Bölüm Hakkında

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD)Lisans Programı, alanın kuramsal bilgi ve uygulama becerilerine sahip, alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek, insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen, bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan, mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen, toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanının temel kavram ve ilkelerini bilme, yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini ve sorunlarını değerlendirebilme, bireylerin psiko-sosyal gereksinimleri doğrultusunda bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunabilme yeterliklerine sahip olmaktadırlar.

Akreditasyonlar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı ulusal akreditasyon kuruluşlarından Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurumu tarafından 2020 yılından itibaren akredite edilerek eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans Programında eğitim temel konulardaki zorunlu derslere ek olarak pek çok seçmeli ders yer almakta ve öğrencilerimizin, alanla ilişkili güncel konularda yetişmeleri de önemsenmektedir. Programda grupla ve bireyle psikolojik danışma, çocuk istismarı, bilişsel davranışçı terapiler, aile danışmanlığı, bilimsel araştırma teknikleri ve benzeri konularda pek çok ders seçeneği bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans Programı birer uzman olma yolunda ilerleyen öğrencilerine kendilerini geliştirebilmeleri açısından en geniş eğitim olanaklarını sunmaktadır.

Pogramın yürütülmesinde, etkileşimli tahtaların kullanıldığı teknoloji sınıfları, bilgisayar laboratuarları ve psikolojik danışmanlık uygulamalarına olanak sunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama Biriminden yararlanılmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerimize, zengin ve kendini sürekli güncelleyen kütüphanemizde çok sayıda elektronik ve basılı yayına ulaşma, araştırma ve gelişimlerinin destekleme olanağı sunulmaktadır.

Kariyer Alanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans Programından mezun olan öğrenciler birer psikolojik danışman ya da rehber öğretmen olarak, eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde, firmaların insan kaynakları bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlarımız, istedikleri takdirde özel çalışma olanağına da sahip olabilmektedirler.

Öğrencilerimiz lisans programına devam ederken ya da mezuniyetlerinden sonra alan ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütebilmekte, yayınlar yapabilmekte, alanla ilgili sempozyum ve konferanslarda yer alabilmektedirler. Öğrenci ve mezunlarımız, meslek alanlarıyla ilgili hizmet verebilecekleri derneklerde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kariyer basamaklarında sağlam adımlarla ilerlemektedirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe