Bahar Dönemi

17 Şubat 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı

18-21 Şubat 2020

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayı

24 Şubat 2020

Derslerin Başlangıcı

24-28 Şubat 2020

Geç Kayıt Haftası (24 Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır)

5 Haziran 2020

Doktora Yeterlik Sınav jürilerinin Enstitü onayına gönderilmesi için son gün

1 Eylül 2020

Doktora Yeterlik Sınavlarının Yapılması için Son Tarih

29 Mayıs 2020

İkinci döneminde olan öğrenciler için Tez/Proje önerilerinin Enstitü onayına sunulmasının son günü

29 Mayıs 2020

Birinci döneminde olan öğrenciler için Tez/Proje Danışman atamalarının Enstitü onayına sunulmasının son günü

5 Haziran 2020

Derslerin son günü

8-27 Haziran 2020

Dönem Sonu Sınavları

30 Haziran 2020

Dönem Sonu Notlarının verilmesinin son günü

1 Temmuz 2020

Dönem Sonu Notlarının ilan edilmesi

29 Haziran 2020

Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün*

29 Haziran 2020

Bahar dönemi mezuniyeti için Tez Savunmalarının son günü*

10 Temmuz 2020

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü**

* Jüri önerilerinin jüri tarihinden en az 15 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir. **Tez/projele formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.

Yaz Dönemi

14 Ağustos 2020

Tez Savunmalarının son günü*

28 Ağustos 2020

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü**

* Jüri önerilerinin jüri tarihinden en az 15 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir. **Tez/projele formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.

Bahar Dönemi

17 Şubat 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı

18-21 Şubat 2020

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

24-28 Şubat 2020

Geç Kayıt Haftası (24 Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır)

29 Haziran 2020

Bahar Dönemi DBA Tez İzleme Komitelerinin Toplanması

30 Haziran 2020

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

1 Temmuz 2020

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

29 Haziran 2020

Bahar dönemi mezuniyeti için tez savunmaların son günü

10 Temmuz 2020

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye Teslim Edilmesi İçin Son Gün**

** Tez formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.