Bölüm Hakkında

Programının açılmasının temel gerekçesi, ulusal ve uluslararası alandaki gelişme ve yenilikleri takip eden, bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerisi getirebilecek yetkinlikte, bilimsel araştırmanın teknik ve yöntemlerine hâkim hukukçular yetiştirmektir. Programa katılacak öğrenciler, programın geniş ders yelpazesinden yararlanarak diledikleri alanda uzmanlaşma imkânına sahip olmanın yanında, lisans öğrenimi sırasında sahip oldukları bilgileri tazelemek ya da eksik bilgilerini tamamlamak imkânına sahip olabileceklerdir. Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu profili farklılaşmaktadır.

Eğitim Olanakları

Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu profili farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, öğrencileri en yeni bilgilerle donatarak, onların yazı, ifade ve muhakeme yeteneği ile inceleme ve araştırma becerilerini geliştirmek, soyut kuralları somut olaylara uygulama becerisi kazandırmak ve özel hukukun sorunlarına çözüm geliştirebilmelerini sağlamak da bu hedeflerin önemli birer parçasıdır. Programın, uygulayıcılara belirli bir alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlaması, onların mesleki niteliklerini geliştirmelerinin yanı sıra, ticari hayatın gelişmesine, hukukun ve adaletin de daha iyi işlemesine hizmet edecektir. Program, hukukun uygulamadaki ve çalışma yaşamındaki rolü dikkate alınarak oluşturulmuştur ve bu amaca hizmet edecek farklı ders seçenekleri sunmaktadır.

Kariyer Alanları

Sadece hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri meslekler:
- Hakimlik ve savcılık, avukatlık Ulusal ve uluslararası şirketlerde hukuk danışmanlığı,
- Özel sektör ve kamu sektöründe hukuk müşavirliği,
- Dışişleri Bakanlığı’nda istihdam olanakları İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik, kaymakamlık ve valilik, emniyet müdürlüğü,bürokratlık, nato, Avrupa Konseyi, BM teşkilatı, IMF gibi pek çok uluslararası teşkilatta görevler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

LLB

Dil

İngilizce

İletişim

Hukuk Fakültesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Merkezi, AS102

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2351

Fakülte E-posta: secretary-fol@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan Tunç

Bölüm Başkanı E-posta: htunc@ciu.edu.tr