Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Süre 4 Yıl
Başvur
ciu-sports-management-education uku-besyo-egitim ciu-physical-education-teaching

Program Hakkında

Spor Yöneticiliği Programında eğitim alacak öğrencilerin, temel işletme ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri edinmelerinin yanında bu birikimlerini sporla ilişkilendirecek vizyonu kazanmaları amaçlanmaktadır. Spor Yöneticiliği prgoramında okuyan öğrenciler temel sportif braşların teorik ve pratik uygalamalarını almalarının yanı sıra spor yöneticiliği başlığı altında yöneticiliğin donanımını gerektiren, sportif işletmelerin işletme bilgilerini, tesis planlama ve işletme-organizasyon, insan kaynakları ile idari ve mali konularını teorik ve uygulamalı dersler olarak almaktadırlar. Spor Yöneticiliği lisans öğrencileri Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon Eğitim ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği program öğrencileriyle de ortak müfredatda da insan anatomisi, spor fizyolojisi, antrenman bilgisi gibi dersleri almakta ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ortak seçmeli ders grubundan da dersler seçerek lisans eğitimindeki donanımlarını arttırabilmektedir.

Eğitim Olanakları

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalları’nda yüksek lisans ve doktora programlarına da ilgili şartları yerine getirmeleri halinde kayıt yaptırabileceklerdir. Spor Yöneticiliği mezunu olanlar, “Spor Yöneticisi” olarak yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütürler. Spor Yöneticiliği Program öğrencileri 4 yıllık lisans eğitimi sırasında aldıkları bir spor branşının da 1. Kademe Antrenörlük sertifikasına sahip olabilecekleri gibi mezunları da 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında pedagojik formasyon eğitimini tamamlamaları halinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olabileceklerdir. Mezunlar fitness ve diğer spor branşlarının antrenörlük kurslarına daha önce aldıkları derslerden muaf olarak avantajlı bir şekilde katılarak antrenörlük belgesi alabilmekte ve kademelerini yükseltebilmektedirler.

uku-spor-bilimleri-egitim

Kariyer Alanları

Lisans eğitimleri süresince Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun öğrencilerinin gelişimine yönelik açılacak olan sertifika programlarına katılmaları halinde ilgili konularda sertifika sahibi olabilecekleridir. Mezunlar resmi ve özel sektör kurumlarında, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev almaktadırlar. Mezunlar sportif ekipman, malzeme, tekstil gibi sportif alanların fuar organizasyonlarında yöneticilik görevlerini alabilmekte ayrıca sportif ürün markalarının pazarlamasında ve satışında da profesyonel olarak da tercih edilmektedirler.

İletişim

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
CIU Arena
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2981
Yüksekokul E-posta: rcamli@ciu.edu.tr
Müdür Vekili E-posta: hyalin@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ

Ders Kodu

BESP101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar; beden eğitimi ve sporun temel amaçları, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, spor bilimlerinin tarihi, felsefesi, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, sporun fonksiyonları, spor psikolojisi, öğretmenlik mesleği, sporda yeni yönelimler, beden eğitiminin Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi, beden eğitimi ve spor bilimlerinde araştırma sistematiği.
İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ

Ders Kodu

BESP103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Anatomi ve Kineziyolojiye giriş, İnsan vücuduna giriş, İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve Postür.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
DOĞAL YAŞAM TANITIM VE KÜLTÜRÜ

Ders Kodu

REKR101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Doğayı ve çevreyi tanıma, doğal düzeni ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olma, insan ve çevreyle ilgili temel kavramlar,
çevreyle ilgili temel kavramlar,
ekosistemin özellikleri (Habitat)
ortak yaşamın sürdürülebilir kılınması, ekosistemin özellikleri (Enerji ve maddenin doğadaki dolaşımı), doğal yaşam, insan yaşamının doğa üzerindeki etkileri (Çevre kirliliği, çöp ve atıklar)
,insan yaşamının doğa üzerindeki etkileri (nüfus artışı), insan yaşamının doğa üzerindeki etkileri (Erozyon, ağaç ve ormanlar),
insan yaşamının doğa üzerindeki etkileri (Enerji ihtiyacı, hidroelektrik, termik ve nükleer santraller) İnsan yaşamının doğa üzerindeki etkileri (Küresel ısınma sorunu)
İnsan yaşamının doğa üzerindeki etkileri (kutuplarda yaşam ve buzulların erimesi)
Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam
Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam ilişkisini öğrenme, doğada yaşam hakkında uygulama becerilerini öğrenme, doğal yaşam ve kültürü hakkında geleceğe dönük proje vb. uygulama, planlanma ve geliştirme.
OLİMPİZM VE FAİR PLAY

Ders Kodu

SPYO101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Olimpizm ,Fair Play ve Olimpiyatlar hakkında bilgi, kavramı, kapsamı ve tarihçesinin verilmesi. Uluslararası Fair Play idealinin analizi, uluslararası Fair Play kuruluşları çalışmaları, türkiyedeki uygulamaları ve karşı karşıya olduğu problemler. Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm, Modern olimpizmin temelleri ve problemleri. Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler. Okul beden eğitiminde Fair Play eğitimi uygulamalarFair Play anlayışını geliştirme çabaları okullarda Beden Eğitimi ve uygulamalarındaki yeri. Olimpizm ve Fair play uygulamalarının yönetici, sporcular, antrenörler, hakemler ve medya vd. çalışanlarının sorumluluklarının öğrenciye verilmesi, öğretim ve uygulama tekniklerinin açıklanması.
SPORDA YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

SPYO101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yönetim ve Yönetim Biliminin Tanımı, Yönetim Biliminin Özellikleri, Yönetici kavramı ve özellikleri, Kamu Yönetimi, Spor Yönetimi ve İşletme Yönetimi (Benzerlikler–Farklılıklar), Yönetim Biliminin Gelişimi, Yöneticinin görevi ve özellikleri, Yönetsel fonksiyonlar, Örgütlenme ve örgüt türleri ve süreçleri, yönetimde planlama ve süreçleri. Yönetim biliminde yeni yalaşımlar (Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı, Z Teorisi, Toplam kalite yönetimi, Çatışma ve kriz yönetimi, çatışma yönetimi teknikleri) sorunlu insanlar ve onlarla başa çıkma yolları, Zaman Yönetimi ve Stratejik Yönetim, Denetlem ve kontrol, T.C ve KKTC. Ticari yaşam içerisindeki işletmelerin doğal yapısı, işlevi, işleyişi ve yönetimi konularında alt yapı oluşturacak temel kavram ve bilgilerin kazandırılmasıdır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM

Ders Kodu

TREG113

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı öğrencilere ilerideki çalışmaları için yazı diline ve yazılı iletişim disiplinlerine ait gerekli arka planı kazandırmaktır. Türkçe-I: Yazılı Anlatım dersi, bu çerçevede, yazılı anlatımı geniş yelpazede inceleyen bir yapıya sahiptir. Ders öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler derste değişik yazı türlerinde serbest ve planlı yazma uygulamaları yaparak yazılı anlatımda düşünce ve kararlarını doğru bir şekilde nasıl ifade edebileceklerini öğrenmektedirler.
İkinci Dönem
ATLETİZM

Ders Kodu

BESP102

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Tanım, tarihsel gelişim, atletizmdeki tüm branşların öğretimi, sınıflandırma, branşların farklılıkları, nasıl öğretileceği ve yöntemleri, öğretilecek bilgi, beceri ve hareketlerin öğretim stillerinin öğrenilmesi, uygulama becerisi, atletizm branşında kullanılan enerji sistemleri ve antrenman metotları, sürat koşuları, orta mesafe (800m, 1500m,Üç bin metre engelli koşuve Uzun mesafe koşuları (Erkeklerde 5000, 10.000 ve maraton, bayanlarda 3000, 10.000 ve marathon), yürüyüşler, bayrak koşuları, gülle atma, disk atma, cirit atma, uzun atlama, yüksek atlama ve 3 adım uzun atlama temel teknik öğretimi ve yöntemleri, yarışma kuralları ve hakemlik becerileri ile dekatlon, heptatlon ve pentatlon gibi çoklu yarışmaların kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, analiz, hata tespiti ve geliştirme bilgisi. Kategorilere ve mesafelere özgü antrenman modelleri.
SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM

Ders Kodu

BESP104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, Sağlıklı olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemi, sağlığı etkileyen faktörler, sağlıkla ilgili gelişmeler, hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili yöntemler, ülkemizde sıkça görülen ölümcül ve bulaşıcı hastalıkları tanıma ve korunma, hijyen, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlk yardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilk yardım. Kazalar ve trafik kazalarında ilk yardımın önemi ile ilgili bilgiler.
CİMNASTİK

Ders Kodu

BESP106

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Tanım, tarihsel gelişimi, Genel Cimnastikte temel duruşlar, ısınma, kasları gerici ve gevşetici çalışmalar, Düzen alıştırmaları; duruşlar, sıralanma, mesafe ve aralık alma, dönüşler, yürüyüşler, koşular, sıralanmalar, mesafe ve aralık alma, Aşamalı öğrenme tekniği, beceri öğreniminde yardım teknikleri ve önemi hakkında bilgi. Denge duruşu, çember ve amut hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel Cimnastikte uygulanılan basit akrobasi hareketleri hakkında bilgi, makas, sıçrayarak tam burgu, köprü, öne takla, geriye takla hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel cimnastikte uygulanan öğrenilmiş becerilerin hareketlerin birbirine bağlanması ve seri oluşturma, alan kullanımı, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler, kondisyon çalışmaları, kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, hata tespiti ve öğretim bilgisi.
TAKIM SPORLARI-I

Ders Kodu

BESP108

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo, Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
KKTC VE TÜRKİYEDE SPORUN YÖNETİM YAPISI

Ders Kodu

SPYO102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
KKTC ve Türkiye’nin yönetim yapısı ve teşkilatlanması hakkında bilgi, günümüz modern yönetim anlayışı ile Türkiye’de uygulanan yönetim anlayışı arasındaki mukayeseyi anlamak. KKTC ve Türkiye yönetim yapısının genel nitelikleri, Kamu Yönetimi ile Anayasal İlkeler, teşkilat yapısı ve yetkileri, Merkezden ve yerinden yönetim ilkeleri, Taşra teşkilatı, Anayasal İlkeler ve yerel yönetimler, Hizmet yerinden yönetim kuruluşları ve özel sektör sporum yönetim yapısı ve yaklaşımı. KKTC ve Türkiye’nin yönetim yapısını anayasal ilkelerini, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkiyi ve merkezi ve yerel yönetimler arasındaki farklılıkları anlama yorumlama ve geleckteki spor politikaları, yönetimi ve yapılandırılması hakkında proje üretebilm yetisinin kazandırılması .
SPOR EKONOMİSİ

Ders Kodu

SPYO104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ekonomi ve spor ekonomisi kavramları, Spor ekonomisi tanım, kapsam ve önemi, Spor piyasasındaki temel ekonomik kriterler ve özellikleri, Spor hizmetlerinin sınıflandırılması ve ekonomideki rolü, Spor talebinin ekonomik analizi/faaliyetler ve techizat, spor arzının ticari, kamu ve gönüllülük ilişkisi, spor ve istihdam kavramlarının verilmesi. Para kavramı,işlevleri ,para türleri,milli gelir tanımları,gelir dağılımı ,para politikasıaraçları,ekonomik durumlar(enflasyon,develüasyon,deflasyon,stagflasyon) ,istihtam ve istihdam çeşitleri,işsizlik ve çeşitleri,türkiye ekonomisi ve genel değerlendirme. Bu dersin amacı, spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor yönetimi ve endüstrisi konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmektir. Öğrencinin spor ekonomisinin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve spor yönetimindeki rolü ve önemini öğrenmesi beklenmektedir
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Ders Kodu

TREG114

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı öğrencilere iletişim sürecinde; anlama, dinleme, kendini ifade etme, konuşmayı kavrama, beden dili yoluyla iletişim gibi konularda arka planı sağlamaktır. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri gibi sosyal hayatın içerisinde gerekli olan bilgilerin kavratılmasının ardından hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma yapma, düşüncelerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması gibi bilgiler uygulamalı çalışmalarla öğrenciye kazandırılacaktır. Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları yapılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler, iletişim çatışmalarını yönetebilecekleri gibi bireyler arası iletişim becerilerini grup tartışmalarında sergileyebilecek yeteneğe sahip olacaklardır.
Üçüncü Dönem
MOTOR GELİŞİM

Ders Kodu

BESP201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Motor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, hareket etmek için vücuttaki büyük kas grupları; yürümek, koşmak, zıplamak, yüzmek, sekmek, tırmanmak, bisiklet sürmek, dans etmek, top atıp tutmak, kendiliğinden gelişen kalın motor hareketlerin eğitimi: Küçük kas gurupları (el ve parmak), El ve parmak kasların çalışmasıyla gerçeklenen hareketler; yazmak, resim yapmak, makasla kesmek, ayakkabı bağını bağlamak, düğme iliklemek, giyinmek, fermuar açıp kapatmak, saç taramak, çatal bıçakla yemek gibi ince motor hareketlerin eğitimi. Genelde dikkat ve konsantrasyon gerektiren hareketlerin eğitimi, El-göz koordinasyonu ve görsel gelişimin verilmesi. Bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, motor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda motor davranışların gelişimi ve değerlendirilmesi.
YAŞAM BOYU SPOR

Ders Kodu

BESP203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Yaşam boyu sporun tanımı, önemi, Yaşam boyu sporun gerekliliği, Hareketsiz bir yaşantının sakıncaları, Yaşam boyu sporun tarihçesi. Yaşam boyu sporun bilimsel temelleri Egzersizin dolaşım, solunum, kemik, kaslar ve merkezi sinir sitemi üzerine etkileri, Fitnesin sağlık için spor komponentleri, Kardiovasküler dayanıklılık, kassal dayanıklılık tanımları, önemi, çeşitleri, Dayanıklılık geliştirici antrenman metotları, Dayanıklılık antrenmanlarında dikkat edilecek hususlar. Yaşam boyu spor anlayışı, Sağlıklı yaşam ve beslenme, Yaşam boyu sporda ruhsal sorunlar, Yaşam Boyu Spor Uygulamaları İçin Çeşitli Aktivite Önerileri, Yaşam Boyu spor da Aerob ve Anaerobik egzersiz çalışmaları. Yaşam Boyu Spor örnek çalışmalar ve proje hazırlıkları ve Çocuk ve Spor Kadınlar ve Spor Yaşlılar ve Spor ve tüm özel gruplarda yaşam boyu spor uygulama becerisnin kazandırılması.
SPOR SAKATLIKLARI VE İLK YARDIM

Ders Kodu

BESP205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin amacı, spor hekimliği, spor hekimliği temel uğraş alanları, Spor yaralanması nedir, spor yaralanmasının nedenleri, spor sakatlanmasını hazırlayan faktörler, yumuşak doku yaralanmaları, eklem yaralanmaları, kemik yaralanmaları, aşırı zorlanma ile oluşan spor yaralanmaları, kassal yorgunluk, kas zorlanması, kas yırtılması ve nedenleri, sakatlanma mekanizmaları, ısınma-soğuma ve spor sakatlıklarından korunma, spor sakatlıklarında tedavi ilkelerini ve tekniklerini öğrenebilme. Sakatlığın tanımı yetki alanları, soğuk tedavisi, bandajlama teknikleri, öğrencilerin genel anlamda spor sakatlıkları ve sakatlık unsurlarını ortadan kaldıran faktörlerin bertaraf edilmesi ile ilgili kazanımlar elde etmesi beklenmektedir. Bir spor kulübünün veya okulunun sağlık çantasında bulunması gereken ilk yardım malzemeleri. Spor sakatlıklarında konservatif tedavi ve rehabilitasyon.
TAKIM SPORLARI-II

Ders Kodu

BESP209

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo,Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. Branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve program geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU-I

Ders Kodu

SPYO201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
KKTC ve Türkiyede spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Spor amaçlarına erişmenin yönetimi ve organizasyonu, Bir organizasyonu etkili kılan etmenler, Organizasyon yönetim politika ve ilkeleri, Uluslararası beden eğitimi ve spor sözleşmesi, Seyirci kontrolü yaklaşımları, Bütçe ve spor bütçeleri, Yarışma sporları, yarışma sporları organizasyonu, Özel sektör ve kamu spor programları, Sporda insan kaynakları yönetimi ve denetimi, Beden eğitimi ve spor programları geliştirme, Tesis yönetimi alanında eğitim ve öğretim becerisinin verilmesi.Dersin amacı, öğrencilere spor yönetimi ile ilgili tanım ve kavramların öğretilmesi, spor yönetim modelleri ve Türk Spor Sisteminin tarihsel gelişimi ve analizinin öğretilmesidir. Öğrencilerin spor yönetimi ile ilgili temel kavramları bilme ve spor yönetim modelleri ile ilgili kavramları kavrayabilmesi beklenmektedir.
SPORDA PAZARLAMA İLKELERİNE GİRİŞ

Ders Kodu

SPYO203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Pazarlama, spor pazarlaması ve spor ürünü kavramsal boyutları arasındaki ilişki ve farklılıklar, sportif ürün ve pazarlaması, tüketici ve taraftarlık davranışı, spor pazarlamasının bölümlendirilmesi, sporda pazarlam iletişimi, stratejik spor pazarlama yönetimi kavramlarının ve farklılıkların verilmesi. Dersin amacı, Ticari, kamu ve gönüllü sektörde spor programları hazırlayıp, sunan işletmeler için temel pazarlama görevlerini anlamaktır. Öğrencilerin spor pazarlamasının oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve hizmet sektöründeki rolü ve önemini öğrenmesi beklenmektedir. Sponsorluk ve marka yönetiminin temel amaçlarını kavrama, sponsorlukla ilgili temel bilgileri, spor sponsorluğu alanına aktarabilme, Türkiye’de spor sponsorluğu ve marka yönetimi ile ilgili sorunları teşhis edebilme ve çözebilme yetisinin kazandırılması.
Dördüncü Dönem
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

Ders Kodu

BESP202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
nsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları; Organizmanın yapısal düzeyi Canlıların ortak özellikleri, Hücre, Dokular ( sistemler), Epitel doku, Bağ doku, Kemik dokusu, Kas dokusu , Sinir dokusu, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Solunum sisitemi, Dolaşım sistemi , Enerji üretim mekanizmaları, Toparlanma. Organizmanın yapısal düzeyi, canlıların ortak özellikleri, canlılığın gerekliliği için gerekli faktörler, hücre fizyolojisi fonksiyonel ve yapısal özellikleri, filtrasyon, insan organizmasındaki sistemler, İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji sistemler, antrenmanın fizyolojik temelleri, egzersiz sonrası toparlanma ve yorgunluk; doping, egzersize akut ve kronik uyumlar ve performansın ölçülmesi.
RİTİM EĞİTİMİ VE DANS

Ders Kodu

BESP204

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması Ritim Nedir, Ritmi Bul, Hayatımızdaki Ritimler, Ritim ve Vuruşlar, Ritme Uygun Hareket kazanımları, Doğru duruş (postür) kuralları, Doğru vücut duruşu, İstenilen nitelikte hareketler, Tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması, Temel dans tekniklerini ( dans yürüyüşü, sıçrama, atlama, denge, dönüşler, galop vs.), Yaratıcılık becerisini kullanarak ritme uygun koreografi oluşturma, Çeşitli hareket bağlantıları, uzanmalar, düşüşler, dönüşler.Mimik Çalışmaları müzik ve hareket ritmi, dans araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, dans alıştırmaları, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, bireysel ve eşli egzersizler, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar, ritim ve dansla ilgili kavramların, tekniklerin ve kompozisyonların öğretimi.
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
SPOR VE REKREASYONEL ETKİNLİKLERDE HALKLA İLİŞKİLER

Ders Kodu

REKR206

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Halkla ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak,etkin ve verimli bir iletişim/etkileşim ortamı yaratmaktır. Rekreasyonel faaliyetlerde katılımın ve sosyal kazanımların artırlması maksadıyla halkla ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında planlanan faaliyetleri kapsamaktadır. Özel girişimciliği aşılama, İşletmeyi koruma, Finansal güçlenme, Saygınlık sağlama, Satış artırma, İş gören bulma, Endüstri işlerini geliştirmek. Toplumsal açıdan izelenen amaçlar, Halkı aydınlatmak, Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak, Halkla iş birliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamak, Halkın dilek, istek,,telkin,tavsiye ve şikayetlerini dinlemek,aksaklaıkların giderilmesi becerisini ve teorisini öğrenciye kazandırmak.
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU-II

Ders Kodu

SPYO202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Yönetim teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından değerlendirilmesi, Spor yönetim modelleri , Kulüplere ve devlete dayalı dönem, KKTC ve Türkiye’de spor federasyonları ve spor kulüpleri, KKTC ve Türkiye’de spor yöneticisi kavramı ve yetiştirilmesi Yarışma sporları, yarışma sporları organizasyonu , Özel sektör ve kamu spor programları, Sporda insan kaynakları yönetimi ve denetimi, KKTC ve TC spor yönetiminde yapısal ve yasal gelişmelerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve proje üretilmesi yetkinliğinin verilmesi. Dersin amacı; Spor yönetimi ile ilgili tanım ve kavramların öğretilmesi, spor yönetim modelleri ve Türk Spor Sisteminin tarihsel gelişimi ve analizinin öğretilmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SPYOXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
ANTRENMAN BİLGİSİ

Ders Kodu

ANEG311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Antrenman biliminin temel ilkeleri, amaçları, antrenman kavramı, ısınma ve şartları, temel motorik özelliklerin tanımı ve antrenmanı, antrenman planlaması, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler, antrenmanın organizmaya etkisi, kas sistematiği, antrenmanın kas sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın dolaşım sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın iskelet sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın solunum sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın enerji sistemleri ve vucut kompozisyonu üzerine etkileri, temel ve bileşik motor özelliklerin gelişimi, geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin kuram ve uygulama bilgisi, antrenman içeriği ve metotları, yüklenme yöntemleri ve temel ilkeleri ve soğuma yöntemleri.
SPORTİF YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

Ders Kodu

BESP301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sporda Yetenek Kavrami, Sporda Yetenek Seçiminin Önemi, sporda yetenek seçimi ve temel ilkeleri, Antrenmanlara başlama yaşı, ilk ve en yüksek başarı yaşları, sürekli ve yüksek sportif verimlilik için, sporda yeteneklerin erken ve doğru seçimi yetenek Araştirmasi İçin Ön Şartlar (Antropometrik Önşartlar, Kondisvonel Önşartlar, Tekno-Motorik Özellikler, Öğrenim Yeteneği), Sporcunun, yüklenmelere dayanabilme özelliği, antreman isteği, başarıya ulaşma arzusu gibi özellikleri. Zihinsel (Kognitif) Yetenekler: Dikkat, motorik akılcılık (oyun anlayışı), yaratıcılık, insiyatif kullanabilme yeteneği , taktik yeteneği gibi özellikler ve Sosyal faktörler: Liderlik; Sorumluluk taşıma, takım anlayışı gibi özellikler ve Psikolojik Önşartlar belirlenmesi analiz yapılıp ve yönlendirilip değerlendirilmesi.
TAKIM SPORLARI-III

Ders Kodu

BESP303

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo,Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. Branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve program geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
YÜZME

Ders Kodu

BESP305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Antrenman biliminin temel ilkeleri, amaçları, antrenman kavramı, ısınma ve şartları, temel motorik özelliklerin tanımı ve antrenmanı, antrenman planlaması, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler, antrenmanın organizmaya etkisi, kas sistematiği, antrenmanın kas sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın dolaşım sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın iskelet sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın solunum sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın enerji sistemleri ve vucut kompozisyonu üzerine etkileri, temel ve bileşik motor özelliklerin gelişimi, geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin kuram ve uygulama bilgisi, antrenman içeriği ve metotları, yüklenme yöntemleri ve temel ilkeleri ve soğuma yöntemleri.
SPORTİF HİJYEN VE MASAJ

Ders Kodu

BESP307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Hijyen ve masaj kavramını konu alan derslerdir. masaj yönteminin tarihçesi, masaj yapılırken dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, Spor,Sağlık ve hijyen temel kavramları,sporcuların dikkat etmesi gerekli hijyen kuralları, Çalışanların temizliği ve dikkat edilmesi gereken detaylar, bulunduğunuz yerin temizliği ve dikkat edilmesi gereken konular, Dezenfeksiyon çalışmaları,Masaj sektörü ile ilgili hijyen kuralları, El yıkama ile yapılan dezenfeksiyon, Gerekli alanlarda maske kullanımı, gerekli düzeyde insan anatomisi, kas ve kemik sistemi elemanları, masaj tanımı ve etkileri, masaj ekipmanları, genel prensipleri, hastanın pozisyonlanması, masajın dozajı, psikolojik ekileri, masaj ve ağrı, medikal masaj eğitimleri, klasik masaj eğitimleri, sırt ve boyun masaj teknikleri, spor masajı teknikleri.
ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA SPOR

Ders Kodu

REKR301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Çocuk, kadın ve yaşlılarda sağlıklı yaşam çerçevesinde egzersiz uygulama esaslarını ve yöntemlerini öğrenme, egzersiz programlarını yaş gruplarına göre hazırlayabilme. Aktif yaşlanmanın önündeki en büyük tehdit hareketsizlik, yani sedanter yaşamın, hareketsizlik ve ilerleyen yaşla birlikte obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz ve bazı kanser türleri artış göstermekte ve bilişsel yetersizlikler için Düzenli ve uygun egzersizlerin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde Etkin rol alacak uygulama becerisinin kazandırılması.
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Kodu

SPYO301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste örgüt ve örgütsel davranış tanımı,örgütleşme kavramı ve alt yapısı ,örgütlerde karar davranışı: karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. örgütlerde çatışma: çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini. örgütlerin yönetiminde stres: bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. gruplar ve grup davranışı. birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar öğretilmesi amaçlanmaktadır.
SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇELEME VE KONTROL

Ders Kodu

SPYO303

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dersin amacı, öğrencilerle birlikte spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe tekniklerinin incelenmesi amaçlamaktadır. planlama ve kontrol kavramları,planlama ve kontrol aracı olarak bütçeleme,bütçeleme ile ilgili önemli maliyet kavramları ,başarılı bir bütçeleme sisteminin koşulları,bütçelemenin organizasyonu, bütçeler sistemi (ana bütçe),satış bütçesi,üretim bütçesi,direkt malzeme bütçesi,direkt işçilik bütçesi genel üretim maliyetleri bütçesi,satış ve yönetim giderleri bütçesi,nakit bütçesi,bütçelenmiş gelir tablosu ve bilanço esnek bütçe ve performans analizi,maliyet kontrolu ve sapma analizleri
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SPYOXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Altıncı Dönem
BECERİ ÖĞRENİMİ

Ders Kodu

BESP302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beceri öğrenimi alanının temel kavramları (motor beceriler ve sınıflanması, öğrenme-performans, beceri-hareket-refleks ayrımı), Öğrenme Süreci ve Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Beceri ve Beceri Türleri, Bireysel Ayrılıklar, Algılama ve Bellek, Motor Öğrenme Kuramları, Feedback ve Performanstaki Önemi, Reaksiyon Zamanı ve Karar Verme Mekanizması, Hız ve Doğruluk, Motor Kontrol ve Motor Programlar, Alıştırma ve Alıştırma Stratejileri, Transfer, Beceri Öğreniminde Motivasyon, Genel Tekrar konuları işlenecektir. motor kontrol kuramları ve hareket planlaması, beceri öğrenimi aşamaları, sözel-görsel yolla beceri gösterimi, hataların tespiti ve düzeltilmesi, bir veya birden fazla beceri için alıştırma planlanması ve öğrenme-performans ilişkisi. Öğrenme sırasında organizmada oluşan psişik ve fizyolojik süreçlerle birlikte beceri ediniminin öğretilmesi.
FİZİKSEL UYGUNLUK

Ders Kodu

BESP304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı; fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivitenin tanımı ve arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluk ile ilgili kavramları kavrayıp kullanabilmek, fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite solunum ve kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm yöntemlerini kavrayabilmektir. Sağlık ve zindelik için egzersiz programının miktarı ve kalitesi, Kalp-solunum uygunluk düzeyini geliştirmek için uygulanabilecek antrenman programları, Kardiyovaskular dayanıklıklık, Fiziksel uygunluğun komponentleri (Kuvvet), Kuvvet gelişiminin önemi ve yararları, Esneklik önemi, çeşitleri antrenmanlarda uygulanması gereken temel prensipleri, Performans sporcularının (çeviklik, koordinasyon, hız, dinamik denge, anaerobik güç vs) özellikleri, Egzersiz yoğunluğunu belirleme metotları • MET, • HRmax, • HRRmax • RPErı ve Çeşitleri, Ağırlık antrenman programları dizaynı için basamakları ve Program yapma yeterliliğinin verilmesifz
SUDA HAYAT KURTARMA VE İLK YARDIM

Ders Kodu

BESP306

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
İlkyardım nedir ve tanımı, Acil tedavi ve İlkyardımcı kimdir, İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir, İlkyardımın öncelikli amaçları, İlkyardımın temel uygulamaları, 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmeli, İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler, İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalı, Hayat kurtarma zinciri nedir,İlkyardımın ABC’si nedir, temel yaşam desteği, (Solunum ve kalp durması, Temel yaşam desteği, Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu, Yapay solunum, Dış kalp masajı, Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği, Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği,Hava yolu tıkanıklığı, Hava yolu tıkanıklığı belirtileri, Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası, Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilkyardım uygulanır. Boğulma nedir. Boğulma nedenleri, hasta/yaralinin ve olay yerinin değerlendirilmesi, Boğulmalarda genel belirtiler, Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BESP308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı, Bilim, Bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve özelliklerinin tanımı. Bilimsel yöntemin aşamaları, genel aşama türleri, bilimsel araştırma süreçleri, betimsel araştırmalar, ilişkisel araştırmalar, müdahale araştırmaları, araştırma soruları ve türleri (Deneysel Araştırmalar, Korelasyonel Araştırmalar, Nedensel Karşılaştırma Araştırması, Tarama Araştırması, Etnografik araştırma, Tarihi Araştırma, Eylem Araştırması), tarama araştırması, deneysel araştırmalar, nedensel karşılaştırma araştırması, korelasyon ve tarih araştırması kavram ve içeriklerinin öğretilmesi. Öğrencilere bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli teorik ve uygulama becerisini kazandırmaktır. Öğrencilerin bilimsel bir araştırma yapabilme yeteneğine sahip olması, literatür tarama bilgisine sahip olması beklenmektedir.
RAKET SPORU

Ders Kodu

BESP310

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Animasyon ve oyunun tanımı ve fonksiyonlarını açıklar, animasyon çeşitlerini açıklar, turistik animasyon ve sportif animasyon uygular, animasyonun fonksiyonlarının geliştirilmesini açıklar,iletişim becerisi kazanır ,grup oluşturup, animasyon grup dinamiği oluşturabilir ve yönetir. Animatörlük ile ilgili özellikler kazandırılır ve animasyonda dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar,farklı gruplara (yaş,cinsiyet vb.) yönelik animasyon programı geliştirir ve animasyon eğitim programlarını anlatır, yaş gruplarına göre eğitsel oyun seçimi yapar, eğitsel oyunu yönetmeyi ve öğretmeyi bilir.
DOĞA SPORLARI

Ders Kodu

BESP312

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Doğa sporları etkinlikleri içerisinde birlikte doğada yaşama becerisi, zorlukların üstesinden gelebilme, doğayı yaşama ve koruma duygusunu geliştirebilme, birlikte hareket edebilme, grup içi uyum, doğada uygun malzemeleri kullanma, kendini tanıma, beslenme, kendine yetebilme, dağcılık, kampçılık, yürüyüş ve kaya tırmanışı gibi farklı birkaç doğa sporunu güvenli bir şekilde yapabilme ve doğa ile uyum içinde hareket edebilmeyi öğrenme vb. gibi becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
ANİMASYON VE ANİMATÖRLÜK

Ders Kodu

REKR306

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Animasyon ve oyunun tanımı ve fonksiyonlarını açıklar, animasyon çeşitlerini açıklar, turistik animasyon ve sportif animasyon uygular, animasyonun fonksiyonlarının geliştirilmesini açıklar,iletişim becerisi kazanır ,grup oluşturup, animasyon grup dinamiği oluşturabilir ve yönetir. Animatörlük ile ilgili özellikler kazandırılır ve animasyonda dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar,farklı gruplara (yaş,cinsiyet vb.) yönelik animasyon programı geliştirir ve animasyon eğitim programlarını anlatır, yaş gruplarına göre eğitsel oyun seçimi yapar, eğitsel oyunu yönetmeyi ve öğretmeyi bilir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SPYOXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yedinci Dönem
ARAŞTIRMA VE BİTİRME PROJESİ-I

Ders Kodu

BESP401

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu derste, öğrencilerin dördüncü yılda yapacakları tez ile ilgili; literatür tarama, konu ve danışman belirleme, ön rapor hazırlama ve tez kurgusu yapma gibi konular incelenir. Ayrıca, bu derste öğrencilere araştırma teknikleri, istatistik ve içinde bulundukları kaynak ortamları tanıtılmaktadır. Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya süreci tasarlamaları istenmektedir. Proje konusunun araştırılması, incelenmesi ve sonuçlandırılmasında, Bölümün program çıktılarının karşılaştırılması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sorunlar gibi gerçekçi koşullarda çözüm önerileri getirilir. Bitirme projeleri, ülke sporu veeğitim ve öğretim gereksinimlerine yönelik alanlarda ve sportif performans çerçevesinde yürütülür. “Bitirme Projesi”nin amac bu anlamda bir projenin gerçekleştirilmesi, proje raporunun hazırlanarak yazılı ve sözlü olarak sunulması ve savunulmasıdır
EGZERSİZ VE BESLENME

Ders Kodu

BESP405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Temel beslenme ilkeleri, İyi beslenen bir sporcunun avantajları, Sporcular için en iyi beslenme şekli, Spor yapan kişiler neden daha çok enerji harcar, Hangi besinler enerji sağlamakta, Besinler neden farklı miktarlarda enerji sağlar,Sporcuların enerji gereksinimini etkileyen etmenler, Enerji dengesi, Günlük enerji gereksinimi nasıl hesaplanır, Enerji dengesi sağlanamazsa ne olur,Sporcular için uygun vücut ağırlığı ve vücut yağı ne kadardır, Sporcular ne kadar sürede ne kadar ağırlık kaybetmeli veya kazanmalıdır. Kilo kaybetmek isteyen sporcular için öneriler, besin öğelerinin (karbonhidrat, yağ, protein, mineral, vitamin, su vb.) organizmadaki fonksiyonları, fiziksel aktivite ve beslenme ilkeleri arasındaki ilişkiler, ergojenik besin destekleri, kilo ve kalp-damar hastalıklarının kontrolünde beslenme, sportif performans ve fiziksel aktivitenin beslenme ile ilişkisi ve yeme bozuklukları.
REKREASYON VE TURİZM

Ders Kodu

REKR407

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

2
Bu dersin amacı, spor örgütleri ve işletmelerinin yönetiminde amaç, vizyon, misyon ve ilkelerin belirlenmesinin öğrenilmesi.Stratejik planlamanın teori ve uygulama aşamalarının incelenmesi, Spor ortamında, iş ortamında planlama süreçleri ve tekniklerinin tartışılması. İş değerleme teknikleri Temel stratejik yönetim ve stratejik planlama, Stratejik planlamaya katkısı olan yönetim fonksiyonları, İşletmelerdeki temel stratejiler ve Stratejik planlama becerisinin spor örgütlerinin başarısındaki öneminin belirlenmesi ve öğretilmesi süreçi.
SPOR YÖNETİMİ UYGULAMASI-I

Ders Kodu

SPYO401

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Spor Kulüpleri, özel spor kuruluşları, spor ilçe il ve Genel müdürlüklerinde vd. kendi alanınızla ilgili yönetim ve planlama sürcine katılarak, ynönetim şeması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirmek. Temel olarak bu ders ile spor yönetiliği temel bilgisi, becerisi ve deneyimi kazanmak. Seçilen öğretim kurumlarında ilgili uygulama yöneticiliği rehberliğinde ve sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında programa uygun günlerde yönetim-yönetme sürecine bizzat katılma ve uygulama alanında etkinliğini gerçekleştirebilme yetkinliğinin kazandırılması. Yapılacak her uygulama için plan hazırlama, Alana özgü özel yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma, alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma, kurumu bağımsız bir şekilde planlayabilme, yönetebilme alanla ilgili strateci ve materyal geliştirme, yönetim ortamlarını hazırlama, proje geliştirebilme ve yorum yapabilme yeteneğinin kazandırılması.
SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

SPYO403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve kapsamı ve uygulama stratejileri ,insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi, iş analizi, iş tanımı ve iş gerekleri ,insan kaynakları planlaması, iş gören bulunması, seçimi ve işe yerleştirilmesi, insan kaynakları yönetimi eğitimi ve geliştirilmesi, performans değerleme teknikleri, iş değerleme teknikleri, ücret yönetimi teknikleri , iş güvenliği ve sağlık, insan kaynakları yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler, işçi-işveren ilişkileri, sendika ilişkileri, İnsan kaynakları yönetiminde güncel konular.
SPORDA STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA

Ders Kodu

SPYO405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, spor örgütleri ve işletmelerinin yönetiminde amaç, vizyon, misyon ve ilkelerin belirlenmesinin öğrenilmesi.Stratejik planlamanın teori ve uygulama aşamalarının incelenmesi, Spor ortamında, iş ortamında planlama süreçleri ve tekniklerinin tartışılması. İş değerleme teknikleri Temel stratejik yönetim ve stratejik planlama, Stratejik planlamaya katkısı olan yönetim fonksiyonları, İşletmelerdeki temel stratejiler ve Stratejik planlama becerisinin spor örgütlerinin başarısındaki öneminin belirlenmesi ve öğretilmesi süreçi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SPYOXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
ARAŞTIRMA VE BİTİRME PROJESİ-II

Ders Kodu

BESP402

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu derste, öğrencilerin dördüncü yılda yapacakları tez ile ilgili; literatür tarama, konu ve danışman belirleme, ön rapor hazırlama ve tez kurgusu yapma gibi konular incelenir. Ayrıca, bu derste öğrencilere araştırma teknikleri, istatistik ve içinde bulundukları kaynak ortamları tanıtılmaktadır. Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya süreci tasarlamaları istenmektedir. Proje konusunun araştırılması, incelenmesi ve sonuçlandırılmasında, Bölümün program çıktılarının karşılaştırılması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sorunlar gibi gerçekçi koşullarda çözüm önerileri getirilir. Bitirme projeleri, ülke sporu veeğitim ve öğretim gereksinimlerine yönelik alanlarda ve sportif performans çerçevesinde yürütülür. “Bitirme Projesi”nin amac bu anlamda bir projenin gerçekleştirilmesi, proje raporunun hazırlanarak yazılı ve sözlü olarak sunulması ve savunulmasıdır.
ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Ders Kodu

BESP404

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Dersin amacı, öğrencilere engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyimlerin kazandırılmasıdır. Bu dersin sonuna öğrenciler; engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyim kazanmış olur. Engelliler için boş zaman ve rekreasyonel ve spor aktivitelerin anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları; farklı engel gruplarının (zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel) ve hastalıkların incelenmesi. Spor ve Rekreasyonel aktivitelerin engelliler üzerindeki etkileri, boş zaman yaşam şekilleri ve herkes için anlamlı boş zaman olanaklarının sunulması. Farklı engel gruplarındaki bireylerin spor ve rekreasyonel aktivitelere katılmasındaki engellerin belirlenerek bu yönde yapılabilecek çalışmaların tespit edilmesi.
FİTNES UYGULAMALARI

Ders Kodu

BESP406

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Fitness tanımı, bileşenleri, gereklilik nedenlerini ve ilgili kavramları, sportif performansın ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, fitness uygulama alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu. Fitness uygulamaları ve sağlık ilişkisi, Kalp-solunum düzeyini geliştirmek için uygulanabilecek antrenman programları, Kardiyovaskular dayanıklıklık, Fitness uygulama komponentleri, Kuvvet gelişiminin önemi ve yararları, Esneklik önemi, çeşitleri antrenmanlarda uygulanması gereken temel prensipleri, bireylerin çeviklik, koordinasyon, hız, dinamik denge, anaerobik güç özelliklerinin geliştirilmesi ve program çeşitliliğinin belirlenmesi, performans testleri ve geliştirme yöntemleri, Fitness program basamakları ve Program yapma yeterliliğinin verilmesi.
SPOR YÖNETİMİ UYGULAMASI-II

Ders Kodu

SPYO402

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı, spor örgütleri ve işletmelerinin yönetiminde amaç, vizyon, misyon ve ilkelerin belirlenmesinin öğrenilmesi.Stratejik planlamanın teori ve uygulama aşamalarının incelenmesi, Spor ortamında, iş ortamında planlama süreçleri ve tekniklerinin tartışılması. İş değerleme teknikleri Temel stratejik yönetim ve stratejik planlama, Stratejik planlamaya katkısı olan yönetim fonksiyonları, İşletmelerdeki temel stratejiler ve Stratejik planlama becerisinin spor örgütlerinin başarısındaki öneminin belirlenmesi ve öğretilmesi süreçi.
KARŞILAŞTIRILMALI SPOR YÖNETİMİ VE ÖRNEK OLAY ANALİZİ

Ders Kodu

SPYO404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çeşitli ülkelerdeki spor yönetimlerinin tarihsel gelişimi içerisinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Dersin tanımı, içeriği, literatür bilgisi Karşılaştırmalı yönetim kavramı ve yöntemleri ,Türk spor sisteminin tarihsel gelişimi ve yönetsel yapısı , işleyişi, Seçilmiş bazı ülkelerde sporun yönetsel yapısı ve işleyişi (Almanya,Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Avustralya,Rusya, Amerika Birleşik Devletleri) Türk Spor yönetiminin karşılaştırmalı analizi Türk Spor yönetimine model geliştirme, yorumlama, proje hazırlama ve kavramların karşılaştırılması.
PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

SPYO406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sportif performans tanımı, performansı belirleyen parametreler(fiziksel,fizyolojik ve psikolojik ) , performansın sınıflandırılması, performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, alan ve labarotuvar testleri, performans değerlendirme süreci, takım ve bireysel sporlarda performans değerlendirme, değerlendirmede ölçüt ve norm kullanımı, güncel teknolojik yöntem ve metotların incelenmesi, raporlama teknikleri, bireysel ve takım raporu düzenleme , uygulama örneklerinin incelenmesi.
UZMANLIK SPOR DALI

Ders Kodu

SPYO408

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Seçilen Uzmanlık spor dalının tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi. Branşa özgü özel antrenman bilgisi.

Seçmeli Dersler

CİMNASTİK

Ders Kodu

BESP106

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Tanım, tarihsel gelişimi, Genel Cimnastikte temel duruşlar, ısınma, kasları gerici ve gevşetici çalışmalar, Düzen alıştırmaları; duruşlar, sıralanma, mesafe ve aralık alma, dönüşler, yürüyüşler, koşular, sıralanmalar, mesafe ve aralık alma, Aşamalı öğrenme tekniği, beceri öğreniminde yardım teknikleri ve önemi hakkında bilgi. Denge duruşu, çember ve amut hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel Cimnastikte uygulanılan basit akrobasi hareketleri hakkında bilgi, makas, sıçrayarak tam burgu, köprü, öne takla, geriye takla hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel cimnastikte uygulanan öğrenilmiş becerilerin hareketlerin birbirine bağlanması ve seri oluşturma, alan kullanımı, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler, kondisyon çalışmaları, kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, hata tespiti ve öğretim bilgisi.
TAKIM SPORLARI (VOLEYBOL)

Ders Kodu

BESP107

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

0
Voleybolun tanımı, dünyada ve Türkiye’de voleybolun gelişim evreleri, voleybolda ısınma ve stretching, parmak pas çeşitleri ve teknikleri, manşet pas çeşitleri ve teknikleri, servis, smaç, blok teknikleri; düşme teknikleri (plonjon), top karşılama, hücum karşılama, defans çalışması, oyuncuların (pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu, köşe hücumcu, libero) sahadaki görev ve yerleri, voleybolda oyun kurallarının öğrenilmesi.
BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

BESP207

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Beden Eğitimi ve Spor kavramlarının açıklanması ve farklılıkları, Beden Eğitimi ve Spor sosyolojisinin gelişimi, Toplumlaşma ve Beden Eğitimi-Spor, Sosyolojik olarak Beden Eğitimi, Sosyolojik olarak spor (Rekreatif spor - Herkes için spor - Amatör spor - Profesyonel spor), Beden Eğitimi ve Spor sosyolojisinde temel kavram ve kuramlar (İşlevsel kuram - Çatışma kuramı - Sembolik etkileşim kuramı - Eleştirel kuram - Feminist kuram), tarihsel gelişimi, Bireylerin spora katılımını etkileyen faktörler( Spor Sosyolojisi ve Spor Psikolojisi) beden eğitimi ve spor ilişkisi, sporcu, spor kurumları ve sportif aktivitelerdeki değişik görünümlerinin verilmesidir. Öğrencilerin sosyolojinin temel kavramlarını sporla ilişkisi ve görünümlerini öğrenmesi beklenmektedir.
YÜZME

Ders Kodu

BESP305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Antrenman biliminin temel ilkeleri, amaçları, antrenman kavramı, ısınma ve şartları, temel motorik özelliklerin tanımı ve antrenmanı, antrenman planlaması, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler, antrenmanın organizmaya etkisi, kas sistematiği, antrenmanın kas sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın dolaşım sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın iskelet sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın solunum sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın enerji sistemleri ve vucut kompozisyonu üzerine etkileri, temel ve bileşik motor özelliklerin gelişimi, geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin kuram ve uygulama bilgisi, antrenman içeriği ve metotları, yüklenme yöntemleri ve temel ilkeleri ve soğuma yöntemleri.
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ

Ders Kodu

BESP407

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Beden Eğitimi ve Spor kavramlarının tanımı ve tarihçesi, Öğretimin tanımlanması ve kuramsal olarak öğrenme türleri. Eğitim yaklaşımları, öğretim modelleri, öğretim ilkeleri, Öğretim stratejileri, davranışçı yaklaşım stratejileri, bilişsel yaklaşım stratejileri, Öğretim stratejileri, yapılandırıcı yaklaşım, Öğretim yöntemleri, tanımı, sınıflanması, temel özellikleri, Öğretim teknikleri, tanımı, sınıflanması, temel özellikleri, Araştırma ve sorgulama yöntemleri, Etkileşim ve tartışma yöntemleri, Birey ve grup yöntemleri, Sınıf içi ve dışı öğretim yöntemleri, Güncel öğretim yöntemleri. Beden Eğitimine özgü öğretim ve öğrenim yöntemleri, Takım Sporlarına özgü öğretim ve öğrenim yöntemleri ve Bireysel Spora özgü öğretim ve öğrenim yöntemleri bilgi ve becerilerinin verilmesi.
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA

Ders Kodu

BESP309

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Beden Eğitimi ve Sporda Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Spor, Drama) farkı, çocuk ve yetişkinlerde drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, Dramanın İçeriği ,eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, Beden Eğitimi ve Sporda eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi. Eğitimde dramatizasyon, dramatizasyon, rol oynama, dramatize etme, eğitimde diama, gelişimsel diama, tiyatro eğitbilimi, pedagojik oyun.
SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ

Ders Kodu

BESP409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Serbest zaman eğitiminin genel amacı, bireylere serbest zaman ve rekreasyon konusunda kendileri ve çevrelerini keşfetmelerinde yardımcı olmaktır. Alanla ilgili temel kavramlar ve teorik bilginin kazandırılmasının yanında, toplumun gereksinimleri ve ilgi alanları doğrultusunda serbest zaman tercihlerinin saptanması ve analiz edilmesi, aile, çevre ve okulların serbest zaman eğitimi konusunda üzerine düşen rollerin tartışılması, okullarda serbest zaman eğitiminin ve dünyadaki benzer örneklerin değerlendirilmesi, okulların serbest zaman fonksiyonlarının incelenmesi, serbest zaman eğitimi ve eğitimde serbest zaman ilişkisinin irdelenmesi ise ders kapsamında ilgili konu başlıklarıdır.
EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

BESP211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Egzersiz ve spor psikolojisi ile ilgili teorik bilgileri, temel kavramları, teori ve kuramları anlama; katılımcılar, egzersiz ve spor ortamı ve grup süreci ile ilgili spor ve egzersiz psikoloji konularını öğrenmeyi; bu alana yönelik araştırma makalelerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Egzersiz ve spor psikolojisi ile ilgili temel teori ve kuramları, Katılımcılar ile ilgili kişilik, kendine güven, motivasyon, stres ve kaygı konularını, spor ve egzersiz ortamı ile ilgili yarışma, işbirliği, geribildirim, içsel motivasyon konularını, grup ile ilgili liderlik, grup bağlılığı, liderlik, iletişim konularını içermektedir.
SPOR SAKATLIKLARI VE İLK YARDIM

Ders Kodu

BESP205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Dersin amacı, spor hekimliği, spor hekimliği temel uğraş alanları, Spor yaralanması nedir, spor yaralanmasının nedenleri, spor sakatlanmasını hazırlayan faktörler, yumuşak doku yaralanmaları, eklem yaralanmaları, kemik yaralanmaları, aşırı zorlanma ile oluşan spor yaralanmaları, kassal yorgunluk, kas zorlanması, kas yırtılması ve nedenleri, sakatlanma mekanizmaları, ısınma-soğuma ve spor sakatlıklarından korunma, spor sakatlıklarında tedavi ilkelerini ve tekniklerini öğrenebilme. Sakatlığın tanımı yetki alanları, soğuk tedavisi, bandajlama teknikleri, öğrencilerin genel anlamda spor sakatlıkları ve sakatlık unsurlarını ortadan kaldıran faktörlerin bertaraf edilmesi ile ilgili kazanımlar elde etmesi beklenmektedir. Bir spor kulübünün veya okulunun sağlık çantasında bulunması gereken ilk yardım malzemeleri. Spor sakatlıklarında konservatif tedavi ve rehabilitasyon.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ VE LİDERLİK

Ders Kodu

SPYO205

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Yönetici ve lider kavramlarının tanımı, yönetici ve lider arasındaki farklar,Spor yöneticisi ve liderlik özellikleri,Liderlik teorileri,Liderlik tekniği ve Motivasyon,Liderlik Yaklaşımları,Spor Yöneticisi ve Liderlik,Vizyon ve Misyon,Lider ve yönetici farkı,Değişim ve liderlik,Yetki Devri,Yöneticiler için swot analizi,Liderlikte Sosyal ve duygusal zekâ,Liderlik ve Sosyal İletişim
OKÇULUK

Ders Kodu

BESP442

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Okçuluk branşının öğretilmesi, Öğretim basamaklamasının değerlendirilmesi ve yarışma kurallarının incelenmesinden, tarihsel gelişimi, Seçili bireysel sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
SAVUNMA SPORLARI

Ders Kodu

BESP311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Savunma sporları teriminin tanımı ve anlamı, felsefesinin ve farkı verilmesi, çocuk ve yetişkinlerde savunma sporu uygulamalarının tarihçesi, yapısı ve uygulanma aşamaları, savunma sporlarının yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, teknikler, öğretim yöntemleri, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi. Araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ve temel kavramlar,uygulamalı antrenman metotları, savunma sporları sporcularının fiziksel ,fizyolojik ve psikolojik özellikleri , savunma sporları çeşitleri ve müsabaka kuralları
SPOR PAZARLAMASI VE MARKA YÖNETİMİ

Ders Kodu

SPYO204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

2
Pazarlama, spor pazarlaması ve spor ürünü kavramsal boyutları arasındaki ilişki ve farklılıklar, sportif ürün ve pazarlaması, tüketici ve taraftarlık davranışı, spor pazarlamasının bölümlendirilmesi, sporda pazarlam iletişimi, stratejik spor pazarlama yönetimi kavramlarının ve farklılıkların verilmesi. Dersin amacı, Ticari, kamu ve gönüllü sektörde spor programları hazırlayıp, sunan işletmeler için temel pazarlama görevlerini anlamaktır. Öğrencilerin spor pazarlamasının oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve hizmet sektöründeki rolü ve önemini öğrenmesi beklenmektedir. Sponsorluk ve marka yönetiminin temel amaçlarını kavrama, sponsorlukla ilgili temel bilgileri, spor sponsorluğu alanına aktarabilme, Türkiye’de spor sponsorluğu ve marka yönetimi ile ilgili sorunları teşhis edebilme ve çözebilme yetisinin kazandırılması.
FUTBOL

Ders Kodu

BESP203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Öğrenci Futbol un tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Futbol oyun kuralları çerçevesinde uygulamalara katılır, Temel teknik ve taktik becerileri gelişir, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.