sonuca varabilmek için fazladan jeofizik bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, ekte verilen başlıklar kapsamlı biçimde incelenecektir: Kuyu logu alınmasına ilişkin temel kavramlara giriş, kuyu logu almaya yönelik gerekli ekipman, kuyu logu alma ekipmanlarının nitelikleri, yakın çevredeki sondaj kuyularının ve bu kuyularla ilgili jeolojik-jeofizik verilerin ve niteliklerin araştırılması, farklı kaya türlerinin elektriksel özellikleri, SP log alımı, normal ve lateral loglar, laterologlar, ikili laterologlar, endüksiyon logları, ikili endüksiyon logları, mikrorezistivite logları, konvansiyonel yorumlama teknikleri, özellikli yazılımlarla bilgisayar destekli yorumlama teknikleri.
THERMAL POWER ENGİNES

Ders Kodu

MCLE446

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ

Ders Kodu

ENGI416

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, mühendislik öğrencilerine sıfırdan kapsamlı bir anlayış sağlamaya odaklanarak Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin karmaşık dünyasını keşfetmek üzere tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler farklı platformları keşfedip algılama ve harekete geçirme teknolojilerini analiz ederek IoT cihaz programlama konusunda uzmanlaşacaklardır. Bu ders, IoT sistemleriyle ilgili ağ oluşturma ilkeleri, ana taşıyıcı tasarım stratejileri ve güvenlik uygulamalarını vurgulayacaktır. Öğrenciler gerçek dünya deneyimi sağlamayı amaçlayan pratik ödevlerle desteklenecektir. Projeler, dağıtılmış bir Wi-Fi izleme hizmetinin kullanılması ve endüstriyel ortamlar için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir IoT hizmet platformunun oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, endüstriyel mühendislik ortamlarında yaygın olarak karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olup IoT teknolojileri hakkında kapsamlı bir anlayış elde edeceklerdir.
CEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE494

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencilerin isteği ve öğretim üyesinin ilgisine bağlı olarak, ileri düzeyde çeşitli çevre mühendisliği konularını kapsamaktadır. Dersin konusu olabilecek bazı örnekler şunlardır: Hava kirliliği kaynakları, kuru ve sıvı birikim prosesleri, gaz ve katı madde örneklemesi ve analiz metodları, hava kirliliğine meteorolojinin etkisi, hava kalite standartları ve yasalarının anlatımı; "Yeni ortaya çıkan kirleticiler" in arıtma tesislerinde ve çevrede bulunması ve taşınma mekanizması, bu tip kirleticilerin çevrede bulunan organizmalara olan ekotoksikolojik etkileri ve bu tip kirleticileri karşı geliştirilen risk yönetimi anlatımı; çevresel biyoteknoloji uygulamaları ile biyolojik reaksiyonlar kulanılarak çok çeşitli ürünlerin elde edilmesine yönelik (gıda, hormon, antibiyotik, temizlik malzemeleri, biyogaz vb) yapılacak anlatımlar.
ARTIFICIAL ORGANS

Ders Kodu

BIME404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Çıktıları

Elektrik – Elektronik Mühendisliği program çıktıları, programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamaktadır.
PÇ1:   Matematik, fen bilimleri ve Elektrik – Elektronik Mühendisliği mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi edinmeli.
PÇ2:   Elektrik – Elektronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisini edinmeli.
PÇ3:   Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde Elektrik – Elektronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisini edinmeli.
PÇ4:   Elektrik – Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi edinmeli.
PÇ5:   Karmaşık Elektrik – Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinmeli.
PÇ6:   Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisini edinmeli.
PÇ7:   Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinmeli.
PÇ8:   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini edinmeli.
PÇ9:   Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinmeli.
PÇ10:  Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmalı.
PÇ11: Elektrik – Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda bilgi sahibi olmalı.

Eğitim Amaçları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları, mezunlarımızın mezuniyet sonrası yakın bir gelecekte gerçekleştirmeleri beklenen önemli başarıları temsil etmektedir. Elektrik – Elektronik Mühendisliği programından mezun olan Elektrik – Elektronik Mühendislerinin aşağıdaki eğitim amaçlarından bir veya daha fazlasını gerçekleştirmeleri beklenir:
EA1:  Ulusal veya uluslararası proje ve kuruluşlarda görev almak ve farklı meslek grupları ile işbirliği kurmak.
EA2:   Mesleki ve toplumsal normları geliştirmek ve katma değer yaratan EEM uygulamalarını gerçekleştirmek.
EA3: Seminer, kurs, sertifikalı eğitim programları ve sempozyum gibi etkinliklerle güncel kalmak ve rekabet etmek.
EA4: Lisansüstü çalışmalar gerçekleştirmek veya endüstriyel kuruluşların araştırma geliştirme (AR-GE) birimlerinde görev yapmak.