Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Ekonomi (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Ekonomi Yüksek Lisans Programı, katılımcılarına mikroekonomi, makroekonomi ve istatistiksel yöntem bilgisinde yetkinliği kazandırmayı amaçlarken katılımcılarının lisans eğitimlerinin Ekonomi olmaması durumunda, öncelikle bu yetkinlikleri kazanacak alt yapıya sahip olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerimiz lisans eğitiminde ekonomi alanında çalışmışlarsa, performans değerlendirilmesi neticesinde doğrudan yüksek lisans programına kabul edilirler. Başka bir alandan mezun olmaları durumunda temel lisans derslerini alarak yüksek lisans programına hazır hala gelirler.

Program, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer alan diğer programlarda olduğu gibi, zorunlu ve seçmeli derslerle kazanılan teorik alt yapının, geniş araştırma olanakları ve akademik kadro-öğrenci arasında kurulan iletişim aracılığıyla pratik edilmesini amaçlamaktadır.

Ekonomi Yüksek Lisans Programımızın uzmanlaştığı konular arasında Çevre ve Enerji Ekonomisi, Politik Ekonomi ve Kalkınma Ekonomisi önde gelmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

Eğitim Olanakları

Ekonomi tezli yüksek lisans programı iki adet zorunlu (ileri mikro iktisat ve ileri makro iktisat) ile beş seçmeli (ekonometri dersi, işletme bölümü seçmeli dersleri, araştırma yöntemleri dersi, muhasebe ve finans bölümü seçmeli dersleri) ve bir seminer dersi (zorunlu) oluşmaktadır. Öğrencilerimiz derslerin bir kısmını (uygulamalı dersleri) Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek tam donanımlı finans laboratuvarında alabilmektedirler.

Tüm derslere katılım zorunlu olup, seminer dersi sonunda tezli yüksek lisans programı için bir tez önerisi sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte tezli yüksek lisans programında yüksek kalitede bir yüksek lisans tezinin tez danışmanı rehberliğinde hazırlanıp tez jürisi önünde sunulması beklenmektedir.

Ekonomi tezsiz yüksek lisans programında da tüm derslere katılım zorunlu olup iki zorunlu, altı seçmeli ders alınması bununşa birlikte bir proje hazırlanması programdan mezun olmak için gerekmektedir.

Kariyer Alanları

Müfredatımız, öğrencilerimize geniş bir yelpazede kariyer olanakları sunmaktadır. Mezunlarımızın önemli bir kısmı kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda finans, danışmanlık, sanayi başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş imkanı bulmaktadır. Akademik kariyeri tercih eden mezunlarımız, KKTC’de, Türkiye’de veya yurtdışında saygın kurumlarda lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans eğitiminizi sürdürürken ve sonrası için staj, iş, kariyer olanakları ile ilgili günden güne gelişen mezun-üniversite ağımızdan haberdar olmak için Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi'ni ziyaret edebilirsiniz.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ADVANCED MİCROECONOMİC THEORY

Ders Kodu

ECON501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

ECON5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

ECON5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
ADVANCED MACROECONOMİC THEORY

Ders Kodu

ECON502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİNAR

Ders Kodu

ECON590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
ELECTİVE

Ders Kodu

ECON5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

ECON5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

ECON5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

ECON500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Ders Kodu

ECON520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste farklı bölgesel (yerel, ulusal ve uluslararası) ölçeklerde sürdürülebilir kalkınma kavramları ele alınmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın çıkışı, amaçları ve karşı karşıya kaldığı güçlüklerin daha iyi anlaşılabilmesi için, bu ders kalkınmanın tarihi ve küreselleşme projelerinin analizi ile başlar. Bu analizde farklı kültürel açılardan sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Bu analiz yoksulluğun azaltılması ve dünya ekolojik bütünlüğünün sağlanması gibi önemli zorlukları ortaya koyar. Bu derste ayrıca doğal kaynakların üretim, dağıtım ve tüketim ele alınmaktadır. Bu ders küresel pazar, kapitalizm, devamlılık ve diğer üretim sistemlerinin uzun dönemde sürdürülebilirliğini açıklar. Yine bu derste çevresel değerleme politikaları ve araçları, sürdürülebilir kalkınmanın göstergeleri ve ilgili sosyal kurumlar ele alınmaktadır.
İŞLETME EKONOMİSİ

Ders Kodu

BUSN521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BUSİNESS ECONOMİCS

Ders Kodu

ECON505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROBABİLİTY AND STATİSTİCS

Ders Kodu

ECON515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI EKONİMİ

Ders Kodu

BUSN553

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ECONOMETRİCS

Ders Kodu

ECON503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ECONOMİCS OF INTERNATİONAL TRADE

Ders Kodu

ECON510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
MONETARY AND FİNANCİAL THEORY

Ders Kodu

ECON509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED MANAGERİAL ECONOMİCS

Ders Kodu

ECON507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS & BANKİNG

Ders Kodu

INBA503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, finansal sistemi, finansal piyasaların ve kurumların rol ve işlevlerini anlamayı sağlamaktır. Bu derste bankalar ve yatırım firmaları gibi aracı kurumların rollerinin anlaşılmasına özel bir vurgu yapılmaktadır. Bu ders ayrıca sabit getirili menkul kıymet, sermaye ve döviz piyasalarının çeşitli özelliklerini ve rollerini anlamayı geliştirmektedir. Dersin içeriğinde finansal piyasaların küresel doğasına dikkat edilecek olsa da, bu konu geniş çapta tartışılacaktır. Bu derste küresel ekonomi bağlamında finansal piyasalarda ve kurumlarda bir farkındalık ve anlayış yaratma amaçlamaktadır. Bankacılık sektörünün rolü ve katkısı üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, bu derste bankacılık üzerine özel odaklanan finansal piyasaların ve kurumların nedenlerini ve niteliğini, bu pazarların küresel doğası ve bunların düzenlenişide anlatılmaktadır.
YATIRIM DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

ACFN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Temel amacı alternatif yatırımları değerlendirip maliyeti en düşük ve kârlılığı en yüksek yatırımı tespit etmek olan bu derste, yatırım projelerinin maliyet-fayda analizi teknikleri anlatılmaktadır. Ders hem analitik teknikleri hem de karar vermedeki pratik uygulamalara yer vermektedir. Dersin konuları yatırım projelerinin finansal modellemesi, alternatif yatırım kriterleri, paranın zaman değerini indirgemenin rolü, proje değerlendirmesinde ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, duyarlılık analizi ve reel ve nominal fiyatlar arasındaki tutarlılığın sürdürülmesi, enflasyon oranları, döviz oranlar ve faiz oranlarıdır. Ders yatırımların en uygun ölçeğinin ve zamanlamasının nasıl belirleneceğini ve nakit akışı projeksiyonlarından finansal tabloların en önemlileri olan gelir tablosu ve bilançonun hazırlanma yöntemlerini de kapsayacaktır.
İLERİ KURUMSAL FİNANS

Ders Kodu

ACFN584

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı, modern kurumsal finans teorisi ve pratiğindeki temel konuları analiz etmektir. Dersin başlıca odak noktası, değer yaratacak ve hissedarların servetini en üst düzeye çıkaracak kurumsal uygulama (kurumsal finans politikaları) olacaktır. Finans yöneticilerinin ne yaptığı ve neden yaptığı ve bu davranışların finans teorisi tarafından nasıl açıklandığı ele alınacaktır. Bu ders, Chartered Financial Analysts (CFA), Yeminli Mali Analistler, Sınavında (Seviye I) kapsanan konu başlıklarına göre tasarlanmıştır. Ders, kurumsal finansmanın ilkelerini ve temel teorilerini inceler. Bu dersin ana konuları arasında paranın zaman değeri, mali tablo analizini, hisse senetlerini ve tahvilleri değerlemeyi, sermaye bütçelemesini, sermaye yapısı kararları ve sermaye tahmini maliyeti bulunmaktadır.
APPLİED COMPUTATİONAL ECONOMİCS

Ders Kodu

ECON512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ECONOMİCS OF GROWTH AND DEVELOPLENT

Ders Kodu

ECON514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MONETARY POLİCY AND ROLE OF CENTRAL BANK

Ders Kodu

INBA501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Finansal Piyasalar, Bankacılık ve Para Politikası, piyasaların, kurumların ve finans mekanizmalarının yanı sıra merkez bankalarının ve para politikasının rolü de dahil olmak üzere finansal sisteme kapsamlı bir giriş sağlar. Finansın temelini oluşturan ekonomik ilkeler, mali krizlerin nedenlerine ve finansal krizlere verilen tepkilere yol açan konuların anlatımınıda içerir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıda belirtilen konular hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır; Finansal Sisteme Genel Bakış, Ticari Bankaların Özel Rolü, Finansal Varlıkların Fiyatlama, Getirileri Etkileyen Faktörler, Portföy Seçimi ve Verimli Piyasaların İlkeleri, Para Piyasası, Tahvil Piyasası, Menkul Kıymet Ödeme, İpotek Piyasası, Hisse Senedi Piyasası, Merkezi Bankacılık ve Federal Rezerv, Para Politikası: Temel Konular, Para Politikası: Politika Yapıcıların Karşılaştığı Zorluklar
MODERN THEORY OF BANKİNG AND FİNANCE

Ders Kodu

INBA502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste finansal yönetim konuları tartışılmakta ayni zamanda finansal piyasaların ve kurumların birbirlerini nasıl tamamladıklarını açıklanmaktadır. Aynı zamanda, finansal sistemler içerisinde çalışan ekonomik güçleri tanımlar ve sistem organizasyonunu nasıl belirlediklerini araştırır. Ayrıca finansal faaliyetlere ilişkin teorik araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarının pratik durumlara uygulanmasını sağlar. Ders ayrıca statik finansal sistem organizasyonunu ve finansal sistem evriminin dinamiklerini açıklamaktadır. . Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Finansal Sistem Fonksiyonları, Finansal Sistem Yönetimi, Finansal Sistem Organizasyonu ve Değişim, Piyasa Yönetişimi, Aracılık ve İç Yönetişim, Hisse Senedi ve Tahvil Fiyatlama, Tahkim yoluyla Türev Ürünlerin Fiyatlandırılması, Tahvil ve İpotek Piyasaları, İşlem Riski Piyasaları, Döviz Kurları ve Piyasalar, Menkul Kıymetler Portföyleri, Pazarlanamayan Menkul Kıymetler Portföyleri, Aracılık Esasları, Yönetim Uygulamaları: Yurtiçi Kuruluşlar, Uluslararası Bankacılık ve Diğer Bankacılık Piyasaları.
PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, katılımcıların, günümüzde stratejik yönetim alanındaki en hassas meseleler hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için tasarlanmıştır. Değinilen meseleler şu konuları kapsar: gelecekteki uluslararası rekabeti şekillendirecek temel güçlerin anlaşılması, her bir şirkette şirket amacının merkezi rolü, sermaye piyasalarının ve şirketin finansal politikalarının şirketin küresel piyasalardaki rekabet gücünü şekillendirmekteki rolü, stratejik işbirlikleri ve çeşitlendirmelerin derecesi dahil olmak üzere şirketin ve sınırlarının tanımlanması, çalışanlar ile şirket arasındaki örtülü anlaşmaların geleceği ve bunun bilgi temelli rekabetçi avantaj kazanılması için insanların işlerinde anlam bulmalarına etkisi, ve şirket yönetişiminin (özellikle yönetim kurulları ve kurumsal hissedarlar olmak üzere) gelecekteki evrimi.
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION

Ders Kodu

BUSN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION
PORTFOLİO THEORY AND EQUİTY ANALYSİS

Ders Kodu

ACFN505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı öğrencilerin portfolyo yönetimi ile ilgili şu kavramlara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: Markowitz Portfolyo Seçim Süreci, Risk-Getiri Eğrileri, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli, ve Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi. Bu ders kapsamında öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin yanında şu hususlar üzerine bilgi edineceklerdir : yatırım sürecine ilişkin teknikler, küresel piyasada yatırım kararı, etkin sermaye piyasası, borsa etkinsizlikleri (anomalileri), davranışsal iktisat, hisse senedi getirisi öngörüsüne ilişkin değişkenler, hisse senedi getirisi öngörü modelleri tabanlı nicel optimizasyon, ortalama sapma analizi, özkaynak seçim yönetimi, işlem masrafları, ve aktif portföy yöneticisinin performans değerlemesi.
BANKA YÖNETİMİ

Ders Kodu

INBA507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders modern bankacılık ve finansal aracılık teorisine giriş niteliğindedir. Bankaların uzun tarihsel geçmişlerine ve önemine rağmen, bankalar ekonomistlerin genellikle kullandığı modellere uymamaktadır. Bu derste farklı modelleme yaklaşımları, asimetrik bilgiye dayanan modellere ağırlık vererek incelenmektedir. Ayrıca finansal istikrarsızlık teorileri ve istikrarsızlığa karşı düzenleyici tepkiler üzerinde durulmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olacaklardır; Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörü, Kamu Politikaları ve Yönetmelikleri, Banka Performansının Analizi, Faiz Dışı Gelirleri ve Faiz Dışı Giderleri Yönetme, Geleneksel Olmayan Bankacılık Şirketlerinin Performansı, Faiz Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Faiz Oranı Riski Yönetme: Kazanç Duyarlılığı, Faiz Oranı Riski Yönetimi: Süre Faiz Oranı Riskini Yönetmek İçin Türevleri Kullanmak, Likiditeyi Yönetmek, Likiditeyi Yönetmek, Sermayeyi Etkili Kullanmak, Kredi Politikası ve Kredi Özelliklerine Genel Bakış, Ticari Kredi Taleplerini Değerlendirme ve Kredi Riski Yönetimi, Tüketici Kredilerini Değerlendirme, Yatırım Portföyünü Yönetme ve Küresel Bankacılık Faaliyetleri.
İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
veri
LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
SERVİCES MARKETİNG

Ders Kodu

MRKN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENGLİSH PHONETİCS AND PHONOLOGY

Ders Kodu

ELTE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, sesbilim ve sesbilgisinin temel özelliklerini ele alır. Hem ünsüzler, ünlüler, ikili ünlüler ve üçlü ünlüler gibi parçalı ses birimleri, ses birim üyeleri hem de sözcük vurgusu, tümce vurgusu, ritim, ses düzeyleri, tonlama birimleri gibi parçalar üstü sesbirimler gibi konular kapsar. Aynı zamanda tonlama ile anlam arasındaki ilişkiyi irdeler. Aynı zamanda ses bilgisi kuralları ve ses benzeşmesi de bu dersin kapsamındadır. Bu derste, İngilizce öğrenenlerin telaffuz sorunları tartışılacak ve telaffuz sorunlarına olası çözümler araştırılacaktır. Bu dersi alanlar, kendi telaffuzlarını geliştirebilecek ve daha sonra da öğrencilerinin telaffuz hatalarını düzeltebileceklerdir. Ayrıca, öğrencilerin telaffuz hatalarına ilişkin tanımlayıcı ve/veya deneysel araştırma yapabileceklerdir.
SUPPLY CHAİN MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNİQUES FOR STATİSTİCAL ANALYSİS

Ders Kodu

BUSN595

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COST ACCOUNTİNG FOR BUSİNESS MANAGERS

Ders Kodu

BUSN565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
INVESTMENTS MANAGEMENT

Ders Kodu

ACFN514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : menkul kıymetlerin alımı ve satışı, Yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, Global Finansal Araçlar, Etkin Çeşitlendirme, Etkin piyasa hipotezi, Uluslararası yatırım, Vergiler, Enflasyon, ve yatırım Stratejileri, Yatırımcılar ve yatırım süreci, Davranışsal İktisat ve Teknik analiz.
COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ISYE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
ECONOMETRİCES

Ders Kodu

ECON503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATA SCİENCE AND MANAGİNG BİG DATA

Ders Kodu

BUSN555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENDÜSTRİYEL, ORGANİZASYON VE İŞ DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste endüstriyel organizasyon ilkeleri, teorisi ve araştırması, iş davranışı yönetimi ve davranış bilimi bilgisinin iş ortamı bağlamında uygulanması incelenir. Dersin ana amacı, işletmelerin hem çalışanların verimliliğini hem de yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde iş ve organizasyonlarını nasıl tasarlayabileceğini göstermektir. Kapsanan konular arasında, iş analizi, eğitim ve geliştirme, personel kararları, organizasyonel değişim, liderlik, motivasyon, takım çalışması, mesleki stres ve iş gücü refahı, personel değerlendirmesi, alandaki bilimsel araştırmaların tarihçesi ve evrimi ve diğer işveren-çalışan ilişkisi ile ilgili konular yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin, alandaki bilim adamları tarafından sorulan ve cevaplanan soruları ve bu soruları yazılı olarak cevaplamak için kullanılan yöntemleri anlamalarını geliştirmeyi içerir.
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
RESEARCH METHODS AND STATİSTİCS FOR HEALTH CARE SERVİCES

Ders Kodu

HOMM509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

QUALITATIVE RESEARCH METHODS

Ders Kodu

COMM515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COST ACCOUNTİNG

Ders Kodu

ACFN503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders çerçevesinde ilgili maliyet davranışı, gelişimi, yorumu ve kullanımı yanında işletme planlamasına yönelik denetim ve izlenilebilirlik kavramları ve denetleme ve karar alma hususları üzerinde durulacak. Ders kapsamı işletme muhasebesi uygulama ve kavramları üzerinden yöneticilere yönelik kurumsal karar alma becerileri odaklıdır. Ders dahilinde vurguda bulunulan hususlar; işletim kontrolüne yönelik alternatif maliyet sistemleri arasında seçim yapabilmek amaçlı genel bir çerçeve oluşturulması, ve ürün maliyeti ve karlılık ölçümüdür. Ders kapsamında ayrıca yönetim muhasebesi konusunda yakın geçmişte gerçekleşmiş olan analitik ve kavramsal gelişmeler irdelenecek olup, buna modern ve ilgili planlama, denetim teknikleri ve firma dahilinde farklı fonksiyonel alanlarda uygulandıkları üzere, bu tekniklerin temelini oluşturan kavramlar, ve performans değerlemesi de dahildir.
FİNANCİAL MANAGEMENTS

Ders Kodu

ACFN516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Finans yönetimine ilişkin sorunların çözümlenmesi çağımız mali yöneticileri için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu bağlamda bir değişiklik yaratmak adına bu ders tasarlanırken özellikle öğrencilerin kendilerine sunulan araçları sentezleyip mali yöneticilerin uzun zamandan beridir süregelen bu sorunlarının sınırlandırılması amacına yönelik esnek bir modele entegre etme becerisini edinmeleri amaçlanmıştır . Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Proje Analizi ve Değerlemesi; Sermaye Piyasası Tarihinden Bazı Dersler; Getiri, Risk ve Menkul Değer Piyasası Doğrusu; Sermayenin Maliyeti; Sermaye Tedarik Etmek; Finansal Kaldıraç ve Finansal Yapı Politikası; Kar Dağılımı ve Kar Dağılım Politikası; Kısa Vadeli Finans ve Planlama; Nakit ve Likidite Yönetimi; ve Kredi ve Envanter Yönetimi.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç