CIU-Müesser-Nat

Doç. Dr. MÜESSER NAT

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Pozisyon Müdür
E-posta mnat@ciu.edu.tr
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2750
Ofis ST258
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Toplumsal Cinyiyet Eşitliği
Erişilebilir ve Temiz Enerji

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • University of Greenwich Computer Science in e-learning (Doktora, 2013)
 • University of Essex Computer Science in e-commerce Technology (Yüksek Lisans, 2005)
 • Eastern Mediterranean University Computer Studies & IT (Lisans, 2003)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Sosyal medyada kurumsal iletişim etkisini artırmak: Afrika'da Etkili Kaynak Mobilizasyonu ve Farkındalık için Bilgi, İlişkisel ve Eylem İçeriğini Anlamak - 2023
 • Teknoloji Kabul Modeli perspektifinden e-öğrenmenin sürdürülebilir benimsenmesi - 2022
 • İletişim içeriği işlevleri, çıkar grubu hedef kitleleri arasında etkileşimi teşvik ediyor mu? Twitter'da kurumsal iletişimin analizi - 2022
 • A Idowu, M Nat, PS Kissi, (2021). Yüksek öğrenim ortamında ücretsiz bir web tabanlı araç olan Kahoot'u kullanmanın kullanışlılık ve kolaylık algısı. Acta Scientiarum. Technology 43, e47347-e47347 - 2021
 • Idowu, A., Nat, M., & Kissi, P. S. (2020). Student perception of usefulness and ease using Kahoot, a free web-based tool in a tertiary education setting. Acta Scientiarum. Technology, 43, e47347-e47347. - 2020
 • Vanduhe, V. Z., Nat, M., & Hasan, H. F. (2020). Continuance Intentions to Use Gamification for Training in Higher Education: Integrating the Technology Acceptance Model (TAM), Social Motivation, and Task Technology Fit (TTF). IEEE Access, 8, 21473-21484. - 2020
 • Agozie, D. Q., Nat, M., & Edu, S. A. (2020). Understanding Privacy-Focused Technology Use Among Generation Y: Its Impact on Behavioural Intention and Actual Use of Social Commerce. In Handbook of Research on Managing Information Systems in Developing Economies (pp. 70-92). IGI Global. - 2020
 • Ibrahim, M. M., & Nat, M. (2019). Blended learning motivation model for instructors in higher education institutions. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 12. - 2019
 • Hasan, H. F., Nat, M., & Vanduhe, V. Z. (2019). Gamified Collaborative Environment in Moodle. IEEE Access, 7, 89833-89844. - 2019
 • Safana, A. I., & Nat, M. (2019). Students' Perception of a Blended Learning Approach in an African Higher Institution. Journal of Universal Computer Science, 25(5), 515-540. - 2019
 • Oluwajana, D., Nat, M., & Fadiya, S. (2019). An Investigation of Students’ Interactivity in the Classroom and within Learning Management System to Improve Learning Outcomes. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 21(1), 77-102. - 2019
 • Oluwajana, D., Idowu, A., Nat, M., Vanduhe, V., & Fadiya, S. (2019). The Adoption of Student’s Hedonic Motivation System Model to Gamified Learning Environment. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. 14(3), 156-167. DOI: 10.4067/S0718-18762019000300109. - 2019
 • Kissi S.P., Nat, M. & Armah R.B (2018). The effects of learning-family conflict, perceived control over time and task-fit technology factors on urban-rural high school students’ acceptance of video-based instruction in flipped learning approach. Journal of Educational Technology Research and Development. - 2018
 • Gürkut, C., & Nat, M. (2017). Important Factors Affecting Student Information System Quality and Satisfaction. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(3), 923-932. - 2017

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Öğrenci bilgi yönetimi sistemleri için zenginleştirilmiş karar verme memnuniyet modeli - 2023
 • İyi, Kötü ve Tarafsız: Twitter Kullanıcılarının ASUU Grevine İlişkin Görüşleri - 2022
 • Kanol, D., & Nat, M. (2021). AB'de grup türü ve sosyal medya katılım stratejileri: Facebook'ta İngiliz çıkar grupları örneği. Journal of Public and Nonprofit Affairs, 7(2), 205-219. - 2021
 • Nkomo, L. M., & Nat, M. (2021). Harmanlanmış Bir Öğrenme Ortamında Öğrenci Katılım Modelleri: Bir Eğitimsel Veri Madenciliği Yaklaşımı. TechTrends, 65(5), 808-817. - 2021
 • Kanol, D. & Nat, M. (2017). Interest groups and social media: An examination of cause and sectional groups' social media strategies in the EU, Journal of Public Affairs. - 2017
 • Safana, A.I. & Nat, M. (2017). Systematic Review On Massive Open Online Courses Based On Primary/Meta-Analysis. International Journal of Scientific & Technology Research, 6(1), 212-219. - 2017
 • Ismail, M., Ibrahim, M. M., Sanusi, Z. M., & Nat, M. (2015). Data Mining in Electronic Commerce: Benefits and Challenges. International Journal of Communications, Network and System Sciences, 8(12), 501. - 2015
 • Cemal Nat, M., Walker, S., Dastbaz, M., & Bacon, L. (2011). Learning Design approaches for personalised and non-personalised e-learning systems. In J. Dalziel, C. Alexander, J. Krajka & R. Kiely (Eds.), Special Edition on LAMS and Learning Design. Teaching English with Technology, 11(1), 176-187. - 2011

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticileri Arasında Sosyal Mühendislik Konusunda Örgütsel Direnç Oluşturmaya Doğru - 2022
 • Nat, M.C. (2010). 'Where Are They and Are You There Yet?'. In E. Adomi (Ed.), Handbook of Research on Information Communication Technology Policy: Trends, Issues and Advancements (pp. 779-792). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-61520-847-0.ch050 - 2010

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Nat, M., Koçero Azizoğlu, S. (2019). Uzaktan Eğitimde Kalite ve Öğretim Yönetim Sistemlerinin Rolü. International Conference on Quality in Higher Education, December 26-27, 2019. - 2019
 • Vanduhe, V. Z., Hassan, H. F., Oluwajana, D., Nat, M., Idowu, A., Agbo, J. J., & Okunlola, L. (2018). Students’ Evidential Increase in Learning Using Gamified Learning Environment. In Proceedings of the Future Technologies Conference (pp. 1109-1122). Springer, Cham. - 2018
 • Nkomo, L., & Cemal Nat, M. (2017). Comparison Between Students’ and Instructors’ Perceived Use and Effectiveness of Online Social Technologies - 2017
 • Kissi, P. S. (2017). Gelişmekte olan ülkelerdeki liseler için önerilen ters yüz sınıf modeli. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(4), 150-158. - 2017
 • Nkomo, L.M. & Nat, M. (2016). Discovering students use of learning resources with educational data mining, IEEE HONET-ICT, 2016, 98-102 - 2016
 • Gürkut, C. & Nat, M. (2016). Student Information System satisfaction in Higher Education Institutions, IEEE HONET-ICT, 2016, 113-117 - 2016
 • Tüccaroğlu, B. & M Nat, M. (2016). The readiness of banks for the application of Business Intelligence solutions, IEEE HONET-ICT, 2016, 127-132 - 2016
 • Nat, M. & Idowu, A. (2015) Visualise and Evaluate Interactions of Students in Online Discussion Forums. European Distance and E-Learning Network 2015 Open Classroom Conference, 313-317 - 2015
 • Nat, M.. (2015) 'A flipped Classroom model for developing universities in developing countries'. ACCE Global Learn 2015. - 2015
 • Cemal Nat M., Walker S., Dastbaz M., Bacon L., & Flynn R. (2011). 'Impact of metacognitive awareness on learning in a technology enhanced learning environment'. "e" Teaching and Learning 2011, University of Greenwich, London. - 2011
 • Cemal Nat, M; Walker, S; Bacon, L; Dastbaz, M. (2010). 'Designing personalisation in LAMS'. Proceedings of the 2010 European LAMS & Learning Design Conference http://lams2010.lamsfoundation.org/papers.htm - 2010
 • Cemal Nat, M. (2009). 'Investigation on student modeling in adaptive e-learning systems'. In World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (Vol. 2009, No. 1, pp. 2420-2427) - 2009
 • Cemal Nat, M, Bacon, E and Dastbaz, M. (2009), 'The use of Ontologies in Personalised e-learning to enable Automated Identification and Dynamic Updating of Learner Models", Poster submission, e-Learning HEA Workshop at The University of Greenwich June 2009 - 2009
 • Cemal Nat M., Dastbaz M., & Bacon L. (2008). 'Research and Design Challenges for Developing Personalised eLearning Systems'. E-Learn 2008 -World Conference on E-Learning, Las Vegas, Nevada, USA, November 17-21, 2008. - 2008
 • Bavik A., & Nat M. (2006), 'The Impact of the Information Technology on North Cyprus Travel Agents". On Information Technology and Management 2007-1st International Information Technology and Management Conference, Jan 03-05, Hong Kong: Hong Kong. Polytechnic University, Proceeding Book, pp. 42-47. - 2007

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Hasan, F. H., Mahdi, A. A. & Nat, M. (2017). A Recommendation of Information System Implementation to Support Decision-Making Process of Top Management. Proceedings of the International Conference on Bioinformatics and Computational Intelligence, 55-61. - 2017
 • Culfa, H. & Nat, M. (2015) Gelişmekte olan Ada Ülkelerindeki Otellerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımı 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ 2 (1). - 2015
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Mimarlık Eğitiminde AG Birleştirme Küplerinin 3B Model Tasarımlarının Görselleştirilmesine Etkisinin Araştırılması - 2023
 • Karantina Döneminde UKÜ'de SIS-SİSTEM Kullanımının Hizmet Kalitesi ve Öğrenci Memnuniyeti - 2023
 • Göz İzleme Teknolojisini Kullanan Animasyonlu ve Canlı Aksiyon Videolarında İzleyici Etkileşiminin Karşılaştırılması - 2023
 • OYUNLAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE SINIF YÖNETİMİ EĞİTİMİ - 2022
 • Öğrencilerin katılımını etkileyen faktörlerin araştırılması - 2022
 • Naana Darkwaa Nimako (2021), Evaluation Of Students' Engagement And Assessment Performance In A Gamified Moodle Environment - 2021
 • Odesola Ibitayo Isaiah (2021), The Impact Of Social Media On Brand Trust - 2021
 • Abdillahi Mohamoud Sheikh Muse (2021), Customer Satisfaction Model For Telesom Company - 2021
 • Ameena Abubakar Yarima (2021), Impact Of Social Media Marketing On Consumer Engagement: Study Of Small And Medium Enterprises In Lagos Nigeria - 2021
 • Volkan Cantemir (2019), Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlernin Orta Ölçekli bir İşletmeye Kurulumu ve Kurumsallaşmaya olan Katkısı - 2019
 • Larian Nkomo (2017), Discovering Students’ Engagement Patterns With Educational Data Mining In Blended Learning Environments - 2017
 • Serah Benson Atanga (2017), Relationship between Facebook Use and Market Value of Fortune 500 Companies - 2017
 • Azhi Salih (2017), The Influence of Information Systems on Management Performance and Satısfaction - 2017
 • ALYAA ASAAD AL-TUHMSEI (2016), NEW TECHNOLGIES FOR TEACHING AND LEARNING: CHALLENGES AND PROPOSE MODEL FOR THE IMPLEMENTATION OF E-LEARNING IN ERBIL - 2016
 • CHARLRS C. AMUZIE (2016), THE ROLE OF ELECTRONIC VOTING SYSTEM IN ENSURING CREDIBLE ELLECTORAL PROCES (NIGERIA AS A CASE STUDY) - 2016
 • IHEANACHO EKENE ALLISON (2016), SUPPORTING PRODUCT IMPROVEMENT WITH CUSTOMER FEEDBACK MANAGEMENT - 2016
 • GYEMANG MAFENG DAUDA (2016), SOCIAL MEDIA ENTREPRENEUR SHIP AS A TOOL FOR NATIONAL DEVELOPMENT CA CASE STUDY OF SELECTED BLOGGERS AND WEBMASTRO IN NIGERIA - 2016
 • SHURISH DAVLATOV (2015), THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN EDUCATION: THE CASE STUDY OF CYPRUS INTERNATIONAL UNIVERSITY - 2015
 • REBAZ PALANI (2015), SOCIAL MEDIA AND BUSINES USING SOCIAL MEDIA FOR EFFICENT MARKETING - 2015
 • Adeleye Idowu Olusanya (2015), Use and Impact of Discussion Forms on Student Learning Experiences - 2015
 • Oluwaniyi Emmanuel Oluwaseyi (2015), Technology and Banking operations in Nigeria - 2015

Yönetilen Doktora Tezleri

 • TWITTER'DA KURUMSAL İLETİŞİMİN GİZLİ BİR DİRCHLET TAHSİSİ ANALİZİ: İLETİŞİM İÇERİĞİ İŞLEVLERİNİN VE MULTİMEDYA İÇERİĞİNİN ROLÜNÜN AYIRILMASI - 2023
 • Adeleye Olusanya Idowu (2021), The Perception of Students Towards Usefulness And Ease of Using Kahoot For Learning - 2021
 • Vanye Zira Vanduhe (2020), Design, Development and Evaluation of Gamified Moodle Environment for Instructor Training - 2020
 • Mohammed Mansur Ibrahim (2019), Design and Evaluation of Blended Learning Motivation Model for Instructors in Higher Education Institutions - 2019
 • Philip Siaw Kissi (2019), Acceptance, Design, Implementation and Evaluation of Flipped Learning Approach: High School Geometric Learning in Ghana - 2019
 • Ahmed Ibrahim Safana (2019), The Impact of Blended MOOCs on Enhancing Teaching and Learning in the Development Countries - 2019
 • Oluwajana Dokun Iwalewa (2019), Development of Student Interactivity Model. - 2019
 • Hasan F. Hasan (2019), Design and Development of Gamified Collaborative Environment in Moodle - 2019
 • Cannur Gurküt (2018), Student Information Management System Decision-Making Satisfaction Model Enriched Wıth Environmental Factors - 2018
Projeler
Çalışma Alanları
 • dijital ogrenme, e-ogrenme, OYS, bilisim sistemleri, yonetim bilisim sistemleri
İdari Görevler
 • Bölüm Başkanı (2014-2022)
 • Moodle Yöneticisi (2014-2020)
 • MIS Öğrenci Kulübü Danışmanı (2014-2020)
 • Akademik Personel Disiplin Kurulu Üyesi (2015-DEVAM EDİYOR)
 • UKÜ AKTS Komitesi Üyesi (2015-DEVAM EDİYOR)
 • UKÜ Müfredat Komitesi Üyesi (2015-2020)
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı (2015-2020)
 • Uzaktan Eğitim Kurulu Komitesi Üyesi (2019-DEVAM EDİYOR)