Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Süre 4 Yıl
Başvur
gastronomi ve mutfak sanatları lisans gastronomi ve mutfak sanatları lisans gastronomi ve mutfak sanatları lisans

Program Hakkında

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, sektöre dair gerekli teorik ve pratik bilgi ve becerilerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası platformda rekabet edebilecek nitelikte yerel ve dünya mutfaklarını tanıyan ve hazırlayabilen, yiyecek içecek sektöründe üst düzey yöneticilik yapabilen, yemek pişirebilmenin yanında mutfağın diğer disiplinlerle olan ilişkisini de analiz edebilen şef adayları yetiştirmeyi amaçlar. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı tecrübeli ve bilgili Gastronomi Uzmanları yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin dünyadaki değişimleri yakından takip edebilecekleri ortamlar yaratmak ve sektörle birebir ilişki kurarak öğrencilerin pratik becerilerini artırmak programın hedefleri arasındadır. Öğrencilerin farklı kültürler ve mutfaklara ilişkin bilgi birikimlerini artırabilmek adına seminer ve atölye çalışmaları düzenlemek ve sektörünü önde gelen şef ve gurmeleri ile öğrencileri sürekli bir araya getirmek hedeflenir.

Eğitim Olanakları

Gastronomi programının amacı mutfak kültürünün estetik düzeyinin yükseltilmesi ve korunup geliştirilmesi için oluşturulmuştur. Gastronomi, kendini aşçılık, işletme konusunda geliştirmek isteyenler için ideal bir bölümdür. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi programı farklı işletme veya yemeğe merakı olanlar için daha öncelikli bir lisans programıdır. Yurt içi ve dışı ünlü restoranlar veya otellerde çalışmak için uygun fırsatları öğrencilere sunar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi programı öğrencilere sunduğu uygulamalı mutfağı ile teoriyi uygulama ile harmanlama olanağı sunar. Öğrencilerin üniversite içinde de haftalık iş deneyimi kapsamında çalıştıkları restoran ve konuk ağırlama evi mevcuttur.

gastronomi ve mutfak sanatları lisans

Kariyer Alanları

Gastronomi uzmanları; turizm, seyahat ve ulaştırma sektörlerinde restoran veya otel gibi yoğun olarak müşterilerin yararlandığı yeme, içme, eğlenme ve konaklamanın da birlikte yapılabildiği uygun mekânları bulunan yerlerde çalışırlar. Genellikle özel müşteri portföyüne sahip toplantı ve yemeklerin verilebildiği büyük lokanta ve restoranlarda çalışma imkânları mevcuttur. Gastronomi uzmanları ayrıca gıda ürünlerinin işlendiği ve anında müşteriye sunulabildiği yerlerde görev yaparlar. İlave olarak yemek veren endüstriyel usullerle üretim yapan yemek fabrikalarında da görev yaparlar. Aynı şekilde hizmetler sektörü alanında da gelişerek değişen restoran ve fast food işletmeleri de istihdamda etken olabilecektir. Ayrıca, öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak bu alanda doktor unvanına da sahip olabilirler.

İletişim

Turizm ve Otel İşletmecliği Yüksekokulu
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE126
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2391
Yüksekokul E-posta: secretary-sthm@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: ouludag@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARINA GİRİŞ

Ders Kodu

GACA101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Gastronomi ve mutfak sanatları kavramlarının ve kapsamının genel çerçeve ile birinci sınıf öğrencilerine tanıtımı amaçlanır. Öğrenciler, edebiyat, tarih felsefe, din, iletişim, siyaset ve sosyal bilimler gibi geniş bir alanı keşfetme fırsatı elde edeceklerdir. Bu derste öğrenciler gıdaların yapısı (dokusu) ve lezzetine etki eden faktörleri inceleyecek, gıdaların özelliklerini algılamaya yarayan duyularını geliştirme fırsatı bulacak, kişilerin lezzet algıları ve yemek seçimlerini etkileyen kültürel faktörleri değerlendirecek ve edindikleri bulgu ve deneyimleri araştırma ve problem çözme esnasında kullanabilecek aşamaya geleceklerdir. Bu ders, gıdaların kalitesinin ve/veya kalite özelliklerinin anlaşılması ve gıdalar arasındaki farklılıkların (örneğin gıdaların nasıl hazırlandığı / üretildiği ve kimler için üretildiği gibi) algılanması üzerine yoğunlaşacaktır.
GASTRONOMİDE YİYECEK ÜRETİMİ–I

Ders Kodu

GACA103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencinin mutfak teknikleri dersinde öğrendiği teorik ve pratik bilgileri geliştirebilmesine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte dersin diğer hedefleri arasında öğrenciye reçeteyi okumak, reçeteye bağlılık, mise en place (ön hazırlık) yapmak, ekip çalışmasına uyum sağlamak ve hiyerarşiye uymak gibi alanda önemli olan yetileri kazandırıp dünya standartlarında üretim yapmayı öğretmek bulunmaktadır. Derste, öğrenci mutfak teknikleri dersinde gördüğü, uluslararası kesim teknikleri, bağlama teknikleri (kıvam artırıcı), pişirme metodları ve teknikleri ve ana sosları uluslararası reçeteler eşliğinde uygular ve tekniklerini güçlendirir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci temel hazırlık yapmak, malzeme seçimi, malzemeye göre pişirme tekniği uygulamak ve ürünleri doğru sırasına göre uygulamak gibi yetiler de kazanır.
MUTFAK TEKNİKLERİ–I

Ders Kodu

GACA105

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Within the scope of the course, the student learns many cutting techniques and measures such as rondell, peysanne, brunoise, macedoine, julienne created at world standards. In stock varieties, it is ensured that the content and technical information of meat, fish, vegetables and chicken stocks are mastered. It is aimed for the students to learn why and how the spices such as sachet d'epices and bouquet garni are used as aroma and flavoring agents. It is aimed to convey the appropriate equipment and tools, binder products and emulsifiers used in sauce and soup making, and correct usage technical information. The stages of making the main sauces and their derivatives are transferred to the student.
GASTRONOMİDE HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-I

Ders Kodu

GACA151

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Ders kapsamında öğrenciler hatfada 1 gün otel, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek işletmeleri mutfaklarında çalışmak suretiyle pratik ve deneyim kazanırlar. Burdaki amaç öğrencinin ders yılı boyunca biriktirdiği tüm bilgiler, geliştirdiği tüm becerilerini, tamamen farklı profesyonel iş ortamlarında profesyonel iş arkadaşlarıyla beraber çalışarak elde etme şansına erişmesidir. Bu sayede öğrenci mesleğin zorluklarıylada yüzleşme fırsatı bulup, hiyerarşi sisteminin nasıl çalıştığını öğrenecek,sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi öğrenip, serviste (line) ve hazırlıkta (prep) çalışma fırsatı yakalayarak deneyim kazanarak ileriki evrelerde ruhsal ve bedensel olarak hangi bölüme daha yatkın olduğunu kavrama ve öğrenme fırsatı yakalayacaktır ve iş başvurularnı yaparken daha bilinçli olup işe başladıktan sonraki adaptasyon dönemini daha rahat bir şekilde atlatacaktır
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
BESLENME, HİJYEN VE SANİTASYON

Ders Kodu

NUTR150

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Derste beslenmenin temel kavramları, makro ve mikro besin öğeleri, besin grupları irdedelenir. Öte yandan yiyecek ve içecek işletmelerindeki çalışanların kişisel hijyenin önemi, mutfak ve kullanılan araç gereçlerin sanitasyonu, sağlıklı üretim için dikkat edilmesi gereken hijyen adımları, HACCP ve ISO kavramları ile kalite ve hijyen standartları öğretilmektir. Dersin sonunda öğrenciler toplu yiyecek üretimi yapılan yerlerde gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması için gerekli kuralları öğrenmiş olurlar. Gıdaların depolanması, hazırlanması, pişirilmesi, çözdürülmesi ve sıcak tutulması sırasında gıda güvenliği ve bu süreçte tüm hijyen faktörlerinin (kişisel, üretim, ekipman ve benzeri) sağlanması için gerekli bilgileri içerir. Gıda kaynaklı hastalık ve zehirlenmelere yol açacak nedenleri ortadan kaldırmayı, kişisel ve besin hijyenini sağlamayı ve kalite güvence sistemlerini etkin bir şekilde nasıl uygulanabileceğini öğretilmektedir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARİ İÇİN YİYECEK TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

GACA102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste yiyecek üretiminde kullanılan işlenmemiş gıdaların teknoloji yardımıyla yapısındaki değişim ve ne tür yöntemlerle hazırlanarak tüketiciye ulaştırıldığının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenciler, ülkemiz gıda sanayi (süt ve süt ürünleri, et, donmuş gıda, baharatlar) ve hazır gıda tedarikinde firmaların gerekli koşulları sağlamak için izledikleri süreçleri irdeleyeceklerdir. Bu derste uluslararası pazarda rekabet ederken kalite standartlarının yakalanabilmesi için ürünlerin nasıl işlendiği öğretilir. Yiyecek ürünlerinin üretimi, pazarlaması ve denetimi konusunda gıda endüstrisinde kullanılan teknolojik gelkişmeler aracılığıyla kullanılan ekipmanlar, üretilen ürünler ve üretim teknikleri, yeni üretim tasarımları konusunda bilgi sahibi olarak öğrenciler gastronomi ve gıda sektöründeki ara eleman ihtiyacınına yanıt verebilecek bilgiye sahip olurlar. Bu derste ayrıca yiyecek teknolojisini etkileyen faktörlere de değinilir.
GASTRONOMİDE YİYECEK ÜRETİMİ–II

Ders Kodu

GACA104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencinin mutfak teknikleri dersinde öğrendiği teorik ve pratik bilgileri geliştirebilmesine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte dersin diğer hedefleri arasında öğrenciye reçeteyi okumak, reçeteye bağlılık, mise en place (ön hazırlık) yapmak, ekip çalışmasına uyum sağlamak ve hiyerarşiye uymak gibi alanda önemli olan yetileri kazandırıp dünya standartlarında üretim yapmayı öğretmek bulunmaktadır. Derste, öğrenci mutfak teknikleri dersinde gördüğü, uluslararası kesim teknikleri, bağlama teknikleri (kıvam artırıcı), pişirme metotları ve teknikleri ve ana sosları uluslararası reçeteler eşliğinde uygular ve tekniklerini güçlendirir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci Fransız mutfağının temel alındığı tekniklerin temel kavramlarını öğrenir ve temel hazırlıkları yapmak, malzeme seçimi, malzemeye göre pişirme tekniği uygulamak ve ürünleri doğru sırasına göre uygulamak gibi yetiler de kazanır.
MUTFAK TEKNİKLERİ-II

Ders Kodu

GACA106

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kapsamında öğrenciler uluslararası pişirme tekniklerinde kullanılan uygun ekipman ve araç gereçleri tanır ve kullanır. Temel pişirme tekniklerinden kuru pişirme, ıslak pişirme ve kombinasyon teknikleri detaylarıyla öğretilir (roasting, baking, frying, deep fry, sous vide, steaming, stewing, grilling ve benzeri). Bu derste ayrıca Mutfak Teknikleri-I dersinde öğrenilen kavramların uygulaması pişirme teknikleri aracılığıyla pekiştirilkir. Aynı zamanda ekipman ve araç gereçlerin çalışma prensiplerinin öğretilmesi hedeflenirken tekniklere ilişkin tüm aşamalar detaylarıyla aktarılır. Ders en genel şekliyle yemek üretimi; planlanan menülere uygun yiyecek ve içecek maddelerinin tedarik edilmesi çeşitli ön işlemlerden geçirilen ürünlerin pişirme aşamasına kadar olan kısmını ele alır. Mutfak terimlerinin ve komutlarının uluslararası anlamlarını öğrenen öğrencilerimizin uluslararası mutfaklarda iletişim konusunda ileri seviyede olmaları amaçlanır.
MUTFAK VE YİYECEK TERMİNOLOJİSİ

Ders Kodu

GACA108

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Yiyecek ve içecek sektöründe kullanılan yiyecek maddeleri, tatlandırıcıları, ürünü işleme şekilleri, üretim yöntemleri, kesim ve pişirme teknikleri, küresel olarak ün kazanmış her kültürden yemeklerin teorik bilgileri, mutfaktaki hiyerarşi sisteminin bütün dalları ve görev tanımları hakkında bilgi verilmektir. Profesyonel mutfaklarda kullanılan uluslararası gastronomi sözlüğünün öğrenilmesi hedeflenerek kullanılan ekipmandan aşçı üniformasının detaylarına ve bunların sebeplerine kadar uzanan çok geniş kapsamlı konular içerir. Bu ders ile birlikte öğrenciler gastronomi dünyasının bahsi geçen ortak sözlüğünü öğrenerek gittikleri tüm ülkelerde zorluk çekmeden mutfaklara adapte olabileceklerdir. Dersin amacı meslek hayatları boyunca kullanacakları ve yapacakları gündelik görevleri daha profesyonel ve pratik bir şekilde tamamlayabilmelerini sağlayacak mutfak terimlerinin temellerini öğrencilere aktarmaktır.
GASTRONOMİDE HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-II

Ders Kodu

GACA152

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Ders kapsamında öğrenciler hatfada bir gün otel, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek işletmeleri mutfaklarında çalışmak suretiyle pratik ve deneyim kazanırlar.Burdaki amaç öğrencinin ders yılı boyunca biriktirdiği tüm bilgiler,geliştirdiği tüm becerilerini, tamamen farklı profesyonel iş ortamlarında profesyonel iş arkadaşlarıyla beraber çalışarak elde etme şansına erişmesidir.Bu sayede öğrenci mesleğin zorluklarıylada yüzleşme fırsatı bulup,hiyerarşi sisteminin nasıl çalıştığını öğrenecek,sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi öğrenip, serviste (line) ve hazırlıkta (prep) çalışma fırsatı yakalayarak deneyim kazanarak ileriki evrelerde ruhsal ve bedensel olarak hangi bölüme daha yatkın olduğunu kavrama ve öğrenme fırsatı yakalayacaktır ve iş başvurularnı yaparken daha bilinçli olup işe başladıktan sonraki adaptasyon dönemini daha rahat bir şekilde atlatacaktır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
YİYECEK VE İÇECEK İÇİN MUHASEBE İLKELERİ

Ders Kodu

ACFN205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
This course aims to integrate the special accounting requirements of the hospitality industry with generally accepted accounting principles. It defines basic principles and concepts as they relate to practical accounting problems, analyzes a business transaction into its debit and credit elements. With this course students complete the accounting cycle: journalize entries, post to general ledger, adjusting entries, and prepare financial statements. The course also interprets various accounting data and appropriately applies basic principles of accounting to the problems of operating a business in the hospitality industry. The students more focusing, hospitality accounting in action, recording process and adjusting an account.
MESLEKİ MUTFAK SANATLARI İNGİLİZCESİ-I

Ders Kodu

ENGL209

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Turizme yönelik temel akademik İngilizce dersi. Profesyonel yazı yazma, konuşma, dinleme becerilerinin geliştirilmesi; Öğrencilerin bölümleriyle ilgili mesleki anlamda kelime hazinelerinin zenginleştirilmesine yardımcı olunması. Yabancı Dil I dersi kapsamında verilen İngilizce eğitimi, başlangıç düzeyinde (beginner level) ve orta düzeyde (elementary level) yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konuları uygulamaya dökülerek yürütülür. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde uygulamaya dökebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir. Online ve interaktif aktivite, faaliyet ve diyaloglarla öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlaması Pratik bir sekilde sağlanır.
GASTRONOMİDE YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ

Ders Kodu

GACA201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı; Yiyecek ve içecek hizmetleri ve memnuniyeti ile ilgili temel kavramlari icerir. Yiyecek ve içecek işletmelerinin sınıflandırılması ve bölümlendirilmesi. Görev dağılımı ve bu gorevlerde izlenmesi gereken yollar ve derste yiyecek içecek ünitelerinin ön kısmının (servis) etkin yönetimini sağlayacak genel terminoloji, kavram ve prosedürler çerçevesinde etkin planlama, operasyon ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilir. Öğrenciler bu işletme prosedürlerini (POS sistemlerini kullanmak, misafir şikayetlerini çözmek , siparis almak, öneri yolu ile satış tekniklerini kullanmak ve mesai öncesi vardiya toplantısını yönetmek gibi) ve servis tekniklerini öğrenerek, “L’Atelier Bleu” adlı uygulama restoranında nasıl misafir odaklı, karlı, kaliteli servis verileceğinin eğitimini alırlar. Öğrenci gastronomi ve turizm sektöründeki insan ilişkilerinin önemini bu derste kavrar.
GASTRONOMİDE YİYECEK ÜRETİMİ-III

Ders Kodu

GACA203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencinin mutfak teknikleri dersinde öğrendiği teorik ve pratik bilgileri geliştirebilmesine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte dersin diğer hedefleri arasında öğrenciye reçeteyi okumak, reçeteye bağlılık, mise en place (Ön hazırlık) yapmak, ekip çalışmasına uyum sağlamak ve hiyerarşiye uymak gibi alanda önemli olan yetileri kazandırıp dünya standartlarında üretim yapmayı öğretmek bulunmaktadır. Derste, öğrenci mutfak teknikleri dersinde gördüğü, uluslararası kesim teknikleri, Bağlama teknikleri (kıvam artırıcı), pişirme metotları ve teknikleri ve ana sosları kuzey İtalyan mutfağına ait reçeteler eşliğinde uygular ve tekniklerini güçlendirir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci temel hazırlık yapmak, malzeme seçimi, malzemeye göre pişirme tekniği uygulamak ve ürünleri doğru sırasına göre uygulamak gibi yetiler de kazanır.
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA İLKELERİ

Ders Kodu

GACA207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
To teach chef candidates menu design and planning, taking new gastronomic trends into account. In the course, students will learn how market research, menu planning finances, and recipe cost relate to menu planning. Depending on the duration of the menu, the most appropriate material selection and fonts to be used while writing the menu content, the size of the text, and the menu card size to be preferred will be transferred to the student. While planning the menu, you can do so based on a concept, determine the most suitable location for the concept, which menu type to choose, the equipment needed, and the menu design and arrangement include the course's main objectives.
GASTRONOMİDE HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-III

Ders Kodu

GACA251

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Ders kapsamında öğrenciler hatfada 1 gün otel, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek işletmeleri mutfaklarında çalışmak suretiyle pratik ve deneyim kazanırlar.Burdaki amaç öğrencinin ders yılı boyunca biriktirdiği tüm bilgiler,geliştirdiği tüm becerilerini,tamamen farklı profesyonel iş ortamlarında profesyonel iş arkadaşlarıyla beraber çalışarak elde etme şansına erişmesidir.Bu sayede öğrenci mesleğin zorluklarıylada yüzleşme fırsatı bulup,hiyerarşi sisteminin nasıl çalıştığını öğrenecek,sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi öğrenip, serviste (line) ve hazırlıkta (prep) çalışma fırsatı yakalayarak deneyim kazanarak ileriki evrelerde ruhsal ve bedensel olarak hangi bölüme daha yatkın olduğunu kavrama ve öğrenme fırsatı yakalayacaktır ve iş başvurularnı yaparken daha bilinçli olup işe başladıktan sonraki adaptasyon dönemini daha rahat bir şekilde atlatacaktır.
Dördüncü Dönem
MESLEKİ MUTFAK SANATLARI İNGİLIZCESİ-II

Ders Kodu

ENGL210

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Turizme yönelik temel akademik İngilizce dersi. Profesyonel yazı yazma, konuşma, dinleme becerilerinin geliştirilmesi; Öğrencilerin bölümleriyle ilgili mesleki anlamda kelime hazinelerinin zenginleştirilmesine yardımcı olunması. Yabancı Dil I dersi kapsamında verilen İngilizce eğitimi, başlangıç düzeyinde (beginner level) ve orta düzeyde (elementary level) yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konuları uygulamaya dökülerek yürütülür. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde uygulamaya dökebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir. Online ve interaktif aktivite, faaliyet ve diyaloglarla öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlaması Pratik bir sekilde sağlanır.
SEKTÖR STAJI-I

Ders Kodu

GACA200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Öğrencilerin teoride edindikleri bilgiyi pratiğe uyarlanmasının amaçlandığı yaz dönemi stajı mezuniyetin ön koşullu Kredi:siz dersi olarak öğrenci-sektör etileşimini hedeflemektedir. Öğrenciler 40 iş günü staj yapmak sureti ile stajlarını tamamlayabilirler. Öğrenciler stajları süresince öğrendiklerini ve sektörde edindikleri tecrübelerini staj raporlarına ek olarak işletme tarafından onaylanacak staj dosyasına eklemek suretiyle hazırlamakla yükümlüdürler. Öğrenciler stajlarını beş-yıldızlı otellerde, tatil köylerinde, havayolları ikram hizmetlerinde, A-klas restoranlarda ve UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği staj komisyonu tarafından onaylanan diğer tüm turizm ve otelcilik kurumlarında tamamlayabilirler. Öğrencilerin gelişimini incelemek için UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu staj koordinatörü ile işyeri yöneticileri arasında periyodik görüşmeler yapılmak suretiyle öğrenciler denetlenmektedir. İlk dört dönemini tamamlayan öğrenciler yaz stajlarına kayıt hakkı elde ederler.
YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ

Ders Kodu

GACA202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Turizm ve otelcilik sektörüne bağlı tüm yiyecek ve içecek işletmelerinin yönetimi, kapsamı, yiyecek içecek yönetim fonksiyonları ve önemi konularında çalışma hayatında ihtiyaç duyulan bilgiler aktarılır. Yönetim becerileri kazanmak, planlama, organizasyon, kontrol, liderlik, klasik ve modern yönetim sistemlerinin karşılaştırılması, yiyecek içecek işletmelerinden vaka örnekleri analizleri ile dersin konuları arasında yerini alır. Bu derste yiyecek içecek departmanlarını restoran, bar ve otellerin organizasyon yapısı tanıtılacak, birimlerim görev ve sorumlulukları öğretilecektir. Otel işletmeleri, restoran ve barlarda içecek seçimi, servis çeşitleri ve yiyecek içecek aşamaları, yiyecek içecek devri, konuk ilişkileri, yiyecek-içecek pazarlama çalışmaları ele alınacaktır. Geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmak.
GASTRONOMİDE YİYECEK ÜRETİMİ-IV

Ders Kodu

GACA204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencinin mutfak teknikleri dersinde öğrendiği teorik ve pratik bilgileri geliştirebilmesine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte dersin diğer hedefleri arasında öğrenciye reçeteyi okumak, reçeteye bağlılık, mise en place (ön hazırlık) yapmak, ekip çalışmasına uyum sağlamak ve hiyerarşiye uymak gibi alanda önemli olan yetileri kazandırıp dünya standartlarında üretim yapmayı öğretmek bulunmaktadır. Derste, öğrenci mutfak teknikleri dersinde gördüğü, uluslararası kesim teknikleri, bağlama teknikleri (kıvam artırıcı, Pişirme metotları ve teknikleri ve Ana sosları güney İtalyan mutfağına ait reçeteler eşliğinde uygular ve tekniklerini güçlendirir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci temel hazırlık yapmak, malzeme seçimi, malzemeye göre pişirme tekniği uygulamak ve ürünleri doğru sırasına göre uygulamak gibi yetiler de kazanır.
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SATIN ALMA VE MALİYET KONTROLÜ

Ders Kodu

GACA206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Öğrenciler ürünlerinin satın alınması, mal kabulü, depolanması ve talep üzerine ilgili bölümlere aktarılması süreçlerini günlük, haftalık, aylık ve çeyrek dönemeler de yiyecek ve içecek maliyet kontrolü hesaplamalarını, dünyaca kabul görmüş muhasebe yaklaşımlarını öğreneceklerdir. Bu ders boyunca ilgili yazılımların maliyet kontrolü modüllerinden faydalanılacaktır. Öğrenciler işletme bütçelerinin takibi, menü mühendisliğinin uygulanması, satin alma ve tesellüm denetiminin sağlanması, depolama ve sevkiyat faaliyetlerinin denetimi, yiyecek ve içecek maliyet ve gelirlerinin hesaplanması, analizi ve raporlanması konularına odaklanacaklardır. Ders aşağıdaki konulardan oluşmaktadır; Ürün seçimi, satin alma prosedürleri, stok kontrolü, menu fiyatlama, yiyecek maliyet, satış, kar planlaması, gelir kontrolü, stok düzeyleri, bozulma, atık stok değeri ve menü analizi.
MENÜ PLANLAMA VE TASARIMI

Ders Kodu

GACA208

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yiyecek içecek işletmelerinde gastronomi alanındaki yeni trendler göz önünde bulundurularak menü tasarım ve planlamanın şef adayları tarafından nasıl yapılacağını öğretmektir. Derste pazar araştırması, menü planlamanın mali yönleri, reçete maliyetinin önemi ve detayları gibi konuların menü planlamayla ne kadar yakından ilişkili olduğu öğrencilere aktarılacaktır. Menü tasarımı ile ilgili menünün kullanım süresine bağlı olarak en uygun materyal seçimi ve menünün içeriğini yazarken kullanılması gereken yazı karakterleri, yazının boyutu, menünün işletme tipi ve konseptine bağlı olarak tercih edilmesi gereken menü kartı ebatı öğrenciye aktarılacak olan diğer bilgiler olacaktır. Menüyü planlarken bunu bir konsepte dayalı olarak yapabilmesi, bu bağlamda seçilen konsept için en uygun lokasyonun belirlenmesi, hangi menü tipini seçmesi gerektiği, bu menüdeki ekipman ihtiyacı ve menü tasarımı ve düzenlemesi dersin temel amaçlarını içermektedir.
GASTRONOMİDE HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-IV

Ders Kodu

GACA252

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Ders kapsamında öğrenciler hatfada 1 gün otel, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek işletmeleri mutfaklarında çalışmak suretiyle pratik ve deneyim kazanırlar.Burdaki amaç öğrencinin ders yılı boyunca biriktirdiği tüm bilgiler,geliştirdiği tüm becerilerini,tamamen farklı profesyonel iş ortamlarında profesyonel iş arkadaşlarıyla beraber çalışarak elde etme şansına erişmesidir.Bu sayede öğrenci mesleğin zorluklarıylada yüzleşme fırsatı bulup,hiyerarşi sisteminin nasıl çalıştığını öğrenecek,sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi öğrenip,serviste (line) ve hazırlıkta (prep) çalışma fırsatı yakalayarak deneyim kazanarak ileriki evrelerde ruhsal ve bedensel olarak hangi bölüme daha yatkın olduğunu kavrama ve öğrenme fırsatı yakalayacaktır ve iş başvurularnı yaparken daha bilinçli olup işe başladıktan sonraki adaptasyon dönemini daha rahat bir şekilde atlatacaktır.
Beşinci Dönem
TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ

Ders Kodu

GACA301

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
This course aims students to gain knowledge about Turkish food culture and apply that knowledge to their academic and professional lives. This course will define what Turkish cuisine is and replace it in an historical, geographical and anthropological context. They will prepare Turkish cousine to have experience as well. This course will enhance students’ vision about contemporary processes which redefines Turkish food culture, both inside and outside Turkey. The students who succeeded in this course; Knows the historical developments of Turkish cuisine will enhance their knowledge of the complexity of Turkish cuisine Engages students to accommodate in global food globalization
GASTRONOMİDE YİYECEK ÜRETİMİ-V

Ders Kodu

GACA303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencinin mutfak teknikleri dersinde öğrendiği teorik ve pratik bilgileri geliştirebilmesine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte dersin diğer hedefleri arasında öğrenciye reçeteyi okumak, reçeteye bağlılık, mise en place (ön hazırlık) yapmak, ekip çalışmasına uyum sağlamak ve hiyerarşiye uymak gibi alanda önemli olan yetileri kazandırıp dünya standartlarında üretim yapmayı öğretmek bulunmaktadır. Derste, öğrenci mutfak teknikleri dersinde gördüğü, uluslararası kesim teknikleri, bağlama teknikleri (kıvam artırıcı), pişirme metotları ve teknikleri ve ana sosları Güney Amerika mutfağına ait reçeteler eşliğinde uygular ve tekniklerini güçlendirir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci temel hazırlık yapmak, malzeme seçimi, malzemeye göre pişirme tekniği uygulamak ve ürünleri doğru sırasına göre uygulamak gibi yetiler de kazanır.
ZİYAFET YONETİMİ

Ders Kodu

GACA307

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrencilere toplantı turizmi hakkında genel bilgilendirme ile kongre ve ziyafet organizasyon teknikleri becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Derste otellerin ziyafet bölümleri ve kongre merkezlerinin yönetim sistemleri incelenmektedir. Uygulanan farklı pazarlama sistemleri, bu bölümlerin otelin odalar bölümü ve diğer bölümleri ile koordineli olarak işletilmesi ve pazarlanması konuları tartışılmaktadır. Aynı zamanda salonların değişik oturum düzenlerine göre kurulması, farklı servis türleri uygulamalı olarak gösterilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; fuar, toplantı, davet ve ilgili tüm kavramları açıklar. Kongre ve ziyafet organizasyonlarının önemini kendi cümleleri ile ifade eder. Bu yetilere sahip olan öğrenci kalabalık gruplar çerçevesinde yapılacak olan tüm organizasyonlarda tam performans gösterme becerisini elde eder.
GASTRONOMİDE HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-V

Ders Kodu

GACA351

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Ders kapsamında öğrenciler hatfada 1 gün otel, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek işletmeleri mutfaklarında çalışmak suretiyle pratik ve deneyim kazanırlar. Burdaki amaç öğrencinin ders yılı boyunca biriktirdiği tüm bilgiler,geliştirdiği tüm becerilerini,tamamen farklı profesyonel iş ortamlarında profesyonel iş arkadaşlarıyla beraber çalışarak elde etme şansına erişmesidir.Bu sayede öğrenci mesleğin zorluklarıylada yüzleşme fırsatı bulup, hiyerarşi sisteminin nasıl çalıştığını öğrenecek,sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi öğrenip, serviste (line) ve hazırlıkta (prep) çalışma fırsatı yakalayarak deneyim kazanarak ileriki evrelerde ruhsal ve bedensel olarak hangi bölüme daha yatkın olduğunu kavrama ve öğrenme fırsatı yakalayacaktır ve iş başvurularnı yaparken daha bilinçli olup işe başladıktan sonraki adaptasyon dönemini daha rahat bir şekilde atlatacaktır.
GIDA MEVZUATI

Ders Kodu

ILAW323

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Besin kontrolü ve mevzuatla ilgili kavramlar (mevzuat, yönetmelik, tebliğ ve standart kavramlarının tanımları), ülkemizde besinlerle ilgili yasal durum ve düzenlemeler, besinlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması aşamalarındaki yasal uygulamaların öğrenciye aktarılması amaçlanır. Besin kontrolünün tüketici ve halk sağlığı açısından önemi, Gıda Kanunu, Türk Gıda kodeksi, yönetmelikler ve tebliğler, ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin uygulama ilkeleri öğretilir. Besinlerle ilgili Avrupa Birliği mevzuatları hakkında bilgi verilir. Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Bunun yanı sıra gıda mevzuatı gıda sektöründe haksız rekabetin önlenmesi, sektörün gelişmesine katkı sağlanması ve ülke itibarının sağlanması gibi olumlu katkılar sağlamaktadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSİ-I

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
Altıncı Dönem
SEKTÖR STAJI-II

Ders Kodu

GACA300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Öğrencilerin teoride edindikleri bilgiyi pratiğe uyarlanmasının amaçlandığı yaz dönemi stajı mezuniyetin ön koşullu kredisiz dersi olarak öğrenci-sektör etileşimini hedeflemektedir. Öğrenciler 40 iş günü staj yapmak sureti ile stajlarını tamamlayabilirler. Öğrenciler stajları süresince öğrendiklerini ve sektörde edindikleri tecrübelerini staj raporlarına ek olarak işletme tarafından onaylanacak staj dosyasına eklemek suretiyle hazırlamakla yükümlüdürler. Öğrenciler stajlarını beş-yıldızlı otellerde, tatil köylerinde, havayolları ikram hizmetlerinde, A-klas restoranlarda ve UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği staj komisyonu tarafından onaylanan diğer tüm turizm ve otelcilik kurumlarında tamamlayabilirler. Öğrencilerin gelişimini incelemek için UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu staj koordinatörü ile işyeri yöneticileri arasında periyodik görüşmeler yapılmak suretiyle öğrenciler denetlenmektedir. Altıncı dönemini tamamlayan öğrenciler yaz stajlarına kayıt hakkı elde ederler.
YİYECEK VE İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

GACA302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
.
GASTRONOMİDE YİYECEK ÜRETİMİ-VI

Ders Kodu

GACA304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencinin mutfak teknikleri dersinde öğrendiği teorik ve pratik bilgileri geliştirebilmesine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte dersin diğer hedefleri arasında öğrenciye reçeteyi okumak, reçeteye bağlılık, mise en place (ön hazırlık) yapmak, ekip çalışmasına uyum sağlamak ve hiyerarşiye uymak gibi alanda önemli olan yetileri kazandırıp dünya standartlarında üretim yapmayı öğretmek bulunmaktadır. Derste, öğrenci mutfak teknikleri dersinde gördüğü, uluslararası kesim teknikleri, bağlama teknikleri (kıvam artırıcı), pişirme metotları ve teknikleri ve ana sosları Orta Doğu mutfağına ait reçeteler eşliğinde uygular ve tekniklerini güçlendirir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci temel hazırlık yapmak, malzeme seçimi, malzemeye göre pişirme tekniği uygulamak ve ürünleri doğru sırasına göre uygulamak gibi yetiler de kazanır.
TATLI VE PASTA SANATI

Ders Kodu

GACA306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı tatlı hazırlama konusunda temel bilgileri vermek ve öğrencilerin bunları kullanmalarını sağlamaktır. Tatlı yapımının temel kuralları ile istenilen sonuca ulaşmak için uygulanabilecek teknikler ve püf noktaları öğretilir, Dünya genelinde kabul görmüş klasik tatlıların reçeteleri ile harmanlanıp mutfakta pratik yaptırılarak öğrencilerin tatlı üretimi becerilerini kazanması hedeflenir. Öğrenciler tatlı hazırlarken kullanacakları ekipmanları da tanıma fırsatı bulacaklardır. Bu dersi bitiren öğrencilerimiz farklı mutfaklara ait tatlıların yaratılmasında elzem olan ögelerin başında gelen hamurların çeşitli metotlarla hazırlanması ve pişirilmesi, krema, dolgu ve sos gibi diğer eşlikçilerle dengeli bir şekilde bir araya getirilerek görsel ve lezzet bakımından tatmin edici tabaklar ortaya çıkarılması hususunda beceriler elde edeceklerdir.
ŞARAP BİLİMİ

Ders Kodu

GACA308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste şarap, tarihçesi, üzüm, bağcılık ve şarap üretimi, şarap tadımı ve teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Farklı şarap türlerinin, kültürlerinin anlatılması, yemek ve şarap uyumu, eşleştirmesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, şarap ve şarap üretimi konusunda genel bilgi sahibi olur. Bu dersin sonunda öğrenciler şarap tadımı ve değerlendirmesinde uygun davranış; sıra ve düzeni; şarap yapılan temel üzüm çeşitleri hakkında yeterli bilgi; yemek ve şarap eşleştirmeleri konusunda detaylı bilgi; dünyadaki önemli şarap bölgeleri ve şarap çeşitleri konularında yeterli bilgiye sahip olurlar. Şarabın açılması ve servisini başarıyla gerçekleştirebilir. Ayrıca hangi şarabı hangi yemeğin üretiminde kullanıp, hangisinin yanında servis edilmesi gerektiginin tecrübesini elde eder.
GASTRONOMİDE HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-VI

Ders Kodu

GACA352

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Ders kapsamında öğrenciler hatfada 1 gün otel, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek işletmeleri mutfaklarında çalışmak suretiyle pratik ve deneyim kazanırlar.Burdaki amaç öğrencinin ders yılı boyunca biriktirdiği tüm bilgiler,geliştirdiği tüm becerilerini,tamamen farklı profesyonel iş ortamlarında profesyonel iş arkadaşlarıyla beraber çalışarak elde etme şansına erişmesidir.Bu sayede öğrenci mesleğin zorluklarıylada yüzleşme fırsatı bulup, hiyerarşi sisteminin nasıl çalıştığını öğrenecek,sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi öğrenip, serviste (line) ve hazırlıkta (prep) çalışma fırsatı yakalayarak deneyim kazanarak ileriki evrelerde ruhsal ve bedensel olarak hangi bölüme daha yatkın olduğunu kavrama ve öğrenme fırsatı yakalayacaktır ve iş başvurularnı yaparken daha bilinçli olup işe başladıktan sonraki adaptasyon dönemini daha rahat bir şekilde atlatacaktır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSİ-II

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
Yedinci Dönem
MUTFAK PLANLAMASI VE TASARIMI

Ders Kodu

GACA401

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersimmizde ogrencilere mutfak planlamani onemini ve olasi bir yanlis planlamada karsilasacaklari sorunlari anlatip,planlamada onemli hayati detaylar anlatilacaktir. Dersimizde ogrencilere mutfaga mal kabulunden tutup,girislerin, cikislarin, istasyonlarin isleyisinin daha verimli calismasinin onemini aciklayip yerlesme planinda nelere ozen gostermeleri gerektigi belirtilecektir. Ayrica mekanin toplam metre kare hesabina gore mutfagin en az olmasi gereken metre kare hesaplamasi,servis bolumunun nereye nasil konumlanmasi gerektigi,ekipman yerlesiminde nelere dikkat edilmesi gerektigi, ekipman cesitliligini nelere gore yapmalari gerektigi, sektor icinde hayati onem tasimaktadir. Kursun sonunda basarili olan ogrencilerimiz,mutfak planlama,ekipman secimi, yerlesimi, girislerin cikislarin planlamasi operasyon yurutme yonetimi hakkinda bilgi sahibi olup,mutfak duzenleme ve tasariminda gerekli donanimi elde edeceklerdir.
GASTRONOMİDE YİYECEK ÜRETİMİ-VII

Ders Kodu

GACA403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencinin mutfak teknikleri dersinde öğrendiği teorik ve pratik bilgileri geliştirebilmesine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte dersin diğer hedefleri arasında öğrenciye reçeteyi okumak, reçeteye bağlılık, mise en place ( ön hazırlık ) yapmak, ekip çalışmasına uyum sağlamak ve hiyerarşiye uymak gibi alanda önemli olan yetileri kazandırıp dünya standartlarında üretim yapmayı öğretmek bulunmaktadır. Derste, öğrenci mutfak teknikleri dersinde gördüğü, lluslararası kesim teknikleri, bağlama teknikleri (kıvam artırıcı), Pişirme metotları ve teknikleri ve ana sosları Akdeniz mutfağına ait reçeteler eşliğinde uygular ve tekniklerini güçlendirir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci temel hazırlık yapmak, malzeme seçimi, malzemeye göre pişirme tekniği uygulamak ve ürünleri doğru sırasına göre uygulamak gibi yetiler de kazanır.
UNLU MAMÜL ÜRETİMİ

Ders Kodu

GACA405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı, alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş olan öğrencinin, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, kaliteli, güvenilir ve ekonomik unlu mamüller üretimini yapabilmeyi öğrenmesidir. Bilimsel ve uygulamalı eğitim ile araştırmalar yaparak birikimini ilgili sanayi dalı ile toplum faydasına sunabilen, un ve unlu mamüller alanında mesleki ve akademik gelişmeleri izleyebilen, edindiği bilgi ve becerileri ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişmelere uyarlayabilen, unlu mamül üretim tekniklerinde deneyimli öğrenciler yetiştirmektir. Dersi tamamlayan öğrencilerden tahıl çeşitleri, un üretimi, unlu mamüller hakkında bilgi sahibi olması, unlu mamüllerin üretiminde kullanılan temel araç ve gereçleri öğrenmesi, unlu mamül üretiminin temel aşamalarını öğrenmesi ve uygulayabilmesi, muhtelif unlu mamüllerin üretimini ve muhafazasını ayrıca sunumunu yapabilmeleri beklenmektedir.
GASTRONOMİDE HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-VII

Ders Kodu

GACA451

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Ders kapsamında öğrenciler hatfada 1 gün otel, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek işletmeleri mutfaklarında çalışmak suretiyle pratik ve deneyim kazanırlar.Burdaki amaç öğrencinin ders yılı boyunca biriktirdiği tüm bilgiler,geliştirdiği tüm becerilerini, tamamen farklı profesyonel iş ortamlarında profesyonel iş arkadaşlarıyla beraber çalışarak elde etme şansına erişmesidir.Bu sayede öğrenci mesleğin zorluklarıylada yüzleşme fırsatı bulup, hiyerarşi sisteminin nasıl çalıştığını öğrenecek,sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi öğrenip, serviste (line) ve hazırlıkta (prep) çalışma fırsatı yakalayarak deneyim kazanarak ileriki evrelerde ruhsal ve bedensel olarak hangi bölüme daha yatkın olduğunu kavrama ve öğrenme fırsatı yakalayacaktır ve iş başvurularnı yaparken daha bilinçli olup işe başladıktan sonraki adaptasyon dönemini daha rahat bir şekilde atlatacaktır.
SEÇMELİ DERS-I

Ders Kodu

GACAXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
SEÇMELİ DERS-II

Ders Kodu

GACAXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
Sekizinci Dönem
GASTRONOMİDE YİYECEK ÜRETİMİ-VIII

Ders Kodu

GACA404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencinin mutfak teknikleri dersinde öğrendiği teorik ve pratik bilgileri geliştirebilmesine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte dersin diğer hedefleri arasında öğrenciye reçeteyi okumak, reçeteye bağlılık, mise en place ( ön hazırlık ) yapmak, ekip çalışmasına uyum sağlamak ve hiyerarşiye uymak gibi alanda önemli olan yetileri kazandırıp dünya standartlarında üretim yapmayı öğretmek bulunmaktadır. Derste, öğrenci mutfak teknikleri dersinde gördüğü, uluslararası kesim teknikleri, bağlama teknikleri (kıvam artırıcı), pişirme metotları ve teknikleri ve ana sosları Uzakdoğu mutfağına ait reçeteler eşliğinde uygular ve tekniklerini güçlendirir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci temel hazırlık yapmak, malzeme seçimi, malzemeye göre pişirme tekniği uygulamak ve ürünleri doğru sırasına göre uygulamak gibi yetiler de kazanır.
SOĞUK MUTFAK

Ders Kodu

GACA406

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersimiz soguk mutfak asciligi hakkiinda bilgiler verip ogrencilermizi teorik ve Pratik bir sekilde egitmeyi planlamaktadir. Soguk mutfakta yapilmasi gereken Yapacağı işe göre malzeme temin eder. Gelen malzemenin kalite kontrolünü yapar. Kullanılacak malzemeleri ayıklar (salata, sebze, çorba ve meze vb. malzemeleri), Bu malzemeleri yıkar, soyar ve doğrar, Soğuk yemek çeşitlerini pişirir, Yaptığı yemekleri, mezeleri ve salataları süsler, Yağdan, buzdan dekoratif heykeller yaparak soğuk büfenin daha gösterişli hale gelmesini sağlar. Gerektiğinde soğuk içecekleri hazırlar, Zamanında tüketilmeyen yiyecekleri gerektiği şekilde imha eder, Malzeme ve yiyecekleri soğuk hava deposunda muhafaza eder, Çalışma tezgahı, ocak, fırın, kullandığı malzemelerin temizliğini sağlamasi gibi bilgiler elde eder.
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Ders Kodu

GACA408

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilere turizm ve gastronomi alanında çalışacakları işletmelerde etik ve ahlak kavramlarının aktarılmasıdır. Bu etik ve ahlaki kavramların içerisinde toplumsal kurallar, toplumsal normlar, değerler, çevre ve doğaya karşı sorumluluk, etik ilkeler, meslek etiği anlatılır. İş ahlakı anlayışı dolayısıyla örgütsel ortamda kritik bölüm haline gelmiştir. Bu noktada öğrencilerin iş süreçlerinde karar verme, etik konuları tanımlama, analiz etme ve sorunlara etik açıdan çözüm üretme noktasında bilgi aktarılmaktadır. Ayrıca bireysel karar verme iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, bir firmanın iş stratejisinin önemli parçalarıdır. Bu kavramları tanıtıldıktan sonra, gerçek yaşam olayları ve konuları etik yönüyle düşünmeye teşvik ederken öğrencilerin sürdürülebilir çevre, üretim, rekabet değerlerini irdelemeleri ve analiz etmeleri beklenir.
GASTRONOMİDE HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-VII

Ders Kodu

GACA452

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Ders kapsamında öğrenciler hatfada 1 gün otel, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek işletmeleri mutfaklarında çalışmak suretiyle pratik ve deneyim kazanırlar. Burdaki amaç öğrencinin ders yılı boyunca biriktirdiği tüm bilgiler, geliştirdiği tüm becerilerini, tamamen farklı profesyonel iş ortamlarında profesyonel iş arkadaşlarıyla beraber çalışarak elde etme şansına erişmesidir. Bu sayede öğrenci mesleğin zorluklarıylada yüzleşme fırsatı bulup, hiyerarşi sisteminin nasıl çalıştığını öğrenecek,sorumluluk almayı ve yerine getirmeyi öğrenip, serviste (line) ve hazırlıkta (prep) çalışma fırsatı yakalayarak deneyim kazanarak ileriki evrelerde ruhsal ve bedensel olarak hangi bölüme daha yatkın olduğunu kavrama ve öğrenme fırsatı yakalayacaktır ve iş başvurularnı yaparken daha bilinçli olup işe başladıktan sonraki adaptasyon dönemini daha rahat bir şekilde atlatacaktır.
SEÇMELİ DERS-III

Ders Kodu

GACAXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
SEÇMELİ DERS-IV

Ders Kodu

GACAXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.

Seçmeli Dersler

YİYECEK ANTROPOLOJİSİ

Ders Kodu

GACA102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi amaçlanır. Rönesans döneminden günümüze kadar uzanan Avrupa ve dünya kültürlerinin yiyecek üretimine yer verilir. Endüstri devriminden günümüze üretim sistemlerinin geçirdiği değişim ve gastronomi üzerine etkileri incelenir. Yiyecek üretimi ve tüketimi ile ilgili olarak bireysel ve sosyal açılardan ortaya çıkan değişiklikler hakkında bilgi verilir. Öğrenciler beslenme ile kültürler arasındaki ilişkileri inceleyecekler, bilgi sahibi olduktan sonra çözümlemelerde bulunacaklardır. Yaşamda var olmanın coğrafik özelliklere bağlılığı ve bu büyük coğrafya üzerindeki tüm dinlerin, ırkların, kültürlerin tercihleri ve yemek teknikleri incelenecek, kültürlerde kullanılan yiyeceklerin rolü ve alışkanlıklar üzerinde de durulacaktır.
KAHVALTI AŞÇILIĞI

Ders Kodu

GACA446

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrenci, Kahvaltı servisi yapmak/yaptırtmak, Sosları servise hazırlatmak, Yemek gruplarının servisini yaptırtmak, konuklarla ilgilenmek, Kahvaltı servis metotlarını belirlemek/uygulamak, Restorantın uygulanacak servis metotlarını belirlemek/uygulamak, Bardaki servis metotlarını belirlemek/uygulamak, Banketin servis şeklini belirlemek/uygulamak, Kahvaltı hazırlatmak, Sos araç-gereçlerini hazırlatmak, Özelliklerine göre sos hazırlatmak, Sos servisini yaptırtmak/takip etmek, Soğuk başlangıçların servisini yaptırtmak/takip etmek, Sıcak başlangıçların servisini yaptırtmak/takip etmek, Hamur işlerinin servisini yaptırtmak/takip etmek, Salataların servisini yaptırtmak/takip etmek, Ana yemeklerin servisini yaptırtmak/takip etmek, Peynirlerin servisini yaptırtmak/takip etmek, Konuk hakkında bilgi almak, Personeli bilgilendirmek ve görevlendirmek, Konuğu karşılamak, Memnuniyetini kontrol etmek, Servisin akışının takip ve kontrolünü yapmak, tost ve sandviç hazırlamak/ hazırlatmak becerilerne sahip olabilecektir.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI İÇİN YİYECEK TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

GACA443

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Küreselleşme sürecindeki ülkeler dünya pazarlarından pay alabilmek için büyük çaba göstermektedirler. Bu amaçla dış pazarlarda rekabet edebilmek, pazan çok iyi tanımaya, kaliteli ve standardı yakalamış ürünler üretmeye ve en önemlisi bu alanda kalifiye işgücüne bağlıdır. Bu bağlamda ülkemiz gıda sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli kaliteyi yakalamalan, dış pazarlarda rekabet edebilmeleri, AB mevzuatına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri bu alanlarda yetiştirilmiş nitelikli insan gücü ile mümkündür. Gıda sanayi ve hizmet sektörlerinin ara eleman ihtiyacmı karşılamayı, gıda mamullerinin üretimi, pazarlanması ve denetimi konusunda çağdaş yaşamla ilişkilendirilmiş olarak özel üretim teknikleri, yeni üretim tasarımlan konusunda nitelikli ara elemanlar yetiştirerek gıda sanayi ve hizmet sektörünün emrine sunmayı amaçlamaktadır.
KASAPÇILIK

Ders Kodu

GACA447

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrenci temel olarak kasapçılık yetilerini geliştirecektir. Her keskin aşçı kasaplık ile ilgileniyor, bu sebeple kasapçılık dersi tüm et gruplarının tanımı ve kesimini içermektedir. Kasapçılık terminolojisi ve becerilerin temel bilgisi, yetiştirilen veya satın alınan etten en iyi şekilde yararlanmak için çok önemlidir. Kasapçılık, mükemmel bir teknik ve beceri gerektirir. Bu, sezgisel olarak çözebilebilecek bir şey değildir, aksine etin kemikten doğal olarak ayrıldığı, plakadaki tanıdığımız kesimlerin, bir ham ürün parçası içinde saklandığını içgüdüsel olarak anlamaya başlamadan önce, talimat ve tekrarı alır. Öğrenciler bu derste, tüm kümes hayvanları, birçok kabuklu, kabuksuz, yassı, yuvarlak deniz ürünleri, büyük küçük baş kırmızı etler üzerinde alacağı eğitimle ürünün etini nasıl keseceği, kemikten nasıl sıyıracağı, kılçıklarnı parçalamadan nasıl temizleyeceğini öğrenecektir.
Vejeteryan Mutfağı

Ders Kodu

GACA441

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste, Vejeteryan Mutfaklarının genel yapısı ve tarihinden bahsedilerek, Vejeteryan Mutfaklarında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılır. Vejeteryan Mutfaklarına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumunu ve organizasyonunu içerir.Vejetaryen beslenmenin tanımı ve özellikleri, vejetaryen beslenme kültürünün doğuşu ve tarihsel gelişimi, vejetaryen beslenmenin felsefi ve ahlaki boyutu, vejetaryen beslenmenin sağlık üzerine etkileri, vejetaryen mutfakta kullanılan malzemeler, alternatif bitkisel protein kaynakları, bitkisel gıdalarla yeterli ve dengeli beslenme, özel durumlar için vejetaryen beslenme (hamile, yaşlı, çocuk), vejetaryen mutfağında çorbalar, vejetaryen mutfağında mezeler ve aperatifler, vejetaryen mutfağında sebze yemekleri, geleneksel reçetelerin vejetaryen beslenme sistemine uyarlanması, beslenme ilkelerine uygun vejetaryen menü hazırlama, örnek vejetaryen menü uygulaması öğretilir.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

 • Doldurulmuş başvuru formu,
 • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Hedefleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Kaliteli eğitimi sayesinde akademik ve endüstriyel alanlara başarılı girişimciler, yöneticiler, çalışanlar ve akademisyenler kazandırmak,
 • İlgili sektör ve işletmelerin ana faaliyetleri hakkında bilgi edinme becerisi kazandırmak,
 • Gıda üretimi, yiyecek-içecek yönetimi, mutfak becerileri, yiyecek-içecekte muhasebe ve maliyet kontrolü gibi dersler aracılığıyla öğrencilere temel sektörel bilgiler kazandırmak,
 • Öğrencilerin yemek ve mutfakla ilgili kavramları değerlendirme, yeni trend ve konuları araştırıp belirleme, ilgili konuları tartışma, kanıt ve araştırmaya dayalı çözüm sunma yeteneklerini arttırmak,
 • Öğrencileri sektör yöneticileriyle buluşturmak, öğrencilerin daha fazla ağ kurmasına ve farklı sektör paydaşlarıyla ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmak.
Program Çıktıları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları programından mezun olan öğrenciler;

PÇ1: Türk ve dünya mutfağını ve bu mutfaklarla ilgili teknikleri tanıyabilecektir.

PÇ2: Türk mutfağının keşfedilmesine ve korunmasına katkıda bulunabilecektir.

PÇ3: Küresel ölçekte zengin Türk mutfağının tanıtılmasına katkıda bulunabilecektir.

PÇ4: Sağlık ve güvenlik protokollerini çalışmalarının odak noktası olarak içselleştirebilecektir.

PÇ5: Ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilecektir.    

PÇ6: Hammaddeden çatala kadar kalite ve yüksek standartları takip edebilecektir.

PÇ7: Yiyecek ve içecek hizmet etkinliklerini organize edebilecek ve yönetebilecektir.

PÇ8: Takım kurma, sorumluluk alma ve örgütsel hiyerarşiye uyma becerilerini geliştirebilecektir.

PÇ9: Ulusal ve uluslararası mutfakların temel ilkelerini benimseyip uygulayabilecektir.

PÇ10: Yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemlerini uygulayabilecektir.

PÇ11: Mesleki uygulamalardaki sorunları belirleme ve çözme becerilerini geliştirebilecektir.

PÇ12: Mesleki süreçleri planlayıp sürdürebilir.

PÇ13: Girişimcilik yeteneği kazanabilecek ve geliştirebilecektir.

PÇ14: Sosyal ve etik sorumlulukları tanıma ve uygulama becerilerini geliştirebilecektir.

PÇ15: Temel düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olacaktır.        

Staj Hakkında

Öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca teorik olarak elde ettikleri bilgileri sektörde uygulayabilmek, çalışma becerisi ve iletişim ağlarını geliştirebilmek, iş tecrübesi edinebilmek ve ilgili programdan mezun olabilmek için staj yapma zorunlulukları vardır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’na kayıtlı olan öğrencilerin lisans eğitim hayatı boyunca tamamlamaları gereken toplam staj süresi 80 işgünüdür. Programa kayıtlı öğrenciler, 4. ve 6. akademik dönemleri izleyen bitirme sınavları sonrası, yaz tatilleri boyunca staj yapabileceklerdir.

Staj Prosedürleri

Staj yapacakları kurum ile anlaşmaya varan öğrencilerin zorunlu staj formunu, işyeri veya kurum tarafından onaylanmış olarak staj başlangıç tarihinden en az on beş iş günü öncesinde, staj komisyonu onayına sunması ve komisyona teslim etmesi zorunludur.

 • Staja başlamadan önce doldurulması gereken (imzalanmış ve kaşelenmiş) Staj Onay Formuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Staj esnasında, öğrenci tarafından doldurulması gereken Staj Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Staj sonunda işveren/müdür/yetkili kişi tarafından doldurulması gereken Stajyer Değerlendirme Formuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Staj sonunda öğrenci tarafından doldurulması gereken Staja Yönelik Öğrenci Görüşü formuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Staj dosyasına eklenmesi gereken; ancak staj komisyonu tarafından doldurulacak olan Komisyon Karar Formuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Staj dosyası Kapak Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Staj Deneyimleri
Öğrenci İsim Soyisim Deneyim
ciu-gastronomy-intern-experience-taha Taha Doğan

Ben Taha Doğan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları son sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz yaz, The Bodrum Edition oteli içerisindeki Osman Sezener'e ait Kitchen Bodrum'da staj yapma fırsatı yakaladım. Staj yaptığım dönem içerisinde ekibimizle birlikte Michelin Yıldızı almaya layık görüldük. Bu süreçte mutfaktaki stresi ve heyecanı kontrol etmeyi, sorumluluk almayı öğrendim. Ayrıca mutfak içerisindeki işleyişi, alt üst ilişkilerini ve bakış açımı değiştirdim. Ne yapmak istediğimin daha çok farkına vardım ve bu işin bireysel değil ekip işi olduğunu anladım. Staj süreci boyunca kendimi birçok alanda geliştirmeyi hedeflemiştim ve bunu başardım. Gelecek yıllardaki çabalarım için verimli geçen bir staj deneyimiydi.

Mezunlarımız
 Mezun İsim Soyisim Deneyim
ciu-gastronomy-graduate-fatima Fatima Amahri

2019 ile 2023 arasındaki dönemde, UKÜ'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans derecesi almak,profesyonel hayatımda dönüştürücü bir deneyim sağladı. Deneyimli ve engin tecrübelere sahip şefler tarafından rehberlik edilen kapsamlı müfredat ve pratik stajlar, mutfak becerilerimi ve bilgisini geliştirmemde kilit bir rol oynadı.
Dört yıl boyunca aldığım eğitim sürecinde üniversitede varolan restoranda, haftalık iş deneyimleri aracılığı ile sürekli olarak mutfak üzerinde pratik uzmanlığımı geliştirmemde önemli rol oynamıştır.  İkinci yılın ikinci yarısında ilk stajımı Elexus Resort'ta gerçekleştirerek pratik becerilerimi geliştirdim.
Ardından, Meatballs restoranındaki ikinci stajımda geleneksel restoran mutfağının ötesinde çoklu görev yeteneklerini ve müşteri etkileşimini vurgulayan farklı bir işletme ortamını tanımama yardımcı oldu. Bu stajın en faydalı yönü, çeşitli mutfak bağlamlarında perspektifimi genişletti ve farklı kültürlerin yemeğini öğrenmemi ve kendimi geliştirmemi sağladı.
UKÜ'de edindiğim toplu deneyim, kişisel hedeflerimi gerçekleştirme noktasında ve Katar'daki saygın bir otel kuruluşunda çalışma fırsatı yakalayabilmem açısından büyük katkı sağlamıştır. Aldığım eğitim  iş hayatında başarılı olma yolunda benim için çok büyük bir rehber olmuştur.