Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları

Ekip

Tarihçe

Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (CYPMED), Kıbrıs adası ve daha geniş Akdeniz bölgesi üzerinde araştırma yapmak amacıyla 2013 yılında kurulmuştur.

ciu-cyprus-mediterranean-studies-center-logo

Misyon ve Vizyon

CYPMED amaçları:

  • İlgili alanlarda diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların yayılmasını kolaylaştırmak.
  • Benzer faaliyetlerde bulunan kurumlarla işbirliği yapmak. 
  • Lisansüstü öğrencilere çalışmalarında ve akademik gelişimlerinde yardımcı olmak.

Merkez, özellikle Kıbrıs'a odaklanan bir akademik arşiv ve bilgi merkezi kurmayı amaçlamaktadır.

Çalışmalar

CYPMED, ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, çatışma çözümü, çatışma sonrası hukuk, uluslararası hukuk ve ekonomiye odaklanan multidisipliner bir yaklaşım benimsemektedir.

Merkezdeki başlıca ilgi alanları Kıbrıs çatışması, Doğu Akdeniz enerji politikaları, Akdeniz-Güney Avrupa siyaset ve ekonomisi, Türk-Yunan ilişkileri, sömürge sonrası konular, insan hakları ve uluslararası göçtür.

CYPMED, Kıbrıs'tan ve yurtdışından akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları UKÜ'DE yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle bir araya getirmek için düzenli olarak seminerler, çalıştaylar ve paneller düzenlemektedir.

Ayrıntılı Bilgi
ciu-cyprusmed-research-center

İletişim

Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi
Müdür: 
Prof. Dr. Sertaç Sonan
Tel: +90 392 671 11 11   Dahili: 2222  
E-posta: center-cypmed@ciu.edu.tr