Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, elektronik ve haberleşme düzen ve sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve işleyişi konusunda yetkin bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazandırmaktır.

Eğitim Olanakları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı yedi ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Elektromagnetik alan, dalga kuramları ve uygulamaları, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması gibi konularda öğrencilere yetniklik kazandırırken araştırma laboratuvarı altyapısı ile araştırma becerilerini geliştirmede olanaklar sağlayarak seçkin uzman mühendisler yetiştirir.

ciu-electrical-electronics-engineering-phd

Kariyer Alanları

Mezunlarımız elektronik, haberleşme, telekomünikasyon, savunma sanayii, araştırma ve eğitim kurumları başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde üst düzey araştırmacı olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca, öğrenciler kariyerlerine akademik alanda doktora yaparak da devam edebilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA

Ders Kodu

EELE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
CİRCUİTS AND SYSTEMS ANALYSİS

Ders Kodu

EELE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
SEÇMELİ I

Ders Kodu

EELE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ II

Ders Kodu

EELE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ III

Ders Kodu

EELE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ IV

Ders Kodu

EELE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ V

Ders Kodu

EELE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

EELE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
.
SEMİNAR

Ders Kodu

EELE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
.

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

Ders Kodu

EELE582

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Güneş enerji sistemlerine (Fotovoltaik sistemler) giriş. Güneş enerjisinin potansiyelleri, güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülme karakteristikleri, Fotovoltaik etki, güneş enerji panelleri tarafından toplanan ve aktarılan enerji, güneş ışınımı ve spektral dağılımı, güneş ışınımlarını modellenmesi ve tahmini. Güneş hücreleri, temel yapı ve karakteristikleri: Tekli kristal, çoklu kristal, ince-film silikon, gelişen yeni teknolojiler. Güneş hücresinin elektriksel karakteristikleri, matematiksel model ve eşdeğer devre, güneş hücrelerinin modellenmesi, sıcaklık, ışınım ve seri/şönt dirençlerinin açık-devre gerilimi ve kısadevre akımına etkileri. PV üreteçleri, gölge etkisi ve serbest geçiş diyotları. PV modüllerinin yük ile etkileşimi, yüklerin doğrudan PV modüllerine bağlanması, PV modüllerinin yük ve akünün birlikte olduğu sisteme bağlanması. PV modüllerinin yük ile etkileşimi, yüklerin doğrudan PV modüllerine bağlanması, PV modüllerinin yük ve akünün birlikte olduğu sisteme bağlantıları.
ADVANCED COMMUNİCATİON SYSTEMS

Ders Kodu

EELE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCES ON VLSI DESİGN

Ders Kodu

EELE544

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEM PROTECTİON AND CONTROL

Ders Kodu

EELE558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HİGH VOLTAGE UNDERGROUND CABLES

Ders Kodu

EELE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NUMERİCAL METHODS İN ELECTROMAGNETİCS

Ders Kodu

EELE534

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEM HARMONİCS

Ders Kodu

EELE557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ANALOG FİLTER DESİGN

Ders Kodu

EELE568

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
FUNDAMENTALS OF ENERGY SYSTEMS OPTİMİZATİON

Ders Kodu

ENRE533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DİGİTAL IMAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

EELE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCED DİGİTAL SİGNAL PROCESSİNG

Ders Kodu

EELE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNO-ECONOMİCAL ANALYSİS OF ENERGY APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOLAR - THERMAL ENERGY AND İTS APPLİCATİONS

Ders Kodu

EELE581

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED ANTENNA THEORY

Ders Kodu

EELE532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SIGNALS AND SYSTEMS

Ders Kodu

EEE321

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO PROGRAMMING

Ders Kodu

CMPE112

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTRICAL MACHINERY

Ders Kodu

EEE453

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEM ANALYSIS

Ders Kodu

ELE401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

APPROXİMATİON THEORY

Ders Kodu

EELE563

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PERFORMANCE EVALUATİON OF COMPUTER NETWORKS

Ders Kodu

CMPE523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMMUNICATION SYSTEMS

Ders Kodu

EEE362

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PROBABİLİTY THEORY AND STOCHASTİC PROCESSES

Ders Kodu

EELE571

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOLAR POWER DESİGN

Ders Kodu

ENRE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HIGH VOLTAGE TECHNIQUES

Ders Kodu

EEE456

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

POWER ELECTRONICS

Ders Kodu

EEE344

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTRONICS II

Ders Kodu

EEE342

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARTİFİCİAL NEURAL NETWORKS

Ders Kodu

CMPE545

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SELECTED TOPİCS İN DİGİTAL COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

EELE566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HYDROGEN AND FUEL CELL TECHNOLOGY

Ders Kodu

ENRE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS

Ders Kodu

EELE464

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

CIRCUIT THEORY II

Ders Kodu

EEE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
SIFIR EMİSYONLU %100 YENİLENEBİLİR KENTLERİN TASARIMI

Ders Kodu

ENRE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AKILLI ELEKTRİK ŞEBEKELERİ

Ders Kodu

ENRE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

CMPE530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS

Ders Kodu

EEE464

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTEGRATİON OF RENEWABLES

Ders Kodu

ENRE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

LINEAR CONTROL SYSTEMS

Ders Kodu

ELE306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

CMPE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSENSORS

Ders Kodu

BIOE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, biyosensörlerin ve biyoenfeksiyonun ilkelerini, teknolojilerini, yöntemlerini ve uygulamalarını kapsayacaktır. Bu dersin amacı, mühendislik ilkelerini sensörler ve biyoelektronikteki biyosistemlerin anlaşılması ile ilişkilendirmektir. Öğrenciye, biyosensörlerin ve biyoelektronik cihazların tasarımında, üretiminde ve uygulamasında kullanılan yöntem ve prosedürlerin detaylarını sağlayacaktır. Ölçüm biliminin temelleri optik, elektrokimyasal, kütle ve basınç sinyal iletimi için uygulanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerden biyosensing ve transducing tekniklerini, biyosensör enstrümantasyon tasarımını ve yapımını açıklayabilmeleri beklenir.
ELECTROMAGNETIC THEORY II

Ders Kodu

EEE331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

CMPE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders: kısa tarihsel bakış açısı. Entegre Geliştirme Ortamını (IDE) anlamak ve kullanmak. Java temelleri, Java için grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI), Swing Bileşenleri ve Java Dinleyicileri, Swing iletişim kutuları, GUI uygulamalarının geliştirilmesi, Birleştirilmiş Modelleme Dili (UML) ile Nesne Yönelimli Programlama teorisi. Nesne yönelimli (OO) problem çözme, OO kavramları (kalıtım, kompozisyon, soyut sınıflar vb.), Nesne ilişkileri, tasarım kalıpları ile OO uygulamaları geliştirme, Birim Testi, Proje Sunumları gibi temel konuları inceler.
PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ISYE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Ders Kodu

ENRE401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

CIRCUIT THEORY I

Ders Kodu

EEE202

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR MİMARİSİ

Ders Kodu

EELE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, öğrencilere günümüzün yüksek performanslı işlemcilerini ve sistemlerini inşa etmek için kullanılan temel mimari teknikleri anlamalarını sağlar. Ders konuları arasında boru hattı, üst ölçek, sıra dışı çalıştırma, çoklu okuma, önbellek, sanal bellek ve çok işlemciler bulunur. Performansı elde etmek için donanım / yazılım etkileşimi üzerinde durulacak. Mimari bağları, derleyicileri ve işletim sistemlerini etkileyen sorunlara kısaca değinilecektir. Tek bir işlemciyi sınırlarına zorluyorum. Öğretim seti tasarımı ve bilgisayar performansına etkisi. mikroprogramlama. Adresleme teknikleri. Hafıza hiyerarşisi. İlişkisel, sanal ve önbellek. Bellek yönetimi. DMA'yı ve kanalları keser. Ticari bilgisayar mimarisinin karşılaştırmalı çalışması. Tek işlemcili tasarımlardan çok çekirdekli tasarıma geçiş, donanım dahil olmak üzere paralel hesaplamada bir dizi konuda bilgili donanım ve yazılım tasarımcıları gerektirir.
PATTERN RECOGNİTİON

Ders Kodu

CMPE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
POWER SYSTEM ENGİNEERİNG AND ECONOMİCS

Ders Kodu

ENRE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTRICAL MATERIALS

Ders Kodu

ELE305

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ROBOTICS

Ders Kodu

EEE411

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

Ders Kodu

EELE529

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ağ Temelleri, Ağ Temelleri: Protokoller , Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı (TCP / UDP), Ağ Katmanı, Bağlantı Katmanı, İnternet Üzerinden Multimedya, Güvenlik ve Bulut Hesaplama. Bir bilgisayar ağının mimarisi ve bir ağdaki her cihazın birbiriyle nasıl iletişim kurduğunu açıklamak; farklı ağların kaynakları paylaşmasını sağlayan ağ protokolünün her katmanındaki süreçler; TCP / IP yığınının her katmanındaki temel ağ protokolleri ve her protokolün amacı; Ağ Yorum İsteğinin (RFC) rolü; TCP / IP modelindeki her katmanın OSI modelindeki katmanlarla karşılaştırılması; soket programlama ve uygulama işlemedeki rolünü açıklamak; IP adresleme; paket çarpışmalarını ve link katmanında nasıl düzeltildiklerini; CSMA ve bağlantı katmanında kullanımını açıklar; VoIP ve IPTV gibi uygulama protokolleri; TCP / IP güvenliği ile ilgili konular.
RENEWABLE ENERGY POLİCİES & SCENATİOS

Ders Kodu

ENRE524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

Ders Kodu

EELE415

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Endüstride kullanılan programlanabilir denetleyicilerin gelişimi, kullanım amaç ve yöntemleri, Programlanabilir Lojik Denetleyici (PLC) donanım ve yazılım özelliklerinin, elektronik devreleri, kontrol sistemlerinin iç yapısı, elektronik devre ve sistemlerinin incelenmesi ve organizasyonu. Merdiven diyagramı: Merdiven diyagramının oluşturulması, taraması. Giriş-çıkış bağlantıları.Temel PLC fonksiyonları: Kayıt ediciler, zamanlayıcılar, sayıcılar, karşılaştırma fonksiyonları, atlama ve mastır fonksiyonları, veri kaydırma fonksiyonları, sıralama fonksiyonları.Endüstriyel uygulamalar: PLC nin endüstriyel uygulamaları Modüler PLC sistemlerinin giriş / çıkış modülleri ve kişisel bilgisayar (PC) kullanılan PLC sistemlerinin donanımı ve bununla ilgili yazılımların incelenmesi, tasarlanması ve uygulamasının öğretilmesi.
GÜÇ ÜRETİM SİSTEMELERİ

Ders Kodu

ENRE534

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin esas hedefi, öğrencinin güç üretim sistemlerini, sitemlerin elemanlarını ve bu üretim sistemlerinin çalışma esaslarını lisans düzeyinden ileri seviyede anlamasıdır. Güç üretimi, buhar gücü, buhar çevrimli santraller (Rankine çevrimi, Kalina çevrimi, buhar ve gaz combine çevrimleri) ve Brayton Çevrimi derinliğine işlenecektir. Güç üretim sistemlerinin ekonomisi, yakıt ve yanma ( katı, sıvı ve gaz yakıtlar dahil), buhar üreticileri, buhar türbünleri, gaz türbünleri, su dolaşım sistemleri ileri seviyede irdelenecek ve incelenecektir. Ekonomizer ve su ıstıcılar tasarımı, kondenzasyon sistemleri, yakıt ön hazırlama sistemleri ve methodları, su hazırlama prensipleri, çevresel etkiler, santral lokasyonunda seçimini etkileyen önemli hususlar işlenecek konular arasındadır. Güç iletim sistemlerinr giriş, dersin bir parçası olarak ayrıca işlenecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

  • Diploma fotokopisi,
  • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Öz geçmiş,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç