Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Mimarlık (MArch)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (MArch) öğrencileri mimarlığın çeşitli çalışma alanlarında uzmanlaşmaları için teşvik ederek mesleki açıdan daha gelişmiş bir bakış açısı edinmelerini sağlar. Öğrenciler değişik araştırma yöntem ve teknikleri aracılığıyla, ayrıntılı bilgiyi yakalamanın yanı sıra onu sistematik olarak değerlendirme yönünde gereken deneyimi kazanırlar. Bir dizi zorunlu ve seçmeli ders kapsamında, mimarlık konularını çok disiplinli bir yaklaşım içinde tartışarak algılama, anlama kapasitelerini, sözel ve yazılı ifade yeteneklerini geliştirirler. Program öğrencilere, meslekte başarıyı sürdürebilmeleri için gereken kendine güvenli ve bağımsız bir kişilik oluşturmaları için yönlendirir. Mimarlık Yüksek Lisans Programı tezli olarak yürütülmektedir ve eğitim dili İngilizce’dir. “Graduate Studio I” ve “Graduate Studio II” dersleri alınması zorunlu derslerdir. Diğer dersler seçmelidir. Öğrenci programda toplam 7 ders ve seminer alıp tez hazırlamak zorundadır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü, gerek öğretim içeriğinin bilimsel alanlarla ilişkisi, gerek öğrenci kabul kriterleri, gerekse mimarlık mesleğinin kurumsal çerçevesi açısından farklı özelliklere sahiptir. Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlığın çok disiplinli yapısını göz ardı etmeden, Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Koruma ve Restorasyon, Çevresel Tasarım ve Teknoloji bilim alanlarını içerir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kadrosunda 24 Tam Zamanlı, 12 Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. GSTMF Mimarlık Bölümü’nün genç öğretim kadrosunun gelişme ve akademik ilerleme perspektifi de dikkate alınarak, mimarlık eğitimi alanında başlatılan akreditasyon süreçleri ve üniversitenin kurum olarak eğitim - öğretimin yanı sıra, araştırma ve kamuya katkı işlevleri de, mimarlık gibi toplumsal, çevresel, kültürel ve teknik boyutları aynı anda içeren bir alanda yüksek lisans düzeyinde öğretim ve araştırma programları gereğini desteklemektedir.

CIU Architecture Program

Kariyer Alanları

Mimarlık bölümü mezunları farklı tasarım disiplinleriyle birlikte çalışmak için gerekli alt yapı ile mezun olduklarından çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler.

Mimar, insan faktörünü iyi bildiği için yaratıcılığın her yönünde insan ilişkilerini ve psikolojisini doğru kullanarak kariyer yapabilir. Mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyeler imza attıkları görülmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

ARCH500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Master thesis refers supervised independent research on a topic arranged between the student and faculty member who is assigned as supervisor and approved by the Institute. Graduate students should show their competency in the profession by making the necessary research and writing a research report under the guidance of their supervisor. The student will be responsible to read the recommended readings and to make the research related with the topic. After mutual discussions and critics the student will finalize the thesis. The dissertation must be an original contribution to the field of Architecture, enhancing analytical thinking and developing a systematic approach to the research problem. The research may have qualitative, quantitative or mixed design of research methods.
GRADUATE STUDİO I

Ders Kodu

ARCH501

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

8
The studio focuses on the development of a single architectural project over the duration of the semester which also deals with the contemporary cultural, environmental, technical, social and political contexts. The course aims to enable the research students to reach and understand the available environmental evaluation tools of buildings in terms of sustainable building design; and to develop an evaluation skill to measure the environmental performance of their architectural design. The studio suggests a critical approach towards design. It is planned to provide the necessary knowledge and skills to deal with specific design problems, particularly related to the understanding of space, materials and detailing, through lectures, site trips and studio work. The course approaches design as an iterative process including reading, research, critical thinking and presenting.
GRADUATE STUDİO II

Ders Kodu

ARCH502

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

8
The studio focuses on the development of a single architectural project over the duration of the semester alongside studying different case studies. The students are expected to conduct their own research in the studio under the supervision of the instructors where they analyse, test and criticize these particular case studies. These studies may be structured around different theoretical concepts or typologies. The studio is supported by theoretical readings and/or individual research. The students are expected to approach critically towards the relationship between form and the program. Projects in the studio can be in various scales and sites. It may include different project briefs, and complexities. They should ponder on spatial and experiential quality, technical proficiency, and conceptual basis, as well as the aesthetic and ethical qualities.
SEMİNAR

Ders Kodu

ARCH590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
The aim of this major area unit is to develop students' systematic and methodological capability of architectural academic research, improve their ability to research, investigate, evaluate, interpret and synthesize theoretical knowledge and/or practical works independently and unconventionally, and to discuss and present their ideas academically. Graduate seminar gives an opportunity for independent study in various aspects of the research. Small group discussion and critique sessions with faculty supervisors and students are provided. Seminar focuses on dissertation, data collection, programming, building, site selection, design development, documentation and presentation. The course includes the expression of the topic, the discussion on the related theoretical and practical issues, presentation of the consequences, the discussion of seminar subjects of each students with their supervisors.

Seçmeli Dersler

INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL RESEARCH

Ders Kodu

ARCH521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course aims to understand the conceptual framework in an architectural research. The course focuses on the research methods and it aims to provide students qualitative and quantitative skills; and to help students to conceptualize how research can be used in the design process, and how research findings can be integrated into design. The content of the course includes the definition of a research, the process of problem statement, the methodology of literature review, data collection and evaluation, which are correlated with the research design. The students are expected to study a textbook/paper or a case study by its various interpretations; and to define, plan, execute and complete a research project; and understand the basic principles of scientific investigation and the architectural research process.
SPACE, PLACE AND PLACE - MAKİNG

Ders Kodu

ARCH541

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MİMARİ TASARIMDA KULLANICI FAKTÖRÜ

Ders Kodu

ARCH526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Binanın tasarım süreci kullanıcı gereksinmeleri ve eylemlerinin tanımlanması ile başlar. Bu doğrultuda mimari tasarım ve inşa sürecleri tamamlanır. Kullanıma açılan binanın, tasarım ekibinin ve kullanıcının beklentilerini karşılayıp karşılamadığı Kullanım Sonrası Deperlendirme ( Post Occupancy Evaluation-POE) ile ölçülür. POE, kullanıcı davranışı ve fiziksel çevre ilişkilerinin tanımlanması için kullanılan bir araçtır. Kullanıcı gereksinmesinin doğrultusu, gelişimi, bireysel ve toplumsal değerler, davranış normları, sosyal ve mekansal örüntüler irdelenen konular arasındadır. Bu konular, değişik kültürel yapıya ait toplumların tanımlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda tüm bu konuların ve gelişmelerin mimarın toplumsal rolü ve sorumluluğu üzerindeki etkileri de dikkate alınmaktadır. POE aynı zamanda, binanın işlevsel kullanım ve yatırım açısından istenen performansı gösterip göstermediğinin belirlenmesi için de uygun bir değerlendirme yöntemidir.
TYPOMORPHOLOGİCAL ANALYSİS İN URBAN STUDİES

Ders Kodu

ARCH536

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVİRONMENTAL AESTHETİCS

Ders Kodu

ARCH530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ARCH520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ERGONOMİCS

Ders Kodu

INAR505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı öğrencilerin iç mekan çevre koşullarının insan faktörleri yönlerini eleştirel olarak değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler insan faktörlerini, antropometrik verileri ve tasarım gelişiminin geniş açılarının tasarım üzerindeki etkilerini analiz eder. Müşterinin / kullanıcının fizyolojisi ve psikolojisi, çevrenin tasarımını etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu ders ergonomi ve proksim konularını iç tasarıma uygulayınca ortaya çıkan ve keşfedilen tasarım problemlerini sunacaktır. Evrensel tasarım, erişilebilirlik sağlayan tasarım, tasarım problemlerinin bağlamı olacaktır. Tartışmalar aşağıdakileri kapsayacaktır: çevre ve kullanıcı kültürü arasındaki etkileşim, cinsiyet, yaşam döngüsü aşaması ve fiziksel yetenekler.
ARCHİTECTURE AND THE CİTY İN SCİENCE FİCTİON MOVİES

Ders Kodu

ARCH619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
The course scrutinizes the meaning and significance of architecture and urban space in science fiction movies and how architecture is displayed in dystopian visions of the future in movies of the modern and post-modern eras. The dystopian visions repeatedly suggest an anti-democratic future world of surveillance controlled by the international corporations and authoritarian administrations. The architecture of these worlds is variously rendered in Art Déco, Classicism, the International Style, Brutalism, High Tech / Slick Tech, an eclectic Historicism, in vernacular and “eco-” forms, and situated in (decayed) skyscraper mega-cities or within an idyllic natural environment. The course is based on the analysis of selected movies and the reading of scholarly literature on the subject.
INTRODUCTİON TO EXHİBİTİON DESİGN

Ders Kodu

INAR511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTERS İN DESİGN

Ders Kodu

GRDE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders her öğrencinin kişisel tasarım vizyonuna odaklanmaktadır. Öğrenciler, posterleri, katalogları benzersiz bir iletişim aracı olarak tasarlamak için gerekli olan özel becerileri keşfederler. Bu dersin amacı, öğrencilerin Grafik Tasarım ve dijital medya uygulamalarına yönelik projelerle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersde öğrenciler, yaratıcı düşünceyi etkili grafik tasarım çözümleri üretmek için uygulamalara ve dijital Grafik Tasarım araçlarına, yöntemlerine ve stratejilerine aktarmayı geliştirir. Bu ders, Adobe programlarını kullanarak grafik tasarımda 2 boyutlu ve 3 boyutlu modelleme ve tasarımın temellerini analiz etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.
ARCHİTECTURAL HERİTAGE RECORDİNG

Ders Kodu

ARCH535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GLASS STRUCTURE

Ders Kodu

ARCH537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
The objective of this course is to provide knowledge on the static of advance glass structural systems. Analyze some real systems in detail. Glass facade coating systems and application details will be examined. The course focuses on the suspended glass systems with pre-stressed cable truss (SGSPCT) structure in detail. Design criteria and structural solutions will be examined for suspended glass systems with pre-stress cable truss. The course also focusing glass annex buildings. Historical buildings additions with glass and how can be design and construction also part of the course.1/10 articulated bold and many other detail also will be discuss at the course. Problem solving strategies and behaviour of the stone and glass will be discuss at the course and the reading materials.
DİSCUSSİONS ON ARCHİTECTURAL DESİGN FUTURES

Ders Kodu

ARCH603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPOSİTE BUİLDİNG MATERİALS AND DESİGN PRİNCİPLES

Ders Kodu

ARCH614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPACE, FORM AND SUSTAİNABLE TECHNOLOGY

Ders Kodu

ARCH529

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

LİGHTİNG AND COLOR

Ders Kodu

GRDE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Dersin amacı öğrencilere genel renk bilgisini, renk uyumu kurallarını, rengin kültürel ve psikolojik etkilerini öğretmek ve grafik tasarımda renk kullanımını sürdürülebilir olarak kazandırmaktır. öğrenciler belirlenen konularda araştırmalar yapar ve makale / rapor hazırlarlar. Teorik olarak renk kültürü konusunun yanısıra, öğrenciler sıcak-soğuk ve nötr renklerle ilgili değerlendirme ve analizler yaparlar. Fotoğraf, grafik tasarım, imge ve anlam, sinema estetiği gibi konularda renk dilinin kullanımı araştırılır. Rengin kültür üzerindeki etkileri incelenir, öğrenciler renk ve kültür ilişkisi üzerine araştırma yapar, rapor yazarlar ve sunum yaparlar. Toplumların renk anlayışındaki ortak ve farklı alanlar üzerinde tartışılır. Kavramlar ve imgeler üzerine renk ve ışık bağlamında gözlem temelli çalışmalar yürütülür. Gözlemlerden elde edilen bulgular sınıf ortamında tartışılarak renk ve imge etkileşimi tanımlanmaya çalışılır.
INTRODUCTION TO INTERIORS

Ders Kodu

ARCT309

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MİMARİ TASARIM-III

Ders Kodu

ARCH301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

9
Ders; ofis, hastane, yurt, karma kullanımlı vb. çok katlı yapıların kentsel ve çevresel bağlamını dikkate alarak; bina ve çevrelerini tasarlama ve/veya mekansal örüntü oluşturmayı kapsar. Proje kapsamında verilen topoğrafyanın / arazinin (sanal veya gerçek) ve mimari çevrenin özelliklerini araştırarak gerekli düzenlemeleri yapılandırma, ve çok katlı binalardaki ileri teknoloji, dikey sirkülasyon, ulaşılabilirlik, iklim, bina fiziği, kentsel kimlik ve silüet gibi unsurları dikkate alarak uygun yapım tekniklerini ve malzemelerini araştırma dersin kapsamındadır. Ayrıca, farklı uygulamalar üzerinde araştırma yaparak farklı tasarım dillerini kavrama ve tasarıma ilişkin kelime dağarcığını geliştirme; fikirleri ve kavramları geliştirme aracı olarak eskiz ve bilgisayar destekli ürünler ortaya çıkarabilme, ileri sunum tekniklerini ve malzemelerini keşfetme de ders kapsamındadır. Öğrencilerin bireysel stillerini oluşturmak amacıyla kendi zihinsel ve el becerilerinin tanımlanması beklenmektedir.
DESIGN CULTURE

Ders Kodu

ARCT406

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURE AND SCİENCE

Ders Kodu

ARCH607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURAL ENVİRONMENTS AND SPACE

Ders Kodu

ARCH524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE

Ders Kodu

ARCT312

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

THEORY OF COLOUR

Ders Kodu

INAR513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HISTORY OF TURKISH & CYPRIOT ARCHITECTURE

Ders Kodu

ARCT311

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHITECTURAL DESIGN V

Ders Kodu

ARCH401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİOTİCS OF IMAGE

Ders Kodu

GRDE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, imge ve anlam arasındaki ilişkiyi araştırır. Öğrenciler görsel göstergebilimsel analiz yaklaşımını öğrenir ve kullanır. Reklamlar, işaretler, semboller, filmler ve gündelik nesneler araştırma konusu olabilir. Sanat sergileri ve sanat çalışmaları da uygun araştırma ortamlarıdır. Görüntü ve anlam arasındaki bağlantı, Barthes, Panofsky ve Fiske’nin teorileri bağlamında incelenir. Gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi, düzanlam ve yan anlam tanımlamaları, semantik, sentaktik ve fonksiyonel analiz yöntemleri verilen konular üzerinde araştırılır ve değerlendirilir. Öğrenciler belirlenen konularla ilgili gözlem ve göstergebilimsel analizleri yaparak rapor yazarlar. Sergiler, sanat eserleri, filmler gibi görsel materyaller incelemeler için konu olarak değerlendirilebilir.
THEORY OF CONSERVATİON

Ders Kodu

INAR514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TURKİSH TRADİTİONAL HOUSE

Ders Kodu

ARCH622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HISTORY OF EUROPEAN ARCHITECTURE

Ders Kodu

ARCT212

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

LİGHTİNG DESİGN

Ders Kodu

INAR510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
TASARIM ETİĞİ VE YASAL KONULAR

Ders Kodu

ARCH404

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Ticari marka nedir? Nasıl ve neden kayıt altına alınmalıdır? Buluş nedir? Patentler ve faydalı modeller… Tasarım nedir? Nasıl korunur? Zihinsel ve sanatsal varlıklar ve telif hakları… Tasarım Kanununun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki uygulamaları… Tasarım uygulamalarında etik meselelerin kavranması, sağlam bir planlama ve konumlandırma yapabilme becerisi, işletmenin finansal meselelerini yönetebilme yetkinliği; tasarım sözleşmeleri oluşturma ve ürün fiyatlamalarını göz önünde tutma, insan kaynakları, sözleşmeler, müşterilerle yapılan anlaşmalar, pazarlama ve sosyal yardım konularında yeterlilik… Ticari markaların, tasarımların ve buluşların lisanslarla koruma altına alınması… Tasarım korsancılığının yasaklanması ve ilgili yasalar… Detayların işleme alınması, şartname yazımı, bina etütleri ve bina kodları ve masraf analizleri hakkında çalışmalar… Şemalar, çizelgeler ve matrisler geliştirmek…
PARADİGMS ON ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ARCH609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURAL HERİTAGE RECORDİNG

Ders Kodu

INAR515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESTORASYON VE KORUMA-I

Ders Kodu

ARCH305

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Tarihi yapıların korunması ile ilgili kuramsal temelin oluşturulduğu bu dersin içeriğinde; tarihi çevre koruma, çağdaş korumanın tarihsel geçmişi, restorasyon ve onarım teknikleri, koruma ölçütleri, korunacak değerlerin tanımları, ulusal ve uluslararası koruma tüzükleri ve örgütleri, dünya miras listesindeki örnekler ve korumanın uygulandığı örnek yapılar yer almaktadır. Tarihi bir yapının restorasyon projesine başlamadan önce gerekli arşiv araştırmalarının ne şekilde yapılacağı, yapıdaki bozulmaların ve bozulma nedenlerinin okunabilmesi dersin kapsamında yer almaktadır. Dersin amacı; tarihi bir yapının mevcut halinin analiz edilebilmesi ve gerekli olan koruma tekniklerinin belirlenerek, yeniden kullanım için önerilerin sunulabilmesi şeklinde sıralanabilmektedir. Yapı ile ilgili analiz raporlarının hazırlanması, bina bilgi fişlerinin oluşturulması da dersin içeriğinde öğretilmesi amaçlanan konular arasında yer almaktadır.
TASARIMDA KADIN STEREOTİPLERİ

Ders Kodu

GRDE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Tasarımda Kadın Stereotipleri dersi kapsamında, günümüzde kanıksanmış kadın stereotiplerinin nasıl ortaya çıktığı ve yaygınlaştığının anlaşılması için grafik tasarım tarihine odaklanılacaktır. Genel olarak Batı medeniyetinde Sanayi Devrimi, Birinci Dünya Savaşı, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı, savaş sonrası dönem ve İkinci Dalga Feminizm dönemlerindeki sosyal değişimler ve bu değişimlerin kadını ve imgesini nasıl etkilediği tartışılacaktır. Bu amaçla derste, toplumsal değişim süreçlerinde üretilmiş olan çeşitli kadın imgeleri arasındaki benzerlikler posterler üzerinden karşılaştırılacak ve farklı dönemlerdeki kadın imgelerinin sunum biçimlerindeki tekrarların izi sürülecektir. Ders anlatımlarının yanı sıra, derse katılan öğrenciler kendi araştırmalarını da sınıfta sunacak ve bu sunumlar sınıf içi tartışmalar şeklinde ele alınacaktır
ENVİRONMENT-BEHAVİOR THEORİES

Ders Kodu

ARCH601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PERFORMANCE OF BUİLDİNG ELEMENTS UNDER ENVİRONMENTAL EFFECTS

Ders Kodu

ARCH612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CREATİVİTY İN ARCHİTECTURE DEİSGN AND THE ROLE OF METAPHORS

Ders Kodu

ARCH621

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KURUMSAL İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iş dünyasındaki kurumsal organizasyonlarda kullanılan iç ve dış iletişime odaklanmaktadır. Kurumların, kendi kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak sosyal medya, internet gibi yeni medya araçlarını da içine alacak şekilde bir bütün olarak medyayı nasıl kullandıkları derste incelenmektedir.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

GRDE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler bu derste araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Gözlem, röportaj, anket, vaka analizi gibi yöntemleri hangi kapsamlarda nasıl kullanacaklarını anlarlar. Bir rapor, makale, bildiri ya da tezin yazılma biçimini ve sistematiğini öğrenmek, nasıl araştırma yapılacağını ve literatür taramayı öğrenmek bu dersin kazanımları arasındadır. Birincil ve ikincil kaynakların kulanımı, literatür tarama, gözlem, deney, vaka analizi gibi araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilir, öğrenciler bu yöntemlerle belirledikleri konularda araştırma yaparlar. Araştırmanın sonucunun nasıl rapora dönüşeceğini, bu verilerin nasıl akademik metinlere dönüşeceğini öğrenirler. Bildiri, makale, sempozyum katılımı, ders sunumu gibi farklı gereklilikler için nasıl yazılacağını kendileri de üreterek kavrarlar. Yayın etiği konusunda da içeriklerde etik yazma kurallarını öğrenirler. Bu dersi alan her öğrenciden dönem sonunda akademik bir metin yazması beklenir.
EFFECTS OF CLİMATE AND ENERGY ON SETTLEMENTS DEİSGN

Ders Kodu

ARCH613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HİSTORY OF FURNİTURE AND ARCHİTECTURE

Ders Kodu

INAR507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencinin tarihi stilleri ve çağdaş tasarım çözümleri üzerindeki etkisini eleştirel bir şekilde kavramasını geliştirir. Çalışma Mısır dönemi ile başlar ve antik Yunan ve Roma, Gotik ve Rönesans, Barok ve Rokoko dönemleri de dahil olmak üzere Sanayi Devrimi aracılığıyla mobilya ve mimarlık tarihine bir bakış sağlar. Kronolojik dönemlere, bölgesel özgünlükler dahil her tarzın görsel özelliklerine ve mobilya - mimarlık çalışmasıyla ilgili terminolojiye vurgu yapılacaktır. Dersin ikinci kısmı, koruma, restorasyon, rehabilitasyon ve adaptif yeniden kullanımı ile ilgili konuları ele alırken, 20. yüzyılda soruşturmayı genişletir. Saha gezileri ve yerinde çalışma ile öğrenciler, stilistik ilerlemeye ve yerel yaşam tarihine aktif olarak dahil olacaklardır.
RESTORATION AND PRESERVATION I

Ders Kodu

ARCT305

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO URBAN PLANING AND DESIGN

Ders Kodu

ARCT204

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE

Ders Kodu

ARCT307

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ENTEGRE UYGULAMA PROJESİ

Ders Kodu

ARCH403

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders, yapı türleri, yapısal ve mühendislik sistemleri, muhtemel inşaat bölgesine uygun teknolojik yöntemlere göre farklı yapı malzemeleriyle uygulanan yapı parçaları ve elemanlarına dair çalışmalardan oluşur. Öğrenclerin önceki dönemlerde edinmiş olduğu bilgi ve deneyim doğrultusunda mimari ve yapısal analiz ve çözümler üretmelerine teşvik etmek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, her öğrencinin proje önerisi kapsamında, araştırma yapması ve projelerine uygun yapısal çözümleme ve bu doğrultuda detay geliştirmeleri beklenmektedir. Önerilen detay çözümlemeleri, farklı ölçeklerdeki (1/20 - 1/10 - 1/5- 1/1) uygulama çizimleri ile ifade edilecektir. Üretilen proje çözümlerinin, çevresel ve şantiye koşulları da göz önünde bulundurularak geliştilmesi beklenmektedir. Tüm bu süreç içinde, mesleki pratik konusunda donanım kazanmaları hedeflenmektedir.
INFORMAL HOUSİNG

Ders Kodu

ARCH602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CULTURE AND SPACE STUDİES

Ders Kodu

ARCH604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PASSIVE SOLAR CONTROL

Ders Kodu

ARCH310

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHITECTURAL DESIGN IV

Ders Kodu

ARCT302

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BETON TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

CVLE532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
CONSTRUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

CVLE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
SUPPLY CHAİN MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
HISTORY OF ANCIENT ARCHITECTURE

Ders Kodu

ARCT211

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BEHAVIOUR AND ANALYSIS OF STRUCTURES II

Ders Kodu

ARCT304

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHITECTURAL DESIGN V

Ders Kodu

ARCT401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç