Bölüm Hakkında

Psikoloji Bölümü 2010 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin çatısı altında kurulmuştur. İlk üç yıl içinde, lisans programı sadece İngilizce olarak sürdürülmüş, 2013 yılında ise Türkçe akademik programımız, hızla büyüyen ve bu alanda çalışmayı tercih eden psikolog adaylarını eğitmeye başlamıştır. 2016 yılında İngilizce Psikoloji Bölümü ilk mezunlarını vermiştir. Psikoloji lisans programının amacı; genel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, endüstriyel psikoloji, bilişsel psikoloji ve klinik psikoloji gibi psikolojinin alt alanlarıyla ilgili temel psikoloji bilgilerini vermeyi, bilimsel düşünme becerisi kazandırmayı, akademik araştırma tekniklerini öğretmeyi, mesleki etik ilkelere bağlı kalarak uygulama alanlarında öz saygısı ve iletişim becerileri gelişmiş psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Psikoloji lisans programızın eğitim süresi, İngilizce bölümümüz için hazırlık dâhil 5 yıl olmakla beraber, Türkçe bölümümüz için 4 yıldır. Sürekli değişen ve gelişen bölümüz 6 Aralık 2017 tarihinde FEDEK akreditasyon kurulunun yaptığı incelemeler sonucunda 5 yıl süresince akredite edilmiştir. UKÜ Psikoloji bölümü, KKTC üniversiteleri arasında bu akreditasyona sahip tek bölüm olup, Türkiye sınırları içerisindeki, bu akreditasyona sahip sadece birkaç bölüm ile bu gururu paylaşmaktadır.

Akreditasyonlar

Psikoloji Programı akreditasyonda yenilikçi ve sürekli gelişimi ile alanında öncü bir akreditasyon kuruluşu olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından, 24 Şubat 2018'ten itibaren akredite edilmiştir.

Eğitim Olanakları

Psikoloji Bölümü, yüksek kaliteli araştırma, öğretim ve hizmet aracılığıyla psikoloji bilimini ilerletmek için çalışmaktadır. UKÜ Psikoloji Bölümü 1 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 Doktor Öğretim Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisini bünyesinde barındırmaktadır. Teorik derslerin yanı sıra Nöropsikoloji Laboratuvarı ve Klinik Psikoloji Eğitim ve Araştırma Laboratuvarında uygulamalı olarak eğitim verilir. UKÜ Nöropsikoloji Laboratuvarı, KKTC’deki ilk ve halen tek nöropsikoloji laboratuvarı olma özelliğini taşıyıp, nörospikolojik test bataryalarından, EEG’ye kadar birçok nöropsikoloji değerlendirme aracına sahiptir ve tam donanımlı şekilde halka ve öğrencilere hizmet vermektedir. UKÜ Psikoloji Kulübü ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu ortak çalışmalarıyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektedir. UKÜ Psikoloji Bölümü uluslararası bir bölüm olduğu için birçok yabancı psikoloji öğrencisine ev sahipliği yaparak kültürel anlamda zengin bir ortam sunmaktadır. Bunun yanında UKÜ kütüphanesinin sunduğu elektronik veri tabanlarına erişim hizmeti, öğrencilerin akademik çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Öğrenciler, düzenlenen birçok konferans ve seminerlerin yanı sıra deneysel çalışmalara veya alan araştırmalarına uygulamalı olarak katılarak seçecekleri yüksek lisans programı için hazır bir şekilde mezun olmaktadırlar.

Kariyer Alanları

Psikoloji mezunları insanın olduğu her çalışma alanında görev alabilirler. Psikologlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak devlet hastaneleri ya da araştırma hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel danışmanlık merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak adliyelerde, cezaevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak çocuk esirgeme kurumlarında, huzurevlerinde, kadın sığınma evlerinde psikolog olarak çalışabildikleri gibi ayrıca kreş, ana sınıfı, dershaneler ve özel okullarda psikolojik danışman ya da psikolog olarak görev alabilirler. Yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra psikolojinin alt dallarından birinde uzmanlık alıp çeşitli akademik kurumlarda araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olabilirler. Ek olarak, klinik alanda ve uygulama alanlarında çalışmak isteyen mezunların da, eğitim hayatlarına Yüksek lisans ve doktora dereceleri ile devam etmeleri gerekmekte ve arzulanmaktadır. Ayrıca lisans mezunu psikologlar olarak araştırma şirketlerinde, reklamcılık sektöründe, şirketlerin halkla ilişkiler birimlerinde ya da insan kaynakları bölümlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BSc

Dil

Türkçe/İngilizce

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601

Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Oya Somer

Bölüm Başkanı E-posta: osomer@ciu.edu.tr