Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

Misyon

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER), toplumsal cinsiyet alanında araştırma ve çalışmalar yürütmeyi; yapılan çalışmaları destekleyip üniversitemiz bünyesinde farklı bilim dallarında toplumsal cinsiyetle ilgili üretimde bulunan akademisyenleri bir araya getirerek disiplinlerarası karşılaştırma, araştırma, inceleme olanakları yaratmayı; kadın sorunlarına eğilerek çözüm odaklı süreçlerde yer almayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmalarını; çocuk, sınıf, milliyet, cinsel yönelim, sakatlık gibi farklı koşul ve deneyimlerle etkileşimleri ve çeşitlilikleri içinde ele alarak ayrımcı ön kabulleri reddeden yeniliklere açık bir yaklaşım benimsiyoruz.

Merkezimizin öncelikleri arasında başta cinsiyete dayalı ve kadına yönelik ayrımcılık olmak üzere farklı ayrımcılık biçimleriyle nasıl mücadele edilebileceğini bütün paydaşlarla birlikte düşünmek, bilimsel yayınlar, tezler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, işbirlikleri, üyelikler ve projelerle toplumumuzda daha eşitlikçi, duyarlı ve paylaşımcı bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmaya çalışmak yer almaktadır.

Vizyon

• Toplumsal cinsiyet çalışmaları, araştırma ve uygulamaları yürütmek,
• Kadınların statüsü, hakları, güvenliği, sağlığı, sorunları ve bu sorunların çözümüne dair akademik etkinliklerin, konferans ve kongreler, seminerler, çalıştaylar ve atölye çalışmaların yürütülmesini sağlamak, teşvik etmek, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek,
• Disiplinlerarası bir bakışla yenilikçi araştırma, inceleme ve uygulama olanakları yaratmak; süreli bilimsel yayınlar ve UKAMER Araştırmaları Dizisi kitap koleksiyonu ile toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında akademik arşiv oluşturmak,
• Kültürel ve sanatsal etkinlikler organize etmek; toplantılar, sertifika programları, işbirlikleri, bültenler, üyelikler ve projelerle topluma açılarak toplumsal cinsiyet adaleti konusunda farkındalık uyandırmak,
• Üniversitemizde tüm akademisyen, çalışan ve öğrencilerimizi kucaklayarak çoğulculuğu, yaratıcılığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dayanışmasını destekleyen tartışma ve paylaşım ortamları yaratmak,
• Akademik bilgiyi herkese açık kılmak; akademi, sivil toplum, sanat, siyaset ve gündelik hayat arasındaki cinsiyet temelli bilgi akışını ve etkileşimi güçlendirerek topluma hizmet etmek.

İletişim

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi
Müdür:
Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç
Tel: +90 392 671 11 11   Dahili: 2701
E-posta: center-ukamer@ciu.edu.tr