Şölen Külahçı

Doç. Dr. ŞÖLEN KÜLAHÇI

Hukuk Fakültesi

Pozisyon Dekan Vekili
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2354
Ofis
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Ankara Üniversitesi Hukuk (Doktora, 2010)
 • DAÜ Hukuk (Yüksek Lisans, 2003)
 • DAÜ Hukuk (Lisans, 2001)
Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • KKTC Hukuku’nda Ceninin Yaşam Hakkı ve Kadının Üreme Hakkı Bağlamında Gebeliğin Sona Erdirilmesine İlişkin Yasal Drurum - 2022
 • Din, Biyopolitika ve Feminizm Ekseninde Türkiye’de ve Küzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kürta - 2022
 • Kıbrıs’ın Kuzeyinde ve Güneyinde Kürtaja İlikin Düzenlemelerin Din ve Feminizm Açısından Değerlendirilmesi - 2021
 • KKTC Hukuku’nda Evlilik Dışı Çocuğun Soybağı İle İlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi, - 2018
 • KKTC Hukuku’nda İdarenin Haksız Fiil Sorumluluğu - 2017
 • Külahçı, Şölen, Türk Hukukunda ve KKTC Hukuku'nda Evlat Edinme, Nur Centel'e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19 S. 2 Y. 2013, s. 1209-1228. - 2013
 • Serengil, Şölen Külahçı, KKTC'de Hasta Hakları, Serengil, AÜHFD, C.61, S.2, Y. 2012, s.695-709 - 2012
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'KKTC Aile Hukuku'nda Yasal Mal Rejimi', AÜHFD, C. 11, S. 2. Y. 2011, s. 69 ' 94. - 2011
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'Vakıf Taşınmazların Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması (Türk Hukuku ' KKTC Hukuku Karşılaştırmalı)' AÜHFD, C. 60, S. 3, Y. 2011. - 2011
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması', İÜHFM, C. LXX, S.1-2, Y. 2011, s. 119-143 . - 2011
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'KKTC'de Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması', DEÜHFD, C.11, S. 2, s. 69 -94.
 • Serengil, Şölen Külahçı, KKTC Hukuku'nda Alacağın Zamanaşımın Uğraması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXVII, S. 4, s. 71-86.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • KKTC’de İnsan Haklarının Korunması Bağlamında Şiddet Mağduru Kadını Koruyan Mekanizmaların Doğruduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2021
 • KKTC Hukuku’nda İdarenin Haksız Fiil Sorumluluğu, Uluslararası Bedensel Zararlardan Hukuki Sorumluluk Kongresi - 2020

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Covid 19 İle Birlikte KKTC’de Gündeme Gelen Sağlık Hukuku Problemleri, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Vefa Andacı - 2021
 • KKTC Aile Hukuku’na Genel Bir Bakış, Vefatının Onuncu Yılında Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan - 2021
 • KKTC Aile Hukuku - 2020
 • KKTC Haksız Fiiller Hukuku - 2020
 • KKTC Sağlık Hukuku - 2017
 • Biyobankalardan Kaynaklanan Yasal ve Hukuki Sorunlar - 2016

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Külahçı, Şölen, KKTC Hukuku'nda Hekimin Sorumluluğu, Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, 2016, İstanbul, 2016 - 2016
 • Külahçı, Şölen, KKKTC'de Sağlığa Eşit Erişim Hakkı, TTB - KTTB Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, s. 209-217, Ankara, 2015. - 2015
 • Külahçı, Şölen, KKTC Hukukunda Hekimin Sorumluluğu, Lefke Avrupa Üniversitesi V. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu,s. 93-98, Ankara, 2014. - 2014
 • Külahçı, Şölen, Sağlık Hizmetlerinden Zarar Gören Hastanın Dava Hakkı, Lefke Avrupa Üniversitesi IV. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu, s. 1-8, Ankara, 2013. - 2013
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'KKTC'de Turist Sağlığının Korunması ve Turist Sigortası' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi III. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu, s. 21 -32, Ankara 2012. - 2012

Diğer yayınlar

 • Külahçı, Şölen, KKTC Sağlık Hukuku, 2016, İstanbul - 2016
 • Serengil, Şölen Külahçı, KKTC Hukuku'nda Borcun Zamanaşımına Uğraması, KKTC Mağusa Barosu Dergisi, S. 1, Y. 2011. - 2011
 • Serengil, Şölen Külahçı, Sağlık Hizmetlerinden Zarar Gören Hastanın Dava Hakkı, Kıbrıs Gazetesi, 19 Eylül 2010. - 2010
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sungur, Sertaç, Kamu Sağlık Hizmetlerinde Engelli Hakları, UKÜ, 2023. - 2023
 • Kpanquoi, Annette Kou, Children’s Court Testimony (Children’s Performance In The Courtroom: What Effect Does The Courtroom Have On Accuracy / Childeren’s Testimony And Their Perceptions of Stree In and Our Of Courtroom), UKÜ, 2023. - 2023
 • Kouame, Attowola Iwanou Yves Pascal, Theh Involment Of The Umited Nations In The Protection Of Civilians Against Terrorism In Sum-Saharan Africa, UKÜ, 2023. - 2023
 • Osuwa, Emmanuel Uchechukwu, Cloning (With Ethical Problems and Legal Implications), UKÜ, 2023. - 2023
 • Bal, Kader, KKTC Hukuku’nda Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özel Halleri, UKÜ, 2022. - 2022
 • Ömür, Sueda Nur, Hekimin Hasta Seçme Hakkının Sınırları, UKÜ, 2022. - 2022
 • Tuluhan, Ahmet, TC ve KKTC Hukuku’nda Çocuk Düşürme ve Çocuk Düşürtme, UKÜ, 2021 - 2021
 • Tuzlu, Önder, AİHM Kararları Çerçevesinde Mahkum ve Tutuklularının Sağlık Hakkı, UKÜ, 2020 - 2020
 • Perçinerkardeşler, Doğuş, Velayet Hakkı (Türk Hukuku ve KKTC Hukuku Karşılaştırılması), UKÜ, 2020 - 2020
 • Sevimli, Çise, TC ve KKTC’de Kadınların ve Çocukların Aile İçi Şiddetten Korunması, UKÜ, 2019 - 2019
 • Eskimuhtaroğlu, Cenan, Türk Hukuku ve KKTC Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı, UKÜ, 2019 - 2019
 • Fatah, Yusif Nasralddin, İdari Kolluk ve Yetkileri, UKÜ, 2019 - 2019
 • Gürler, Emir Ali, KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu, 2016 - 2016

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Eskimuhtaroğlu, Cenan, Türk Hukuku ve KKTC Hukuku’nda Baskı ve Etki Altında Bırakarak Sözleşme Yapma ve Yargılama Usulü, UKÜ, 2023. - 2023
 • Gürler, Emir Ali, Ceninin Yaşam Hakkı ( Türk Hukuku – KKTC Hukuku Karşılaştırmalı), UKÜ, 2022 - 2022
Projeler
 • Biyobankaların Etik ve Hukuki Boyutu, İstanbul, 2016
Çalışma Alanları
 • Hukuk