Bölüm Hakkında

Çağdaş, etkin ve interaktif eğitim alanında uzman, uluslararası düzeyde bilgi ve donanıma sahip öğretim üyeleri tarafından yürütülen eğitim programı, ingilizce ve bilgisayar destekli uygulamalı dersler içerir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimize meslek icrasında yardımcı olacak  kendi ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri bir çok seçmeli ders sunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar Türk hukuku’nun yanı sıra uluslararası hukuk ve Kıbrıs hukuku alanında öğrencilerimizi uzmanlaştırmayı hedeflemekteyiz. Hukuk Fakültesinin amacı, öğrencilerimizi hukuk alanında uzmanlaşmış bilgi ve tecrübe ile donatılmış, hukuku üreten, düşünen, etik ilkelere sahip olan, sorgulayan birer aydın olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, öğrencilere en yeni bilgileri kazandırmak, yazılı, ifade ve muhakeme becerilerini geliştirmeleri ve somut olaylara soyut kurallar uygulayabilme ve hukuki sorunların çözümüne ulaştırmada eğitim vermektir.

Eğitim Olanakları

Öğrencilerimiz yargıtay ve danıştay kararlarının da incelendiği pratik çalışmalarla uygulamaya hazırlanır. Tüm öğrenciler internet bağlantılı bilgisayarlar kullanmak suretiyle derslere ve pratik çalışmalara yönelik araştırma yapma olanağına sahiptir. Moot Court (sanal dava) uygulamaları mevcuttur. Öğrencilik döneminde adliyelerde duruşma izlenmesi için gerekli işbirliği yapılmakta olup, talep halinde staj çalışmaları için de işbirliği sağlanmaktadır. İyi düzeyde yabancı dil bilen ve not ortalaması yüksek öğrenciler uluslararası örgütlere staj için gönderilir. Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını arttırmak için düzenlenen ulusal/uluslararası panel ve konferanslar kitap haline getirilerek ve ilgi alanlarına göre kendilerine dağıtılır.

Kariyer Alanları

Hukuk Fakültesi mezunları hakimlik ve savcılık, avukatlık ulusal ve uluslararası şirketlerde hukuk danışmanlığı, özel sektör ve kamu sektöründe hukuk müşavirliği, Dışişleri Bakanlığı’nda istihdam olanakları İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik, kaymakamlık ve valilik, emniyet müdürlüğü, bürokratlık, NATO, Avrupa Konseyi, BM teşkilatı, IMF gibi pek çok uluslararası teşkilatta görevlerini yürütebilirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BL

Dil

Türkçe

İletişim

Hukuk Fakültesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Merkezi, AS102

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2351

Fakülte E-posta: secretary-fol@ciu.edu.tr