Fen- Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-psikoloji-programi-2 CIU-psikoloji-programi-1 uku-psikoloji-lisans-programi1

Bölüm Hakkında

Psikoloji Bölümü 2010 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin çatısı altında kurulmuştur. İlk üç yıl içinde, lisans programı sadece İngilizce olarak sürdürülmüş, 2013 yılında ise Türkçe akademik programıyla, hızla büyüyen ve bu alanda çalışmayı tercih eden psikolog adaylarını eğitmeye başlamıştır. Psikoloji lisans programının amacı; genel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, endüstriyel psikoloji, bilişsel psikoloji ve klinik psikoloji gibi psikolojinin alt alanlarıyla ilgili temel psikoloji bilgilerini vermeyi, bilimsel düşünme becerisi kazandırmayı, akademik araştırma tekniklerini öğretmeyi, mesleki etik ilkelere bağlı kalarak uygulama alanlarında öz saygısı ve iletişim becerileri gelişmiş psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Etik değerlere bağlı, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden, uluslararası literatüre katkı sunmayı hedefleyen alanında uzman öğretim elemanlarını barındıran UKÜ Psikoloji Bölümü, lisans ve yüksek lisans programları ile öğrencilerini en güncel bilgilere sahip olabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akreditasyonlar

Psikoloji Programı akreditasyonda yenilikçi ve sürekli gelişimi ile alanında öncü bir akreditasyon kuruluşu olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından, 24 Şubat 2018'ten itibaren akredite edilmiştir. 
Sürekli değişen ve gelişen Psikoloji Bölümü 6 Aralık 2017 tarihinde FEDEK akreditasyon kurulunun yaptığı incelemeler sonucunda 5 yıl süresince akredite edilmiştir. UKÜ Psikoloji bölümü, KKTC üniversiteleri arasında bu akreditasyona sahip tek bölüm olup, Türkiye sınırları içerisindeki, bu akreditasyona sahip sadece birkaç bölüm ile bu gururu paylaşmaktadır.

Eğitim Olanakları

Psikoloji Bölümü, yüksek kaliteli araştırma, öğretim ve hizmet aracılığıyla psikoloji bilimini ilerletmek için çalışmaktadır. UKÜ Psikoloji Bölümünde alanında yetkin olan öğretim üyelerini barındırmaktadır. Teorik derslerin yanı sıra Nöropsikoloji Laboratuvarı ve Klinik Psikoloji Eğitim ve Araştırma Laboratuvarında uygulamalı olarak eğitim verilir. 
UKÜ Nöropsikoloji Laboratuvarı, KKTC’deki ilk ve halen tek nöropsikoloji laboratuvarı olma özelliğini taşıyıp, nörospikolojik test bataryalarından, EEG’ye kadar birçok nöropsikoloji değerlendirme aracına sahiptir ve tam donanımlı şekilde halka ve öğrencilere hizmet vermektedir. UKÜ Psikoloji Kulübü ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu ortak çalışmalarıyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektedir. UKÜ Psikoloji Bölümü uluslararası bir bölüm olduğu için birçok yabancı psikoloji öğrencisine ev sahipliği yaparak kültürel anlamda zengin bir ortam sunmaktadır. Bunun yanında UKÜ kütüphanesinin sunduğu elektronik veri tabanlarına erişim hizmeti, öğrencilerin akademik çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 

uku-psikoloji-lisans-programi2

Kariyer Alanları

Psikoloji mezunları insanın olduğu her çalışma alanında görev alabilirler. Psikologlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak devlet hastaneleri ya da araştırma hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel danışmanlık merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak adliyelerde, cezaevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak çocuk esirgeme kurumlarında, huzurevlerinde, kadın sığınma evlerinde psikolog olarak çalışabildikleri gibi ayrıca kreş, ana sınıfı, dershaneler ve özel okullarda psikolojik danışman ya da psikolog olarak görev alabilirler. Yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra psikolojinin alt dallarından birinde uzmanlık alıp çeşitli akademik kurumlarda araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olabilirler. Ayrıca lisans mezunu psikologlar olarak araştırma şirketlerinde, reklamcılık sektöründe, şirketlerin halkla ilişkiler birimlerinde ya da insan kaynakları bölümlerinde çalışabilirler.

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601
Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİYOLOJİ-I

Ders Kodu

BIOL103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, insanoğlunun evrimsel ve çevresel uyumuna kısa bir giriş ile başlar. Öğrencilerin davranışın biyolojik temelleri ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Bu ders aslında biyolojik bilimlerde kullanılan yöntemler ve önemi konusunda bir giriş yaptıktan sonra yaşayan organizmanın, canlılığın kimyasal ve fizyolojik temellerini, hücre, organellerini ve onların işlevlerinin temel özelliklerini tanımlar ve inceler. Öğrenciler biyoloji temelli bilimsel makaleleri ile tanıştırılıp alanda yapılan araştırmalar ile aşina olarak davranışın biyolojik temellerine hâkim olmaları sağlanır. Bunun dışında sinir hücresinin anatomisi, fizyolojisi ve fonksiyonları vurgulanarak öğrencilere tanıtılmaktadır. Bu ders özellikle insanın merkezi sinir sistemine adanmış olsa da beynin temel bölümleri, özellikleri, mekanizmaları ve işlevlerine de odaklanmıştır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
GENEL PSİKOLOJİ-I

Ders Kodu

PSYC101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders psikolojinin doğasını tanımlayama çalışırken 1800’lerin sonundan beri var olan modern psikolojiyi tanımlar ve teknolojinin çeşitli yönlerini kullanarak psikolojiye davranışsal, bilişsel ve sinir bilimsel bakış açıları gibi yeni yaklaşımlar ile birleştirir. Bu ders psikolojide kullanılan tarihi kökleri, modern yaklaşımları ve başlıca araştırma yöntemlerini kısaca açıklar. Bu ders ayrıca klinik psikoloji, bilişsel psikoloji ve deneysel psikoloji gibi psikolojinin birkaç alt dalını da tanıtır ve Amerikan Psikoloji Derneği’nde tanımlanmış ve tanınmış olan psikolojinin alt dallarını da kısaca açıklar. Bu ders mevcut perspektif ve araştırma bulguları üzerinde odaklanarak duygu, algı, farklı bilinç durumları, öğrenme, bellek, kavrama, muhakeme, düşünme, dil ve zekâ gibi psikolojik süreçleri inceler.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
TEMEL İSTATİSTİK-I

Ders Kodu

STAT105

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste istatistiksel yöntemlerin anlaşılması ve kullanılmasında temel teşkil eden evren-örneklem, parametre-istatistik, tanımlayıcı ve sonuç çıkarıcı istatistikler ve farklı analiz teknikleri hakkında giriş düzeyinde bilgiler sağlanması amaçlanmaktadır. Bu dersteki giriş düzeyindeki istatistiklerle öğrenciler, hipotez testleri gibi daha kapsamlı ve karmaşık konulara hazırlanmaktadırlar. Elde edilen verilen düzenlenmesi, frekans tabloları oluşturularak grafiklerle temsil edilemesi, mod, medyan ortalama, gibi merkezi eğilim ölçüleri ve ranj, standart sapma gibi değişim ölçülerini hesaplayarak dağılımların özelliklerinin incelenmesi ilk basamağı oluşturmaktadır. Normal dağılımın özelliklerinin kavranması, tablolardan yararlanılarak basit alan ve olasılık hesaplarının yapılması, ham puanların standart puanlara dönüştürülmesi ve normlarla bağlantılı olarak kullanılmasının öğrenilmesi dersin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Değişkenler arası ilişkilerin anlaşılmasında ve bu ilişkilerden yordamalar yapılmasında temel teşkil eden Korelasyon ve Regresyon analizleri bu dersin bir diğer önemli bölümünü oluşturmaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
BİYOLOJİ-II

Ders Kodu

BIOL108

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, BIYO103’ün devamıdır ve insan vücudunda bulunan sistemlerin mekanik ve işlevsel kısa tanımları ile başlar. Bu ders nöroanatomi, nörofizyoloji, nörokimya ve merkezi sinir sisteminin nörokimyası ve özellikle beyin ile ilgilenirken beynin diğer sistemlerle olan etkileşimini de incelemektedir.. Öğrencilere organizma biyolojisinin nasıl çalıştığı ve hücresel/moleküler biyoloji ile nasıl bir ilişkisi olduğu bilgisi de sağlanmaktadır. Homeostazi anlayışı, hayatın kimyasal temelleri ve bunların psikopatoloji, iskelet ve kas sistemleriyle ilişkisi bu dersin kapsamı içerisindedir. Bu ders, duyusal mekanizmaların faaliyetleri ve bunların insanın günlük yaşantısı ile etkileşimleri hakkında bilgi bütünlüğü oluşturmayı amaçlarken aynı zamanda da güncel ve ilgili örneklerle de öğrencilere kendi vücudunu tanımaları için olanak sunmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
FELSEFEYE GİRİŞ

Ders Kodu

PHIL102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Felsefe; evren, akıl, toplum, sanat vs., kısacası insan yaşamının tüm alanları hakkında ortaya atılmış en derin ve en temel soruları yanıtlamaya çalışır. Bu dersin amacı sadece tarihin büyük filozoflarının düşüncelerini öğrenmek değil, aynı zamanda eleştirel ve felsefi düşünme yeteneklerini geliştirmektir. Ders, felsefenin farklı alanlarındaki çeşitli kavram, yöntem, problem ve kuramları öğrencilere tanıtmaya yönelik olarak planlanmıştır. Bunların yanı sıra, dersin başlıca amaçlarından biri, felsefenin sosyoloji, psikoloji, eğitim ve hukuk gibi diğer alanlarla ilişkisine dair genel bir bakış açısı sağlamaktır.
GENEL PSİKOLOJİ-II

Ders Kodu

PSYC102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders Genel Psikoloji I (PSKO101)’in devamıdır. Bu derste öğrencilere psikoloji ile ilgili temel beceriler aktarılırken mevcut kullanılan modern yaklaşımların yanı sıra gelişim, kişilik, sosyal psikoloji ve ruhsal bozuklukları teorik olarak tarihsel gelişimleri göz ardı edilmeyecek şekilde aktarılacaktır. Bu ders dil ve düşünce, motivasyon ve duygu, cinsiyet, bireysel farklılıklar, kişilik, sosyal psikoloji, stres, sağlık ve başa çıkma, ruhsal bozukluklar ve psikoterapi teknikleri gibi konuları kapsayarak gelecek yıllarda öğretilecek olan temel dersler için alt yapı oluşturmaktadır. Aynı zamanda öğretilen konular bir yandan önemli bir temel oluşturmak amaçlı aktarılırken diğer bir yandan da psikolojik problemler için kullanılan tedavi yöntemleri hakkında öğrencilere bilgisini aktarmak için tasarlanmıştır.
SOSYAL ANTROPOLOJİ

Ders Kodu

SOCY106

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, insan kültürel çeşitliliğinin boyutlarının anlaşılması ve bu çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığının incelenmesidir. Modern sanayi toplumu ve onun yaşayış tarzı, insanlık tarihinin çok kısa bir dilimini kapsar ve insanı anlamak için hem çağımızdaki farklı toplum biçimlerini hem de tarih içinde ortaya çıkan kültürleri karşılaştırmalı perspektifle incelemek gerekir. Bu amaçlar uyarınca, antropolojinin tanımı ve tarihiyle başlayan ders, temel kuramsal perspektifler ve araştırma yöntemlerinin tanıtılmasıyla devam eder. Antropolojinin temel konularından kültür kavramı, dil, akrabalık ve aile ilişkileri, din ve mitoloji, toplumsal cinsiyet, kültürel evrim, toplumsal hiyerarşi ve iktidar biçimleri, ırk ve etnisitenin incelenmesi dersin önemli bir kısmını oluşturur. Modern toplumları ilgilendiren küresellleşme süreçleri ve bunların kültürel çeşitlilik üzerindeki etkileri, ırkçılık gibi konular derste kazanılan antropolojik bakış açısıyla irdelenir.
TEMEL İSTATİSTİK-II

Ders Kodu

STAT106

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı, öğrencilerin ISTA 105, Temel istatistik I dersinde öğrendikleri bilgileri kullanarak İstatistikle ilgili bilgilerini seviyelerinin artmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler, kitle ortalaması için hipotez testi kurmayı ve güven aralığı oluşturmayı öğreneceklerdir. Ayrıca, bu dersteki temel istatistik düzeyine dayanan, hipotez testi, parametrik testlerin varsayımları, tek örneklem T testi, bağımsız örneklemlem T Testi, bağlantılı örneklem T testi, Ki kare analizi, Tek ve iki yönlü Anova gibi daha karmaşık konuları öğretmeyi amaçlanmıştır. Bunun yanında, test istatistiklerinin ve p değerlerinin yorumları da ders kapsamında ele alınacaktır. Genel olarak bu konuların ele alınması, öğrencilerin araştırma makalelerinde sonuçlarını bilimsel olarak yorumlamalarına bir avantaj sağlayacaktır.
Üçüncü Dönem
İLERİ DÜZEY OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL241

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve araştırma yazıları çerçevesinde akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Ders, öncelikle 3 ve 5 paragraflı tanımlayıcı kompozisyonun farkının anlaşılmasını hedefler. Daha sonra öğrencilere beş paragraflı tanımlayıcı kompozisyon yazabilmek için oluşturulması gereken taslağın nasıl hazırlanması gerektiğini, konu seçiminin nasıl olması gerektiğini, ana fikir cümlesini, her bir paragraf için konu cümlelerinin, destekleyici cümlelerin ve sonuç paragrafının nasıl yazılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra okuma açısından öğrencilerin okuyacakları metinlerin konusunu tahmin etmelerine yönelik öngörü yapmayı, metinlerin ana düşüncelerini nasıl tanımlamaları ve nasıl özetlemeleri gerektiğini, tahmin yapabilmek için kullanılan gözgezdirme ve tarama yöntemlerinin nasıl kullanılması gerektiğini, verilen çizelge, grafik ve tabloların nasıl okunması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bu derste öğrenciler, ayrıca, etkili sunum tekniklerini de öğrenmektedirler.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
SOSYAL PSİKOLOJİ-I

Ders Kodu

PSYC201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders genel olarak önceki dönemde çalışılmış olan sosyal psikoloji konularının devamı olarak pazarlık, etkili iletişim ve propaganda, ikna ve uyum, önyargı, işbirliği ve rekabet, gruplar-arası çatışmalar, yardım etme davranışı ve fedakârlık, öfke ve çekicilik konularını içermektedir. Bununla birlikte, özellikle vurgu yapılan ve üzerinde durulan konu sosyal davranıştan gelen bilgiyi eleştirel inceleme becerilerinin geliştirilmesi ile sosyal davranışın günlük hayatımıza etkisidir. Günlük hayattan örneklerle anlatılan ders öğrencilere kendi hayatlarından örnekler sunarken, konunun ve genel olarak dersin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu ders ile öğrenciler sosyal psikoloji alanında daha yüksek seviyedeki araştırma konularına aşinalık kazanırken aynı zamanda bu araştırma konularına duyarlılık geliştirip uygulamayla hayata geçirme konusunda sorumluluk sahibi oluyorlar. Sosyal psikoloji dersi ile öğrenciler genel olarak içinde bulundukları çevrenin kendileri ile ne kadar yoğun bir etkileşimde olduğunu ve bu etkileşim olmadan aslında kendi varlıklarının ve benliklerinin sorgulanabileceğini anlayabilmelidirler.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I

Ders Kodu

PSYC203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Gelişim psikolojisi dersinin ikinci kısmı olan bu ders genel olarak ergenlik, erken ve geç yetişkinlik ve yaşlılık gibi farklı dönemleri kapsayan gelişim odaklı araştırmaları ve aynı zamanda psikolojik sorunları ele almaktadır. Aile, ebeveynlik, iş ortamı ve emeklilik gibi konulara gelişimsel açılardan vurgu yapan bu ders, aynı zamanda dil ve eğitim, hafıza ve bilgi işleme, zekâ ve yaratıcılık, benlik ve kişilik, cinsiyet rolleri ve cinsellik, bağlılık ve uyum, yaşlılık süreci ve gelişimsel psikopatoloji gibi konular genel olarak vurgusu yapılan konulardır. Bütün bu konular teker teker ele alınırken, bütün gelişim evreleri ile birlikte incelenmektedir. Bebeklik döneminden başlayarak, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki gelişim ve değişimler belirtilen her konu ile anlatılmaktadır. Gelişimsel psikopatolojisi, gelişim psikolojisi dersinin içinde verilmiştir ve genel gelişimsel bozuklukları, normal dışı gelişim süreçlerini ve uyumsuz süreçleri kapsamaktadır. Son gelişim evresi olan ‘yaşlılık’ konusu da en temel içeriği ile ancak önemli boyutları ile incelenmektedir.
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I

Ders Kodu

PSYC205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders genel olarak psikoloji alanında araştırma yapmanın temel boyutlarını ve bir araştırma yapmak için gerekli olan temel stratejileri içermektedir. Bu derste genel olarak anlatılan konular, bir araştırma sorusu ve hipotez geliştirme, araştırma yaparken göz önünde bulundurulması gereken etik konular, ölçme ve ölçüm araçları, davranış ölçümünün boyutları, kendini raporlama ölçümleri, geliştirilen araçların ve ölçümlerin geçerlilik ve güvenirliği, doğal yolla yapılan gözlem, anket çalışmaları ve örneklem stratejileridir. Bunlara ek olarak, bir araştırma konusu ile ilgili bir literatür çalışmasının nasıl yapıldığı aynı zamanda yayımlanmış olan makalelerde yapılmış olan çalışmaların incelenmesi gibi konular da bu dersin içeriğidir. Bu ders ile birlikte öğrenciler kendilerinin yazacakları bir araştırma önerisi ile birlikte kendi araştırma yöntemleri becerilerini ve bilgilerini geliştirmiş olacaklar.
VERİ ANALİZİ-I

Ders Kodu

STAT207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Veri Analizi I dersi nicel verilerin analizinde kullanılan temel bir istatistik programı olan SPSS’in kullanımını öğretir. Öğrenciler veri girmeyi, veri seti oluşturmayı, eksik veri ile baş etmeyi, değişkenleri yeniden adlandırıp kodlayarak aynı ve yeni değişkenlere çevirmeyi, toplam puanını hesaplamayı, frekans analizi yapmayı, normal dağılımın özelliklerini, uç verileri incelemeyi, grafikler elde etmeyi, standart puanları hesaplamayı, korelasyon ve basit regresyon analizlerini öğreneceklerdir. Bu ders uygulamalı bir ders olduğundan dolayı öğrenciler bu işlemleri bilgisayar ortamında yapmayı öğreneceklerdir. Bilgisayar ortamında çeşitli istatistik analizler yapmanın yanında öğrenciler, SPSS çıktı tablosunu nasıl okuyacaklarını, bulguları nasıl yorumlayacaklarını ve APA formatına uygun olarak bulgularını rapor etmeyi de öğreneceklerdir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Dördüncü Dönem
İLERİ DÜZEY OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL242

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
ENG 201 dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve araştırma yazıları çerçevesinde akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders öncelikle 3 ve 5 paragraflı eleştirisel kompozisyonun farkının anlaşılmasını hedefler. Daha sonra öğrencilere 5 paragraflı eleştirisel kompozisyon yazabilmek için oluşturulması gereken taslağın nasıl hazırlanması gerektiğini, konu seçiminin nasıl olması gerektiğini, ana fikir cümlesini, her bir paragraf için konu cümlelerinin, destekleyici cümlelerin, karşı görüşün ve ortaya atılan tezin çürütülmesi için olan cümlenin nasıl yazılması gerektiğini ve sonuç paragrafının nasıl yazılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bunun yanında okuma açısından öğrencilerin verilen metinden nasıl çıkarım yapmaları gerektiği,metinin içinden nasıl not alınması ve önemli kısımları belirlenmesi gerektiği, metinlerin içinden nasıl karşılaştırma ve kıyaslama yapılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bu dersde öğrenciler ayrıca etkili sunum tekniklerini öğreneceklerdir.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II

Ders Kodu

PSYC204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders genel olarak psikoloji alanında araştırma yapmanın temel boyutlarını ve bir araştırma yapmak için gerekli olan temel stratejileri içermektedir. Bu derste genel olarak anlatılan konular, bir araştırma sorusu ve hipotez geliştirme, araştırma yaparken göz önünde bulundurulması gereken etik konular, ölçme ve ölçüm araçları, davranış ölçümünün boyutları, kendini raporlama ölçümleri, geliştirilen araçların ve ölçümlerin geçerlilik ve güvenirliği, doğal yolla yapılan gözlem, anket çalışmaları ve örneklem stratejileridir. Bunlara ek olarak, bir araştırma konusu ile ilgili bir literatür çalışmasının nasıl yapıldığı aynı zamanda yayımlanmış olan makalelerde yapılmış olan çalışmaların incelenmesi gibi konular da bu dersin içeriğidir. Bu ders ile birlikte öğrenciler kendilerinin yazacakları bir araştırma önerisi ile birlikte kendi araştırma yöntemleri becerilerini ve bilgilerini geliştirmiş olacaklar.
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II

Ders Kodu

PSYC206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Veri Analizi I dersi nicel verilerin analizinde kullanılan temel istatistik programı olan SPSS’i öğretir. Öğrenciler veri girmeyi, veri seti oluşturmayı, eksik veri ile baş etmeyi, değişkenleri yeniden adlandırıp kodlayarak aynı ve yeni değişkenlere çevirmeyi, stokların toplam puanını hesaplamayı, frekans analizi yapmayı, ki karesi analizi yapmayı, çeşitli t-testleri (örnek bir t-test, bağımsız gruplarda t-testi, ve eşleştirilmiş t-testi) yürütmeyi, tek yönlü ANOVA yapmayı, ve korelasyon analizi yapmanın arkasındaki mantığı anlamayı öğrenecekler. Bu ders uygulamalı bir ders olduğundan dolayı öğrenciler bilgisayar ortamında bu işlemleri yapmayı öğreneceklerdir. Çeşitli istatistik analizler yapmanın yanında öğrenciler, SPSS çıktı tablosunu nasıl okuyacaklarını, bulguları yorumlamayı ve APA formatına uygun olarak rapor etmeyi de öğrenecekler.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSYCXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
VERİ ANALİZİ-II

Ders Kodu

STAT208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders STAT207 dersinin bir devamıdır ve Psikolojinin çeşitli alanlarından örnek araştırma problemlerine uygun veri setleri üzerinde analizler yapılarak, öğrencilerin araştırma sorularına uygun analizleri seçerek uygulama yapabilmesi ve bulgularını psikoloji araştırmalarına uygun halde rapor edebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin SPSS programı ile gerçekleştirilebilecek çeşitli analizleri ders kapsamında öğrenmesi, daha önce almış olduğu istatistik ve araştırma yöntemlerinden elde etmiş olduğu araştırma planlama ve istatistik bilgilerini kullanarak psikoloji alanından problemlere uygulayabilmesi ve sonuç çıkarabilmesi dersin temel çalışma alanını oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçların dünyada Psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan APA tarzına uygun olarak rapor edilmesi de dersin önemli kazanımlarındandır. Ders kapsamında hipotez testleri, tek-örneklem t-testleri, bağlantısız ve bağlantılı örneklemler için t-testleri, Ki-kare Analizi, Tek-yönlü ANOVA, İki-Yönlü ANOVA analizleri ile değerlendirilebilecek problemler ve SPSS uygulamaları üzerinde durulacaktır.
Beşinci Dönem
ERİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ

Ders Kodu

PSYC301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Psikopatoloji insanların neden beklenmedik bazı zamanlarda tuhaf ve tipik bir şekilde kendi kendini engelleyen şekillerde davrandıklarını, düşündüklerini ve hissettiklerini inceleyen bir alandır ve aynı zamanda da geniş bir araştırma alanıdır. Bu dersin amacı yetişkin bir insandaki zihinsel ve davranışsal anormalliklerin veya bozuklukların tarihsel kökenlerini gözden geçirmektir. Psikolojinin el kitabı olan DSM-V ruhsal bozuklukların muazzam alanını keşfetmek için kullanılan ana kaynak olacak. Seçilen psikopatolojik bozukluklara göre tanısal yaklaşımlar, nedensellik, geçerli ampirik bulgular, kavramsal modeller ve/veya etkili teorik eğilimler ele alınıp tartışılır. Engelleme, müdahale, değerlendirme, etiyoloji, prognoz ve anormal davranış için belirti yönetiminin yanısıra davranışsal, bilişsel, sosyokültürel, genetik ve sinir bilimsel bakış açıları da vurgu konusudur.
DENEYSEL PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kapsamında psikolojinin deneysel hale geldiği sürec tartışılır ve psikolojik bir fenomene dair deneysel yöntemlerin temel yaklaşımları, ilkeleri ve teknikleri ele alınır. Pozitif bilimlerin kriterlerleri ve bilimin amaçları, nedensellik, bilimsel makalelerin ve araştırma makalesinin bölümlerinin ve türlerinin incelenmesi, nöropsikolojik testler aracılığıyla yapılan ölçümün, varyansın, karıştırıcı değişkenlerin kontrol teknikleri, korelasyonel ve deneysel tasarımların altında yatan varsayımlar derste ele alınacak temel konulardır. Psikolojinin alt alanlarında uygulanan temel deneysel çalışmaların örnekleri, tasarımları, deneysel bir çalışma ve bilimsel bir makale üretim sürecinde yer alması gereken unsurlar tartışılır. Deneysel yöntem kullanılarak uygulanan çalışmaların ve bilimsel makalelerin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve yorumlanması sağlanır.
PSİKOLOJİDE ETİK

Ders Kodu

PSYC307

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders klinik merkezlerindeki, eğitim kurumlarındaki, iş dünyası ve sanayideki psikolojideki araştırma ve uygulamaları ilgilendirmeyen evrensel etik kodlar, kurallar ve yönlendirici ilkeleri kapsamaktadır. Öğrencilere psikologların olası etik kararlar vermek durumunda oldukları durumları, konularla ilişkili yönlendirici ilkeler araştırmak ve bulmak için gerekli becerileri sağladığı durumları öğrencilere sunar. Yayınlama sürecinde nitelendirilen etik kurallar ve ilkeler ele alınmaktadır. Öğrenciler araştırmaya, saha uygulamalarına ve yayınlara etik bir yaklaşım için gerekli olan beceriler ile donatılarak APA’nın ilke grupları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra daha çok okuyarak, kaynaklardan önceki örnekleri tartışarak ve ilke gruplarına bağlı olarak sınıfta bu örneklerin başka nasıl çözülebileceği hakkında tartışma yürüterek ulaşılabilir
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC309

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste davranışın nöroanatomik, psikofarmakolojik ve fizyolojik temelleri incelenir. Bilim alanının araştırma yöntemleri çok detaylı olmasına rağmen lisans seviyesinde tanıtılır. Duyum, algı, öğrenme, bellek, bilinç ve seçilen bazı nöropsikiyatrik bozuklukların fizyolojik temelleri ele alınarak öğrencilere temel bir altyapı oluşturulur. Fizyolojik psikolojide bağımsız değişkeninin organizmik faktörlerden olduğu, bu nedenle de araştırmaların daha çok insan-altı canlılarda yapıldığı vurgulanmaktadır. Araştırma etikleri de bu vesile ile detaylı incelenirken bu araştırmaların niçin insan organizması ile yapılamayacağı da açıklıkla ortaya konulmaktadır. Dersin amacı öğrencilere sinir sisteminin (sinir hücresi, sinir akımı, sinaps etkileşimleri) fizyolojisi, beyinin nöroanatomisi ve fizyolojik sistem hasarlarının davranışsal sonuçları ile ilgili detaylı bilgi sunmaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSYCXX2

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Altıncı Dönem
KİŞİLİK

Ders Kodu

PSYC302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bizi biz yapan temel özellikler incelendiğinde hepimizin farklı olduğu ortaya çıkmaktadır ve bu farklılıkların nereden kaynaklandığını da merak ederiz. Bu ders kişiliğin nasıl geliştiği, nasıl şekillendiği ve de bizi biz yapan özelliklerin oluşmasında hangi etmenlerin ilgili olduğunu incelemektedir. Kişiliğin ortaya ilk çıkışına göz atıldığında tarihsel gelişimine bakıldığında karakter oluşum fikirlerinin aslında Antik Yunanistan ve Yunan felsefecilere uzandığını görmek mümkündür. Dahası tiyatronun gelişmesiyle birlikte oluşturulan çeşitli karakterler sonucunda insanların farklılıkları ve farklı kişiliklere bürünebileceği de tespit edilmiştir. Buna ek olarak din, kültürel öğretiler, deneyim ve genetiğin de kişiliğin oluşmasında ve şekillenmesindeki rolü incelenecektir. Kişilik teorilerine bakıldığında psikoanalitik, neo-analitik, biyolojik, bilişsel, davranışsal ve özellikler teorileri tanıtılarak incelenecektir.
ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Çalışma hayatı insanların günlük yaşantılarında önemli bir rol oynar ve aynı zamanda da kendi içerisinde kendine has bir psikolojik deneyimi de bulunmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere insanların çalışma hayatına başladıkları andan emekliliğe uzanan süreçte davranışsal açıdan ilgili olan durumları incelemektir. Bu derste aynı zamanda çalışma hayatında karşılaşılan davranışları anlayabilmek için bir farkındalık, anlayış ve temel alt yapı kazandırmaktır. Aynı zamanda da çalışan, işveren ve iş yerinin talepleri ile gereksinimleri arasında iyi bir uyumun sağlanabilmesi için de kullanılan örgütsel uygulamaları da incelenecektir. Derste incelenecek olan konular arasında personel seçimi, yerleştirme, eğitim, iş motivasyonu, iş memnuniyeti, liderlik, ekip çalışması ve iş-aile dengesi bulunmaktadır
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders duyu, algı, öğrenme ve hafıza, linguistik işlevler, mantık kurma ve soyut işlemler ve üst düzey işlevler gibi mental süreçleri ele almaktadır. Bu süreçler bilgiyi işleme koyma çerçevesi içerisinde davranışsal boyutta ele alınmaktadır. Bu süreçler günlük yaşam, eğitim ve çalışma ortamlarındaki kullanımları pratik olarak aktarılıp tartışılmaktadır. Bu dersin amaçları arasında bu mental süreçleri nasıl yerine getirdiğimizi kısaca anlatmaktadır. Yani algısal bilginin zihnimize nasıl girdiğini, dışarıdan gelen duyusal bilgileri dikkat süreçlerimizi kullanarak nasıl ayırt ettiğimizi de anlatmaktadır. Bunun dışında bilginin hafızamızda nasıl organize edildiği, yeni bilginin hafızaya nasıl eklendiğini, bilginin hafızadan nasıl geri çağrıldığını ve bilginin dil yoluyla başka insanlara nasıl aktarıldığı da elen alınmaktadır.
NÖROPSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders temel lobların yapılarını, fiberleri, bağlantıları ve sinir sisteminin davranışla olan ilişkisini beyin bazlı temel nöroanatomiyi ele alarak incelemektedir. Derste nöropsikolojinin tarihsel gelişimini ve aynı zamanda da gelişimsel sürecinin çatısın altında yatan felsefi formülasyonlarını da ele almaktadır. Öğrenciler bir yandan temel kavramlar ve teorik yaklaşımlara hâkimiyet kazanırken aynı zamanda da davranış ile bilişsel işlevlerin fizyolojik temellerini de yorumlama becerisi kazanmaktadırlar. Bu derse nöropsikolojide kullanılan yöntem ve teknikler de incelenecektir ancak odak beyin tarama yöntemleri ve nöropsikolojik testler üzerinde olacaktır. Hastalıklar, rahatsızlıklar ve beyin lezyonlarının mental ve davranışsal süreçler üzerindeki etkileri beyinin yapıları ile nöropsikolojik testlerle ilişkili olarak klinik nöropsikoloji bağlamında incelenecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSYCXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Yedinci Dönem
KLİNİK PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste klinik psikoloji alanının temel tanımı ile genel bir kapsamını incelemektedir. Örneğin klinik psikolojinin eğitimsel boyutu, meslekte yaşanabilecek olan olası etik sorunlar, klinik psikoloğun kim olduğunun tanımı, mesleğin akademik ve pratik sorumlulukları, klinik psikoloğun teşhis koyma ve değerlendirme konusundaki rolü ve statüsü ile danışan tedavisinde konulması gereken bireysel klinik ve ekip çalışmasının sınırlarını belirlemek işlenecek konular arasındadır. Bunun dışında, klinik psikoloğun profesyonel kimliği, çalışma alanları (klinik, üniversite, hastane, özel muayenehane, toplum merkezleri, vs.) tanımlanarak ülkemizdeki durumu, yasal süreçler, zorunluluk ve gereksinimler de ele alınırken mesleğin ayırt edici özellikleri de kapsanmaktadır. Bunlara ek olarak klinik psikologların bağlı bulunduğu yasalar, etikler ve güncel uygulamalar da incelenecektir.
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

PSYC403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders sağlık ve iyi olma durumu ile ilgili olarak biyopsikososyal etmenleri teorik yaklaşım ve ampirik bulgular eşliğinde sunmaktır. Bu dersin amacı sağlığı koruma ve elde tutmayı elde etme ile hastalığı önleme konusunda öğrencilere uyarlanabilen davranış değişimlerin nasıl oluştuğunu anlatmaktır. Dersin odak noktası özellikle stres gibi psikososyal etmenlerin sağlık ve iyi olma halinin üzerindeki rolü üzerinde olacaktır. Sağlık psikolojisinde görülen çoklu kültürlü ve çoklu disiplinler arası yaklaşımlar da ele alınacaktır. Buna ek olarak sağlıkta eşitsizlik, sağlık farklılıkları, sağlık ve hastalıkta algı, hastayken vücudun nasıl tepki verdiğini, çeşitli anatomik sistemler, sancı, belirti algısı ve yorumu ile yaşam kalitesi gibi konular detaylı olarak incelenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSYCXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİNE GİRİŞ

Ders Kodu

PSYC408

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

8
Bu derste birçok psikoterapötik yöntem tanıtılırken teorik altyapıları ve tarihsel gelişimleri de incelenecektir. En temel ve klasik olan teori olan Hümanistik psikoterapiler ile başlayarak Psikoanaliz ve Psikodinamik Psikoterapiler, Geştalt Terapi, Davranışçı Terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapiler, Çözüm Odaklı Terapilerin yanı sıra birçok psikolojik rahatsızlık için kullanılan mevcut yöntemler detaylı olarak incelenirken vaka sunumu ve video gösterimleri il birlikte desteklenecektir. Buna ek olarak terapötik altyapılar ve en sık kullanılan eklektik yaklaşımlar da ele alınacaktır. Psikoterapi süreçlerinin klinik psikologlar için temel klinik işlevselliği olan süreçlerden bir tanesi olduğunu ve terapi – müdahale arasındaki bağlantı da detaylı olarak tartışılarak öğrencilere mezun olduklarında kullanmayı isteyebilecekleri psikoterapötik yönelimler hakkında temel bir fikir oluşturmalarına yardımcı olacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSYCXX5

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

7
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSYCXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.

Seçmeli Dersler

STRES YÖNETİMİ VE BAŞA ÇIKMA

Ders Kodu

PSYC215

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Stres yönetimi ve başa çıkma yöntemleri son yıllarda sağlık psikolojisi kapsamındaki en önemli araştırma ve uygulama alanlarından bir haline gelmiştir. Stresin psikolojik ve bedensel sağlık üzerindeki etkileri, psikopatolojilerle ilişkisi gibi konular stresin bireyin yaşamında ne kadar önemli bir rol oynadığına ve etkili biçimde yönetilmezse olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret etmektedir. Bu dersin amacı, stres yönetimi ve başaçıkma yöntemleri hakkında "zihin-beden ikiliği" çerçevesinden bilgiler vermektir. Stresin çok yönlü doğası, yani, düşünsel, fizyolojik, duygusal ve davranışsal boyutu dersin ana kapsamını oluşturmaktadır.  Bu amaçla derste, hem tarihsel hem de çağdaş stres kuramları, stresin fizyolojisi, stres-sağlık ilişkisi, başa çıkmaya ilişkin yaklaşımlar gibi konular ele alınacaktır.
ANORMAL PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC324

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Anormal psikoloji normdan sapan ve günümüzde “problemli davranış” olarak kabul edilen çeşitli davranışları inceleyerek bir takım normdan sapmaların nelerle sonuçlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu ders Psikopatoloji (PSKO301)’in devam olan yetişkin psikopatolojisini ele almaktadır. Bu dersin amacı yetişkin insanlarda görülebilen mental ve davranışsal anormalliklerin tarihsel gelişimlerini incelemektir. İlgili psikopatolojik rahatsızlıklar baz alınarak teşhis yaklaşımları, nedensellik, mevcut ampirik bulgular, kavramsal modeller ve/veya etkili olan teorik trendler ele alınarak tartışılacaktır. Davranışsal, bilişsel, sosyokültürel, genetik ve nöro-bilimsel bakış açıları ele alınarak anormal davranışların önleyici, müdahale, değerlendirme, etiyoloji, prognoz ve belirti yönetimi işlenecektir. Geniş kapsamlı psikolojik rahatsızlıklar incelenirken psikolojinin el kitabı olan DSM-V temel kaynak olarak kullanılacaktır.
KÜLTÜRLERARASI PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC214

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste bireylerin hayatın öne sürmüş olduğu şart ve zorluklarıyla nasıl baş ettiklerini, psikolojik tepkilerini, davranış ve bilişsel yapılarının oluşmasında özellikle senaryo ve şemaların kültürden ne kadar etkilendiğini detaylı bir şekilde incelemektedir. Öğrenciler farklı kültürlerden gelen farklı etnik gruplarıyla nasıl araştırma yapacaklarını öğrenirken gerekli olan temel beceri ve uygulamalar hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Dersin amacı psikolojinin temel kavramları olan aile, cinsiyet rollerinin sosyalleşmesini, kimlik oluşumunu, bireyselcilik ve kollektif ile duygu ifadesi gibi konuların kültürel farklılık ve benzerliklerini mercek altında tutmaktadır. Bu derste öğrenciler sosyal algı, sosyal etki ve sosyal ilişkileri kültürlerarası bir bakış açısından anlayıp tanımlamayı öğrenecekler. Böylelikle alanda psikolog olarak çalıştıklarında farklı kültürlere mensup bireylere daha iyi anlama şansını da yakalayabilecekler.
İNSAN CİNSELLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

PSYC325

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrenciler insan cinselliği hakkında yapılan araştırmaların nasıl yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını ve ne gibi sonuçlar elde ettiklerinin yanı sıra alanın önce gelen duayen isimleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler cinsel anatomi, cinsel tepki döngüsü ve bu döngünün aşamalarını ne arttırıp ne azalttığını hem fizyolojik bir pesrpektiften (hormonlar, nöroloji, vs.) hem de psikolojik bir perspektiften (ilişkiler, duygudurum, geçmiş deneyimler, vs.) inceleyecektir. Klinik anlamda teşhisi konulabilen çeşitli cinsel problemler ve tedavi yöntemleri de incelencektir. Bu dersin amacı öğrencilere insanların cinsel açıdan nasıl çalıştıklarını öğretmektir. Bunlara ek olarak hamilelik, korunma yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ve cinsel oryantasyon da ele alınacaktır.
GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ-I

Ders Kodu

PSYC419

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste psikoloji alanında ve psikolojinin dışında kullanılan hatta bir çok mecrada kullanılabilen gözlem ve görüşme tekniklerinin temel prensip, kural ve işleyiş kuralları aktarılacaktır. Bu gözlem ve görüşme tekniklerinin temel prensip, kural ve teknikler insanın sosyal etkileşimi ile iletişimi hayati önem taşımaktadır. Bu beceriler bir yandan eğtici ve öğretici bir perspektif ile aktarılırken diğer bir yandan da klinik ve sosyo-psikolojik perspektif ile ele alınacaktır ki öğrenciler bu becerileri de günlük ve profesyonel hayatlarında kullanabilsinler. Bu tür konular üzerinde çalışarak, öğrenciler bir yandan gelişirken diğer bir yandan da psikolog olarak hem sosyal anlamda hem de profesyonel anlamda sağlıklı ve kalıcı ilişkiler kurabileceklerdir.
SOSYAL PSİKOLOJİ-II

Ders Kodu

PSYC202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Gelişim psikolojisi dersinin birinci kısmı olan bu ders genel olarak insan gelişimi ile ilgili çeşitli yaklaşımların bir arada sunmaktadır. Temel olarak vurgulananlar, son yıllarda yapılmış araştırma bulguları ve kuramsal çözümlemelerdir. Bu birinci kısmında özel olarak üzerinde durulan insanın doğumundan ergenlik dönemine kadar olan yaşam sürecindeki psiko-motor gelişim, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleridir. Bu dersin yaygın olarak vurgu yaptığı konu gelişimin devamlılık prensibi kapsamında döllenme ile başlayıp ölümle sonlanmasıdır. Gelişim psikologlarının en temel tartışma konularından biri olan Çevre / Genetik konusu ile bu derste öğrenciler ayrı olarak bu etken faktörlerin gelişim üzerindeki etkisini inceleme olanağı bulurlar. Gelişimin yaşam boyu yaşanılan sistematik değişimlerle meydana geldiği konusu kapsamında, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerin ve değişimlerin incelenmesi ile birlikte genel olarak gelişimin diğer disiplinlerle bağlantısı da vurgulanmaktadır.
PSİKOLOJİ TARİHİ

Ders Kodu

PSYC318

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste bugün bildiğimiz modern psikolojinin tarihsel gelişimi incelenecektir. Psikolojinin neden var olduğunu, nereden çıktığını, oluşumu sırasında nelerden ve kimlerden etkilendiğini, gelişim süreçlerinde yaşanan çıkışlar ve inişler, yapılan araştırmalar ve psikolojinin temelleri felsefeye dayandığından fizyolojik kökenleri de detaylı olarak irdelenmektedir. Yapısalcılık, İşlevseliclik, Davranışsalcılık ve Bilişsel okullarının modern psikolojinin bir bilim olarak nasıl ele aldığı da incelenmektedir. Sadece okulların etkisi değil ama aynı zamanda hem tarihin hem de her okuldan gelen etkin figürlerin çalışmaları, modern psikoloji üzerindeki etkisi de aktarılmaktadır. Buna ek olarak tarihsel psikoloji gelişimlerinin modern psikoloji üzerindeki kapsamı ve etkisi ile bu gelişim süreçlerinden etkilenen yeni okullar da tanıtılacaktır.
DENEYSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR

Ders Kodu

PSYC413

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste deneysel psikoloji ile ilgili literatür taraması yapılır. Deneysel psikolojideki yeni gelişme ve çağdaş akımlar tanıtılır ve tartışılır. Ders daha çok deneysel psikolojinin uygulama alanı ile ilgilidir. Davranışın incelenmesi sırasında işbirliği yapılan diğer alanların katkıları üzerinde durulur. Davranışın ölçülmesindeki yeni teknikler ve geliştirilen teknoloji üzerinde özellikle durulur. Bu tekniklerle yapılmış güncel çalışmalar sınıf içinde paylaşılır ve öğrenciler arasında tartışılır. Ders ayrıca öğrencilerin ilgileri doğrultusunda seçilmiş olan bazı deneysel psikoloji konularının derinlemesine incelenmesini içerir. Öğrenciler, mümkün olduğu ölçüde, ilgilendikleri belirli konularda deneysel araştırmalar yürütürler. Dönem sonunda bu çalışmaları ile ilgili sunumlar yaparlar ve bu çalışmaları öğrenci kongrelerinde sunmaları doğrultusunda teşvik edilirler.
TRAVMA PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

PSYC409

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Travma psikolojisi psikolojik travma alanı hakkında detaylı bir inceleme sağlamaktadır. Bugünün dünyasında herhangi bir şekilde travmaya maruz kalmak da artık günlük yaşantının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda çünkü çok fazla ve yaygın bir şekilde medyada kapsanmaktadır. Travmayı açıklayan çeşitli bakışaçıları sunulmaktadır dersete – bilissel, nörobiyolojik, klinik ve sosyo-kültürel. Travmanın doğası (örn. Cinsel istismar, savaş ve doğal afet), travmanın bireysel ve sistemler bazında nasıl etki yarattığını, yas tepkileri ve travma sonrası stresss bozukluğu işlenecek olan konulardan sadece bir kaçı. Buna ek olarak, öğrenciler travma tiplerini tanımlayabilecek ve ilgili psikolojik etmenleri de tanıyabilecekler. Son olarak, alternative baş etme modelleri de detaylı olarak işlenecektir.
SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR

Ders Kodu

PSYC415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında sosyal psikolojideki güncel akımlar ve yeni gelişmeler tanıtılır. Bu ders gelişim psikolojisinin seçmeli bir dersi olduğu için, gelişim psikolojisindeki önemli ve olmazsa olmaz konular, bilimsel dergilerdeki güncel araştırmalar temelinde paylaşılır ve tartışılır. Sosyal psikoloji uygulama alanında da etkili bir yere sahiptir. Bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler bu dersten çok etkili bir şekilde faydalanırlar. Güncel çalışmaları içeren bilimsel makaleler ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerinin de gelişmesine katkıda bulunur. Sosyal etki süreci, kişilerarası ilişkiler ve çekicilik, kalıp yargılar - önyargılar - ayrımcılık, cinsiyet rolleri, grup içi ve gruplar arası süreçler ve uygulamalı sosyal psikoloji konuları bu ders kapsamında ele alınana konular içindedir.
PSİKOFARMAKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Psikoterapi etkin bir tedavi yöntemi olarak belirtilmiş olmasına rağmen literatür kombine olan yani hem psikoterapi hem de ilaç tedavisinin aynı anda alınmasının en etkin tedavi yöntemi olduğunu tespit edilmiştir danışanlar için. Böylelikle bu bilginin varlığı psikofarmkoloji dersinin ne kadar gerekli bir ders olduğu konusunu desteklemektedir. Bu ders öncelikle psikoaktif ilaçların sınıflandırılması ile başlayarak biyokimyasal işlevlerini ve beyin iletkenlerin hangi ilaçların beynin hangi bölgelerinde ne gibi bir etkiye sahip olduklarını kapsamaktadır. Aynı zamanda da farmakolojik, nörofizyolojik ve davranışsal araştırma prosedürler de incelenmektedir. Bu derste farklı psikoaktif ilaçların bilişsel süreç ve davranışın üzerindeki etkileri irdelenecektir. Duyarlılık, alışkanlık, bağımlılık, istismar ve yoksunluk semptomları da tartışılacaktır.
ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ

Ders Kodu

PSYC312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Çocuk Psikopatolojisi dersi bebeklikten ergenliğe uzanan gelişim dönemleri boyunca ortaya çıkabilecek ve altyapısı olan patolojiler incelenecektir. Bu derste çocukluk ve ergen yaşlarda görülebilecek olan patolojilerin sınıflandırılma teşhis ve tanı sistemleri tanıtılacaktır. Aynı zamanda da çocuklarla çalışılırken mevcut olan yasa ve etiklere de değinilecektir. İlgili psikopatolojik bozukluklara ilişkin mevcut ampirik bulgular ve teorik modellerle etkin etkileri tartışılacaktır. Dersin içeriğinde değerlendirme yaklaşımları ile tedavi yöntemleri incelenecektir. Anormal davranış kalıpları olarak lanse edilen davranış örüntüleri için davranışsal, bilişsel, sosyo-kültürel, genetik ve nöro-bilimsel açıklamlar odak olarak alınırken önleyici müdahale, ölçme değerlendirme, etiyolji, prognoz ve semptom yönetimi de tartışılacaktır. Psikoloji’nin el kitabı olan DSM-V ana kaynak olarak kullanılacaktır.
BİLİMSEL YÖNTEM VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE

Ders Kodu

PHIL220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, bilimsel yönteme özel bir vurgu yapılan, bilim felsefesine giriş dersi niteliğinde bir derstir. Bu ders, bilimsel yöntem, bilimsel açıklama, nedensellik, indirgeme ve indirgemecilik, doğa yasaları, bilim ve sözde bilim ayrımı, kanıt-hipotez ilişkisi ve bilimsel ilerleme gibi bilim felsefesinin temel konularını kapsamaktadır. Carl Hempel, Karl Popper, Thomas Kuhn ve Imre Lakatos gibi önemli düşünürlerin çalışmaları da tartışılacaktır. Bu dersin bir diğer amacı da öğrencilere gerekli eleştirel düşünme becerilerini kazandırmaktır. Bunun için derste biçimsel mantığın kimi temel kuralları, tümdengelimsel ve tümevarımsal argüman farkları, yaygın bilişsel sapmalar ve mantıksal yanılgılar da işlenecektir. Ders etkileşimli biçimde işlenecektir ve sınıf içi tartışmalar dersin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
ADLİ PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders, adalet sistemini psikolojik bakış açısı ile tanıtır. Psikolojinin temellerinin, yaklaşımlarının, yöntemlerinin ve tekniklerinin; temaruz (hasta taklidi yaparak adaleti kandırmaya çalışmak) ve cezaya ehliyetin değerlendirilmesi, kişinin yargılanabilirliğinin değerlendirilmesi, kişinin kendisine veya diğerlerine karşı şiddet eğiliminin değerlendirilmesi, boşanmalarda çocuk velayetinin belirlenmesi ve yalan makinası verilerinin yorumlanması gibi alanlara uygulanmasını içerir. Ayrıca ders, görgü tanıklığı ve görgü tanıklığındaki bellek hataları ile ilgili tartışmaları içerir. Bu tür konularda, vaka çalışmaları verilerek öğrencilerin bu tür hatalara yönelik bakış açısı kazanmaları sağlanır. Hemen tüm literatür geleneksel kuzey Amerika adalet sistemine temellenmiş olsa da, farklı ülkelerin adalet sistemleri karşılaştırılır. Bu farklı ülkelerin adalet sistemindeki psikolojik perspektifler karşılaştırılır
AİLE PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

PSYC328

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, evlilik ve aile ilişkileri bilimine odaklanmaktadır. Bu derste öğrencileraile ve aile ve aile tiplerinin tanımımlanmasına ilişkin bir anlayış kazanacaklardır. Bu dersin amacı, öğrencilere evlilik, ailey, çocuk ve aile ilişklerine ilişkin psikolojik kuramlar hakkında derinlemesine bilgi kazandırmak, ailenin sosyal ve kültürel bağlamı içerisindeki ilişki ve etkileşimlerini ele almak ve ailenin ruh sağlığını etkileyen koşulların incelenmesinde uygun araştırma metodları üzerinde anlayış kazandırmaktır. Aynı zamanda, öğrencilerin aile terapilerine ilişki giriş düzeyinde bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Aile temelli ruh sağlığı konuları, yetişkin ve çocuk problemlerine ilişkin (boşanma, çocuk yetiştirmei, evlilik öncesi iletişim, yeniden evlenme vb.) müdahaleler dersin temel konuları arasında yer almaktadır.
PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

PSYC303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders psikolojik ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar. Ölçme ve değerlendirme profesyonel psikolojik danışmanlık ve terapinin veri toplama açısından çok önemli bir bileşenidir. Testler Eğitimsel ve mesleki yönlendirme, seçme ve yerleştirme vb. psikolojik değerlendirme süreçlerinde , kişilerin yaşamları ile ilgili temel kararların alınmasında kullanılan standart araçlardır. Öğrencilerin bu konularda derin bir anlayış kazanmaları mesleki ve etik bir sorumluluktur. Test etmenin tarihsel temelleri, test geliştirmeye dâhil olan yaklaşımlar ve teknikler, standardizasyon süreci, güvenirlik, geçerlilik tahmin yöntemleri temel çalışma konularıdır. Bunlara ek olarak, klinik, danışmanlık ve eğitim ortamlarında değerlendirme süreçlerinde zekâ ve kişilik ölçmek için kullanılan mevcut envanterler tanıtılır, basit bir ölçek geliştirmede gerekli olan bilgiler ele alınır.
MODERN KIBRIS TARİHİ

Ders Kodu

HIST220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilerin Kıbrıs adasının yakın geçmişini, Osmanlı döneminden itibaren başlayarak tarihsel bir persfektifle ele almalarına ve günümüz Kıbrısı’nı tanımalarını sağlayacak yetilerini gelştirmektir. Ada’da Müslüman toplumun oluşumu, Ortodoks Hristiyanlar, Maronitler, Ermeniler, Yahudiler ve diğer unsurlar, Rum Ortodoks Kilisesi; Osmanlı modernleşmesi: yerel danışma kurulları, telgrafın adaya gelişi, ilk modern ortaeğitim kurumu olarak Lefkoşa Rüştiyesi, gayrimüslimlerin eğitim ve kültür kurumları, Karantina teşkilatı, askerlik; İngiliz kolonyal idaresi ve kurumları, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim-dönüşüm, adada Yunan milliyetçiliğinin yükselişi, Enosis, Kıbrıs Türk Milliyetçiliği, dekolonizasyon süreci ve Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu, toplumlararası çatışmalar, KKTC’nin ilanı, Kıbrıs Sorunu, Toplumlar arası görüşmeler, Annan Planı ve referandum, dersin ana konularıdır.
KÜLTÜRLERARASI PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSKO214

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste bireylerin psikolojik tepkilerinin, davranış ve bilişsel yapılarının oluşmasında kültürel bağlamın etkileri incelemektedir. Öğrenciler farklı kültürlerden gelen farklı etnik gruplarla nasıl araştırma yapacaklarını öğrenirken gerekli olan temel beceri ve uygulamalar hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Dersin amacı psikolojinin temel kavramları çerçevesinde, gelişim, sosyalleşme, aile, cinsiyet rollerinin sosyalleşmesini, kimlik oluşumunu, bireysellik ve kollektiflik, duygu ifadesi gibi konular üzerinde dururarak, kültürel farklılık ve benzerliklerini tartışılmasını sağlamaktır. Ayrıca, kültürel bağlamın bilimsel alanda hangi bakış açıları ve kuramlar ile değerlendirildiğinin kavranması üzerinde durulacak konulardandır. Dersin öğrencilerinin kültürlerarası bakış açısı geliştirerek farklı uygulama alanlarında bu bilginin nasıl kullanılabileceği konusunu değerlendirebilme becerisi kazanmaları amacıyla çeşitli alan örnekleri verilmektedir.
COMMUNICATION IN PSYCHOLOGY

Ders Kodu

PSYC421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrenciler klinik psikoloji alanında iletişimin etkisi ve önemi hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu ders psikoterapi, gözlem ve görüşme teknikleri ve klinik psikolojis teorik çerçevesinde insan iletişimi ilkelerinin altını çizmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, klinik görüşme araştırmalarının nası lyapıldığı hakkında bilgi edinecek ve kişilerartası iletişim kurma becerileri ve terapötik ortamda iletişimin etkili bir araç olarak kullanımı hakında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı iletişim sorunları gözdengeçirilecek, klinik tanı ve ilgili müdahaleler de incelenecektir. Bu dersinamacı, öğrencilere kişilerarası iletişimin yanısıra gruplar halinde nasıl iletişim kurduğu ve kurabileceği konusunda geniş bir bakış açısı kazandırmaktır. Ayrıca, iletişimin davranışları nasıl etkilediği, videolar ve rol yapma gibi etkili tekniklerkullanılarak incelenecektir.
BİLİM TARİHİ

Ders Kodu

PHIL230

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı, bilimin doğasının kavranması için bilimsel ilerlemenin tarihsel seyrinin incelenmesidir. Derste tartışılacak konular şunlardır: İnsanın bilme ihtiyacı ve bilim, bilim ile diğer bilme biçimleri arasındaki farklar, Antik medeniyetlerde bilimin ortaya çıkışı, Platon, Aristoteles, Eukleides, Arkhimedes ve Ptolemaios’un bilimsel çalışmalarından örnekler, Ortaçağ Avrupa’sında bilim ve felsefe, İslam Medeniyeti’nin altın çağında bilim, Farabi ve İbn Sînâ’nın bilimsel çalışmalarından örnekler,İslâm bilim ve düşüncesinin Batı’ya etkisi, Roger Bacon, Francis Bacon ve Kopernik’in bilimsel çalışmalarından örnekler, Rönesans ve Aydınlanma Çağ’ında bilim, bilimsel devrimin düşünsel temelleri, Kepler, Galileo ve Newton’un çalışmaları, Avrupa’da ilk bilim cemiyetlerinin doğuşu, 20. Yüzyıl biliminden örnekler, 20. Ve 21. Yüzyılda fiziksel, biyolojik ve sosyal bilimlerdeki gelişmeler.
BİTİRME PROJESİ

Ders Kodu

PSYC402

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu dersin gereksinimlerinden bir tanesi öğrencinin ilgilendiği bir konu üzerine derinlemesine araştırmasını sağlayarak bağımsız bir çalışma yapmasıdır. Bu dersle birlikte öğrenci akademik hayatı boyunca öğrenmiş oldukları yöntem derslerindeki bilgileri harmanlama şansını yakalamaktadır. Bu ders grup çalışması olarak yapılır. Her grup ilgi duyduğu bir araştırma konusu seçer ve bu konudaki literatürü tarar, bulur ve sentezler. Bunun üzerine seçmiş oldukları konu ile ilgili olarak bir ön araştırma tasarısı hazırlarlar. Akabinde çalışmasını/araştırmasını/anketini gerçekleştirir, verisini toplar ve inceler. Amerikan Psikoloji Derneği’nin şart koştuğu yazım kurallarına uygun olarak bir araştırma raporu hazırlar ve dersin sonunda da bu süreçte yaşamış olduğu deneyimin yanı sıra bulgularını da sunum olarak derste paylaşır.
ÇOCUK EDEBİYATI

Ders Kodu

TDED407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dünyada ve Türkiye'de Çocuk Edebiyatı'nın gelişimini tanıtarak nitelikli bir Çocuk Edebiyatı'nın nasıl olduğunu kaynaklara dayalı tartışmak. Çocuk Edebiyatı kaynakları. Yaş gruplarına göre biçim ve içerik olarak doğru kitabın nasıl seçileceği ve eğitimde nasıl verimli kullanılacağını anlatılması. Erken yaştan itibaren Çocuk Edebiyatının okuma alışkanlığına etkilerini değerlendirilmesi. Çocuk Edebiyatı yapıtlarının biçim ve içerik yönünden incelenmesi. Çocukların seviyesine göre eser seçimi ve kriterleri. Çocuk Edebiyatı ürünleri değerlendirme. Çocuk Edebiyatında kullanılan edebi türler ve bu türlerin nitelikleri. Çocuk Edebiyatında Halk Edebiyatı ürünlerinden yararlanma; masallar, destan, tekerleme vd. metinbilimsel çözümlemelerin yapılması. Çocuk ve gençlik tiyatrosunun nitelikleri. Çocuk gazete ve dergilerinde bulunması gereken özellikler. Çocuk dergisi hazırlama çalışmaları.
OSMANLICA-I

Ders Kodu

TDED103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Osmanlı Türkçesinin on beşinci asırdan yirminci yüzyılın ilk çeyreğine dek yazımı için kullanılan Arap kökenli alfabenin tanıtımıyla başlanacak derste, harf birleşmeleri ve seslerin yazımda gösterimine ilişkin esasların anlatımıyla konu akışına devam edilecek. Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin yapı özelliklerine değinilecek, Türkçe kelimelerin yazımında ünlü seslerin gösterimi ve sözcük tabanlarına eklerin getirilme şekilleri uygulamalı şekilde aktarılacak. Arapça kökenli sözcüklerin mastar biçimleri ve kalıpları üzerinde genel bilgiler aktarılarak konuya ilişkin çözümlemeler yapılacak; Arapçanın ön çekim biçimleri işlenecek. Arap ve Fars dillerinden gelen izafet biçimleriyle Türkçe tamlamalar yapı ve anlam özelliklerine göre tanıtılarak karşılaştırmalar yapılacak. Osmanlı Türkçesinin yapı ve yazımına ilişkin bilgiler, seçilen manzum ve mensur metin okumalarıyla desteklenecek; transkripsiyon alfabesiyle yazı çevrimi uygulamaları yapılacak; eski alfabeyle yazım çalışmalarına gidilecek.
ESTETİK

Ders Kodu

TDED317

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Güzelin bilimi olarak ve beğeni yargılarının incelenmesi süreçlerinde Estetik’in kavramsal boyutlarının ele alınması. Estetiğin güzellikler bilimi olarak ve sanatların da felsefesi konumunda bulunması itibarıyla, çağların ve toplumların sosyo-kültürel yapıları içinde ortaya koyduğu düşünsel ve uygulayımcı gelişiminin çeşitli sanat dallarından örneklerle irdelenmesi. Estetik duygunun gelişiminde edebî yaratıların işlev ve katkılarının yöntembilimsel olarak ortaya konulması. Estetik kuramları üzerinde uygulayıcı çalışmalar yapılarak sanat ve sanatın oluşumu, gelişim süreci ve edebî yapıtlarla bağlantılar üzerinde durulması. Sanatın yararlılık, bilgi, gerçek, büyü-din gibi olgularla ilişkileri bağlamında ve alt yapı/üst yapı sorunlarının tarihsel süreçleri içinde ele alınması. Dünya ve Türk edebiyatındaki eserler üzerinde estetiksel kuramlara dayalı uygulamalı araştırmalar yapılması. Sanat kuramları ile estetik anlayışları arasındaki bağlantılar ve farklılıkların incelenmesi.
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

Ders Kodu

TDED312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Türk kültürünün dünya kültürleri içerisindeki yerini ve önemini inceleyen bu ders, tarihsel bir bakış açısıyla, Türk kültürünün geçirdiği değişimi ve gelişimi incelemektedir. Bu çerçevede ders, öncelikle, kültür ve medeniyetle ilgili kavramlara odaklanarak bu kavramlara ilişkin geliştirilen yaklaşımları incelemekte ardından da Türk kültürünün oluşturucu öğelerini tarihsel bir bakış açısıyla ele almaktadır. Kültür ve medeniyet arasındaki farklar ve bu farklara ilişkin yaklaşımlarla genel bilimsel çerçevesini hazırlayan ders, ikinci aşamada, Türk kültürünün oluşturucu öğelerine yönelmekte, bu bağlamda da, dil, yazı, bilim, giyim-kuşam, sanat, din ve diğer kültürü yaygınlaştırma araçlarına odaklanmaktadır. Ders, kültürel gelişmelere, Türk kültür tarihi özelinde, hem analitik hem de eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilmeyi hedefleyen bir derstir.
TÜRK DİLİ TARİHİ

Ders Kodu

TDED222

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Türk dilinin yazılı ilk kaynaklarını kapsayan Köktürkçeden itibaren bugünkü yazı dillerinin oluşumuna kadar devam eden süreç hakkında genel taslağın sunumuyla derse başlanacak. Köktürk öncesi döneme ait dil verileri sunan birtakım kaynaklar üzerinde durulacak, Runik alfabe ve diğer yazı sistemleriyle yazılmış en eski Türkçe metinler üzerinde araştırma tarihi irdelenecek. Költigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtlarının genel içeriğini tanıtacak mahiyette metin okumaları yapılacak. Uygur Türkleri’nde edebî türlerin tanıtımıyla devam edilen aşamada, dilde görülen ilk değişmeler aktarılacak. Karahanlı ve onu takip eden Harezm sahasında alfabe değişimi ve dildeki değişmelerin bugünkü çağdaş lehçelerin oluşumundaki etkileri çözümlenecek metinler vasıtasıyla belirlenecek. Çağatay sahasının temel kaynakları ve araştırma tarihine giriş yapılarak Doğu ve Batı Türkçesinin yapısal farkları tartışılacak.
ADLİ PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSKO411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders, adalet sistemini psikolojik bakış açısı ile tanıtır. Psikolojinin temellerinin, yaklaşımlarının, yöntemlerinin ve tekniklerinin; temaruz (hasta taklidi yaparak adaleti kandırmaya çalışmak) ve cezaya ehliyetin değerlendirilmesi, kişinin yargılanabilirliğinin değerlendirilmesi, kişinin kendisine veya diğerlerine karşı şiddet eğiliminin değerlendirilmesi, boşanmalarda çocuk velayetinin belirlenmesi ve yalan makinası verilerinin yorumlanması gibi alanlara uygulanmasını içerir. Ayrıca ders, görgü tanıklığı ve görgü tanıklığındaki bellek hataları ile ilgili tartışmaları içerir. Bu tür konularda, vaka çalışmaları verilerek öğrencilerin bu tür hatalara yönelik bakış açısı kazanmaları sağlanır. Hemen tüm literatür geleneksel kuzey Amerika adalet sistemine temellenmiş olsa da, farklı ülkelerin adalet sistemleri karşılaştırılır. Bu farklı ülkelerin adalet sistemindeki psikolojik perspektifler karşılaştırılır
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR

Ders Kodu

PSKO414

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında gelişim psikolojisindeki güncel akımlar ve yeni gelişmeler tanıtılır. Bu ders gelişim psikolojisinin seçmeli bir dersi olduğu için, gelişim psikolojisindeki önemli ve olmazsa olmaz konular, bilimsel dergilerdeki güncel araştırmalar temelinde paylaşılır ve tartışılır. Gelişim psikolojisi uygulama alanında da etkili bir yere sahiptir. Bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler bu dersten çok etkili bir şekilde faydalanırlar. Güncel çalışmaları içeren bilimsel makaleler ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerinin de gelişmesine katkıda bulunur. Bu alanda yapılan araştırmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda öğrenciler bilgi sahibi olurlar. Öğrenciler, mümkün olduğu ölçüde, ilgilendikleri belirli konularda araştırmalar yürütürler. Dönem sonunda bu çalışmaları ile ilgili sunumlar yaparlar ve bu çalışmaları öğrenci kongrelerinde sunmaları doğrultusunda teşvik edilirler.
BİLİMSEL YÖNTEM VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Ders Kodu

FELS220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Çıktıları

PÇ1: Psikolojinin alt alanlarını bilme, psikolojinin diğer bilim dallarıyla kapsam ve yöntemler bakımından ilişkilerini kavrama, özgün tanımlara ve açıklamalara ulaşma, bilimde ilerleme için multidisipliner yaklaşımın önemini eleştirel olarak değerlendirme, bu yaklaşımı kullanarak farklı bilim dalları ile ilişki içinde olma;

PÇ2: Psikolojinin güncel nitelikteki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini tanımlama, bilgileri kavrayarak bunlardan çıkarımlar yapma, bunları analiz etme, sentezleyerek bütünleştirme, bilgileri karşılaştırma, eleştirerek değerlendirme;

PÇ3: Bilimsel yaklaşım ve yöntemleri ve psikoloji biliminin tekniklerini tanımlama, bunları kendi kelimeleriyle ifade etme, yapılmış olan araştırmaları yaklaşım, yöntem ve teknikler açısından analiz etme, bunları avantaj ve dezavantajları bakımından karşılaştırıp eleştirme, araştırma hatalarını öngörme ve kontrol etme, yapacağı araştırmalarda ve/veya alan çalışmalarında hangi yöntem ve teknikleri uygulayacağına karar verme, bu kararın doğurgularını analiz edip eleştirme;

PÇ4: Mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce becerilerini, özel alan becerileri ve anahtar (aktarılabilir) becerileri uygulama, bunları görevleri tamamlamada, problemleri çözmede kullanma;

PÇ5: Bilgi, beceri ve yetkinliklerini araştırma ve alan projesi hazırlama, yönetme, analiz etme, sonuç çıkarma ve sonuçları uygulamaya koymada kullanma;

PÇ6: Bilgi ve becerileri öğrenme süreci, kendini tanıma ve kontrol etme, öz eleştiri yapma, ruh sağlığını koruma ve bu bağlamdaki sorunları fark etmede; bireysel farklılıklara toleranslı olma, empati kurma, diğerlerini anlama ve onlarla sağlıklı iletişim kurmada kullanma;

PÇ7: Bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel olarak ve ekibin içinde kullanma, sorumluluğu altındaki ekip üyelerini içeren planlar yapma, onları amaç ve hedefler doğrultusunda yönlendirme;

PÇ8: Bilgi ve becerileri iş ve çalışma ortamlarında, mesleki ve kişisel gelişim konularında etkin biçimde nasıl kullanacağını bilme, özerk olarak sergilediği yetkinlikleri kişisel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde ortaya koyma;

PÇ9: Yetkinliği, insanlar-arası iletişim, sosyal yetkinlik, mesleki ve profesyonel yetkinlik alanlarında gerçekleştirme;

PÇ10: Gelişim ve değişim bağlamında elde edilen bilgi, beceri ve yetkinliklerde yaşam boyu öğrenmenin söz konusu olduğunu, mevcutların geliştirilip yeniden düzenleneceğini, optimize edileceğini kavrama, yenilikleri özümseyerek izleme;

PÇ11: İnsan psikolojisi konusundaki bilgilerini, beceri, yetkinlik ve tutumlarını gerektiğinde nicel ve nitel verilerin desteğinde sözlü veya yazılı olarak sektörel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşma;

PÇ12: Psikoloji alanındaki araştırma, uygulama ve yayın etiğini bilme, etik ilkeler doğrultusunda davranma, etikte eleştirel yaklaşım sergileme;

PÇ13: Bilişim ve iletişim teknolojilerini bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve yaymada kullanma;

PÇ14: Psikoloji ile ilgili gelişmeleri bir yabancı dilde de izleme, bu dili kullanarak uluslararası bilime katkıda bulunma;

PÇ15: Mesleki birikimlerini ve araştırma sonuçlarını bilimsel metin oluşturmaya ve etiğe ilişkin kurallar doğrultusunda hazırlayıp basım-yayın organlarının değerlendirmesine sunma;

PÇ16: Toplumsal olay ve olguları anlama, açıklama, çözümleme ve yorumlama, davranışlarda bireysel ve toplumsal farklılıkların farkındalığını sergileme;

PÇ17: Bilgi, beceri ve yetkinlikleri Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin vizyon ve misyonu uyarınca kullanma;

PÇ18: Psikoloji alanındaki bilgi ve becerilerini, Atatürk İlke ve İnkılapları ile çağdaş Türk toplumunun dinamiklerini kavramada, bunları analiz edip değerlendirmede kullanma.

Program Öğretim Amaçları

PÖA1: Psikoloji bilimine ait temel kuramsal bilgilere sahip olan,

PÖA2: Psikoloji biliminin bulgularını uygulamalı alanlarda kullanabilen,

PÖA3: Psikoloji bilimi ile ilgili yeni araştırma soruları ortaya atarak, bu sorular ile ilgili bilimsel projeler yürütebilen,

PÖA4: Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerle ortak çalışma yürütebilme becerisine sahip olan,

PÖA5: İş yaşamında eleştirel düşünebilme ve yaratıcı çözümler üretebilme becerisine sahip olan,

PÖA6: Psikologluk mesleği ile ilgili etik ilkeleri bilmek ve bu ilkeleri uygulama becerisine sahip olan öğrenciler yetiştirmektir.