İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-programi-1 CIU-halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-programi-2 CIU-halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-programi-3

Bölüm Hakkında

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, mesleğinde yeterli bilgi ve donanım kazanmış, eleştirel bakış açısına sahip ve yapıcı çözüm önerileri üretebilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde öğrencilerimize, hem kuramsal hem de uygulamaya dönük dersler verilir. Atölye ve proje çalışmalarıyla kuramsal bilgilerini uygulama şansına sahip olan öğrencilerimiz, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarına vakıf mezunlar olarak yetişir. Birisi halkla ilişkiler, diğeri de reklamcılık alanlarında zorunlu stajlar her biri 20 iş gününü kapsar ve gerek yurt içi gerekse de yurt dışı kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Bu iki zorunlu staj sayesinde öğrencilerimiz gerek iş dünyasını tanıma, gerekse de güncel uygulamaları profesyonel ortamda yakından gözlemleyip deneyimleme şansına sahip olur.

Akreditasyonlar

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı iletişim alanında dış değerlendirme yapmaya ve akreditasyon belgesi vermeye yetkili kurum olan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren akredite edilmiştir.

Eğitim Olanakları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde öğrencilerimiz akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir eğitim kadrosundan kuramsal ve uygulamaya dönük dersler alır ve çağdaş iletişim dünyasının ihtiyaç duyduğu donanıma sahip mezunlar olarak yetiştirilir. Bölümümüz bünyesinde aktif olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü tüm fakülte öğrencilerinin katılımına açık olup öğrencilerin çeşitli aktiviteler düzenleme ve farklı reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları tasarlama olanağına sahip oldukları bir ortam sağlar. Aynı zamanda, öğrenciler İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren UKÜ Haber Ajansı ve Radyo - Televizyon stüdyosunda görev alma olanağı bulur, böylece reklam ve halkla ilişkiler alanlarında başarılı olmak için büyük önem taşıyan yazma ve görsel anlatım becerilerini geliştirme şansına sahip olur. Her yıl reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarından uzmanlar ve saygın isimler yarı zamanlı ders vermek, sunum yapmak veya atölye çalışması düzenlemek üzere bölüme davet edilir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık profesyonellerinin öğrencilerle bir araya gelip bilgi ve birikimlerini paylaştıkları çeşitli etkinlikler öğrencilerimizin mesleki gelişiminde önemli bir katkı sağlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Günümüzün yükselen mesleklerinden halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarından mezun olan öğrencilerimiz oldukça geniş kariyer olanaklarına sahiptir. Mezunların İngilizce dilinde eğitim almış olmaları iş başvurularında önemli avantaj sağlar. Reklamcılık alanına yönelen mezunlar gerek reklam ajanslarında, gerek çeşitli kurum ve şirketlerin reklam ve halkla ilişkiler birimlerinde görev alabilirler. Halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı olarak çalışmak isteyen mezunlar ise çeşitli kamu ve özel kuruluşlarının basın, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim departmanlarında, özel işletmelerin pazarlama, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim bölümlerinde iş olanağı bulabilirler. İletişim uzmanı, metin yazarı, medya planlamacısı, halkla ilişkiler uzmanı, reklam yazarı, reklam direktörü, sosyal medya uzmanı gibi unvanlarla görev yapan mezunlarımız, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapma olanağına da sahiptirler.

İletişim

İletişim Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU124
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2301
Fakülte E-posta: secretary-foc@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli SAKALLI
Bölüm Başkanı E-posta: btaseli@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
KİTLE İLETİŞİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

COMM101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders yeni iletişim teknolojilerini de göz önünde bulundurarak öğrencilere medyanın yapısı ve işlevleri hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders, iletişim öğrencilerine yazılı ve dijital de dahil olmak üzere çeşitli medya endüstrilerinin temel niteliklerini aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Kitle İletişimine Giriş dersi çerçevesinde ayrıca medyanın, yaşam biçimleri, kamuoyu, yönetişim ve işletmeler üzerindeki etkileri de ele alınmaktadır. Bu ders kitap, gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının tarihsel arkaplanına özel bir önem atfederek bu araçların toplumun günlük yaşamı ve ekonomi üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak da incelemektedir. Bunun yanında iletişim sürecindeki temel öğeleri ve bu öğelerin medya ilişkileri açısından önemi de Kitle İletişimine Giriş dersinin ana konuları arasında yer almaktadır.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

COMM133

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilerin medya metinlerinin altında yatan mesajları yeterli ve etkili bir biçimde incelemelerini, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayarak medya metinlerinin sosyal, kültürel ve politik etkilerine dair eleştirel bir anlayış geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu derste, özellikle radyo ve televizyon programları, gazete haberleri, reklamlar, dergilerde yayınlanan makaleler ve filmler gibi farklı türlerdeki medya metinlerinin eleştirel bir bakış açısı ile analizlerini kapsayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu derste öğrenciler, medyanın anlam yaratma sürecinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinerek, bu süreci anlamak ve analiz etmek için kullanılan eleştirel yaklaşım ve yöntemleri öğrenmektedir. Bunlara ek olarak, medya analizine uygun olan eleştirel yazım yöntemlerine ilişkin bilgiler de ders kapsamında öğrencilere aktarılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

Ders Kodu

PRAD111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin halkla ilişkilerin çeşitli ilkelerini, stratejilerini, kavramlarını, kuramlarını, uygulamalarını ve tarihsel süreçleri konularındaki bilgi birikimlerini genişletmek ve bu konulardaki kavrayışlarını derinleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu derste halkla ilişkiler mesleği günümüzde çok önemli bir yönetim fonksiyonu olan bir alan olarak irdelenir ve pazarlama ile reklamcılık gibi ilintili olduğu diğer alanlarla olan ilişkisi ele alınır. Bu derste ticari şirketler, devlet kurumları ve kar gütmeyen kurumlarda halkla ilişkilerin yerine getirdiği farklı işlevlerin yanı sıra doğru bir halkla ilişkiler stratejisinin etkili iletişimin kurulmasına, ikna ve rızanın sağlanmasına ve istenen yönde değişimin gerçekleşmesine yönelik katkısı tartışılacaktır. Öğrencilerden final projesi olarak kendi halkla ilişkiler kampanya planını oluşturmaları ve sınıfta sunmaları istenecek, böylece profesyonel hayata hazırlanmalarına katkıda bulunulacaktır.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
YENİ MEDYAYA GİRİŞ

Ders Kodu

COMM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yeni Medyaya Giriş dersi, bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişiminin sonucu olarak ortaya çıkan yeni medya ortamının tanımlanması ve özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders kapsamında, geleneksel tek yönlü iletişiminden çift-yönlü, etkileşimli iletişim ortamına geçiş süreci; yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler; yeni medyanın temel dinamikleri; siberortam, siberortamda etkileşim, kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, alternatif medya, yurttaş medyası, bilgi toplumu, sanallık gibi olgular kavramsal ve kuramsal olarak ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra, yeni medyanın kişisel ve kitle iletişimini ne şekilde değiştirdiği ve dönüştürdüğü; toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisi ile yeni medya ortamlarında bilgi ve kültürün nasıl paylaşıldığı ve organize edildiği ders kapsamında tartışılacak konular arasında yer almaktadır.
KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin başlıca kuram ve araştırma trendlerini incelemektedir. Öğrencilerin kitle iletişim araştırmalarına yön veren kuramlarla ilgili farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bu ders, aynı zamanda sınıfta öğrenilen bu kuramlarla gerçek iletişim dünyasında yaşanan durumlar arasında ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Ders öncelikle iletişim ve kuram kavramları üzerine bir tartışma ile başlamakta, ardından dönem boyunca gelenekselden eleştirele doğru bir seri iletişim kuram ve modelini tarihsel bağlamları içerinde değerlendirerek irdelemektedir. Ders sonunda öğrencilerin kitle iletişim araçlarının toplumsal rolünü ve etkilerini, dönem boyunca öğrendikleri çeşitli kuramsal yaklaşımlarla harmanlayarak eleştirel değerlendirme yapabilme yeterliliği kazanmış olmaları amaçlanmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
GAZETECİLİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

JOUR102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere gazetecilik mesleği ve onun en önemli ürünü olan haber ile ilgili temel öğe ve konuları aktarmaktadır. Ders kapsamında öğrenciler haber endüstrisi ile ilgili tarihsel ve güncel konuların yanı sıra haber üretimi, gazetecilik, medya ve toplum arasındaki ilişkileri de hem uygulamalı hem de kuramsal açıdan inceleyerek öğrenmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilere haber toplama, haber bildirme ve haber yazımının farklı kategorileri, uygulamaları ve süreçleri konusunda temel yaklaşımlar anlatılmaktadır. Ders, ayrıca, gazeteciliğin temel rollerini ve kurallarını ders katılımcılarına aktarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ders özellikle röportaj teknikleri, etkili soru sorma becerileri, haber fotoğrafçılığı ve haber iletiminde görsellerin kullanımı gibi konular üzerinde de durmaktadır.
REKLAMCILIĞA GİRİŞ

Ders Kodu

PRAD112

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders reklamcılığı çağdaş toplumlarda önemli işlevleri olan bir iletişim türü olarak ele almayı ve öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Ders kapsamında öğrenciler reklamın değişik boyutlarıyla, örneğin ekonomik bir güç olarak ya da önemli sosyal etkileri olan bir kültürel temsil biçimi olarak oynağını roller açısından irdeleyecek, ve çeşitli diğer işlevlerini tartışacak. Bu derste öğrencilerden değişik türlerde reklamları analiz etmeleri ve tartışmaları istenecek, ilgili okumaları ve izlemeleri yapmaları beklenecektir. İnteraktif bir sınıf atmosferi ve yaratıcı bir öğrenme ortamında gerçekleşmesi hedeflenen bu derste öğrenciler reklama sadece marka sadakatini güçlendiren ve ürün tüketimini motive eden bir pazarlama aracı olarak değil, aynı zamanda çağdaş popüler kültürün ayrılmaz bir parçası olan kültürel bir ürün olarak bakma şansına sahip olacaklardır.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

COMM231

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, fotoğrafçılığa, fotoğraf tarihine, fotoğrafın estetik ve temel tekniklerine bir giriş niteliği taşıyan derstir. Ders, fotoğrafa ilişkin kuramsal yaklaşımların ve fotoğraf tarihine ilişkin önemli gelişmelerin incelendiği teorik dersler ile pratik uygulamaların söz konusu olduğu fotoğraf gezilerine de yer vermektedir. Öğrenciler çok farklı konu ve alanları kapsayan fotoğraf gezilerinde gerçek çekim süreçlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin bu çerçeve içerisinde fotoğrafçılığın tarihsel ve estetik gelişimine ilişkin bilgiler edinmelerinin yanı sıra, daha iyi fotoğraf çekebilmeleri için, zorunlu teknik becerileri de kazanmaları beklenmektedir. Ders, ayrıca, dijital teknolojilerin devasa gelişimi ve fotoğraf sanatı üzerindeki etkilerini de incelemekte, bu çerçevede, dijital ve analog fotoğrafçılığı ayrıntılarıyla karşılaştırarak örnekler üzerinden incelemektedir.
İLETİŞİM TARİHİ

Ders Kodu

COMM261

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders iletişim tarihindeki temel olayları, konu ve temaları değerlendirmeye yönelik giriş niteliğinde bir tarihsel çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Haftalık konu başlıkları kitle iletişiminin yazılı basın, gazete, dergi, radyo, sinema, televizyon ve internet gibi farklı formlarının, tarihsel olarak ortaya çıkışlarını ve tarihsel gelişimlerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Ders belirtilen medya formlarını aynı zamanda örnek olay değerlendirmeleri üzerinden de ele almaktadır. İletişim Tarihi dersi ayrıca reklamcılık ve halkla ilişkilerin tarihsel gelişimlerini ve medya tarihi içindeki yerlerini de değerlendirmektedir. Bu çerçevede özellikle teknolojideki gelişimlerin medya tarihinin dönüm noktalarına etkileri, medya ve kültür ilişkisi ve iletişimin küreselleşmesinde medyanın rolü üzerine de ayrıca vurgu yapılmaktadır.
EKONOMİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

ECON211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ekonominin Temelleri dersi, öğrencilere temel düzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi vermeyi hedefleyen bir ders olarak tasarlanmıştır. Temel Ekonomi dersinin amacı öğrencilere piyasa ekonomisini tanıtmak ve fiyat mekanizması altında kıt kaynakların nasıl dağıldığını incelemektir. Temel Ekonomi dersi kapsamında, piyasa ekonomisine giriş, talep, arz, tüketici teorisi, firma teorisi, tam rekabet gibi temel mikroekonomi konularının yanı sıra; ulusal gelir, istihdam, issizlik, enflasyon, dış ticaret, cari açık, para politikası, maliye politikası ve ekonomik büyüme gibi temel makroekonomi konuları analiz edilmektedir. Ayrıca, teknik analizlerden ziyade teorik analizlere ağırlık verilmektedir. Böylece dersi alan öğrencilerin güncel ekonomik konuları daha yalın bir şekilde anlayıp yorumlamasına ve irdelemesine olanak sağlanacaktır.
İLERİ DÜZEY OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL241

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve araştırma yazıları çerçevesinde akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Ders, öncelikle 3 ve 5 paragraflı tanımlayıcı kompozisyonun farkının anlaşılmasını hedefler. Daha sonra öğrencilere beş paragraflı tanımlayıcı kompozisyon yazabilmek için oluşturulması gereken taslağın nasıl hazırlanması gerektiğini, konu seçiminin nasıl olması gerektiğini, ana fikir cümlesini, her bir paragraf için konu cümlelerinin, destekleyici cümlelerin ve sonuç paragrafının nasıl yazılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra okuma açısından öğrencilerin okuyacakları metinlerin konusunu tahmin etmelerine yönelik öngörü yapmayı, metinlerin ana düşüncelerini nasıl tanımlamaları ve nasıl özetlemeleri gerektiğini, tahmin yapabilmek için kullanılan gözgezdirme ve tarama yöntemlerinin nasıl kullanılması gerektiğini, verilen çizelge, grafik ve tabloların nasıl okunması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bu derste öğrenciler, ayrıca, etkili sunum tekniklerini de öğrenmektedirler.
HUKUKA GİRİŞ

Ders Kodu

ILAW118

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
HUKUKA GİRİŞ
REKLAM TASARIMININ TEMELLERİ

Ders Kodu

PRAD203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Öğrencilere reklam tasarımında temel bilgileri vermek amacıyla tasarlanan bu ders reklamcılıkta tasarıma giriş niteliğindedir. Reklamın farklı rollerinin ve işlevlerinin ele alınacağı bu derste tasarımın reklamcılıktaki önemini irdelenecektir. Ders kapsamında öğrenciler reklam tasarımındaki bazı güncel teknikleri tanıma fırsatı bulacak ve Corel Draw, Indesign ve Photoshop gibi bazı programları kullanmayı öğreneceklerdir. Öğrencilerden bu programları kullanarak bazı görsel unsurlar yaratmaları istenecek ve bu görsel unsurları etkili reklam mesajları ile birleştirmeyi deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Öğrenciler gerek kendi ürettikleri tasarımlarla, gerekse de ders kapsamında yaptıkları reklam analizleriyle iyi bir tasarımın, reklam mesajının tüketiciler tarafından algılanmasında çok önemli bir rol oynayan çok güçlü bir araç olduğunu öğreneceklerdir.
Dördüncü Dönem
İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA

Ders Kodu

COMM254

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders 21. Yüzyılın iletişim ortamları olarak bilinen Facebook, Twitter, YouTube da dahil olmak üzere sosyal medya olarak bilinen bilgisayarla sağlanan iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihini inceler. İletişimde Sosyal Medya dersi kapsamında, çeşitli medya araçları ve onların mevcut medya ortamındaki uygulamaları üzerinde durulur ve sosyal medya kullanımındaki güncel alışkanlıklar tartışılır. Bu ders ayrıca sosyal medyanın kişilerarası ilişkiler, aktivizm, markalama, politika ve haber ortamı üzerindeki etkisini eleştirel şekilde değerlendirmek için teknolojik çalışmaları, iletişim teorisini ve kültürel çalışmaları içeren ilgili sosyal teorileri inceler. Bu ders, ayrıca, içerik üretme ve sosyal medya aracılığı ile yürütülen iletişim çalışmalarında hedeflenen etkiyi yaratacak içeriği oluşturma sürecine dair konuları da kapsamaktadır.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EASC470

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, öğrencilerin araştırmanın ne olduğunu, değerli bir araştırmanın nasıl yürütüleceğini anlamalarına ve akademik katkılarla ilgili genel ahlakları öğretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders ikinci yıla ait bir derstir ve öğrencilere sadece lisans derecesinde değil aynı zamanda yüksek lisans düzeyinde de yardımcı olacaktır. Bu dersin amaçları şöyle sıralanabilir: Araştırma tasarımının temel ilkeleri hakkında bilgi ve anlayış geliştirmek. Bilimsel araştırma yürütme adımlarını kavramak. Kaynaklar kullanarak literatür taraması yapma becerisini geliştirmek. Hipotez ve değişken geliştirme sürecini kavramak. Farklı araştırma türleri ve stilleri arasında karar verirken bilgiyi özümsemek. Ders öğrenciye iyi bir akademik rapor ya da makalenin yazımını anlatmanın yanı sıra sunum ve kaynakça ve literatür gibi oldukça önemli konular üzerinde de duracaktır.
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK İÇİN İNGİLİZCE

Ders Kodu

ENGL204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için İngilizce, halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerinin mesleki İngilizce dil yeterliliklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmış bir derstir. Reklamcılık ve halkla ilişkilerle ilgili konularda dinleme, konuşma ve yazma çalışmalarının yapılacağı bu derste, öğrencilere akademik ve profesyonel ortamlarda etkili iletişim kurmalarına yardımcı olacak yetkinliği kazandırmak amaçlanır. Dinleme ve konuşma alıştırmalarının tümü halkla ilişkiler ve reklamcılıkla ilgili olan dersin okuma metinleri de bu alanlarla ilişkilidir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında sıklıkla kullanılan kelimelerin, çeşitli öğrenme aktiviteleriyle öğrencilere öğretilmesi ve uygulama aktiviteleriyle pekiştirmesi sağlanır. Bu ders ile öğrencilerin halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında İngilizce olarak etkili iletişim kurabilecek ve profesyonel ortamlarda etkin katılım gösterebilecek yetkinliği kazanmaları beklenir.
İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ

Ders Kodu

ILAW242

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin iki temel amacı vardır: Birinci temel amaç, gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi çeşitli medya alanındaki mesleklerde etik ilkeleri ve kuralları tartışmak ve bu ilkelerin belirli durumlarda nasıl uygulandığına bakmak veya uygulanmadığı durumları tartışmaktır. İkinci olarak ders, medya hukuku kapsamında kişisel hayatın gizliliği, iftira, müstehcenlik, ırksal nefret, nefret söylemi, fikri mülkiyet ve telif hakkı gibi belirli konulara odaklanmaktadır. Ders aynı zamanda basın özgürlüğüne ve medya ile ilgili yasal düzenlemelerin medya kurumlarını nasıl etkilediğini anlamak için gerekli olan temel uluslararası hukuk bilgisine başvurmaktadır. Dönem projesi, öğrencilere kendi ülkelerindeki medya ve etik alanındaki yerel yasa ve düzenlemeleri araştırma ve sorgulama fırsatı sağlamaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRADXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Ders Kodu

BUSN365

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Tüketici davranışlarının temel ilkelerini irdeleyen bu ders, tüketicilerin karar alma süreçlerini incelerken, bu süreçte rol oynayan iç ve dış faktörlerin anlaşılması için bir çerçeve sunar. Ders kapsamında öğrenciler tüketici davranışlarının gelişimini inceleyecek ve yeni iletişim teknolojileri ile medyanın tüketicilerin davranışlarının anlaşılması ve bu davranışlara yön verilmesindeki etkileri ile kullanılan güncel pazarlama yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu amaçla, öğrenciler tüketicilerin satın alma süreçlerini ve bu süreçleri etkilemede kullanılan pazarlama yöntemlerini irdeleyecek ve tüketici davranışlarını öğrenmenin önemini kavrayacaktır. Bu derste tüketici davranışları alanındaki temel kuramsal bilgi ve terminolojilerinin öğretilmesinin yanı sıra, iletişim ve pazarlama odaklı bakış açısından, tüketici davranışları konusunda stratejik düşünme ve uygulamalar incelenecektir.
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM YAZARLIĞI

Ders Kodu

ENGL351

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders, öğrencilere halkla ilişkiler ve reklam yazarlarının rol ve sorumluluklarını öğretmeyi ve bu alanlarda yazım için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazanılmasında gerekli altyapıyı vermeyi amaçlar. Bu doğrultuda halkla ilişkiler ve reklam metinlerinde yazma teknikleri ele alınır ve çeşitli örneklerle ve uygulama çalışmalarıyla desteklenir. Öğrenciler ders kapsamında basın bülteni, broşür, el ilanı, afiş, kurumsal dergi, kurumsal gazete gibi araçlarda yazım süreçlerini ve tekniklerini öğrenir ve uygulama fırsatı bulur. Öğrencilere halkla ilişkiler ve reklam alanında etkili mesaj oluşturma teknikleri ve süreçleri öğretilirken, mesleki etik ilkelere, hukuka ve evrensel değerlere bağlı kalınmasının önemi vurgulanır. Bu bağlamda halkla ilişkiler ve reklam alanlarında önde gelen meslek örgütlerinin yayınladığı etik kurallar da incelenir.
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

PRAD200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
PRAD200, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler öğrencilerinin mezun olabilmeleri için yapmaları gereken iki yaz stajından ilkidir. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünce alınan karar ve düzenleme uyarınca her iki staj en az 20 iş günü yapılmalıdır. Bu ilk yaz stajı öğrencilerimize Halkla İlişkiler mesleğiyle profesyonel ortamda tanışma ve kampanya tasarımı, özel etkinlik organizasyonu ve kamu bülteni yazma gibi halkla ilişkilerin çeşitli alanlarında yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacaktır. Öğrenciler bölümleriyle işbirliği içinde staj yerlerini tespit ederler, kabul yazılarının temininden sonra da hem kendilerinin hem de staj yapacakları kurumdaki yöneticinin doldurması gereken bir staj dosyasını fakülte sekreterliğinden alırlar. Staj tamamlandıktan sonra, stajın başarısını değerlendirmek ve staj sırasında öğrencilerin yaşadığı deneyimi öğrenmek amacıyla, en az iki fakülte hocasının öğrencileri tek tek dinlediği bir mülakat düzenlenir.
REKLAMDA YAPIM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PRAD311

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders öğrencilere tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran özgün bir tarzı yakalamış olan yaratıcı reklamların yapım süreçlerini öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında öğrenciler reklam yapımında geçerli terminolojiyi ve temel kavramları öğrenecek ve çeşitli mecralar için reklam yapımının temel aşamalarını, farklı yapım tekniklerini ve süreçlerini irdeleyeceklerdir. Reklamcıların, tüketicilere vermeyi amaçladıkları mesajı nasıl güçlü bir şekilde ilettiklerini ve temel misyonları olan ikna etmeyi nasıl sağladıklarını anlamak amacıyla kullandıkları farklı teknikler bu ders kapsamında öğrencilere tanıtılır. Böylece reklam yapımında kullanılan çeşitli yapım teknikleri, reklam yapımının öncesi, sırası ve sonrası aşamaları irdelenir. Ayrıca reklamın başarısını etkileyen çeşitli görsel uygulamalar, örneğin çerçeveleme, renk, kurgu ve özel efektler incelenir ve reklamda çok önemli yeri olan ses ve müzik gibi öteki unsurlar ele alınır.
HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA TASARIMI

Ders Kodu

PRAD313

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Halkla İlişkilerde Kampanya Tasarımı dersi kapsamında öğrencilere, halkla ilişkiler kampanyalarının tasarım ve uygulamasına dair bilgiler verilir ve uygulama yaptırılır. Öğrenciler halkla ilişkiler kampanyalarını tasarlarken edinmiş oldukları kuramsal bilgileri uygulamaya dökme şansına sahip olurlar. Öğrencilere, kampanya tasarımında bütünleşik bir bakış açısıyla yaklaşmanın önemi anlatılır. Yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri teşvik edilir. Bu amaçla, halkla ilişkilerde kampanya tasarımı dersi kapsamında öğrencilere özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirebilmeleri için etkili yöntem ve teknikler tanıtılır. Bir kampanyanın hazırlanma sürecinde yer alması gereken tüm fonksiyonel alanların (araştırma, medya, yaratıcı metin vb.) birlikte düşünülmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerin dönem içerisinde kendilerine ait yaratıcı bir halkla ilişkiler kampanyası tasarlamaları beklenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRADXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Altıncı Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
MEDYA PLANLAMASI

Ders Kodu

PRAD322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere medya planlamasının temel ilkelerini öğretmek üzere tasarlanmıştır. Ders kapsamında medya planlaması kavramının gelişimi, çeşitli işlevleri, temel kavramları, stratejileri, medya araçlarının belirleme süreçleri ve reklam ve medya planlama ilişkisi gibi medya planlamasındaki önemli konular incelenir. Ders başlıca medya kuramları, medya araştırmaları ve stratejik medya planlamalarını analiz ederek öğrencilerin medya planlama süreçleri konularındaki bilgilerinin derinleşmesini sağlamayı amaçlar. Bu amaçla, ders kapsamında, pazarlama ve reklam alanında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında geliştirilebilecek çözüm yolları tartışılır, bu süreçte, reklam veren, reklam ajansı ve medya arasındaki ilişkilere vurgu yapılır. Bu konuların gerçek yaşamda nasıl gerçekleştiğini anlamak üzere bir dizi örnek olay incelenerek medya planlama süreçlerinde alınan kararlar ve karşılaşılan sorunlar irdelenir, sınıfta tartışılır.
REKLAMDA YARATICILIK

Ders Kodu

PRAD324

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bir reklamı yaratıcı yapan şey nedir sorusuna odaklanan bu ders, öğrencilerin yaratıcılık olmadan etkili reklam olamayacağını kavramasına yardımcı olur. Bu derste yaratıcılık kavramı çeşitli boyutlarıyla irdelenir ve yaratıcı tarz ve yaklaşımların kullanıldığı farklı reklam türleri incelenir. Bu amaçla dönem boyunca öğrenciler çeşitli reklamları inceleyecek ve yaratıcılık açısından eleştirel değerlendirmeler yapacaklardır. Derste yapılan kuramsal tartışmalar ve profesyönel reklam analizlerinin yanı sıra her öğrenci kendi reklamlarını tasarlama ve sunma şansına sahip olacak ve bu sayede yaratıcı bir fikirle ortaya çıkmanın zorluğunu deneyimleyebilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin reklamda yaratıcılığın neden bu denli hayati bir öneme sahip olduğu konusunda net fikir sahibi olmaları hedeflenir.
REKLAM KAMPANYALARI TASARIMI

Ders Kodu

PRAD332

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste öğrencilere, reklam kampanyalarının tasarım ve uygulamasına dair bilgiler verilir ve uygulama yaptırılır. Öğrenciler reklam kampanyalarını tasarlarken edinmiş oldukları kuramsal bilgileri uygulamaya dökme şansına sahip olurlar. Öğrencilere, kampanya tasarımında bütünleşik bir bakış açısıyla yaklaşmanın önemi anlatılır. Yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri teşvik edilir. Bu amaçla ders kapsamında öğrencilere özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirebilmeleri için etkili yöntem ve teknikler tanıtılır. Bir kampanyanın hazırlama sürecinde yer alması gereken fonksiyonel tüm alanların (araştırma, medya, yaratıcı metin, vb.) birlikte düşünülmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerin bu derste yaratıcı bir tasarım yapmaları (reklam mesajı metni yazma, kısa skeç yazma, poster baskı, vb.) ve de yayınlanmasını hedefledikleri yayın organı kararını vermeleri beklenmektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
Yedinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

PRAD300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin zorunlu iki yaz stajının ikincisi olan PRAD300, reklamcılık alanında en az 20 iş günü süreyle yapılır. Bu stajın amacı öğrencilerin reklam sektörüyle tanışmalarını sağlamak ve bu alanda deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenciler bu staj sayesinde üniversite eğitimlerinde elde ettikleri kuramsal bilgilerin uygulamaya dönük yansımalarını gözlemleme ve değerlendirme şansı bulacaklar, reklam sektörünün nasıl çalıştığını öğreneceklerdir. Staj yerleri bölüm ile işbirliği içinde belirlenir ve öğrenciler reklam bölümü olan medya ve iletişim kurumlarına ya da doğrudan reklam şirketlerine yönlendirilir. İlk stajda olduğu gibi öğrenciler stajlarını tamamlamalarının ardından, stajlarının başarılı olup olmadığının belirlemesi ve stajda yaşadıkları deneyimlerin değerlendirilmesi amacıyla fakültede mülakata alınır.
MEZUNİYET PROJESİ-I

Ders Kodu

PRAD411

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Eğitiminin son yılına gelmiş olan her Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencisinin alması gereken iki mezuniyet projesinden ilki olan Mezuniyet Projesi I dersinde öğrencilerin önceki yıllarda edindikleri bilgi ve becerileri yansıtan kalitede projeler üretmeleri beklenmektedir. Öğrencileri yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirmeye teşvik edecek olan bu projeler, aynı zamanda, sorunlar karşısında yapıcı çözüm önerileri üretme yollarını öğrenmeleri için zemin de sağlayacaktır. Bitirme projelerinin her aşamasında öğrencilerin yaşadıkları topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri ve mesleki etik, ilke ve kuralları gözetmeleri beklenecektir. Üretilen projelerin özgün olması ve çalışmanın hiçbir aşamasında bilimsel ihmal, saptırma, intihal yapılmamış olması gerekmektedir. Dönem sonunda projeler fakülte öğretim elemanları ve alanında uzman davetlilerden oluşan bir jüri önünde sunulacak ve değerlendirilecektir.
SİYASAL İLETİŞİM

Ders Kodu

PRAD453

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Siyasal iletişim alanını öğrencilere tanıtmayı amaçlayan bu ders, siyasal iletişimin doğası ve işlevlerine odaklanır, siyasal iletişimde medyanın rolünü değerlendirir. Ders kapsamında siyasal iletişim kavramı irdelenir ve siyasal iletişim alanına şekil veren başlıca kuramsal, kavramsal ve tarihsel süreçler tartışılır. Siyasal İletişim dersi, demoktratik toplumlarda medyanın rolü, basın özgürlüğü, gündem belirleme gibi konuların yanı sıra siyasal iletişim sürecinde siyasal iletişim kampanyaları, siyasal pazarlama, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler gibi kavramlara odaklanır. İnteraktif bir ortamda gerçekleşmesi hedeflenen bu derste gerçek yaşamdan örnekler incelenir ve tartışılır. Dersinin sonunda öğrencilerden siyasal iletişim, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler, siyasal pazarlama gibi kavramları açıklayabilmeleri, seçim kampanyalarını yorumlayabilmeleri, siyasal kampanyalara örnek verebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklenmektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
GRAFIK ÜRETİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

VICD403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Grafik Üretim teknikleri, öğrencilerin grafik üretim sürecinde kullanılan farklı teknikler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda derste, baskı teknolojisinin tarihçesi ve gelişim süreci gibi kavramsal konuların yanı sıra baskı türleri, renk ayrım sürecindeki temel unsurlar, tasarımı baskıya hazır hale getirme süreci, matris, kesme ve birleştirme yöntemleri gibi teknik konulara da yer verilmektedir. Derste ayrıca, görüntü düzenleme, elektronik dosya yönetimi ve formatlama, kağıt ve diğer alternatif baskı malzemeleri, renk yönetimi ile temel basım teknikleri gibi konular, grafik tasarım uygulamalarındaki etkileri bağlamında ele alınmaktadır. Derste yürütülen çalışmalarda öğrencilerin geçmiş derslerde edindikleri teorik ve pratik bilgi ve becerilerini kullanmaları beklenmektedir
Sekizinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
MEZUNİYET PROJESİ-II

Ders Kodu

PRAD414

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

7
İkinci mezuniyet projesi olan bu derste, öğrencilerin alanlarında yeterli düzeyde bilgi, beceri ve donanım kazandıklarını yansıtan kalitede projeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinden yola çıkarak bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde halkla ilişkiler, tanıtım ve reklam unsurlarını kullanarak özgün projeler üretmeleri için zemin sunan bu derste, öğrenciler hedef kitleye uygun etkili mesajlar tasarlama, amaca uygun ortam, ekipman ve materyal seçimini yapma ve raporlama yapma gibi alanlarda becerilerini geliştireceklerdir. Mezuniyet projesi I dersinde olduğu gibi Mezuniyet Projesi II’de de öğrencilerin yaşadıkları topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri ve mesleki etik ilke ve kuralları gözetmeleri beklenecektir. Dönem sonunda projeler fakülte öğretim elemanları ve alanında uzman davetlilerden oluşan bir jüri önünde sunulacak ve değerlendirilecektir.
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Ders Kodu

PRAD428

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama iletişimi araçlarının ve kaynaklarının, kesintisiz ve kusursuz olarak olabilecek düşük maliyetlerle ve tüketiciye yönelik maksimum olumlu etki oluşturabilecek şekilde, koordine ve bütünleştirilmesinin yapılması konusunda temel bilgiler vermektedir. Bu bütünleşik pazarlama iletişimi içerisinde firmanın bağlı olduğu iş ortakları, pazarlama kanalları, tüketici grupları ile olan iletişim ve dahası örgüt içi iletişim de dâhil olmak üzere, firmanın sürdürdüğü ve uyguladığı iletişimin tümü yer almaktadır. Rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde, tek başına reklamın satış rakamlarını olumlu yönde artırması zor, bu nedenle reklam ve pazarlama iletişiminin birbiri ile uyumlu olacak şekilde sürdürülmesi, rekabet ortamının yüksek olduğu ticaret çevresinde, çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu derste amaçlanan, pazarlama karması elemanlarının stratejik bütünlüğü ve de stratejik iletişim ataklarının, yeni tüketici kazanımı için önemli olduğunu konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmektir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Ders Kodu

VICD316

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bir örgütün örgütsel kimliği, o örgütün amaçlarını, değerlerini ve dünya görüşünü temsil eder. Bir kurum için, tüketicilerin ve ticari çevre tarafından kuruluşun nasıl algılandığı da önemlidir. Bu derste, BP, IBM ve Coca-Cola gibi bilinen kuruluşlar örnek alınarak, örgüt kimliğini temsil edecek görsel anlatım objelerinin karşılaştırılarak incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. Bu kapsam içerisinde, kavramlar, semboller, işaret sistemleri, başarılı örgüt kimliği uygulamaları analizi, markalar arası farklılıklar, kimlik, amblem tasarımı, farklı şekillerde uygulanan marka kimliği uyumu incelemesi, İnternet ortamında uygulamaya konulan örgütsel kimlik çalışmaları konularında öğrenciler bilgilendirilmektedir. Bu dersin sonunda, öğrencilerimizin bir firma için, örgütsel kimlik oluşturması/tasarlaması ve bu oluşturulan/tasarlanan örgütsel kimliğin firmanın marka ismi ile ilişkilendirilmesi, örgütsel kimliği anımsatacak amblem tasarlanması ve ürünlerine yansıtılmaları; bu sayede de, kendi düşüncelerini görsele dönüştürme pratiği kazanmaları hedeflenmektedir.

Seçmeli Dersler

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM253

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders farklı kültürler arasındaki iletişimin temel konu ve tartışmalarını içermektedir. Ders kapsamında kültürlerarası iletişimi oluşturan ve bu iletişimi engelleyen faktörler ele alınmaktadır. Kültürlerarası iletişimi engelleyen etmenler arasında dil farklılıkları, sözlü olmayan iletişim pratikleri ve önyargılı yaklaşımların rolü değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kültürler arası iletişimin geçmişi ve bugünü Avrupa emperyalizmi ve sonrası, göçün modern dinamikleri, ve çok kültürlü toplumların oluşumu gibi konu başlıklarıyla ve örnek olay analizleriyle irdelenmektedir. Bununla birlikte sınıf etkinlikleri ve sunumlarla öğrencilerin kültürlerarası çevrelerde kendi düşüncelerini ve tecrübelerini aktarmaları sağlanmaktadır.
ETKİLİ KONUŞMA

Ders Kodu

COMM322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu ders öğrencilere topluluk önünde dinamik ve etkili konuşmayla ilgili temel ilkeleri ve faktörleri öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu ders, öğrencilere konuşma becerileri ve deneyimlerinin artması yönünde gerek kuramsal bilgiler verir, gerekse uygulama şansı tanır. Ayrıca, bu derste sadece konuşma değil aynı zamanda dinlemenin de önemi vurgulanarak öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek de amaçlanır. Böylece öğrenciler dinledikleri sunumları düşünerek, değerlendirerek ve eleştirel süzgeçten geçerek dinleme becerilerini geliştirme imkanı bulur. Bu ders öğrencilere, kendilerini tehdit altında hissetmedikleri bir ortamda, hem sınıf arkadaşlarından hem de öğretim elemanından yapıcı geri bildirim alabilecekleri bir dizi konuşma hazırlama ve topluluk önünde sunma imkanı verir. Böylelikle öğrenciler hem kendilerinin hem de sınıf arkadaşlarının konuşmalarını interaktif bir ortamda dinleyip değerlendirme ve etkili konuşma kriterlerini göz önünde tutarak eleştirel bir irdeleme yapma şansı bulurlar.
KİTLE İLETİŞİMİNDE YAZIM

Ders Kodu

COMM222

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kitle iletişiminde yazımın önemini analiz etmektedir. Kitle İletişiminde Yazım dersi kapsamında öğrencilere gazetelerde, reklamcılıkta, halkla ilişkilerde, radyo ve televizyon yayıncılığında temel yazım teknikleri aktarılmaktadır. Bu çerçevede haber ve haber başlığı yazma teknikleri; ters piramit haber yazım metodu ile haber metni oluşturma, olayın en önemli öğeleri ile özetin veya haberin flaşının yazımı gibi konular ele alınmaktadır. Haber yazımını özümsemiş öğrencilere halkla ilişkiler pratiklerinden önemli bir unsur olan basın bildirisi yazma teknikleri, ve basın bildirilerinin halkla ilişkilerdeki önemi de ders kapsamında irdelenmektedir. Kitle İletişiminde Yazım dersinde ayrıca reklamcılıkta slogan üretimi, radyo ve televizyonculukta metin yazma ve dijital yayınlarda yazım teknikleri kapsamlı ve uygulamaya dönük biçimde öğrencilere aktarılacaktır.
HALKLA İLİŞKİLERDE ÖRNEK OLAYLAR

Ders Kodu

ADPR350

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste halkla ilişkiler mesleğinde yaşanmış örnek olaylar incelenir. Bu amaçla ticari işletmeler, kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen örgütler gibi çeşitli kurumlarda karşılaşılan bir takım olaylar karşısında halkla ilişkiler uzmanlarının yaklaşımları mercek altına alınır. İnteraktif bir sınıf ortamında gerçekleşen bu derste, her öğrencinin ilgili okumaları önceden yapması ve derse aktif katılımı beklenir. Bu ders öğrencilere önceden edindikleri kuramsal halkla ilişkiler bilgilerinden yola çıkarak örnek olaylar üzerine eleştirel değerlendirme yapma ve kendi yaklaşımlarını geliştirme imkanı sunar. Ders kapsamında, kurumların karşı karşıya kaldıkları sorunlar, krizler, zorluk ve fırsatlar karşısında halkla ilişkiler uzmanlarının yaklaşımları irdelenir, gerek başarılı gerekse başarısız olarak anılan birtakım örnekler incelenerek öğrencilerin bilgi birikimlerini derinleştirme ve mesleki yaşama hazırlanmalarına katkı sağlanır.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

PRAD461

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinin önemini kavramalarına yardımcı olmak ve bu konuda hem kuramsal bilgi edinmelerine hem de uygulama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencilerin kendi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirme olanağı bulacağı bu ders kapsamında öğrencilerden sosyal sorumluluk projeleri tasarlamaları ve uygulamaya koymaları istenecektir. Bu projeler, çeşitli sosyal-kültürel sorunların iyileşmesine yönelik olacak ve eğitim, sanat ve spor gibi alanlarda topluma hizmet etmek ve bu alanlarda var olan sorunların çözümüne katkı sağlamak üzere tasarlanabilecektir. Bu derste öğrenciler gruplar halinde çalışacaktır. Dönem boyunca her grup bir kampanya tasarlayacak, bu kampanyaya ait bütçeyi belirleyecek ve projenin uygulanması için aşama aşama planlama yapacaktır. Her grup proje önerilerinin sunumunu ve savunmasını sınıf ortamında yapacaktır.
REKLAMCILIKTA PAZAR ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

ADPR429

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere pazar araştırmaları alanını tanıtmak ve kullanılan yöntemler konusunda bilgi edindirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında pazarlamada doğru kararlar alınmasında pazar araştırmasına dayanan verilerin önemi ve pazar araştırmasının pazarlama stratejilerinin geliştirilmesindeki hayati rolü tartışılacaktır. Ders hem niceliksel hem de niteliksel araştırma yöntemlerini irdeleyecek ve aynı zamanda öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulamaya yansıtmalarına olanak tanıyacaktır. Bu amaçla, final projesi olarak öğrencilerden bir araştırma projesi tasarlamaları, veri toplamaları, veri analizi yapmaları ve son olarak elde ettikleri sonuçları bir rapor olarak sunmaları istenecektir. Ayrıca yaptıkları çalışmayı sınıf içi tartışma ve değerlendirmeye açmak ve diğer öğrenciler ile öğretim elemanının geri bildirimini almak amacıyla bir sunum gerçekleştirmeleri beklenecektir.
KÜRESEL GAZETECİLİK

Ders Kodu

JOUR433

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, hem pratik ve eleştirel olarak çağdaş gazetecilerin ve uluslararası arenada çalışan haber kuruluşlarının karşılaştığı konuları anlamak ve sorunları çözmek doğrultusunda öğrencileri teşvik etmektedir. Ders kapsamında küreselleşmenin haber toplama ve yayma üzerindeki etkileri, gazetecilerin uluslararası bağlamda karşılaştıkları pratik ve etik zorluklar ve gazetecilik pratikleri ile gelişmekte olan medya teknolojileri arasındaki ilişkinin niteliği incelenmektedir. Öğrenciler ayrıca haberler üzerinde yaptıkları karşılaştırmalı analizler ile bir haberin birden fazla haber kuruluşu tarafından bu kuruluşların egemen ideolojik duruşlarına paralel olarak nasıl farklı şekillerde okuyucuya aktarıldığı analiz edilmektedir.
RADYO VE TELEVİZYON YÖNETİMİ

Ders Kodu

RTVC452

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Radyo ve Televiyon Yönetimi dersi öğrencilerin özellikle modern radyo ve televizyon organizasyonları ve medya yapımlarıyla bağlantılı olarak yönetimin temel unsurları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Radyo ve Televizyon Yönetimi dersi örgütsel yapıları, liderliği, karar verme sürecini, bütçe planlamayı, grup ve takım yönetimini de içeren genel yönetim teori ve teknikleri üzerinde durmaktadır. Bu ders ayrıca prodüksiyon yöneticisinin rol ve görevleri üzerinde yoğunlaşarak, medya yönetimine ilişkin temel konuları kapsamaktadır. Derste ayrıca, prodüksiyon yöneticiliği pozisyonu için gerekli temel sorumluluk, yaratıcılık ve becerilerin televizyon yapımları için önemi tartışılmaktadır. Teorik ve uygulamalı projeler aracılığıyla öğrenciler radyo ve televizyon yönetiminde kullanılan önemli yönetim stratejileri ve tekniklerini uygulama olanağı bulmaktadır.
SİBER KÜLTÜR

Ders Kodu

VICD405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders, endüstri devriminden günümüze kadar gelişme gösteren makinelerin kültürünü kurgusal ve kurgusal olmayan belirli anıtsal metinler aracılığıyla analiz etmek ve bu metinlerin içinde yaşadığımız gerçeklikle nasıl bir etkileşim halinde olduğunu keşfetmek için hazırlanmış olan bir derstir. Dersin amacı öğrencileri kendilerini çepeçevre saran siber kültürle tanıştırmak ve bu kültür içerisinde kendi tasarımlarını yaparken onlara farklı bakış açıları kazandırabilmektir. Bu çerçevede, sinema, edebiyat ve mimarlık alanlarında zamanla oluşan siber kültür ve onun gelecekçi projeksiyonları derste analiz edilmektedir. Dersin konuları siber uzam, siber punk, siber sanat konularıyla ilişkili filmler, imajlar ve bu konularla ilgili ilgili belirli anıtsal metinlerin okumalarını içermektedir.
KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ

Ders Kodu

COMM144

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders kültürel çalışmalar alanında temel analitik teknikleri ve yorumlama stratejilerini incelemektedir. Medya ve iletişim alanında başlangıç düzeyindeki öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 'Kültürel Çalışmalara Giriş' dersi kapsamında kültür çalışmalarına yönelik disiplinlerarası yaklaşımlara özel bir vurgu yapılmaktadır. Ders kültür ve kültürle bağlantılı akademik çalışmalar için kavramsal bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Derste, aynı zamanda, bu amaç doğrultusunda Kültür Çalışmaları konusunda önemli eserler veren Michel Foucault, Edward Said ve Stuart Hall gibi tanınmış düşünür ve akademisyenlerin konu ile ilgili çalışmaları irdelenerek medyanın temsiliyet işlevi, okuyucu ve izleyicinin yorum kabiliyeti ve kültür ile güç arasındaki ilişkinin doğası gibi konular incelenmektedir.
TELEVIZYON YAPIMININ TEMELLERİ

Ders Kodu

RDTV312

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Televizyon Yapımının Temelleri dersi, televizyon program türleri ve yapım aşamaları hakkında (yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası) kuramsal ve teknik bilgi sağlayarak, televizyon yapımcılığının temellerini öğrencilere öğretmek için tasarlanmıştır. Ders içeriğinde, temel kavram ve terimler, televizyon programlarının sınıflandırılması ile tretman yazımı, sahne çizimi, senaryo yazımı, bütçe hazırlama, çekim öncesi prova ve çekim aşaması ile çekim sonrası kurgu, grafik, pazarlama, reklam ve dağıtım gibi program yapım süreçleri yer almaktadır. Bu ders ayrıca stüdyoda gerçekleştirilen çalışmalar ile yapım ve yapım sonrası aşamalarda ihtiyaç duyulan teknik araç ve gereçlerin kullanımına olanak tanıyan uygulamalı bir derstir. Kamera teknikleri ve görüntü düzenlemesi, ışık ve aydınlatma, resim seçme ile kontrol odasında ve stüdyoda yürütülen diğer çalışmalar da ders kapsamında ele alınmaktadır.
HABER YAZIMI-I

Ders Kodu

JOUR321

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrenciler basılı ve dijital medyada temel habercilik ilkelerini öğrenirler. Dersin öğrencileri olayları araştırma, bilgi toplama ve habere dönüştürme teknikleri konusunda becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. Bu beceriler haberdeğeri taşıyan öğeleri toplama, haber yapımında bu öğelerin hangilerini eleyeceğini belirleme, haberi haber yapan kriterlere uygun hikayeler araştırma ve sonunda elde edilen tüm verileri en uygun yazım dili ile okuyucuya aktarma gibi maddeleri içerir. Öğrenciler ayrıca meydana gelen olayların en önemli unsurlarını araştırıp bunların en uygun şekilde sunulmasını; bilgi edinebildikleri kaynaklardan doğru cevapları toplayabilmek amacı ile ilgili sorular sorabilmeyi ve doğru hikayelerin yazımı ve aktarımı için de dengeli, adil, hakkaniyetli, tarafsız bilgiyi kullanmayı öğrenirler.
HABER FOTOĞRAFÇILIĞI

Ders Kodu

JOUR342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders fotoğrafçılık aracılığı ile hikaye (haber) anlatımının çeşitli yönlerini ele almaktadır. Daha öncesinde öğrencilerin aldığı fotoğrafçılık desleri yanında bu ders kapsamında öğrenciler fotoğrafçılık ve haber fotoğrafçılığı konularının arasındaki farklılıklara vurgu yapmaktadır. Bu ders haber fotoğrafçılığının gelişimi, özellikleri, öncü örnekleri ve türleri yanında haber fotoğrafçılığının genel olarak gazeteciliğin nasıl kurumsallaşmış bir parçası haline geldiğini de analiz eder. Bu dersin kapsamında öğrenciler haber fotoğrafçılığının teknolojik ve estetik boyutları, önemli haber fotoğrafçılarının kariyerleri, haber fotoğrafçılığının etkisi ve haber fotoğraflarının dijital ortamda manipüle edilmesinin ahlaki boyutları ele alınmaktadır. Yine haber fotoğrafçılığı dersi kapsamında öğrencilerin, hem fotoğraf ve hem de hikayenin (haberin) tamamlayıcısı görevini gören resimaltı yazımındaki kural ve yöntemler de ele alınmaktadır.
YÖNETMENLİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

RDTV401

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Film ve televizyon programlarını yönetebilmek için gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriler bu dersin ana eksenini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrenciye eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri kazandırmak ve film yapım-yönetim sürecinde yönetmenin işlevleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Yönetmenliğe Giriş dersi, teori ve pratiği bir araya getirerek yapım, yönetim aşamalarında (yapım öncesi, yapım esnasında ve yapım sonrası olmak üzere) teknikler, yönetmenin görev ve sorumlulukları özellikle oyuncular, personel, tasarımcılar, senaristler ve yapım müdürleri ile olan ilişkiler gibi konuları içermektedir. Ders dönem sonunda, film ve televizyon yönetmenliği için gerekli teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazanmış olan öğrenciler ile TV programları, kısa film, klip vb yapım ve bu yapımların gösterimi yapılmaktadır.
ÇAĞDAŞ DÜNYA SİNEMASI

Ders Kodu

RTVC431

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Çağdaş Dünya Sineması dersi, öğrencilerin son on yılda film kültüründe gerçekleşen önemli gelişmeler hakkında bir anlayış geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Derste, Dünya sinemasını bir bütün olarak incelemek yerine konular Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki çalışmalarla kısıtlı tutulmaktadır. Bu ders kapsamında üzerinde durulan filmler sıradışı ve kalıpları kıran film çalışmaları olarak görülebilir fakat bu filmler aynı zamanda belirli kültürlerin yapımları olarak da algılanabilir. Bu nedenle, ders kapsamında konu edilen filmler bulundukları kültürel ve tarihsel zeminde incelenmektedir. Bu ders, ülke ülke inceleme üzerine planlanmış olsa da modern sinemanın küreselleşmiş doğası ve dünya çapında üretilmiş birçok filmi buluşturan kültürlerarası düzenlemeleri de içeriği kapsamına almaktadır.
FİLM TÜRLERİ

Ders Kodu

RTVC466

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders film türlerinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca film türlerine ilişkin teorik yaklaşımları ve sanatsal ve kültürel oluşumlar olarak film türlerini incelemektedir. Film Türleri dersinde, sinemanın doğuşu ile birlikte oluşmaya başlayan temel film türlerinin (western, korku, bilim kurgu, komedi, müzikal ve animasyon) gelişimi tarihsel ve kültürel bir perspektifle tartışılmaktadır. Bu türler hem sosyo kültürel yapıya ve endüstriye hem de seyirci alışkanlıklarına bağlı olarak analiz edilmektedir. Ders süresince yapılan analizler sonucunda farkındalıkları artan öğrencilerin, filmdeki kültürel sunuma karşı temel bir kavrayış, eleştirel bir bakış açısı, genel olarak medyanın rolü hakkında yaratıcı, özgün ve eleştirel düşünce tarzları geliştirmesi beklenmektedir.
FİLM YAPIM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

RTVC353

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Film Yapım Teknikleri dersi, öğrencilerin kamera teknikleri, oyunculuk, aydınlatma, ses kaydı, görüntüde kompozisyon, görsel-işitsel efektler oluşturma ve yapım sonrası süreçlere ilişkin bilgi ve becerilerini daha da geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen bir derstir. Bu ders kapsamında öğrenciler, bir filmin hazırlık aşamasından, yapım ve yapım sonrası aşamalarına kadarki tüm süreçlerde uygulama yapabilmekte; film yapım sürecinde ekip çalışması konusunda deneyim kazanabilmekte; başta görüntüde kompozisyon, ışık ve kurgu estetiği olmak üzere kamera kullanım teknikleri ve oyuncu yönetimi gibi konularda çalışmalar yaparak deneyim kazanma imkanı bulmaktadır. Bunlara ek olarak, Film Yapım Teknikleri dersini alan öğrenciler, film yapım sürecinde mesleki etik kuralların uygulanmasına ilişkin bilgi sahibi olmaktadır.
SAYFA TASARIMI-II

Ders Kodu

JOUR432

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders daha önceki dönemlerde öğrencilerin ön koşul olarak aldıkları Sayfa Tasarımı 1 dersinde edindikleri tasarım becerilerini genişletmeyi ve derinleştirmeyi amaçlar. Pratik egzersizlerin ve uygulamalı öğretimin tamamlanması ile, öğrenciler endüstri standardındaki tasarım yazılımlarını kullanma ve daha çok deneyim ile yetkinlik kazanacaklardır. Dersin öğretimi kapsamında esas vurgu öğrencilerin daha önceki bölüm derslerinde hazırladıkları yazı ve fotoğrafların entegre biçimde basılı ve internet yayını halinde hazırlanacak özgün tasarımlarda kullanıması konusuna yapılacaktır. Yine bu bağlamda ders gazetecilik lisans programı boyunca öğrencilerin geliştirdiği ve kazandığı belirli uzmanlıklarını yansıtan çalışma portföyü ile değerlendirilecektir.
RADYO-TELEVİZYON HABER YAZIMI VE SUNUMU

Ders Kodu

RTVC332

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere radyo ve televizyon haber yapım, yazım ve sunum tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak amacıyla röportaj teknikleri ve süreçleri, haber değerleri, haberin ölçütleri ve haberin unsurları, haberin özellikleri, farklı haber çeşitleri ve stillerini gibi temel konularda bilgi aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında, öğrencilerin ekonomi, politika ve teknoloji gibi toplumsal konular hakkında haber yazma ve sunma deneyimi kazandığı stüdyo içi ve stüdyo dışı uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Radyo- televizyon haber yazımı, sunumu ve yayını alanında görev yapan radyo- televizyon habercilerinin bilmesi ve uygulaması zorunlu olan mesleki etik ilkeler ve hukuki düzenlemeler de ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.
SİNEMA TARİHİ

Ders Kodu

RTVC361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sinema Tarihi dersi, gerek akademik eğitimleri kapsamında gerekse ilgi alanları doğrultusunda bu dersi alan öğrencilere sinema tarihine ilişkin temel bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı sinemanın keşfinden 1960’lara kadar uzanan dönemdeki gelişmeleri, ülkeler, tarihsel olaylar ve farklı kültürel ortamlar çerçevesinde değerlendirmek, film, endüstri, teknoloji, seyirci ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri açıklamak, filmsel anlatılarda ortaya çıkan farklılıkları eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaktır. Ders sinemanın 19. Yüzyılın sonlarından günümüze kadar ki küresel gelişimini etkilemiş olan temel kültürel ve yaratıcı gelenekler üzerine yoğunlaşarak sinema tarihine genel bir bakış açısı sağlar. Bu dersin konuları 1920’lerde Sovyet sinemasını, 1940larda İtalyan yeni gerçekçiliğini, 1950’ler ve 60’lardaki Fransanın yeni akımını ve günümüzdeki dijital teknolojilerin ortaya çıkışını kapsar.
BELGESEL YAPIMI

Ders Kodu

RTVC302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders belgeselin tarihsel gelişim sürecini, türsel özelliklerini ve bu türün öncülerini tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Derte ayrıca, gerçeklik, sinamasal gerçeklik ve yenidensunum ilişkileri tartışılarak belgesel ve kurmaca filmin özellikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Ders kapsamında farklı kitle iletişim araçlarında belgesel yapım teknikleri tarihsel, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmektedir. Belgesel filmlerin tarihsel gelişim ve değişimi bu derste ele alınmakta ve Dünya ve Türk sinemasının önemli belgesel film yönetmenlerinin belgesel film gösterimleri, filmlere ilişkin tartışmalar ve ders dışı ödevlerle derste belgesel yapımı için gerekli olan temel teorik bilgi ve beceriler öğrencilere aktarılmaktadır. Mesleki etik ve hukuki ilkeler ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.
GAZETECİLİK TÜRLERİ

Ders Kodu

JOUR454

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders finansal raporlama, spor gazeteciliği, sağlık gazeteciliği, sanat yorumculuğu ve yaşam tarzı haberciliği de dahil olmak üzere çeşitli medya bağlamlarında modern gazeteciliğin temel türlerini incelemektedir. Haftalık dersler, vaka çalışmaları etrafında bu türlerin temsili örneklerine dayanarak yazılı örnekler üzerinden bir dizi analize dayalı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler bu türler üzerine uzmanlıklarını geliştirmek ve orijinal yazılı eser portföyü aracılığıyla bu türleri inceleme kapasitesine sahip olarak, bu türler içinde orijinal yazım üretmek için teşvik edilmektedir. Ders aynı zamanda söz konusu gazetecilik türlerinde uzmanlaşma süreçlerinde Ada’daki profesyonel gazetecilerin katkılarını da ele almaktadır
AMBALAJ TASARIMI

Ders Kodu

VICD308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ambalaj tasarımına giriş niteliğinde olan bu derste, ambalaj tasarımı hem kuramsal hem de uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Dersin kuramsal boyutu, ambalaj tasarımının tarihçesinden konuya ilişkin ticari ve idari zorunlulukların yerine getirilmesi sürecine kadar çeşitli konuları kapsamaktadır. Dersin uygulamalı kısmı ise, estetik, pazarlama, ambalaj imalatındaki gereklilikler, marka kimliği oluşturma çalışmaları, maliyet hesabı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler, ambalajın geçirgenlik ve raf ömrü, çevresel etkiler, prototipleme, alan testi ve değerlendirme gibi konularını içermektedir. Derste, ayrıca, ambalaj tasarımının bir pazarlama aracı olarak kullanımı gıda ve kozmetik endüstrisinden örneklerle anlatılmaktadır. Çeşitli ambalaj ihtiyaçları da dahil olmak üzere, ambalaj sorunlarına ilişkin farklı çözümlemelerin incelendiği derste, öğrencilerin ambalaj tasarlama konusunda yaratıcılık ve uygulama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
GÖRSEL OKURYAZARLIK

Ders Kodu

RTVC467

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Görsel okuryazarlık dersi kapsamında görüntüyü oluşturan temel öğeler ve bu öğelerin görsel anlatıma katkısı tartışılmakta ve öğrencilere gerçeğin, görsel-işitsel üretim araçlarıyla yeniden yaratım sürecine ilişkin bilgi verilmektedir. Derste, görsel okuryazarlık kavramının kuramsal temelleri, bilişsel öğrenme kuramları ve öğrenim teknolojisiyle olan ilişkileri, görsel kaynakları, mesajları anlamlandırabilme ve yorumlayabilme pratikleri, görsel imgelerin iletişim araçlarında kullanım ve iletişim sürecine etkileri ve özellikleri görsel materyaller üzerinden tartışılmaktadır. Görsel Okuryazarlık dersi, öğrencilere görsel düşünme ve kavrama ile etkili görsel mesaj oluşturma ve yorumlama, görsel üretimi bir metin gibi okuyabilme, analiz edebilme ve eleştirebilme yetisi kazandırma amacıyla yapılan sınıf çalışmalarını ve ayrıca görsel kültüre ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları içeren okuma çalışmalarını kapsamaktadır.
İNTERNET GAZETECİLİĞİ

Ders Kodu

JOUR456

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
İnternet Gazeteciliği dersinin amacı yeni iletişim teknolojilerinin ve bunların gazetecilik pratikleri üzerindeki etkilerinin öğrenciler tarafından kapsamlı biçimde anlaşılmasını sağlamaktır. Derste internet gazeteciliği ve onunla ilişkili yurttaş gazeteciliğinin yükselişi detaylı olarak ele alınmaktadır. İnternet gazeteciliğinin kısa bir tarihçesi ve bu yeni medya formlarının ortaya çıkış nedenleri de yine ders kapsamında öğretilmektedir. İnternet gazeteciliğinin kuramsal ve tarihsel çalışmasının ardından, öğrencilerin gazetecilik pratiğinin bir ortamı olarak interneti kullanmaları istenmektedir. Dersi takip eden öğrencilerin, dersin değerlendirmeye alınması amacı ile, diğer derslerde geliştirdikleri veya hazırladıkları materyalleri de kullanarak bir internet gazetesi veya internet dergisini proje olarak hazırlamaları beklenmektedir.
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Ders Kodu

PRAD459

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyal Medya Uygulamaları dersi kapsamında öğrenciler, bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın gelişimini, sosyal medyanın yapı taşlarını, sosyal medyanın toplumsal etkilerini, sosyal medyada halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarını, sosyal medyada itibar yönetimi ve kriz yönetimini öğreneceklerdir. Öğrenciler sosyal medya uygulamaları dersi kapsamında ayrıca sosyal medyada ölçüm süreci ve ölçüm ve analizlerde kullanılabilecek araç ve platformlara dair bilgi edineceklerdir. Dersin sonunda öğrencilerden sosyal medyanın gelişimini ve sosyal medyanın temel kavramlarını tanımlayabilmesi, sosyal medyada iletişim sürecini açıklayabilmesi, farklı sosyal medya araçlarını ve bunların kullanımlarını açıklayabilmesi, sosyal medyanın halkla ilişkiler alanında kullanımını betimleyebilmesi ve sosyal medyada analiz, ölçüm ve raporlama süreçlerini açıklayabilmesi beklenmektedir.
IŞIK TASARIM

Ders Kodu

RTVC442

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, ışığın yapısı, özellikleri, ışık araç ve gereçleri, filtreler, yansıtıcılar, ışık tasarımının temel teknik ve özellikleri ile görsel ve sahne sanatlarında ışık ve aydınlatma yöntemlerine ilişkin konuları içermektedir. Işık Tasarım dersi, ışığın teknik ve estetik bir tasarım aracı olarak kullanımına ilişkin temel bilgileri aktararak, öğrencilerin teknik,estetik ve psikolojik açıdan aydınlatma teknik ve özelliklerine ilişkin bir anlayış kazanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında, sahne düzenlemesinde aydınlatma, görsel algılama ve aydınlatma arasındaki ilişki ile aydınlatma sistemleriyle ilgili teknolojik konular ele alınmaktadır. Derste yapılan stüdyo çalışmaları ile öğrencilerin farklı alan uygulamalarında, ışığı teknik ve estetik bir tasarım aracı olarak kullanarak yaratıcı ve original ışık tasarım projeleri geliştirmeleri hedeflenmektedir.
GAZETECİLİK VAKA ÇALIŞMALARI

Ders Kodu

JOUR450

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Gazetecilik Vaka Çalışmaları dersi interaktif, tartışma tabanlı yöntemi ile medyada güncel konular ile ilgili öğrencilerin muhakeme yapabilmelerini amaçlamaktadır. Gerçek hayattaki örnek olaylardan yola çıkarak yaşanan ikilemleri öğrenciler kendilerini bu haberleri izleyen muhabirler, editörler veya yayıncıların yerine koyarak olayları medya bakış açısı ile değerlendirmeye çalışırlar. Öğrenciler ders kapsamında ayrıca, söz konusu örnek olaylar aracılığı ile durumu analiz etme, sorunu belirleme, bir çözüm bulmak için deneme yapmaları ve kendi görüşlerini savunmaları beklenir. Ve yine derste öğrencilerin basit çözümler önermeleri yerine tartışmayı kolaylaştıracak ve katkıda bulunacak, birbirlerini dinleyerek ve sorular yönelterek öğrenecek bir ortam yaratmaları hedeflenir. Öğrencilerin ayrıca gerçek hayatta, kendi kariyerlerinde de daha sonar benzer türdeki karmaşık problemleri ele alabilmeyi ders sayesinde öğrenebileceklerdir.
TELEVİZYON TÜRLERİ

Ders Kodu

RTVC411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kapsamında öğrencilere televizyondaki türlerine ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak amaçlanmakta ve farklı televizyon türleri kuramsal ve uygulamalı bakış açıları ile incelenmektedir. Öğrenciler tarihsel, kültürel ve ekonomik bağlamlarda kurgu ve kurgu olmayan televizyon türlerini öğrenmekte ve ders kapsamında yapılan çalışmalarda bu türlerin analizini yapmaktadır. Derste öğrencilere toplumsal gelişim ve değişimlere paralel olarak televizyon türlerinde meydana gelen değişme, bölünme ve yeniden bir araya gelme süreçlerine ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca tür sınıflandırılmasının aşamaları ve bu sınıflandırmaları meydana getiren medya söylemleri üzerinde durulmaktadır. Ders boyunca, presitijli eserler, pembe diziler, yarışma programları, haber programları ve bilgi yarışmaları gibi farklı program türleri incelenmekte ve tartışılmaktadır.
SİYASİ GAZETECİLİK

Ders Kodu

JOUR381

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders siyaset ile gazetecilik arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu bağlamda özellikle, gazeteciliğin kamunun siyasi söylemi anlamada ve ona katılmada yapabileceği katkı ele alınmaktadır. Ders kapsamında öğrenci gazeteciler, siyasi gazeteciliği etkileyen önemli teorik ve pratik konular üzerinde odaklanarak çeşitli siyasi bağlamlarda siyasi gazeteciler olarak oynayabilecekleri rolleri anlamak yönünde çalışmalar yapmaktadırlar. Öğrenciler ayrıca orijinal yazılı eserin bir portföyü yoluyla inceleneceği orijinal siyasi haber üretmeyi öğrenmektedirler. Ders çerçevesinde ayrıca siyasi gazetecilik ve haber üretimi konusunda uzmanlaşmış profesyonel gazetecilerin siyasi gazeteciliğe katkıları da irdelenmektedir.
KURGU

Ders Kodu

RTVC365

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin sinema ve televizyon filmlerinin yapım sonrası aşamasına ilişkin kuram ve uygulamalara ve film türlerine göre kurgu oluşturmaya yönelik bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca görsel dili etkin bir şekilde kullanmak ve düzenlemek için gerekli temel bilgi ve becerinin yanı sıra estetik yaratıcılığı ve farkındalığı kazandırmayı hedeflemektedir. Ders içeriği kurgunun tarihi, kurgu kuramları, kurgu terminolojisi, diyalog ve hareketli görüntü kurgusu, ses, müzik ve görüntü eşleşmesi ile özel efekt konularını içermektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere temel görsel öğeleri göz önünde bulundurarak nasıl video çekimi yapılacağını, videoyu destekleyen doğru ses kliplerinin nasıl seçileceğini, grafiklerin kullanım tekniklerini, renklendirme ve yerleştirmenin temel ilkelerini ve seyirciler için belirli ruh hali ve duyguları yaratmak için parçaların nasıl kesilip birleştirileceğini öğretmektedir.
RÖPORTAJ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

JOUR455

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, çeşitli medya çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen hem yüz yüze hem de telefon kullanılarak yapılan röportajlar hakkında öğrencilere pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Haftalık derslerde gazete, radyo ve televizyon yapımları için görüşme teknikleri ve profesyonel uygulamalar üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere ayrıca röportajın ahlaki boyutları da anlatılmaktadır. Ders kapsamında ayrıca mesleki yaşamlarının bir parçası olarak çeştli röportajlar gerçekleştiren Ada’daki profesyonel gazetecilerin deneyimlerine de atıfta bulunmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çeşitli konularda röportajlar yapıp bu röportajları yazılı projeler olarak hazırlamak ve sınıf ortamında sunumlar gerçekleştirmek zorundadırlar.
İNTERAKTİF SANAT VE TASARIM

Ders Kodu

VICD407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Görsel Algı ve Tasarım dersinde öğrenilenlerin üzerinde inşa edilen bu ders öğrencileri yeni tasarım imkanlarının söz konusu olduğu farklı bir tasarım gerçekliğiyle tanıştırmaktadır: Sanatı ve tasarım metodolojisini sanal dünyada, interaktif ortamlarda yeni tasarımlar gerçekleştirebilmek için kullanabilmek. Bu çerçevede ders, interaktif sanat ve tasarım çalışmalarının keşfi ve bu yeni çalışmaların icrası için kritik öneme sahip yeni medya ve teknolojilerinin etkilerini, tasarım kavram ve tekniklerini daha da genişleterek incelemektedir. Dersin bilimsel çerçevesini, temelde, interaktif medya erişimin, medya ekolojisinin, içerik tasarımının, fiziksel çevreye duyarlı tasarımın ve mekâna dayalı metinselliğin psikolojik ve sosyo-kültürel bileşenlerini anlamak, yorumlamak ve kullanmak oluşturmaktadır.
ESTETİK

Ders Kodu

VICD302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Kuram ve bilim olarak estetik.. ‘Estetik’ algı düzeyine ulaşmak.. Estetik konusunda temel eserlerden birini yazan Baumgarten’ın ifade ettiği gibi, estetik, duyumsal algılara öncelik veren felsefi bir bilimdir. Estetik, ‘Sanat nedir?’ sorusunu merkezine alan sanat felsefesi olarak da anlaşılır. Bu çerçeve içerisinde Eski Yunan uygarlığından bu yana düşünürler bu temel soruyu işleyen eserler yazmışlardır. Bilinçli estetik yaklaşım, iyi bir tasarımcının olmazsa olmaz niteliklerinden birisidir. Bu gerçeğin farkında olarak, görsel iletişim tasarımı alanında orijinal projeler üretebilmek için bugüne kadar üretilmiş olan estetik kuramların ve estetik yaklaşımlarının tartışılması gerekliliğine vurgu yapan bu ders, bu konuda öğrencilerden özel bir duyarlılık, özel bir bilinç geliştirmelerini beklemektedir.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Özgörevleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün özgörevleri; başta reklamcılık ve halkla ilişkiler olmak üzere iletişim biliminin çeşitli alanlarında yeterli bilgi ve donanım kazanmış, bilgi teknolojilerinden aktif olarak faydalanan, eleştirel bakış açısına sahip, sorunlar karşısında çözüm önerileri üretebilen, bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, özgüveni gelişmiş, yaşadığı topluma karşı sosyal sorumluluklarının farkında olan ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş mezunlar yetiştirmektir.

Program Çıktıları

PÇ1:   Halkla ilişkiler, reklamcılık ve iletişim bilimi alanlarında kuramsal bilgiye sahiptir. 
PÇ2:   Halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olduğunu bilir.
PÇ3:   Bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamın önemini, rolünü bilir.
PÇ4:   Örgütsel iletişim modellerini ve işleyişini bilir.
PÇ5:   Araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirmeyi bilir.
PÇ6:   Halkla ilişkilerde kriz yönetimi ve çözüm süreçlerini bilir. 
PÇ7:   Kurum ve kuruluşların algı ve itibar yönetimi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ8:   Kurum ve kuruluşların tanıtımıyla ilgili medya ve dijital medya iletişimini bilir. 
PÇ9:   Alanında yapılan faaliyetlerle ilgili periyodik raporlama yapmasını bilir.
PÇ10: Alanında etkili sunum tekniklerini bilir.
PÇ11: Hedef kitleye uygun reklam mesajları oluşturulmasını bilir.
PÇ12: Medya planlamasını bilir. 
PÇ13: Geleneksel ve yeni medya reklam ortamlarında yürütülen reklam kampanya  süreçlerini bilir. 

Beceri

PÇ14: Kurum ve kuruluşların, kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmalarını yapar.
PÇ15: Kurum ve kuruluşların her türlü etkinliklerini düzenler.
PÇ16: Halkla İlişkiler ve reklam çalışmalarında amaca uygun ortam, ekipman ve materyal seçimini yapar. 
PÇ17: Araştırma sonuçları doğrultusunda iş hedeflerine uygun çözüm önerilerini geliştirir.
PÇ18: Stratejik düşünme becerisine sahiptir.  
PÇ19: Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında gerekli olan görsel işitsel iletişim araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
PÇ20: Reklam mesajlarını, iletişim ortamlarının farklı özelliklerini dikkate alarak oluşturur.
PÇ21: Geleneksel ve yeni medya reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
PÇ22: Halkla ilişkiler ve reklam alanlarında dijital ortamları ve sosyal medyayı kullanır.
PÇ23: Toplumsal gelişmeleri yakından izler, tüketici davranışlarındaki değişimleri araştırır ve elde ettiği bilgileri reklam mesajlarında kullanır.

Yetkinlik

PÇ24: Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörür ve önlenmesi için harekete geçer, çözümlenmesinde aktif rol alır.
PÇ25: Etkin dinleme, eleştirel analiz ve sorun çözme konusunda yetkindir.
PÇ26: Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PÇ27: Yönetsel bakış açısına sahiptir.
PÇ28: Protokol ve sosyal davranış kurallarına uygun davranır. 
PÇ29: Mesleğinin dünyadaki gelişimini izler; yeniliklere adapte olur.
PÇ30: İçinde bulunduğu toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarını ve gündemini yakından izleyip kamu yararına kullanma yetisine sahiptir.
PÇ31: Sorunları çözmek için bağımsız ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ32: Mesleğini yaparken evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere bağlı kalmaya özen gösterir.

Program Öğretim Amaçları

PÖA1: Reklamcılık ve halkla İlişkiler alanlarında yeterli bilgi, beceri ve donanım kazanmış,
PÖA2: Reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları tasarlayıp uygulayabilen,
PÖA3: Yeniliklere açık ve yaratıcı özellikleri gelişmiş,
PÖA4: Sorunlar karşısında yapıcı çözüm önerileri üretebilen,
PÖA5: Eleştirel bakış açısına sahip,
PÖA6: Reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında araştırma yöntemlerini bilen,
PÖA7: Yeni medya ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında bilgisayar programlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) kullanma becerisine sahip,
PÖA8: Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip,
PÖA9: Yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde olan,
PÖA10: İngilizce diline Avrupa Dil Portfolyosu B1 Genel Düzeyinde vâkıf mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
PÖA11: Etik ve mesleki etik ilkelerine uygun davranma ve sorumluluk bilincinde olan,
PÖA12: İş sağlığı ve güvenliği konularında alanıyla ilgili bilgileri kullanabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.