CIU-Rana-Kıdak

Prof. Dr. RANA KIDAK

Mühendislik Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2409
Ofis ST208
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Sorumlu Üretim ve Tüketim

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Boğaziçi Üniversitesi Çevre Teknolojileri (Doktora, 2005)
 • Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği (Yüksek Lisans, 1997)
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği (Lisans, 1993)
Yayınlar

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Yayılma kaynakları: Operasyonel koşulların etkilerine ilişkin genel bir bakış - 2022
 • Chapter 9 Destruction of Organic compounds in Sewage Sludge Suspensions by Ultrasound and Catalytic Wet Air Oxidation in 'Reduction, Modification and Valorisation of Sludge (REMOVALS)', ISBN13:9781843393450, eISBN:9781780400846, editor: Christophe Bengoa, Azael Fabregat, Josep Font, Frank Stueber, European Commission, IWA Publishing, London New York, 2011. - 2011

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Düzenli depolama sızıntı suyunun ön arıtımı olarak H2O2 ve ozon bazlı ileri oksidasyon proseslerinin optimizasyonu - 2020
 • Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa'da sokak tozu ağır metal kirliliğinin insan sağlığına etkisi - 2019
 • Suda Amoksisilin Giderimi için Orta-Yüksek Frekanslı Ultrason ve Ozon bazlı İleri Oksidasyon - 2018
 • Rana Kidak, Sifa Dogan, Medium-High Frequency Ultrasound and Ozone based Advanced Oxidation for Amoxicillin Removal in Water, Ultrasonics Sonochemistry, in press, http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.01.033 - 2017
 • Rana Kidak, Sifa Dogan, 'Plug Flow Reactor Model for UV based Oxidation of Amoxicillin", Desalination and Water Treatment, 2016, 57, 29, p. 13586-13599. - 2016
 • Rana Kidak, Sifa Dogan, 'Degradation of trace concentrations of alachlor by medium frequency ultrasound', Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 2015, 89, p. 19-27. - 2015
 • Asu Ziylan, Sifa Dogan, Sesil Agopcan, Rana Kidak, Viktorya Aviyente, Nilsun H Ince, 'Sonochemical degradation of diclofenac: byproduct assessment, reaction mechanisms and environmental considerations', Environmental Science and Pollution Research 2014, 21, p. 5929'5939. - 2014
 • Anne-Marie Wilhelm, Fréderic Laugier, Rana Kıdak, Berthe Ratsimba, Henri Delmas, 'Ultrasound to Enhance a Liquid-Liquid Reaction', Journal of Chemical Engineering of Japan, 2010, 43(9), p. 751. - 2010
 • Rana Kidak, Anne-Marie Wilhelm, Henri Delmas, 'Effect of process parameters on the energy requirement in ultrasonical treatment of waste sludge', Chemical Engineering and Processing, 2009, 48, p. 1346. - 2009
 • R. Kidak, N. H. Ince, 'A novel adsorption/saturation approach to ultrasonic degradation of phenol', Journal of Advanced Oxidation Technologies, 2008, 11 (3) p. 583. - 2008
 • R. Kidak, N. H. Ince, 'Catalysis of Advanced Oxidation Reactions by Ultrasound: A Study with Phenol', Journal of Hazardous Materials, 2007,146 (3), p. 630. - 2007
 • R. Kidak, N. H. Ince, 'Ultrasonic Destruction of Phenol and Substituted Phenols: A review of Current Research', Ultrasonics Sonochemistry, 2006, 13 (3), p.195. - 2006
 • R. Kidak, N. H. Ince, 'Effects of Operating Conditions on Sonochemical Decomposition of Phenol' Journal of Hazardous Materials B, 2006, 137, p. 1453. - 2006
 • N. H. Ince, G. Tezcanli, R. Kidak, I. G. Apikyan, 'Ultrasound as a Catalyzer of Aqueous Reaction Systems: the State of the Art and Environmental Applications', Applied Catalysis B: Environmental, 2001, 29, p.167. - 2001
 • N. H. Ince, R. B. Kidak, 'Aqueous Phase Disinfection with Power Ultrasound: Process Kinetics and Effect of Solid Catalysts', Environmental Science and Technology, 2001, 35, p.1885. - 2001

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa'da UKÜ Kampüs Atıksularında Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Uygulanması ve Gıda Dışı Bitki Sulamasında Küresel Mikrobiyal Su Kalite Standartları ile Karşılaştırılması - 2019
 • Optimization of Medium-High Frequency Ultrasonic Irradiation for Amoxicillin removal, Rana Kıdak, Sifa Dogan, 15th Meeting of European Society of Sonochemistry, Istanbul, 27 June-1 July 2016. - 2016
 • Effect of Alkalinity and Humic acid on the Removal of Amoxicillin by Medium-High Frequeny Ultrasonic Irradiation, Rana Kıdak, Sifa Dogan, 15th Meeting of European Society of Sonochemistry, Istanbul, 27 June-1 July 2016. - 2016
 • Efficiency of UV and UVH2O2 Processes for Amoxicillin Treatment, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Sifa Dogan, Rana Kıdak, Cappadocia, 05/2015. - 2015
 • Flow Reactor Model for UV Treatment of Amoxicillin, International, Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Rana Kıdak, Sifa Dogan, Cappadocia, 05/2015. - 2015
 • Sifa Dogan, Rana Kıdak, 'Improved Techniques to Remove Pesticide Residues from Water Medium', 4th International Congress on Green Process Engineering, GPE 2014, Sevilla, Spain; 04/2014 - 2014
 • Sifa Dogan, Rana Kıdak, 'Treatment of Aqueous Atrazine Mixtures by Selected AOPs', 14th Meeting of the European Society of Sonochemistry, ESS 2014, Avignon, France; 06/2014 - 2014
 • R. Kidak, S. Doğan, 'Removal of Trace Concentrations of Dissolved Diuron from Aqueous Media by Advanced Oxidation Techniques', 6th International Perspective on Water Resources & the Environment', IPWE2013, 7-9 January 2013, Izmir, Turkey - 2013
 • Sifa Dogan, Rana Kıdak, 'Treatment of Pentachlorophenol from Aqueous Solutions by Medium Frequency Ultrasound and TiO2 Combined Ultrasonic Irradiation', Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress, 22-24 May 2013, İstanbul, Turkey. - 2013
 • Sifa Dogan, Rana Kıdak, 'Degradation of Isoproturon by Advanced Oxidation Processes and Analysis of Toxicity of Byproducts', Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress, 22-24 May 2013, İstanbul, Turkey - 2013
 • Asu Ziylan, Sifa Dogan, Rana Kidak, N. H. Ince, 'The Elimination of single and binary solutions of Diclofenac (DCF) and Ibuprofen (IBP) in the presence and absence of humic acid (HA) by ultrasound and ultrasound assisted processes', 19th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, 11/2013San Diego, California; USA. - 2013
 • R. Kidak, S. Doğan, 'Degradation of Alachlor by Ultrasound, Ozone and Their Combination', 13th European Society of Sonochemistry Meeting, ESS13, 1-5 July 2012, Lviv, Ukraine. - 2012
 • Asu Ziylan, Sifa Dogan, Rana Kidak, Nilsun Ince 'Byproduct formation of Diclofenac in the absence and presence of humic acid under high frequency ultrasound', 18th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil (AOTs-18), 11/2012, USA. - 2012
 • R. Kidak, S. Doğan, 'Degradation of Atrazine by Advanced Oxidation Processes',16th International Water Technology Conference, IWTC16, 6-10 May 2012, Istanbul, Turkey. - 2012
 • R. Kidak, B. Ratsimba, A.M. Wilhelm, F. Di Gregorio, C. Descorme, M. Besson, 'Ultrasonic Pre-Treatment of Waste Activated Sludge and its Effect on Catalytic Wet Air Oxidation', Proceedings of 11th Meeting of the European Society of Sonochemistry ,1-5 June, 2008, La Grande - Motte , France. - 2008
 • R. Kidak, F. Laugier, D. De Castro, H. Delmas and A.M. Wilhelm, 'Effect of ultrasound on liquid-liquid reaction", Proceedings of 11th Meeting of the European Society of Sonochemistry ,1-5 June, 2008, La Grande - Motte , France. - 2008
 • Marco Bernardi, Michèle Besson, Stéphane Deleris, Claude Descorme, François Di Gregorio, Rana Kidak, Berthe Ratsimba, Alexandra Sourzat , Anne-Marie Wilhelm, 'Efficiency of soluble and heterogeneous catalysts in the Catalytic Wet Air Oxidation of sewage sludge', Proceedings of 14th International Congress on Catalysis, Seoul, Korea, 13-18 July 2008. - 2008
 • A. M. Wilhelm, F. Laugier, D. De Castro, R. Kidak And H. Delmas, 'Ultrasound To Enhance A Liquid-Liquid Reaction', Proceedings of 20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Green Chemical Reaction Engineering for a Sustainable Future, 7'10 September 2008, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan. - 2008
 • R. Kidak, B. Ratsimba, A.M. Wilhelm, H. Delmas, 'Pretreatment of Activated Sludge by Ultrasonic Irradiation', Proceedings of 13th World Water Congress, 1-4 Oct. 2008, Montpellier, France. - 2008
 • Rana Kidak, Berthe Ratsimba, Henri Delmas, Anne-Marie Wilhelm, 'Pre-Traitement de Boues Activees par Ultrasons', 10èmes Journées Cathala-Letort de prospective scientifique et technique, Société Française de Génie des Procédés, Le Génie des Procédés au service de l'Environnement - Enjeux et défis, 1-2 Oct. 2008, INSA Toulouse, France. - 2008
 • R. Kidak, N. H. Ince, 'Effect of ultrasound on degradation reactions in Advanced Oxidation Systems', Proceedings of 1st International Congress on Green Process Engineering , 24-26 April 2007, Toulouse, France - 2007
 • Rana Kidak and Nilsun H. Ince, 'Oxidative Destruction of Phenol by Ultrasound and its Combinations with Ozone and UV Irradiation', Proceedings of AOP4 - 4th Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment May 2006, Goslar/Germany. - 2006
 • R. Kidak, N. H. Ince, 'Ultrasonic Decomposition and Toxicity Reduction of 4-Nitrophenol and 2-Chlorophenol', Proceedings of Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes 1, 7-9 Sep. 2006, Chania, Greece. - 2006
 • R. Kidak, N. H. Ince, 'Catalysis of Advanced Oxidation Reactions by Ultrasound: A Study with Phenol', Proceedings of Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes 1, 7-9 Sep. 2006, Chania, Greece. - 2006
 • R. Kidak, N. H. Ince, 'Detoxification of Phenolic compounds by ultrasound', Proceedings of Ultrasonics International 2003, 30 June-3 July 2003, Granada, Spain. - 2003

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Rana Kidak, 'Seasonal Assessment of Heavy Metal Pollution in Street Dust of Nicosia City in North Cyprus', European Journal of Sustainable Development 2017, 6, 4, p. 126-136.
 - 2017

Diğer yayınlar

 • Rana Kıdak, 'Su Kaynaklarının Korunması ve Suyun Hayatımızdaki Önemi', Kıbrıs Bilim ve Teknoloji Degisi, Year:2, Volume:2, September 2014 - 2014
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Reaktif Amoksisilin ve Levofloksasin Antibiyotiklerinin Sulu Çözeltideki Yeşil Pithophora Makroalglerinde Biyosorpsiyonu Üzerine Denge, Kinetik ve Termodinamik Çalışması - 2023
 • Çöp Sızıntı Suyunun Ön Arıtımında İleri Oksidasyon Prosesleri - 2020
 • Şifa Doğan, Pharmaceuticals Removal by Advanced Oxidation Techniques, June 2015. - 2015
 • Tıbbi İlaçların Serbest Radikallerle Oksidatif Giderimi - 2015

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Endüstriyel Faaliyetlerin Yeraltı Suyu Kaynakları Üzerindeki Etkileri: Haspolat Sanayi Bölgesi Örneği, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs - 2022
 • Kuzey Kıbrıs'ta taş ocakçılığının çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması - 2022
 • Kuzey Kıbrıs'ta Çanakkale Gölü Üzerindeki Ötrofikasyonun Etkileri ve Analizi - 2022
 • Atıksu Karakterizasyonu İçin Makine Öğrenme Modeli (Yazılım) - 2021
 • Endüstriyel Tekstil Atıksu Arıtma Prosesinin Pıhtılaşma ve Flokülasyon Yoluyla Optimizasyonu - 2021
 • Ozon ArıtımıYoluyla Heliantin Bozunmasını Artırmak İçin Mikrodalga Kullanım - 2020
 • OLUSEYI AJAYI, Investigation of waste management practices in processing factories: a case study of small holder factories in northern cyprus, 2019 - 2019
 • Semen Ibrahim Gangpete, OPTIMIZATION OF THE CHLORINE DOSE FOR CIU CAMPUS WASTEWATER AND COMPARISON WITH TWO STEPS CHLORINATION METHOD, 2019 - 2019
 • Fabrikalarda Atık Yönetimi Uygulamalarını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kuzey Kıbrıs'taki Küçük İşletme Fabrikalarına İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi - 2019
 • Olabimpe Genevieve Badru, Degradation of Phenol by Ozonation, January 2017 - 2017
 • Abubakar Abdullahi, Seasonal Assessment of Heavy Metal Pollution in Street Dust of Nicosia City North Cyprus, February 2015 - 2015
 • Muhammad Nazm, Microbial Disinfection of Wastewater by Chlorination, Ozonation and Ultraviolet Methods and Comparing the Disinfection Efficiency Among the Processes in CIU Compus Wastewater Treatment Plant, Nicosia, North Cyprus, June 2015 - 2015
 • Bilqis Audu, Degradation of the Pesticide Atrazine by Means of UV based Advanced Oxidation Techniques, June 2014 - 2014
 • Oladipo Elegbeleye, Oxidative Degradation of Methylene Blue Using Fenton Reagent, June 2014 - 2014
 • Indira Iskandarova, Life Cycle Analysis of Sweetened Condensed Milk, June 2014 - 2014
 • Shuaibu Musa, Solid Waste Management of Kano State, Nigeria: The case of Nassarawa Local Government Area, June 2014 - 2014
 • Oluwadara O. Oke, Advanced Oxidation Processes for Treatment of EDC's, February 2013 - 2013
 • Isa U. Musa, Investigation of Soil and Water Characteristics of Northern Cyprus, June 2013 - 2013
 • Aminu Abdulrazak Yusuf, Biosorption of Lithium Using Chitosan and Pine Cone, June 2013 - 2013
 • Fryad Sharif, Drinking Water Treatment and Quality Improvement of University Campus, June 2013 - 2013
 • Şifa Doğan, Degradation of Special Pesticides By Advanced Oxidation Processes, June 2012 - 2012
Projeler
 • Araştırmacı: Düşük/Orta Frekanslı Sesüstü Dalgaları ile Mikrokirleticilerin Giderimi ve Zehirlilik Değerlendirilmesi, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Istanbul (Ödül No. 01Y104) 2002.
 • Araştırmacı: Destruction and Detoxification of Phenolic Micropollutants by Low and Medium Frequency Ultrasound, Boğaziçi Universitesi Araştırma Fonu, 2004.
 • Araştırmacı: Elimination of Micropollutants using Ultrasound and Combined Processes: İÇTAG-Ç098/PIA, 103I049, 2004.
 • Araştırmacı: Removals, Reduction Modification & Valorisation of Sludge. STREP, Sözleşme no: FP6-018525, 2007-2008.
 • Yürütücü: İleri Oksidasyon Proseslerinin Zirai Mücadele Kaynaklı Kirleticilerin Giderimi için Kullanılması, Tübitak 1001 Projesi, Proje No: 110Y151, Eylül 2010- Aralık 2012.
 • Yürütücü: Yüzey ve yeraltı sularında organik ve mikrobiyolojik kirlilik taraması ve UV ışınının kullanımına dayalı yöntemlerle arıtma çalışmaları, KKTC- MEB projesi, Ekim 2010- Kasım 2011.
Çalışma Alanları
 • Su arıtımı, atıksu arıtımı, ileri oksidasyon, sonoliz, fizikokimyasal arıtım
İdari Görevler
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bölüm Başkanı, Eylül 2011-2019 (2011-2019)
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2012- Ekim 2017. (2012-2017)
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü, Eylül 2014- 2017 (2014-2017)
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği program koordinatörü 2019- Şubat 2023 (2019-2022)