Projeler

Projeler

 • Gür, Çağla. & Özbiler, Şerife (2020-2021). Project Manager. Art of Happiness (FOR MOTHERS) (Project Manager), Project No: UMK-2020-01 funded by North Cyprus Prime Ministry, (Project Partners: North Cyprus Prime Ministry, Drug Enforcement Commission, Kyrenia Municipality, Lefkosa  Municipality, Gönyeli Municipality, Değirmenlik Municipality and Cyprus International University, UKAMER  TURKCELL and Elite Hospital)-04.12.2020-4.05.2021
 • “Şiirden Kadınlar” Resim Sergisi, (Kıbrıslı Kadın şair portreleri ve Kıbrıs&kadın izlekli şiirden resimlerin sergilenmesi), Ressam Ferhunde K.Öner, UKAMER & KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü, 30 Mayıs 2022.
 • Aylanç, Mihrican, (2022-2024). Göçmenköy’den Göçmenşehre Dönüşümün Tanıkları: Göçmen Kadınlar (Bir Sosyo-kültürel Değişim Analizi).

1. Cilt: Sosyo-kültürel değişimin tanıkları olarak kadın göçmenler.

2. Cilt: Kıbrıslı Göçmen kadınların göç anlatıları.

TC Büyükelçiliği KKTC Araştırma Projeleri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Devam etmekte)

Sempozyum ve Kongreler

Uluslararası/Ulusal Sempozyum ve Kongreler

Kıdak, Rana (2020). “Kadın ve Çevre”,  World Women Conference-Dünya Kadın Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 7-8 Mart, Ankara.

 • Gökdoğan, Feray (2020).  “KKTC’de Kadın Yaşlının Sağlık ve Sosyal Sorunları” , World Women Conference-Dünya Kadın Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 7-8 Mart, Ankara.
 • Avcıoğlu, Muazzez Merve (2020), "Kadın ve Depresyon",  World Women Conference-Dünya Kadın Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 7-8 Mart, Ankara.
 • Aylanç, Mihrican (2020). “KKTC’de Kadın Sanatçı Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, World Women Conference-Dünya Kadın Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 7-8 Mart, Ankara.
 • Aylanç, Mihrican (2021). “Kıbrıs Türkleri ve Göç: Sosyo-Kültürel Boyutları ve Kadın Sanatçıların Edebî Faaliyetlerine Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı / Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi, İzmir, 22-23-24 Şubat, İzmir.
 • Aylanç, Mihrican (2021). “Araplara Satılan Kıbrıslı Kadınların Trajik Öyküsü:  Zıggıye ve Kızı Şerâre ‘’ International Women Studies Congress March 08-09, ANKARA, Turkey with the paper entitled.
 • Aylanç, Mihrican (2021). Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, "Kıbrıs Türk Kadın Şairlerinin Şiirlerinde Kadın ve Varoluş ", Elazığ, 10,11.
 • Aylanç, Mihrican (2021). “Edebiyatta Kadın ve Kendilik”, International Conference On Contemporary Women's Studies, Rauf Denktas Unıversıty, Lefkoşa, 02-03 Eylül.
 • Gür, Ç. & Özbiler, Şerife, Eser, B.  Karasalih, Ş.  & Göksu, H. (2021). The Art of Happiness Project: Positive Thinking and wellbeing education project for kindergarten and preschool teachers. International Positive Psychology Association 7th IPPA World Congress 2021. http://ippa-wc-2021.p.asnevents.com.au/days/2021-07-15/abstract/73153
 • Özbiler, Şerife & Gür, Ç. (October, 2021). How to be happy mum? Maternal Subjective well-being interventions. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2021).  Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik Hizmetlerinde Psikolojik Danışma. Muş Üniversitesi Türkiye
 • Özbiler, Şerife & Francis, M. (October, 2021). How Subjective Well-being, Family Protective Factors and Family Role Performance Work Together In COVID-19 Process? Moderators and Mediators. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2021).  Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik Hizmetlerinde Psikolojik Danışma.
 • Rüstemoğlu, Hasan (2021). V. Uluslararası Ekonomi Ve Finansal Piyasalar Kongresi-Ekonomik Şiddet ve Kadının Emek Piyasasındaki Yeri: Dünyadan Çeşitli Örnekler İle Bir Karşılaştırmalı Analiz, 14-15 Ekim- IERFM 2021.
 • Aylanç, Mihrican, Aktaş Tuğçe (2021). Jale Sancak Ve Uyanan Güzel Vahide’si, Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sempozyumu, 28-29 Mayıs, Kocaeli. (Danışman Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç)
 • Dikkaya, Merve ( 2021) Müge İplikçi’nin Kalpten Seven İnsanlar Öykü Kitabında Kadına Yönelik Şiddet, Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sempozyumu, 28-29 Mayıs, Kocaeli. (Danışman Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç)
 • Aktaş, Tuğçe Elif (2022). Jale Sancak’ın Fırtına Takvimi Romanında Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme, Isarg 2.Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, 08-09 Mart 2022, ANKARA. (Danışman Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç)
 • Aylanç, Mihrican, Dikkaya, Merve (2022).  Müge İplikçi’nin Kül ve Yel Romanında Kadın ve Kadın Sorunları Vurgusu, Isarg 2.Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, 08-09 Mart 2022, ANKARA.
 • Boztepe, Yaren (2022).  Zeynep Aliye’nin Öykülerine Feminist Bakış, Isarg 2.Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, 08-09 Mart 2022, ANKARA. (Danışman Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç)
 • Ünlü, Ayşe (2022).  Zeynep Uzunbay’ın “Sen Çok Güzel Bir Kadınsın Havva” Öyküsünün Feminist Açıdan İncelenmesi, Isarg 2.Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, 08-09 Mart 2022, ANKARA. (Danışman Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç)
 • Tulga Tumburi, Sinem (2022).  Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanında Toplumsal Cinsiyet Olgusu, Isarg 2.Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, 08-09 Mart 2022, ANKARA. (Danışman Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç)

Düzenlenenler

Düzenlenen Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Kongre, Program ve seminerler:

 • 3-4 Eylül – Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama  Merkezi-UKAMER “IWCS International Conference On Contemporary Women’s Studies”, UKÜ.
 • Isarc (Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yayınevi İKSAD -İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü- işbirliğinde) 2.Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, Düzenleme Kurulu,  08-09 Mart 2022.
“EŞİTLİK-KADIN HAKLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ” PROGRAMI (2020)
1. Oturum: Ev İçi Şiddetle Mücadele Konferansı
Tarih 03.03.2020
Saat 10:30 - 12:30
Moderatör Prof. Dr. Feray Gökdoğan 
Konuşmacılar Meral Akıncı (KAYAD Dernek Başkanı)
Emine Dizdarlı (Ombudsman)
Lara Dimitrijevic (Avukat)
Mine Yücel (Araştırmacı
*Bu oturum UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.
2. Oturum: Kadın ve Eşitlik
Tarih 04.03.2020
Saat 10:30 - 12:30
Moderatör Prof. Dr. Rana Kıdak 
Konuşmacılar Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler: “ Kadının Görünmez Emeği” (DAÜ KAEM Yönetim Kurulu Üyesi )
Prof. Dr. Biran Mertan: “ Kadın, Barış ve Güvenlik” (İki Toplumlu Toplumsal Cinsiyet Dayanışma Ekibi (GAT) Üyesi)
Av. Deniz Düzgün: “Hukukta Kadın” 
(Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı)
Av. Faika Deniz Paşa: “Toplumsal Cinsiyet Temelli Uluslararası Koruma İhtiyaçları”
(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Danışmanı)
Belgesel Gösterimi: Fetine'yi Ararken- Missing Fetine
Tarih 05.03.2020
Saat 14:30 - 16:30
PANDEMİ DESTEK HAFTASI: UZMANLA BULUŞMA ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER DİZİSİ (2020)
TARİH- SAAT   KONUŞMACI  KONU 
20.07.2020- 19:00-20:30 Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç  Pandemi Kaosunda Kadın ve Sanat 
21-07.2020-19:00-20:30 Yrd. Doç. Dr. Gürcan Seçim  Ev İçinde Yakın İlişki Engellerini Aşmak
22-07.2020-19:00-20:30 Yrd. Doç. Dr. Nihan Tezer Yörük Pandemi ve Çocuk Ruh Sağlığı
23-07.2020-19:00-20:30 Yrd. Doç. Dr.Eliz Volkan Pandemi Sürecinde Psikolojik Hassasiyet ve Dayanıklılık  
24-07.2020-19:00-20:30 Yrd. Doç. Dr. Muazzez Merve Avcıoğlu Psikoloji Perspektifinden Pandemi: Normal ve Anormal’e Dair 
25-07.2020-19:00-20:30 Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler  Pandemi Sonrası Ebeveynlerin İyi Olma Hâli
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDET FARKINDALIK PROGRAMI (2020)
25.11.2020- 10:00-10:30 Yrd. Doç. Dr. Muazzez Merve Avcıoğlu Kadına Yönelik Şiddet ve Psikokolojik Boyutları
25.11.2020-10:30-11:00 Doç. Dr. Şölen Külahçı Karantina Koşullarında Kadının Şidetet Karşı Korunması Çabası: KKTC Örneği
25.11.2020- 11:00-11:30  Yrd. Doç. Dr.Hasan Rüstemoğlu Ekonomik Boyutuyla Erkek Şiddeti
12.00-12.15 CIU PDAREM Şiddeti Farkediyor muyuz?
12:15-12:45 Değerlendirme ve Kapanış
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDET FARKINDALIK PROGRAMI (2021)
Moderatör Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan
25.11.2020- 15:00-15:30 Doç. Dr. Özge Özgür "Kültürel Farklılıklar ve Çokkültürcü Sosyal Çalışma Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet"
25.11.2020-15:30-16:00 Yrd. Doç. Dr. Muazzez Merve Avcıoğlu Kadına Yönelik Şiddet: Kavramsal Boyutlar-Psikolojik Etkiler
 
25.11.2020- 16:00-16:30  Yrd. Doç. Dr. Hasan Rüstemoğlu "Ekonomik Şiddet, Kadının Emek Piyasasındaki Yeri ve Covid19 Yansımaları
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ PROGRAMI (2021)
“KADIN LiDERLİĞİ: COVİD-19 DÜNYASININ GÜÇLÜ KADINLARI”
Moderatör Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan
1. Oturum
10:00-10:30 Emine Dizdarlı (Ombudsman)
10:30-11:00 Prof. Dr. Nedime Serakıncı (Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı)
2. Oturum
Moderatör Yrd.Doç.Dr. Ender Volkan
15:00-15:30 Dr. Özlem Gürkut (Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı)
15.30-16:00 Dr. Nesil Bayraktar (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı)
16:00-16:30 Dr. Emine Kamiloğlu (Göğüs ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı)
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ PROGRAMI (2022)
KADIN, EMEK VE İRADE PANELİ
Moderatör Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç
10:30-10:50 İzlem Gürçağ Altuğra (UBP Milletvekili)
10:50-11:20 Doç. Dr. Canan Zeki (Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı)
11:20-11:40 Ayhatun Ateşin (Tiyatro ve Seramik Sanatçısı)
11:40-12:00 Selin Candemir (İş Kadınları Derneği Başkanı)
12:00-12:30 Psikoloji Kulübü-Video Gösterimi: Kadının Görünmeyen Emeği