Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Süre 2 Yıl
Başvur
uku-anestezi-teknikerligi1 uku-anestezi-teknikerligi2 uku-anestezi-teknikerligi3

Program Hakkında

Anestezi teknikerlerinin görevi, sağlık sektöründeki anestezi uygulamalarında yetkili anesteziste yardımcı olmak, hasta hazırlığında yer almak ve uygulama süresince hastanın en yakınında yani ameliyathanede yer almaktır. Anestezi programı mezunları hastayı, hastalığı, kullanılacak ilaçları ve bulundukları koşulların neler olduğunu çok yakından bilecek şekilde yetiştirilmeye çalışılmaktadırlar. Anestezi ekibinde yer alan mezunlarımız birer yardımcı sağlık personelidirler. Eğitim programımız, öğrencileri bu yönde gerekli bilgi ve beceri ile donatmayı amaçlamaktadır. Ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmek önem arz etmektedir. Gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, öğrencilere sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.

Eğitim Olanakları

Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlanmaktadır. Dönem içi uygulamalarla deneyimli öğretim elemanları ile birlikte uygulamaya çıkma ve öğrenim çıktılarını uygulamalarda pekiştirme olanakları bulunmaktadır. Üniversitemiz kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır. Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı (Anesteziyoloji ve reanimasyon), Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlık Bilimleri Fakültesi altında bulunması bölümün en büyük avantajlarındandır. Meslekte deneyimli öğretim elemanlarının bünyesinde eğitim alan ve güncel bilgileri takip eden ve gelişen eğitim kadrosu ile gelişmeye ve büyümeye devam eden bölümlerimizdendir.

uku-anestezi-teknikeri-program

Kariyer Alanları

Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak anestezi teknikeri ünvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Günümüzde KKTC ve TC’de bulunan hastanelerin ameliyathane bölümü bulunmaktadır. Bu nedenle hastanelerde eğitilmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastanelerinde, anestezi teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı’ nın son yıllarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Kamu kurumları dışında özel hastane, poliklinikler, laboratuarlar, tıp merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri gibi kuruluşlar da program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: cdikmen@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ANATOMİYE GİRİŞ

Ders Kodu

ANAT100

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, hücrenin yapısı ve çeşitleri, kas-iskelet sistemi, kan ve sıvı-elektrolitler, kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, toraks ve memenin yapısı, merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları, periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, duyu organları, hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, sindirim yolu organları vesindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, ürogenital sistemive kadın ve erkek üreme sistemini yapılarını öğrenir.
TEMEL ANESTEZİ

Ders Kodu

ANST105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste öğrenciler anestezinin ne anlama geldiği ve anestezinin tarihi ile dersin tanımına giriş sonrasında, anestezi teknikerlerinin rolü, görevleri ve yasal yetkisi, görev tanımı yasal yetki ve kısıtlamalarını sorumluluklarını öğrenmektedirler. Klinik olarak anestezi makinesi ve devreleri, anestezide yardımcı ekipmanlar, monitörizasyon, inhalasyon anestezikleri, inravenöz anestezikler, opioit anestezikler, kas gevşeticiler ve antagonistleri, lokal anestezikler, vazoaktif ajanlar, premedikasyon ajanları, preoperatif değerlendirme, hava yolu anatomisi ve entübasyon, genel anestezi başlatılması, idamesi ve sonlandırılması, regional anestezi, santral ve periferik bloklar konularını içeren dersler alarak dersle iligili olarak gerekli teorik bilgi ve gereken uygulama becerisini kazandırmak dersin öncelikli amacını oluşturmaktadır.
ANESTEZİ UYGULAMA-I

Ders Kodu

ANST107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrenciler genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme ve genel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı yapma. Anestezi uygulaması amacı ile yapılacak operasyon ve operayonun özelliğine göre gereken anestezi uygulama pozisyonları. Hastanın tüm yaşamsal fonsiyonlarını görebilmek amacı ile hastayı monitörize etmek. Anestezi indiksiyonu. Hastanın anestezi uygulamasına başlangıçta, hastanın anestezik maddeye maruz kaldığı süre içerisinde ve operasyon bitimi ayılma sürecinde hava yolu açıklığının sağlanması. Hava yolu açıklığının sağlanamadıgı durumlarda hava yolu açıklığını sağlamak amacı ile endotrakeal entübasyon. Acil durumlarda ve etkisiz endotrakeal entübasyon gibi durumlarda alternatif hava yolu yöntemleri ile hastanın ventilasyonun devam ettirme. Santral katerizyon. Genel anestezinin uygulamasını sonlandırma. Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları öğreneceklerdir.
TEMEL BİLGİSAYAR

Ders Kodu

BILT110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, çevre birimleri, yazılım, genel olarak işletim sistemleri, işletim sistemini kullanma, windows, menüler, dosyalar, kelime işlemci programları, kelime işlemci hakkında genel bilgiler, kelime işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programları, tablo programları hakkında genel bilgiler, temel kavramlar ve araç çubukları, formül hazırlama ve kullanma, hazır fonksiyonları kullanma, verileri sıralama, sunu programı hakkında genel bilgiler, veri sunumu, sunu programı hazırlama, yeni slayt ekleme, slime, yakınlaştırma, uzaklaştırma, sunuya canlandırma effekti vermek, slayt gösterisi, eğitimde internet kullanımı, virüs nedir, solucan nedir, truva atı nedir, işletim sistemini virüslerden korumak, parolalar, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
GENEL FARMAKOLOJİ

Ders Kodu

ECZN210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
İlaçların kaynakları, vücuda uygulanan ilaçların emilimi, vücutta  dağılımı, biyotransformasyonu ve vücuttan atılımı , veriliş yolları ve dozları ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşmeleri ve istenmeyen etkileri,  Sinir sistemi, kalp-damar sistemi, kan ve kanın şekillendiren organlara etkiyen ilaçların özellikleri, farmakokinetiği, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını bilme,  kardiyotonik glikozidler, antiaritmik ilaçlar, adrenerjik agonist ve antagonist ilaçlar bilme ve uygulama Hipotansif ilaç şekillerini uygulamak. Santral sinir sistemi ilaçları. Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar. Solunum sistemine etkili ilaçlar. Sindirim sistemine etkili ilaçlar. Endokrin systeme etkili ilaçlar. Üriner system ilaçları. Hemolitik kemoterapötik ilaçlar. Diüretikler ve sıvı –elektrolit dengesini düzenleyen ilaçları uygulamak. Antibiyotik türevi ilaçları uygulamak. Ögrencilerin İlaç uygulamayı ve etkilerini gözlelemeyi ögrenmeleri hedeflenmektedir.
TEMEL İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

INGL123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırarak temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri, harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaklardır. Konuşma becerisi aracılığıyla öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanıyarak dili doğru biçimde kullanabileceklerdir. Derste, öğrenciler, ayrıca, kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecek, geniş zamanda sorulara cevap verebilecek, nesnelerin yerini belirtebilecek ve bir günlük rutinlerini anlatabilecek becerileri kazanabileceklerdir. Okuma becerisi aracılığıyla öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler daha önce edindikleri yeni kelimeleri kullanarak geniş zamanda kontrollü paragraflar üreterek kendi cümlelerini geliştirebileceklerdir.
SİSTEM HASTALIKLARI

Ders Kodu

SGBL107

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste ögrecilerin vücut sistemlerini, sistem fizyolojilerini ve sistemdeki patolojik durumları ögrenmelerini saglayarak her bir sistem için; solunum sistemi fizyolojisi ve solum sistemi hastalıkları ilaçları, dolaşım sistemi fizyolojisi ve doloşım sistemi hastalıları ilaçları, sindirim sistemi fizyolojisi ve sindirim sistemi hastalıkaları ilaçları, üriner sistem fizyolojisi ve üriner sistem hastalıkları ilaçları, endokrin sistem fizyolojisi ve endokrin sistem hastalıkaları ilaçları,nörolojik sistem fizyolojisi ve nörolojik sistem hastalıkları ilaçları,kas iskelet sistemi fizyolojisi ve kas iskelet sistemi hastalıkları ilaçları, enfeksiyon hastalıkları ve ilaçları, deri ve deri altı dokusu hastalıkları ve ilaçları, kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları ve bu hastalıkların genel tedavisi, sistemdeki patojik durumu göre gereken ilaç uygulaması yapma becerisini kazanacaktır.
TIBBİ TERMİNOLOJİ

Ders Kodu

SGBL130

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Tıbbi terminoloji dersinde öğrenciler; Tıbbi terminolojiye giriş ve terminolojinin tarihi hakkında bilgi sahibi olur. Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar, Tıbbi terimleri; kök, önek ve sonek yapılarından yola çıkarak analiz eder, Tıbbi terim kök, önek ve soneklerle tıbbi terimler türetir, Radyolojik terimler, nükleer tıp terimleri, klinik terimler, laboratuvar terimleri gibi tıbbi terminolojik sözcükleri tanıma, okuma ve anlama becerisi kazanır, Vücut sistem ve organlara ait anatomik, tanısal, ameliyatlara ve semptomlara ilişkin terimleri tanır, Tüm vücut ile ilgili bölge, hastalık, hastalık belirtilerini tıbbi terminoloji sistematiği içinde anlar. Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini ve insan yapısına ilişkin temel terimler ile yön, düzlem ve hareket bildiren terimleri açıklar.
TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM

Ders Kodu

TREG113

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin temel amacı öğrencilere ilerideki çalışmaları için yazı diline ve yazılı iletişim disiplinlerine ait gerekli arka planı kazandırmaktır. Türkçe-I: Yazılı Anlatım dersi, bu çerçevede, yazılı anlatımı geniş yelpazede inceleyen bir yapıya sahiptir. Ders öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler derste değişik yazı türlerinde serbest ve planlı yazma uygulamaları yaparak yazılı anlatımda düşünce ve kararlarını doğru bir şekilde nasıl ifade edebileceklerini öğrenmektedirler.
İkinci Dönem
KLİNİK ANESTEZİ-I

Ders Kodu

ANST102

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste; genel cerrahi ameliyatları ve anestezi, üriner sistem hastalıkılarında anestezi, üriner sistem cerrahisinde anestezi, obstetrik ve jinekolik operasyonlarda anestezi, nöroşirürjide anestezi, kalp- damar hastalıklarında anestezi, kalp-damar cerrahisinde anestezi konularında bilgiler verilecektir. Akciğer hastalıklarında anestezi, toraks cerrahisinde anestezi, pediatrik cerrahide anestezi, karaciğer fizyolojisi ve anestezi, batın cerrahisi ve anestezi, anne ve fetusda fizyoloji ve anestezi, pediatrik fizyoloji ve anestezi, nöroşirüjide anestezi, ortopedik girişimlerde anestezi, Nörofizyoloji ve anestezi, kulak burun boğaz cerrahisinde anestezi, endoskopik girişimlerde anestezi, sütur gerektiren cerrahi girişimlerde anestezi, modern yoğun bakımlar nasıl olmalı ve yoğun bakım genel prensipleri, outpatient anestezi, geriatric hastalarda anestezi, günübirlik cerrahilerde anestezi, ilaç entoksikasyonları, malign hiperterni konularında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
REANİMASYON-I

Ders Kodu

ANST104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste; yoğun bakımın tanımı, tarihçesi, çeşitleri düzeyleri anlatılacaktır. Ardından Reanimasyon ünitesinde iş tanımı, yoğun bakım kliniğinde yatan hasta tanımı, yoğun bakım kliniğinde yatan hasta bakımı ve tadavisi. Ağız, saç ve vücut bakımı, kanül, katater, stoma, endotrakeal tüp bakımı, pozisyon degişikligi, bası yaraları, yoğun bakım cihazları ve kullanımları, entereal beslenme, parenteral beslenme, reanimasyon ünitesinde hasta takibi, aspirasyon sterilite, nazogastrik kateter, üriner katater, oksijen tedavisi ve her bir patolojik durum için tedavi endikasyonu konularını kapsayan geniş bir teorik ve pratik bilgiler ışıgında izlem ve tanı yöntemleri. Prognoz belirlenmesi. Yoğun bakımda sedasyon, analjezi, kas gevşemesi. Şok, akut böbrek yetmezliği. Koma, beyin ölümü, sepsis, menenjit. Hastane enfeksiyonları, yapay solunum uygulama modelleri, total beslenmede gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak.
FİZYOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

FIZY100

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Fizyolojide temel kavram ve terimler, hücrenin görevleri, solunum mekaniği, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, kalbin fonksiyonları, kan ve lenf dolaşımı, sıvı-elektrolitler, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi, sindirim sistemi, endokrin system, duyu organları, boşaltım sistemi. Büyük moleküllerin küçük moleküllere yıkıldığı ve küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluştuğu kimyasal olayların toplamı. İç kaynaklı veya dış kaynaklı elektrik sinyali, hormon ve salgı bezlerindeki değişiklikleri algılayıp cevap verebilme hareket (bütün yapısal düzeylerde) =Bir bütün olarak vücudun tamamında, bir organ düzeyinde, hücre düzeyinde veya hücrenin bir bileşeni olarak hareket edebilme, hücreler arasında bulunan maddelerin yada hücrelerin sayı ve hacmindeki artış, hücrelerin özel bir görev için farklanması, yeni hücrelerin veya bireylerin oluşması
TEMEL İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

INGL124

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders INGL123 dersinin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayabilmektedirler. Buna ilaveten öğrenciler, daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunabilmektedirler. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabilme becerisi kazanabilmektedirler. Öğrenciler, derste, ayrıca, şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade etme becerisi kazanabilmektedir.Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini kapsayan konular hakkında paragraflar hazırlarlarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini kurabilmektedirler.
STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SGBL108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sterilizasyon Yöntemleri dersinde öğrencilere mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel özellikleri, yapıları, bulaşma yolları ve hastalık yapma mekanizmaları hakkında bilgi verildikten sonra hastane enfeksiyonları, günümüzde en sık görülen hastane enfeksiyon etkenleri, bulaşma yolları anlatılacaktır. Ardından sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında temel kavramlar verilecektir. Fiziksel sterilizasyonda ısının yeri, kuru sıcak ve buhar ile sterilizasyon, filtrasyon ile sterilizasyon, radyasyon ile sterilizasyon, tindalizasyon, kimyasal sterilizasyon ve sterilizasyonun kontrolü, dezenfeksiyon yöntemlerinde kullanılan dezenfektanlar, dezenfektanların sınıflandırılması, dezenfektan seçimi, ideal bir dezenfektanın özellikleri, dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine etki mekanizmaları ve mikroorganizmaların antimikrobiyallaere karşı oluşturdukları direnç mekanizmaları konuları işlenecektir. Son olarak ise özellikle ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde ve acil servislerde uygulanan sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri açıklanacaktır.
ELEKTROKARDİYOGRAFİ

Ders Kodu

SGBL150

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dersin tanımı,giriş, amaç ve öğr. Hedefleri, Kalbin elektrofizyolojisi, EKG çekimi, EKG dalga ve interval birimlerinin değerlendirilmesi, Normal EKG yorumlanması, Akut ST elevasyonlu MI EKG bulguları, Genel değerlendirme, Akut nonST elevasyonlu MI EKG bulguları, Disritmilere giriş, Bradidisritmiler, Taşidisritmiler, AV bloklar, Sağ dal ve sol blokları. Temel kardiyak ritm ve aritmilerin tanı-tedavisi, kalbin anatomi-fizyolojisini, ileti sistemini, derivasyonları, EKG çekimi ve monitörizayonu, sistemik EKG analizi, pacemarker ritmi ve pacemarker işlev bozukluklarına ilişkin EKG özellikleri QRS dalgaları ve patolojik durumlar tespiti ve gereken müdahalleri yapabilme. Bu dersin sonunda öğrenci, Kalbin elektrofizyolojisini tanımlayabilecektir, EKG çekimini ve özelliklerini açıklayabilecektir, Özellikli EKG dalgalarını tanımlayabilecektir. Hayatı tehdit edici disritmileri tanıyabilecektir, Akut MI EKG bulgularını tanır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Ders Kodu

TREG114

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin temel amacı öğrencilere iletişim sürecinde; anlama, dinleme, kendini ifade etme, konuşmayı kavrama, beden dili yoluyla iletişim gibi konularda arka planı sağlamaktır. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri gibi sosyal hayatın içerisinde gerekli olan bilgilerin kavratılmasının ardından hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma yapma, düşüncelerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması gibi bilgiler uygulamalı çalışmalarla öğrenciye kazandırılacaktır. Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları yapılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler, iletişim çatışmalarını yönetebilecekleri gibi bireyler arası iletişim becerilerini grup tartışmalarında sergileyebilecek yeteneğe sahip olacaklardır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Üçüncü Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

ANST200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
KLİNİK ANESTEZİ-II

Ders Kodu

ANST201

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu derste ögrenciler; göz, kulak, burun ve boğaz cerrahi operasyonlarında anestezi, plastik cerrahi operasyonlarında anestezi, laparoskopik cerrahi operasyonlarında anestezi, geriatrik hastalardaki operasyonlarda anestezi, obes hastalardaki operayonlarda anestezi, yanıklı hastalardaki operasyonlarda anestezi, maling hipertermi, özel durumlarda ve nadir görülen hastalıklarda anestezi, ortepedik cerrahide anestezi, ameliyathane dışı anestezik uygulamalar ( endoskopi, EEG, radyolojik girişimler), monitorize anestezik bakım, organ nakillerin de anestezi, santral bloklar( spinal ,epidural), periferik sinir blokları, post operatif agrı kontrolü, PCA kullanılması takibi, endokrin cerrahide anestezi, genel ve regional anestezialtındaki komlikasyonlar ve tanı, kalp- akciger pompası, infüzyon pompaları ve ilaçları konuları ile ilgili gerekli bilgi ve uygulama becerisine sahip olacaklardır.
ANESTEZİ UYGULAMA-II

Ders Kodu

ANST203

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve anestezi. Solunum fizyolojisi ve anestezi. Nörofizyoloji ve anestezi. Renal fizyoloji ve anestezi. Karaciğer fizyolojisi ve anestezi. Anne ve fetusta fizyoloji ve anestezi, pediatrik fizyoloji ve anestezi, nöroşirüjide anestezi, ortopedik girişimlerde anestezi. Anestezi indiksiyonu. Hastanın anestezi uygulamasına başlangıçta, hastanın anestezik maddeye maruz kaldığı süre içerisinde ve operasyon bitimi ayılma sürecinde hava yolu açıklığının sağlanması. Hava yolu açıklığının sağlanamadıgı durumlarda hava yolu açıklığını sağlamak amcı ile endotrakeal entübasyon. Acil durumlarda ve etkisiz endotrakeal entübasyon gibi durumlarda alternatif hava yolu yöntemleri ile hastanın ventilasyonun devam ettirme. Santral katerizyon. Genel anestezinin uygulamasını sonlandırma. Anestezi sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonlar.
REANİMASYON-II

Ders Kodu

ANST205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste; infüzyon pompaları, beslenme pompaları, asit baz dengesi, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, IV sıvı tedavisi, mekanik ventilasyon , mekanik ventilasyon modları, mekanik ventilasyon çeşitleri, beyin ölümü, organ bağışı, hasta transportu, bugulmalar, zehirlenmeler, yanılıklı hastalar, yogun bakım enfeksiyonları, yogun bakımdan hasta transportları izlem ve tanı yöntemleri. Prognoz belirlenmesi. Yoğun bakımda sedasyon, analjezi, kas gevşemesi. Şok, akut böbrek yetmezliği. Koma, beyin ölümü, sepsis, menenjit. Hastane enfeksiyonları, yapay solunum uygulama modelleri, total beslenme, solunum sistemine bağlı sorunlar. KVS’e bağlı sorular, nörolojik sorunlar, MOF, kafa travmaları, ve reanimasyon. Bilinç değerlendirilmesi. Malign hyperterni. Yanıklar. Akut zehirlenmeler ile ilgili olarak gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.
ANESTEZİK FARMAKOLOJİ

Ders Kodu

ANST207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste; sıvı-elektrolit dengesinin değerlendirilmesi, asit-baz elektrolitler, intravenöz sıvılar, kan ve kan ürünleri, lokal enstezikler, klinik farmakolojinin temel prensipleri, IV anestetikler, inhalasyon anestezikleri, opioidler, benzodiazepinler. Kas gevşeticiler. Kolinesteraz inhibitörleri, antikolinerjik ilaçlar, adrenarjik agonistler ve antagonistler. Kardiyotonik glikozidler. Antiaritmik ilaçları bilme uygulama ve gelişebilecek komlikasyon ve yan etkilere karşı gereken önlemleri alabilme. Adrenerjik agonist ve antagonist ilaçları bilme uygulama ve gelişebilecek komlikasyon ve yan etkilere karşı gereken önlemleri alabilme. Hipotansif ilaç şekillerini uygulamak. Santral sinir sistemi ilaçları. Otonom sinir sistemine etki eden ilaçları bilme uygulama ve gelişebilecek komlikasyon ve yan etkilere katşı gereken önlemleri alabilme gibi bilgi ve beceri gerektiren konularda bilgiler kazandırılacaktır
İLK VE ACİL YARDIM

Ders Kodu

IAYM220

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
İnsan vücudu yapı ve işleyişi , Temel yaşam fonksiyonları, İlkyardımda temel kavramları ve bu kavramların uygulamadaki önemi, Olay yeri,olayh yeri vaka türü değerlendirmesi,Acil müdahele öncesi vaka türüne gore alınması gereken tedbirler, Acil olgu değerlendirme, Temel Yaşam desteği,Temel yaşam desteği konusunda uygulanması gereken konular, Yaralanmalar, yara bakımıYara bakımı esnasında öncelikle yapılması gereken müdahaleler., Kanamalar,Kanamalar konusunda öncelikle yapılması gereken müdahaleler. Kırık,çıkık,burkulma ve incinmeler ve ilk anda yapılması gereken müdahaleler,, Isıya bağlı sorunlar,ısıya bağlı sorunlarda yapılması gereken ilk müdahaleler, Zehirlenmeler, Bilinç bozuklukları, Boğulmalar,yabancı cisimler,ile ilgili problemlerde ilk yapılması gereken müdahaleler. Taşıma teknikleri, Sargı teknikleri,konularında yapılması gerekenler hakkında, İlkyardım çantası ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
HASTA HAKLARI

Ders Kodu

SGBL204

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Yaşam hakkı en önemli insan hakkıdır. Her insan, varlık olarak saygı görme hakkına sahiptir. Her insan, ruh ve beden sağlığı ve güvenliği hakkına sahiptir. Her insan, özel yaşamına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Her insan, ahlaki ve kültürel değerlerine, dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Her insan, sağlığına uygun koruyucu önlemler, doktor yardımı ile koruma ve mümkün olan en üst düzeyde sağlıklı olma hakkına sahiptir. İnsan hakları evrensel bildirgesi. Dünya tabipler birliği bildirgeleri. Hasta hakları yönetmeliği. Anyasa ve yasalarda yazılı metinlerde yaşama dair haklar. Sağlık hizmetlerinden genel olarak faydalanma biilgilendirmne ve bilgi isteme. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme, reddetme, durdurma ve rıza. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık. Müracaat, şikayet ve dava hakkı. Hasta mahremiyeti, otonomi dürüstlük, eşitlik hakkaniyet , yarar-zarar, aydınlatılmış onam alma hakkı , özel yaşama ve gizlilige saygı hakkı, onurlu muamele hakkı, sağlık eğitimi hakkı, konularından oluşmaktadır
Dördüncü Dönem
MESLEKİ UYGULAMA

Ders Kodu

ANST202

Kredi

10

Teorik Saat

0

Pratik Saat

20

AKTS

24
Bu ders kapsamı, öğrencilerin üç eğitim dönemi sonunda, okul eğitimi esnasında aldıkları derslerdeki bilgi ve deneyimi pekiştirmek adına anlaşılan kurum, hastane ve uygulama yerlerinde deneyimli süpervizör eşliğinde iş deneyimi kazınmalarını hedefleyen 14 haftalık eğitim programıdır. Öğrenci son dönem başlamadan belirleyeceği staj yerleriyle görüşülerek ve staj komisyonunun uygun görmesiyle onaylanılacakstaj yerlerinde, pratik uygulama yapmaları ve iş deneyimi kazanmaları sağlanacaktır. Öğrenci uygulama sonunda sorumlu süpervizör tarafından değerlendirilecek ve okul yönetimine değerlendirilen öğrenci ile ilgili bilgileri staj dilekçeleri ve değerlendirme formu ile gönderecektir. Uygulam dersi kapsamında öğrenci dönem sonunda hem teorik bilgilerini pekiştirmiş hem de yeterli pratik deneyimini kazanmış olması amaçlanmaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ANSTXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ANSTXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

ISAG230

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste öğrenciler temel ulusal ve uluslararası İs sağlığı ve güvenliği hukuku hakkında bilgi edineceklerdir. Is sağlığı ve güvenliği konusunda öngörü verebilecek uygulamalar hakkında detaylı bilgi verilip örneklerle uygulamalar desteklenecektir. Öğrenciler, ayrıca, temel risk ilkelerini öğreneceklerdir.
SAĞLIKTA DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Ders Kodu

SGBL280

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Davranış bilimlerinin sosyal bilimler içerisindeki yeri ve önemi. Sosyolojiye giriş ve yöntem, sosyolojinin ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar, kültür ve davranış, davranış üzerine sosyal etkiler, toplum, toplumsal yapı ve davranış, toplumsallaşma ve davranış, toplumsal gruplar, toplumsal kurumlar, toplumsal tabakalaşma, değişme ve davranış psikoloji, yaşam boyu gelişim psikolojisi güdüler, duygular ve davranış duyum, algı ve davranış öğrenme ve davranış, kişilik psikolojisi ve kişilik kuramları tutumlar, kişilerarası iletişim ve kitle iletişim süreçleri, örnek olay ve sektör örnekleri inceleme sitres yönetimi ve davranış, örnek olay ve sektör örnekleri incelemesi. Stres nedir, strese neden olan etmenler. İş hayatında stresi ortadan kaldıracak yöntemler. Stresin neden olduğu hastalıklar. Fiziksel ve ruhsal hastalıklar. Sağlık kurumlarında çatışma nedenleri. Çatışmayı önleyici faktörler nelerdir.
HALK SAĞLIĞI VE TIBBİ DEONTOLOJİ

Ders Kodu

SGBL202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste giriş olarak sağlık ve hastalığın tanımı yapılıp, halk sağlığı nedir tartışılacaktır. Daha sonra, sağlıklı yasam kuraları nedir konuşulup, tartışılacaktır. Sağlığın temel beliryecileri öğretilecek ve dünyadan örneklerle tartışılacaktır. Öğrenciler temel sağlık hizmetleri hakkında bilgi edineceklerdir. Derste ayrıca Türkiye'deki sağlık örgütlenmesi islenecek. Öğrenciler halk sağlığında önemli bir konu olan temel beslenme ve sağlık eğitimi hakkında bilgi edinecekler. İsçi ve işyeri sağlığı konusunda bilgi verilip tartışılacak. Öğrenciler önemli bir halk sağlığı konusu olan aile planlamasını örneklerle öğreneceklerdir. İlgili olarak bağışıklama hizmetleri ile ilgili toplum sağlığı açısından bilgi verilecektir. Çevre kirliliğinden sağlığa olan etkisi tartışılacaktır. Etik ve ahlâk kurallarının tip ve sağlık üzerindeki etkisi deontolojik yönden tartışılacaktır.
HALK SAĞLIĞI VE TIBBİ DEONTOLOJİ

Ders Kodu

SGBL202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste giriş olarak sağlık ve hastalığın tanımı yapılıp, halk sağlığı nedir tartışılacaktır. Daha sonra, sağlıklı yasam kuraları nedir konuşulup, tartışılacaktır. Sağlığın temel beliryecileri öğretilecek ve dünyadan örneklerle tartışılacaktır. Öğrenciler temel sağlık hizmetleri hakkında bilgi edineceklerdir. Derste ayrıca Türkiye'deki sağlık örgütlenmesi islenecektir. Öğrenciler halk sağlığında önemli bir konu olan temel beslenme ve sağlık eğitimi hakkında bilgi edineceklerdir. İsçi ve işyeri sağlığı konusunda bilgi verilip tartışılacaktır. Öğrenciler önemli bir halk sağlığı konusu olan aile planlamasını örneklerle öğreneceklerdir. İlgili olarak bağışıklama hizmetleri ile ilgili toplum sağlığı açısından bilgi verilecektir. Çevre kirliliğinden sağlığa olan etkisi tartışılacaktır. Etik ve ahlak kurallarının tip ve sağlık üzerindeki etkisi deontolojik yönden tartışılacaktır.
SAĞLIKTA DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Ders Kodu

SGBL280

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Davranış bilimlerinin sosyal bilimler içerisindeki yeri ve önemi. Sosyolojiye giriş ve yöntem, sosyolojinin ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar, kültür ve davranış, davranış üzerine sosyal etkiler, toplum, toplumsal yapı ve davranış, toplumsallaşma ve davranış, toplumsal gruplar, toplumsal kurumlar, toplumsal tabakalaşma, değişme ve davranış psikoloji, yaşam boyu gelişim psikolojisi güdüler, duygular ve davranış duyum, algı ve davranış öğrenme ve davranış, kişilik psikolojisi ve kişilik kuramları tutumlar, kişilerarası iletişim ve kitle iletişim süreçleri, örnek olay ve sektör örnekleri inceleme sitres yönetimi ve davranış, örnek olay ve sektör örnekleri incelemesi. Stres nedir, strese neden olan etmenler. İş hayatında stresi ortadan kaldıracak yöntemler. Stresin neden olduğu hastalıklar. Fiziksel ve ruhsal hastalıklar. Sağlık kurumlarında çatışma nedenleri. Çatışmayı önleyici faktörler nelerdir.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Ders Kodu

SGBL160

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ENFEKSİYON HASTALIKLARI

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.