Araştırmaya Başlarken

Akademik Dürüstlük

Tanım: Sınavlarda kopya çekmemeyi, araştırma konularında ve tez çalışmalarında aşırma vs. yapmamayı öngören etik kurallar.

 

Akademik dürüstlük: Bilgi üretimi, bilginin yayılması ve bilginin ölçülmesi işlerinin her birinde kişinin konum ve etiketi ne olursa olsun genel geçer dürüstlük ilkelerine bağlı kalacağını beyan ve kabul etmesidir.

 

Akademik dürüstlük ihlalleri nelerdir ?

1. İntihal yapmak,
2. Kopya çekmek,
3. Kendisi tarafından daha önce ya da başka bir amaçla yapılan çalışmanın, ödevin veya projenin tamamını ya da bir kısmını farklı derslerde kaynak göstermeden sunmak, teslim etmek,
4. Gerçekte var olmayan kaynakları kaynakça olarak vermek veya sahte veri seti oluşturmak,
5. Akademik çalışmaları başka öğrenciler yerine yapmak,
6. Haksız avantaj elde etmeye yönelik davranışlarda bulunmak (gerçek hastalığı olmadığı halde hasta raporu almak, süre uzatımı veya telafi için gerçek olmayan mazeret beyan etmek, kayıtlı olduğu bir dersin hakkını çıkar karşılığı bir başkasına devretmek veya bir derse kayıt olma hakkını çıkar karşılığı elde etmek, vb.),
7. Sahte belge (referans mektubu, sağlık raporu, yeterlik belgesi/puanı, not dökümü, vb.) düzenlemek ve kullanmak,
8. Başkasının yerine sınava girmek ya da başkasını kendi yerine sınava sokmak.

İntihalden Kaçınma Yolları

Bir fikrin kelimeler değiştirilerek yeniden ifade edilmesi orijinal bir fikir haline getirmez. Bir araştırma okuyup bahsedilen ana fikri anlamanız ve onu yeniden kendi anladığınız şekilde yeni kelimelerle ifade etmeniz yeni bir bilgi oluşturduğunuz anlamına gelmez. Bilinen bilgiyi ifade ettiğinizden atıfta bulunmanız ve kaynakçada göstermeniz gerekmektedir.

 

Bir fikrin tekrarlanarak sonuna orijinal bir düşüncenin eklenmesi de aynı şekilde orijinal fikir kabul edilmez. Araştırmanın sonucunda okuduklarınızdan çıkarım yapabilirsiniz. Çıkarımlar size ait olsa da dayandıkları temel düşünceler size ait değildir. Atıf göstermek ve kaynakçada göstermek zorundasınız.

 

Farklı eserlerden büyük küçük fark etmeden farklı parçaları birleştirerek yapılan çalışmalar bir araştırma değil daha çok kolajdır ve atıf vermeniz kaynakçada göstermeniz gerekir.

 

Atıf yapma, kaynak gösterme kuralları hakkında kütüphanecinizden destek isteyin.

 

Çalışmalarınıza erken başlayın.

 

Araştırmalarınızda kaynaklarınızı not alın ve gösterin.

 

Kendi fikirlerinizi ayrı bir deftere not alın.

 

Bir kaynaktan alınan bilgi için her seferinde kaynak gösterin.

 

Kaynaktaki bilgiyi kelime olarak değiştirseniz ya da özetleseniz bile kaynak gösterin.

 

Kullandığınız her kaynağı belirtin.

 

Tüm bunları yapınca çalışmanız sanki başkalarının çalışmalarının derlemesi gibi görünecek diye düşünebilirsiniz. Hem kaynakları doğru kullanmak hem de kendi fikir ve yorumlarınızı kaynak bilgileriyle sentezleyerek yazmak için yapmanız gerekenler:

 

Kendi fikir ve yorumlarınız için ayrı kaynaklardan aldığınız icin ayrı iki farklı defter tutun,

 

Kendi yorum veya fikrinizi yazmaya başladıktan sonra kaynaklardan aldığınız bilgileri de kendi fikirlerinizi desteklemek, açıklamak veya örneklemek için kullanın. Bunun icin ayrıntılı not tutun,

 

Yaptığınız alıntılar arasına geçiş cümleleri, açıklamalar veya yorumlar yazın. Örneğin, bir terimin değişik yazarlarca yapılmış tanımlarını yazarken bu tanımlar arasındaki farklılık veya benzerlikleri kendi kelimelerinizle anlatın.

 

Kaynaklardaki bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek okumaya gayret edin. Bilgiler arasında kurduğunuz ilişkileri kendi kelimelerinizle anlatın.

Araştırma ve Bilgiye Erişim

Araştırma yaparken sırası ile izlenmesi gereken yol;

 

Bilgi ihtiyacının tanımlanması: Araştırma konunuzla ilgili olarak hangi kaynaklara ihtiyacınız var. E-book, film, dergi vb materyallerin hangileri kullanılacak ve nereden bulunabilir.

 

Arama stratejisinin belirlenmesi: Hangi kaynak hangi kütüphane yada bilgi merkezinde, uzaktan erişim yada ILL ile sağlamak mümkün mü?

 

Gelişmiş arama özelliklerinin kullanılması: Ve , veya, ve değil gibi sınırlayıcılar ile spesifik araştırma yapılması, yıl, material türü, dil gibi filtreleme araçlarının kullanılması,

 

Bilginin bulunması ve erişimi, bilgi kaynağının seçilmesi: Kaynak erişim yolları belirlendikten sonra kurum yayın politikaları, telif haklarına uygun olarak elde edilmesi,

 

Bilgi kaynağının değerlendirilmesi: Araştırma konusu için ne kadar açıklayıcı, tezi ne kadar destekliyor yada cürütüyor,

 

Bilgi yoğunluğunun kontrol edilmesi: Erişilen kaynaklardan edinilen bilginin ne kadarı tamamen konu ile ilgili ne kadarı tezi destekliyor ya da cürütüyor. İlk aşamöada belirtilen ihtiyaci ne kadar karsılıyor,

 

Araştırma sürecinin sonlandırılması: Elde edilen bilginin atıf ve kaynakça göstererek tezi desteklemek yada cürütmek amacıyla toparlanıp yazıya dökülmesi ve sunulması olarak sıralanır.

Sunum Teknikleri

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki insanların fikir ve intibaları konuşmacının ses tonu ve vücut diline göre %93 sarf edilen cümlelere göre %7 oluşmaktadır. %93’lük oranın %55’i vücut dilinde %38 ses tonu ile belirlenir.

 

Sunumunuz;

 

Belirli bir mantık serisi içinde ve akışkan ilerlemelidir,

 

Konular arasında geçiş çok fark edilebilir olmamalıdır yani konudan konuya atlamayın,

 

Konu genişletilmeden spesifik bir noktanın derinlemesine bilgi paylaşımı yapılmalıdır,

 

Kesin sonuc bildiren cümlelerden, teknik detaylardan, başka calışmaları kötülemekten ya da paylaşmaktan özür bildirmekten ve intihalden kaçınılmalıdır.

 

Sunum hazırlanırken;

 

Sunumun amacını belirleyin,

 

Sunumun planlamasını yapın,

 

Sunum yapacağınız yeri ve kullanacağınız materyalleri kontrol edin,

 

Sunum yapacağınız dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olun,

 

Örneklerle çalışma renklendirilmelidir.

 

Örnekler seçilirken;

 

Çalışmayı motive eden,

 

Temel fikri ileten,

 

Fikri görselleştiren,

 

Uç örnekleri gosteren,

 

Eksikleri gösteren örnekler seçilmelidir.

 

Amaç sunum sonunda hatırlanacak bilgi paylaşmaktır. Ayrıca sunum sırasında unutulmaması gereken bazı temel davranış ve kurallar vardır.

 

Dinleyicilerle göz teması kurulmalıdır.

 

Zaman yönetimi önemlidir. Sunum tam zamanında başlamalı tam zamanında bitirilmelidir.

 

Sorulan sorulur size ölçmek ya da denemek amacıyla sorulmaz. Ona göre değerlendirmek gerekmektedir.

 

Sunum yapan kişi sınava çekilmediğini unutmamalıdır. Gercekleşen bilgi paylaşımında bulunmaktır.

 

Dinleyicilerin soru sorması için fırsat verin. Bunu sunumunuzda gerekli düzenlemeleri yaparak sağlayabilirsiniz ya da soru sormaları için ayrılan zamanı arttırabilirsiniz.

 

Başarılı bir sunumun en önemli dayanağı ise çokça prova yapılması, sunumun özümsenerek ezberlemeden ve takılmadan anlatılmasıdır.

 

 

 

MLA Resmi Sayfası için: https://style.mla.org/
MLA Yazım Kuralları ve Kaynakları için tıklayınız.

APA Resmi Sayfası için: https://apastyle.apa.org/
APA Yazım Kuralları ve Kaynakları için tıklayınız.